Ny studie om historiskt klimat

Några forskare har gått igenom och sammanfattat den kunskap som kommit från studier av av marina sedimentprover. Man kan genom att analysera halterna av olika isotoper av bor och syre rekonstruera bland annat historiska temperaturer, pH i haven och koldioxidhalter i atmosfären. I denna studie har man fokuserat på tiden 66 miljoner år tillbaka fram till nu.

Flera studier, som använt sig av olika metodiker, ger samstämmiga resultat över CO2:s roll i atmosfär- och havssystemen. Det är också starkt kopplat till klimatet (men nej, ingen påstår att det bara är CO2 som styr klimatet).

Bild

(Alkenon är en kemikalie vissa alger producerar).

De konstaterar att det var 3 miljoner år sen halten CO2 i atmosfären var lika hög som nu. Då var havsnivån 20 meter högre än nu och det växte bokträd på Antarktis. Nej igen, det är ingen som säger att det kommer hända till år 2100, men det ger en uppfattning om hur det sett ut på en geologisk tidskala och vad som faktiskt redan kan vara ”intecknat” i en framtid.

Jag la in nivåerna för Parisavtalet (under 2C) samt den nivå Lomborg anser vara den optimala (3,75C) i bilden nedan. Gränserna är angivna i grader och jag har översatt det till halt koldioxid och ska tas med ett par nypor salt. Lomborgs åsikt bygger på en ekonomisk modell som beräknar kostnaden för klimatförändringarna. En modell som fått enormt mycket kritik: Klimatdebattens mest skrämmande artikel? – Maths Nilsson, författare

Ja, det är vad denna studie säger. Det finns säkert någon ledarskribent som blir personligt kränkt av detta och kan skriva en krönika eller två (på tal om den gånga kulturdebatten).

Och på tal om växthuseffekten, här är första experimentella bevisen för hur koldioxid och vatten absorberar värme. Det var amerikanskan Eunice Newton-Foote som utförde dessa redan 1856! Men då kvinnor inte var tillåtna att delta på Amercan Associations konferenser fick en herre presentera resultaten. Hon var troligen också den som först föreslog hypotesen att en högre halt av CO2 i atmosfären någon gång orsakat en högre temperatur på jorden sett på en geologisk tidskala.