Förlagsbranschens utveckling utarmar utbudet

En intressant artikel i Fokus om hur förlagsbranschen går åt samma håll som all annan verksamhet när kapitalismen tar tag i tyglarna. Man satsar allt på storsäljare på bekostnad av de som säljer medel och mindre bra. En utveckling som är logisk och förståbar med de premisser som gäller i ekonomin, men ganska tråkig i mitt tycke, det stora utbudet är ganska likformat.

http://www.fokus.se/2012/09/mastarnas-marknad/