Föreläsningar

Trots att FN:s klimatpanel IPCC och snudd på varenda relevant akademisk institution världen över är överens om orsaken till klimatförändringarna tvivlar somliga på att det stämmer. Det är ingen slump att klimatdebatten har blivit så polariserad som den är – många har avsiktligt velat få den dithän. Men hur har det gått till? Desinformationen kan vara nog så övertygande om man inte sätter den i ett sammanhang. Det går dock att ganska snabbt lära sig att upptäcka varningstecken i alla de grafer och liknande som sprids.

25 mars 2021 kommer min bok Spelet om klimatet ut på Roos & Tegnér förlag. Den beskriver vad som hände på vägen när världsledare som Bush, Thatcher och Trump gick från att lova klimatåtgärder till att ifrågasätta om det ens existerade ett problem.

Taktiken att så tvivel om vetenskap är inget som är isolerat till klimatdebatten. Samma människor och organisationer har också stått i frontlinjen för att protestera mot minskade utsläpp av freoner och svaveldioxid (för att ta två exempel). Detta har jag beskrivit i min bok Tvivel – en bok om faktaförvirring från 2017.

Kontakt: maths_nilsson@yahoo.se

Maths Nilsson