Politik och behandling av Covid-19

Det tycks nästan inte spela någon roll vilken fråga som i grunden handlar om vetenskap som ska ”omsättas” i politik, det slutar alltid i närmast sektliknande bråk i för-och-emot-grupper. USA:s kraftigt politiskt uppdelade medier går i fronten, och av någon anledning är det alltid en sida som hamnar ute i de vetenskapliga tassemarkerna.

Här en video från Peter Hadfield, vetenskapsreporter och diverse behandlingar av Covid-19.