Katastrofer – en dödlig lek med siffror

Den danske debattören Bjørn Lomborg säger att antalet ”klimatrelaterade dödsfall” i världen har minskat med 96% sedan 1920-talet och visualiserade det så här i ett Facebookinlägg 25 juli 2021 (hörde honom säga 99% häromdagen):

Som synes har han valt att redovisa detta i ett linjediagram, och anger att det visar antal dödsfall per år, medelvärde per decennium. Är det ett bra sätt att åskådliggöra dessa data?

Nedan finns ett stapeldiagram från Our world in data (inkluderar även jordbävningar och vulkaner som jag antar inte ingår i Lomborgs siffror ovan, men de är små värden i sammanhanget):

Det blir då tydligt att dödsfallen inte är jämnt fördelade utan beror på katastrofala händelser under enstaka år. Ur Lomborgs graf kan man få intrycket av att det t ex under 1950-talet dog uppemot 300 000 människor varje år i klimatrelaterade katastrofer. Det är väldigt långt ifrån verkligheten.

(Faktum är att dödsfallen ökade med nästan 300 % från perioden 1945-1955 till 2000-2010. Det ger dock inte heller en rättvis bild av helheten.)

Sen kan man ju fundera på varför han ändrat sin graf till att börja vid toppen på 1920-talet när dataserien startar vid 1900? 8 december 2015 la han nämligen upp nedanstående på Facebook:

Finns det mer att säga om de enstaka åren?

De största katastroferna är orsakade av torka respektive översvämningar:

Kollar man upp några av de värsta katastroferna blir det också helt uppenbart att de höga dödstalen förvärrats rejält av politik, krig och liknande. Exempel:

1920, torka i Kina: Torka ”The immediate catalyst for the famine was partial or total failure of the Autumn 1920 harvest in more than 300 counties, but other underlying factors allowed the drought to lead to starvation conditions for many millions. […]

The failure of harvests across the North in 1920 also came in the immediate wake of the Zhili-Anhui war that July, which saw the troops of three political factions involved in fighting in the environs of Beijing. While it lasted, the fighting disrupted supply routes across the North, destroyed crops, and led to looting in a dozen counties just south of BeijingNorth China famine, 1920-21 | DisasterHistory.org

1928, torka i Kina: ”Nonetheless, the famine that ensued was more political than natural in origin. Famine conditions were exacerbated by simultaneous military activity in the area. Warlords had already established the foundations of famine, stripping counties ‘ruthlessly’ of grain, livestock, and farming implements.Northwest China famine, 1928-30 | DisasterHistory.org

1931 översvämning i Kina. Lägger man till en enorm översvämning till ovanstående får det förstås förödande effekter. ”The most lethal effect of the flood was the diseases that swept through the refugee population due to displacement, overcrowding, and the breakdown of sanitation. These included cholera, measles, malaria, dysentery, and schistosomiasis.” 1931 China floods – Wikipedia

1959, torka i Kina:Although drought was a contributory factor, this was largely a manmade catastrophe for which Mao Zedong bears the greatest responsibility.” China’s great famine: 40 years later – PMC (nih.gov)

Det är i mina öga helt uppenbart att Lomborgs sätt att redovisa dessa data blir helt missvisande. Enstaka händelser får ett oproportionerligt stort avtryck i trenden.


Jag tror inte det går att hitta någon seriös debattör som förnekar att dödstalen i den här typen av katastrofer var enormt mycket större under tidigt 1900-tal än vad de är idag. Den stora frågan är väl om det är relevant? Jämförs inte äpplen och päron?

Kan man använda samma referensramar över hur livet tedde sig på 1920-talet som nu? Blir antalet döda i Rysslands invasion av Ukraina mer acceptabelt eftersom det under andra världskriget dog ett par miljoner människor enbart i striderna om Stalingrad?

Är det en slump att just personer som Lomborg, som ständigt spelar ner allvaret i klimatförändringarna, valt att redovisa dödsfallen i ett linjediagram och gör jämförelse som:

In the 1920s, the death count from climate-related disasters was 485,000 on average every year. In the last full decade, 2010-2019, the average was 18,362 dead per year, or 96.2% lower.

I princip är det två händelser i Kina som till stor del står för dessa fruktansvärda siffror under 1920-talet, men det var inte ens i närheten av att en halvmiljon människor dog varje år på grund av klimatrelaterade orsaker.


Ett annat kärt argument handlar om att det dör fler av kyla än av värme. Det är i sig sann statistik men är det hela sanningen?

Lomborg drog det ännu längre och påstod att uppvärmningen räddar 166 000 människoliv varje år och hänvisade till en studie publicerad i Lancet. Men författarna till den menar att han drar slutsatser som inte kan göras utifrån det som presenterades i artikeln. Han gjorde tidigare samma sak utifrån en annan studie. Läs mer och kommentarer från forskarna själva här:

Global warming contributes to increased heat-related mortality, contrary to Bjorn Lomborg’s unsupported claims that climate change is saving hundreds of thousands of lives each year – Climate Feedback

Det är tydligt att forskare, som till skillnad från Lomborg, studerar detta tycks vara frustrerade över hur sakförhållandena förenklas. Dödsfall kopplat till värmeböljor uppkommer i princip direkt. Det ser inte ut på samma sätt vid köldknäpppar eller kallt klimat. Här är en studie som visar att det är mer komplicerat än att plocka fram två siffor och jämföra:

En annan studie från 2022, gjord av forskare på Karolinska Institutet, tittade på dödsfall under tre olika väderextremer: köldknäppar, värmeböljor respektive kalla vinterförhållanden. 

Jag skummade bara lite snabbt, här från slutsatsen:

”We also found that more deaths were likely to occur during heat waves than cold waves or severe winter weather, in particularly in high-income countries.

Mycket är kopplat till demografi och vad samhället är anpassat till, en köldknäpp i Delhi är ingen köldknäpp i Nikkaluokta osv. Vi i den rika världen har en större andel av äldre vilket också påverkar känsligheten.

Statistiken över dödsfall på grund av extrema temperaturer ser ut så här, som medelvärde per decennium (inkluderar både värme- och köldvågor):

Eller uppdelat per år:

De två stora staplarna är två värmeböljor: 2003: 75 000 döda i Europa, 2010: 57 000 döda i Ryssland. Nästföljande 2015: 2000 döda i Pakistan, detsamma i Indien.

Självklart finns det enorma osäkerheter i rapportering och liknande från långt tillbaka i tiden, särskilt för mindre utvecklade länder (gäller ju även dagens siffror därifrån). Effekten av en ”väderkatastrof” hör också självklart samman med den politik och välfärd som råder i det område som drabbas. Då som nu. Och det kommer alltid vara de fattiga som drabbas värst. Det gäller dåtid, nutid och framtid.

Afrikas horn har drabbats av svår torka och svält. Bara mellan februari och juli i år har antal människor påverkade av torkan ökat från 9,5 miljoner till 16,2 miljoner, varnar Unicef.Antalet drabbade av torka på Afrikas horn nästan fördubblat | SVT Nyheter

IPCC AR6 WG2: ”Flood and drought-related acute food insecurity and malnutrition have increased in Africa (high confidence) and Central and South America (high confidence).


Det här är ingen fullständig genomgång av forskningen på området och ingen ambition att ge ”den enda sanningen”, bara tänkt som en skildring av hur statistik kan användas. Ni kan ju samlas i små grupper och diskutera 😉

Väldigt mycket av inte-agera-nu-retoriken är fokuserat på extremer, som om det vore det enda problemen. Triviala saker som att idag investera i en ny granplantage: är det vettigt med tanke på hur klimatet kommer vara när det ska skördas? Och allt annat än triviala saker som ekosystem i stort:

IPCC AR6 WG2 TS.C.1.2: Risks to ecosystem integrity, functioning and resilience are projected to escalate with every tenth of a degree increase in global warming (very high confidence).” […]

”With warming of 3°C, >80% of marine species across large parts of the tropical Indian and Pacific Ocean will experience potentially dangerous climate conditions

Vi ska ju inte låtsas som att vi har koll på exakt vad som kommer hända i det enorma experiment vi håller på med.

Det är förstås viktigt och relevant att man redovisar att antal ”klimatrelaterade dödsfall” sjunker, särskilt med tanke på alla larmrapporter vi hör. Men jag anser ändå att det är ren desinformation att använda statistik på detta sätt för att förringa problemen med klimatförändringarna. Att föreslå AC som lösning och orsak till att inte agera (t ex Lennart Bengtsson i intervju i Kvartal) när temperaturer riskerar att nå wet bulb-temp-nivåer i fattiga regioner är att spotta dem i ansiktet.


PS

Lomborg hänvisar ofta till sin ”peer reviewade” artikel: Welfare in the 21st century: Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change, and the cost of climate policies – ScienceDirect

Där kan man läsa att han tycker det är mer optimalt att sikta på en uppvärmning på 3,75°C istället för att försöka hålla oss under 2°C:

Using carbon taxes, an optimal realistic climate policy can aggressively reduce emissions and reduce the global temperature increase from 4.1°C in 2100 to 3.75°C. This will cost $18 trillion, but deliver climate benefits worth twice that. The popular 2°C target, in contrast, is unrealistic and would leave the world more than $250 trillion worse off.”

Med andra ord, ni som hänvisar till Lombrogs argument ska titta på IPCC:s worst case-scenario. Likaså ska ni fundera på varför ni klagar på klimatmodeller, Lomborgs uppgifter bygger på ekonomiska modeller baserade på en del makabra antaganden: Klimat – ekonomi – Lomborg – Tol – Maths Nilsson, författare

Vilket kanske kan ge en fingervisning till varför vissa avsnitt i IPCC:s rapport WG2 (åtminstone tidigare rapporter) tycks skildra en helt annan värld än den som beskrivs i WG1-delrapporten (den som beskriver den fysikaliska vetenskapen bakom klimatförändringarna)?

18 reaktioner på ”Katastrofer – en dödlig lek med siffror

 1. David

  Hej Maths, jag läste ditt resonemang om klimatrelaterade dödsfall. Vad jag dock inte uppfattade var huruvida, baserat på din analys, drog en motsatt slutsats? Dvs att antalet klimatrelaterade dödsfall har ökat?

  1. David: tyckte jag uttryckte mig så klart jag kunde: ”Det är förstås viktigt och relevant att man redovisar att antal ”klimatrelaterade dödsfall” sjunker, särskilt med tanke på alla larmrapporter vi hör. Men …”

 2. David

  Ja nu ser jag det, tack. Jag håller med om att det kan vara missvisande att titta på aggregerad data över långa tidsserier. Du har en invändning mot att de stora volymerna kommer från Kina och att den egentliga anledningen till det stora antalet döda är kopplat till respektive lands individuella förutsättningar och inte ett direkt resultat av klimathändelsen i sig. Nu är det, som jag förstår det, inte Björn Lomborg själv som har klassificerat dessa dödsfall som klimatrelaterade utan är hämtade från en databas. När det gäller att aggregera data över tid för överskådlighet så är ju det en fullt normal operation och knappast kan benämnas som desinformation.

  Jag är förvånad över att du inte gör en ansats till att isolera data från dessa missvisande faktorer som du har invändningar emot. Även du presenterar data som är aggregerat för hela världens länder, med inkompletta mätserier över tidsperioden och ej heller med hänsyn till befolkningsökningen som man får anse ha substantiell påverkan över 100 år tid när man tittar på siffror i absoluta tal.

  Därmed har de grafer du presenterar lika stort inslag av missvisande faktorer som du invänder emot.

  En idé skulle kunna vara att titta på ett specifikt land som har en representativ storlek (t.ex.USA) och endast titta på en tidsperiod där samtliga klassificeringar har kunnat förekomma (verkar vara ca. de senaste 40 åren och inte 100) samt vikta dessa mot aktuell befolkningsmängd.

  Så om du nu inte drar en annan slutsats än Björn, och dessutom presenterar grafer med samma typ av bias så undrar hur man ska tolka ”den dödliga leken med siffror” egentligen är?

  1. Som jag skrev, en linjegraf ger en helt felaktig bild av vad som faktiskt döljer sig bakom siffrorna. Lomborg hävdar att dödstalen sjunkit med 96% och jämför här två olika decennier. Enligt samma metodik är det lika rätt att säg att döstalen ökade med nästan 300% från 1945-1955 jfrt med 2000-2010. Inget av jämförelserna ger dock en rättvis bild av helheten. Och Lomborgs linjegraf ger en helt snedvriden bild av vad de siffror som faktiskt ligger bakom grafen. I övrigt tycker jag det borde framgå i texten vad jag menar, men uppenbarligen lyckades jag inte.

   1. David

    Du har många invändningar mot Lomborgs metodik men du lyckas inte presentera något som är mer korrekt då de siffror du använder innehåller samma typer av bias. Om du nu är överens om att de klimatrelaterade dödsfallen minskar men att Lomborg har räknat på felaktiga grunder så bör du ju rimligtvis visa hur man bör räkna för att det ska bli rätt och presentera ett sådant resultat. Det framgår inte.

   2. Jag har visat både varför hans åskådliggörandet av data och påstående om en 96-99% minskning av dödsfall är missvisande. Jag har även visat vad som ligger bakom siffrorna och t även en bättre diagramform att redovisa dem i.

   3. David

    Men herrejesus, ”en bättre diagramform” Du visar ett stapeldiagram över 100 år och menar på fullaste allvar att det är en korrekt representation av verkligheten för att det är staplar och inte linjer?
    I det data som du baserar diagrammet på som sträcker sig över 100 år är så framgår att det i Afrika endast dött 372 individer medan siffran för Europa är 155 000 och USA 5 000? Det skulle alltså vara 40 000% fler dödsfall till antalet i Europa över 100 år än i Afrika, och då har inte ens befolkningsmängden tagits i beaktande. Utöver detta skulle alltså 70% av alla dödsfall som kan kopplas till extrema temperaturer över 100 år, skett under åren 2003 och 2010? Menar du att det är fullt rimligt?

    Till Thomas P, tycker du att Maths uppställning är en bra representation av verkligheten med tanke på de bakomliggande siffrorna, eller vad ville du ha sagt?

   4. Jag har visat att Lomborgs sätt att redovisa befintliga data är missvisande. Varken mer eller mindre. Att du inte ser någon skillnad är något jag kan leva med.

   5. David

    Ok, och det är inget problem för dig att de siffror du använder är totalt icke-representativa för verkligheten, eller håller du inte med?

   6. Jag har kommenterat osäkerheter och hur jag ser på saken.

    Men grejen David, är att det är Lomborg som försörjer sig på opinionsbildning och omsätter mångmiljonbelopp, har fri tillgång till de största konservativa tidningars ledarsidor i de flesta länder, säger sig vara forskare och hänvisar till sina granskade artiklar osv.

    Jag kommenterar hur han presenterar data och vips så kräver du att jag, på min fritid och i ett blogginlägg som på sin höjd får några hundra personer läser (såvida ingen kändis råkar länka), tar fram helt egna och nya analysdata, oändligt mycket mer än de Lomborg använder, från hela världen och redovisar i detalj.

    Jag kan som sagt leva med att du inte vill förstå innebörden av det jag skrivit.

   7. David

    Jag åtnjuter rättigheten att granska dig, precis som du har rättigheten att granska andra. På samma sätt borde du leva upp till de krav som du ställer på andra, vilket jag har visat att du inte gör. Antingen förstår du inte kritiken och därmed har du inte kapaciteten att granska data, eller så tycker du inte att du behöver bry dig om det. Oavsett så blir det inte trovärdigt. Att Lomborg skulle ha någon särställning gentemot dig vad gäller räckvidd i medier stämmer ju inte eftersom att du också förekommer i rikstäckande medier på bästa sändningstid, var det också på din ”fritid”?

   8. Haha, tror du på riktigt att jag fick betalt för att bli intervjuad av SVT? För övrigt lite gulligt att du jämför min räckvidd med Lomborgs.

    Ja, för all del, granska på bäst du vill. Nu kommenterade du vad jag skrivit ovan och det handlade om hur han redovisar befintliga data. Jag ställde inte krav på att Lomborg skulle forska fram nya data som inte finns med i de databaser som använts. Men det är kraven du uppenbarligen ställer på mig för att komma med giltig kritik. Gapa ut din ilska över Lomborg om något.

    Som sagt, jag tror att den som vill förstår vad jag menar med ovanstående. Du gjorde det inte och anser därför att jag inte är trovärdig. Det är helt okej och jag kan leva med det. Jag gör så gott jag kan och orkar och jag har varit med för länge för att ha några ambitioner för att kunna övertyga alla.

   9. David

    Maths,du ger ut böcker och föreläsningar i ditt eget namn? Därmed är alla dina offentliga framträdanden att betrakta som indirekt marknadsföring för dessa, det är inget du kan avgöra själv. Sen om du kallar det för fritid eller inte är ointressant.

   10. Fair enough, vad det gäller ”framträdande”. Nu kommenterade du ett blogginlägg jag skrivit på min fritid (ja, exakt så) och du jämför det med mångmiljonprojektet Lomborg. Och ja, du kräver att JAG gör en helt ny världsomspännande studie för att ens kunna kommentera hans utspel.

 3. Thomas P

  David, ibland går inte en komplicerad verklighet att på ett rättvisande sätt sammanfatta till en siffra eller en graf. Hur fördelar du på ett objektivt skulden för svältkatastrofer mellan politik och klimat? Kan du inte det kan du heller inte stoppa in dem i en kurva över klimatkatastrofer.

 4. SG

  Jag håller till fullo med David. Jag förstår inte heller vad Maths vill ha sagt med detta inlägg, annat än att linjediagram inte borde ha använts.

  1. OK.
   Då finns det i alla fall två personer som i fortsättningen inte kommer klaga på påståendet att klimatrelaterade dödsfall har ökat med 280% sedan 1940-talet.

   1. SG

    Jag förstår inte detta svar heller. Antingen är jag dum eller så är du inte så bra på att förklara.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s