Vattenånga och växthuseffekten

MNIL6547

Min blogg blev inlänkad i kommentarsfältet på en artikel skriven av Mehdi Nodehi på Newsvoice, en av de sajter som brukar saluföra diverse konspirationsteorier (nej, jag tänker inte länka). Mitt i allt prat om globalister, klimatdiktatur och hur Greta Thunberg manipuleras dök det faktiskt upp en helt relevant fråga: vattenånga är en potent växthusgas och finns dessutom i betydligt större koncentration i atmosfären än koldioxid, varför pratas det aldrig om våra utsläpp av det?

Men även om frågan är relevant så sätter den också fingret på en central del rörande det eviga påståendet att ”klimatet aldrig får debatteras”. Men först till själva sakfrågan:

Vatten finns inte ens nämnt i listan över de faktorer som påverkar klimatet (forcings) i IPCC:s rapport AR5 från 2013 (bortsett från H₂O i stratosfären på andra raden, det som avses där är det som kommer från nedbrytningen av metan som är den största källan till vatten på höga höjder i atmosfären):

FigTS-07-1 Forcings IPCC AR5

Så myglar dom? Räknar inte forskarna med vattenångans effekt? Även om man inte inte förstår varför det inte finns med i ovanstående lista så anar alla svaret på den frågan.

Det korta svaret är att CO₂ är en ”forcing” dvs drivkraft (hittar inget riktigt bra svenskt ord) medan vattenånga är en ”feedback” dvs en återkoppling. Och vad innebär då det?

Om vi börjar med koldioxiden:

CO₂ är i princip inert i atmosfären dvs det bryts inte ner och den blir också jämnt fördelad i lufthavet även om det kan ta lite tid innan den sprids ut om det är ett koncentrerat utsläpp. CO₂-halten minskas genom att det tas upp i haven eller förbrukas i biologiska processer som fotosyntesen.

Tittar man på varje enskild CO₂-molekyl så tar det i medeltal ca 5 år innan den försvinner från atmosfären, men det beror nästan uteslutande på att den har bytts ut mot en annan CO₂-molekyl som varit upplöst i haven. Med andra ord, det påverkar inte den totala koncentrationen i atmosfären.

Våra CO₂-utsläpp är dock så stora att de överstiger gränsen för vad de naturliga förloppen hinner med att ta upp. Det gör att halterna stiger trots att de fossila utsläppen enbart står för 3-4% av den totala omsättningen i kolcykeln (detta har skapat en hel del förvirring och felaktiga påståenden, jag har skrivit mer om kolcykeln här).

Ser man det i ett större perspektiv än utifrån varje enskild CO₂-molekyl så kommer utsläppen av koldioxid stanna i atmosfären i en tidskala om flera hundra år. Se t ex den här artikeln på Skeptical Science med länkar till hur det beskrivs i IPCC:s rapporter.

Gaser som metan, freoner och kväveoxid är också potenta växthusgaser men till skillnad från koldioxid kan de brytas ner och de kommer inte stanna i atmosfären lika länge som koldioxid (bortsett från vissa freoner). Metan ca 12 år, kväveoxid 114 år och så vidare,  IPCC har sammanställt en lista över olika ämnen. Men de har alla det gemensamt att koncentrationen i atmosfären beror inte på temperaturen (i all praktisk mening).

Vattenånga

Det är ingen hemlighet att vattenånga kan hålla mycket värmeenergi och att den faktiskt är den mest dominanta växthusgasen i atmosfären. Men den skiljer sig markant ifrån hur ovanstående växthusgaser ”beter sig”. Mängden vatten som atmosfären kan innehålla beror på vilken temperatur det är, ju högre temperatur desto mer vatten kan luften innehålla.

Omloppstiden är också på en helt annan tidsskala, det vatten som dunstar från hav och land eller släpps ut från våra skorstenar kan falla ner som regn eller snö inom loppet av timmar eller dagar. Sammantaget gör detta att man inte betraktar vatten som en drivkraft (forcing) utan som en positiv återkoppling (feedback), det vill säga det är den högre temperaturen som gör att luften innehåller mer vatten. Det är alltså inte en drivkraft utan ett resultat från en ökad temperatur.

Likaså skiljer sig vatten från övriga växthusgaser i att det inte är jämt fördelat i atmosfären. (Det var amerikanska flygvapnet som först insåg hur lite vatten det finns på höga höjder när de utvecklade värmesökande vapen).

Läs mer om själva växthuseffekten och bevisen för den här Existerar växthuseffekten?

Studier visar att om CO₂ orsakar en uppvärmning på 1°C så kommer vattenångan i sin tur förstärka uppvärmningseffekten med ytterligare en grad eller mer, vilket i sin tur påverkar andra parametrar som molnbildningen etc. Det finns en rad olika återkopplingsmekanismer (både positiva och negativa) och sammantaget brukar de räknas in i den så kallade klimatkänsligheten (dvs ett mått på hur stor temperaturökning får man av en fördubbling av koldioxidhalten).

(Även en ökad  CO₂-halt kan vara en feedback-effekt av en ökad temperatur. Istiderna styrs till största delen av hur stor solinstrålning vi har och beror på saker som avstånd till solen, lutning på jordaxeln osv. När en ökad solinstrålning gör att haven värms upp minskar även lösligheten av CO₂ och halten ökar i atmosfären. Det har använts som argument för att det är temperaturen som styr CO₂-ökningen och inte tvärtom. Det är en missuppfattning och det är en helt förväntad effekt som det finns vetenskapliga artiklar om sen 60-talet, skrev en kommentar om det här).

Så för att sammanfatta, det är helt rätt att vattenångan är en kraftig växthusgas men den är en effekt av den ökade temperaturen i sig. Men det bortses inte ifrån utan räknas in i de så kallade feedback-looparna. Utdrag från IPCC TAR:

Water vapour feedback continues to be the most consistently important feedback accounting for the large warming predicted by general circulation models in response to a doubling of CO2. Water vapour feedback acting alone approximately doubles the warming from what it would be for fixed water vapour (Cess et al., 1990; Hall and Manabe, 1999; Schneider et al., 1999; Held and Soden, 2000). Furthermore, water vapour feedback acts to amplify other feedbacks in models, such as cloud feedback and ice albedo feedback. If cloud feedback is strongly positive, the water vapour feedback can lead to 3.5 times as much warming as would be the case if water vapour concentration were held fixed (Hall and Manabe, 1999).


För att knyta an till det jag inledde med och Mehdi Nodehis artikel som enligt egen utsago vill ha en balanserad debatt:

”Polariseringen, förvirringen och manipulationen är total i både sociala medier och i massmedier, men om vi tar ett steg tillbaka, försöker lyssnar på varandra, tar bort all hat och alla anklagelser gentemot varandra kanske vi kan få lite klarhet i frågan.”

”Vad finns det för logiska vurpor i stackars förskräckta Gretas världsbild och denna numera globala klimatrörelse? Vad känns intuitivt fel och går emot mitt sunda förnuft?”

”Om nu vattenånga bidrar mest till växthuseffekten, varför pratas det inget om att minska utsläpp av vattenånga?”

Visst låter det som en bra målsättning, men ärligt talat är jag evinnerligt trött på denna typ av uttalande. En del av att ”ta ett steg tillbaka och lyssna på varandra” är att också ta in lite av den fakta som finns. Ovanstående citat från IPCC om hur vattenångan hanteras är alltså från 2001 och det är knappast första gången det nämns! Det finns information om detta på många andra ställen.

Irritationen från min sida handlar varken om hat eller anklagelser utan mer om frustration över att ständigt behöva älta saker som har förklarats hur många gånger som helst under loppet av flera decennier. Det är naturligtvis inget fel i att man inte har kunskapen men det här är verkligen inget som behöver debatteras av ”allmänheten”, det handlar om utbildning och en vilja att lära sig. Det hade krävts 5-10 minuters läsande istället för att skriva ihop en lång debattartikel och sprida tvivel om hur saker ligger till (som han uppenbarligen inte har någon koll på).

Visst är det komplexa system som inte heller jag har full koll på, men bara antydningen till att forskningen inte skulle inkludera vattenångan i sina funderingarna känns bara tröttsamt. Särskilt när det uppenbarligen bygger på hans uppfattning om ”sunt förnuft” kryddat med de vanliga konspiratoriska anklagelserna*.

Jag tycker som sagt frågan om vattenånga är helt relevant men det är ingen särskilt svårtillgänglig information, jag fick fram en lång rad träffar direkt på en enda sökning. Jag har faktiskt svårt att tro att han helt skulle ha missat detta då han trots allt har sökt rätt på hur mycket vattenångan bidrar med och inkluderat länk till en wikipediaartikel. Om han har ”oärliga avsikter”? Jag har faktiskt ingen aning, men klimatet verkar inte vara den enda frågan han har kontroversiella synpunkter på vetenskapen om …

*Eller vad säg som det här:

Personligen är jag helt övertygad om att Greta Thunberg är genuin och har goda intentioner. Däremot är jag lika övertygad att den globalistiska oligarkin har lyft fram, utnyttjat och manipulerat Greta med falsk information i syfte att utnyttja henne för att föra igenom sin egna agenda. Jag syftar på Agenda 2030, som under fina humanitära rubriker syftar till att bygga en global klimatdiktatur.

Här finns en översikt av mina andra klimatrelaterade inlägg.


Off-topic men när vi ändå är inne på vatten, antal väpnade konflikter om vattentillgångar runt om i världen ökar (en del av ökningen tillskrivs bättre ”rapportering” om jag läser det rätt och jag har ingen aning om hur mycket kan kopplas till klimatförändringarna men ändå). Från The Pacific Institute:

vattenkonflikter

29 reaktioner på ”Vattenånga och växthuseffekten

 1. Jonny Bjerkman

  Återigen, tack för en klargörande och lättförståelig text. Jag själv har mycket små kunskaper i klimatologi men förlitar mig på vetenskap, vare sig den går att förstå helt eller att den är så svår att man måste lämna vissa fysikaliska fenomen till arkivet ”läst, accepterat men ej förstått”.

   1. stjarnor

    Så du TYCKER då att all forskning som har kommit fram till samma koncensus, är fel?

    Snälla människa, har du glömt allt från biologin och kemin i högstadiet?

 2. Thomas E Elfstrom

  Maths! Varför inte leva som du lär ? [i]Irritationen från min sida handlar varken om hat eller anklagelser utan mer om frustration över att ständigt behöva älta saker som har förklarats hur många gånger som helst under loppet av flera decennier. Det är naturligtvis inget fel i att man inte har kunskapen men det här är verkligen inget som behöver debatteras, det handlar om utbildning och en vilja att lära sig. [/i]
  Du vägrar konsekvent att svara på de rimliga frågor som ställs. Du är som Annie Lööf och sorterar ut vad du vill svara på så det ser ut som om du har 100% koll, vilket du inte har. Avsaknaden av forskarbakgrunden gör att dina resonemang blir lite väl tunna och ogenomtänkta. Det ovan tänker jag inte gå emot utan jag reagerar bara på din nedvärderande syn på dina medmänniskor, oavsett vilka som har rätt eller fel. Med din inställning så är det svårt att ta till sig något som du skriver då man mer undrar över varför du är så spydig och stor i korken?
  Jag väntar fortfarande på svar om hur du ser på det empiriska i hur man får fram ”jordens medeltemperatur”. Jag argumenterar inte emot om den har ökat eller inte – jag är bara intresserad av om man verkligen kan hävda vetenskap?

  1. Jag har jobbat med läkemedelsforskning och tillverkning i 25 år, om du inte tycker det är forskning för att det int eär inom akademin får du tycka det. Nej, jag har ingen PhD men har patent på kristallform på en av världens mest sålda läkemedels-API:er liksom flera andra processpatent (som jag inte vet om de är aktiva längre).

   Du säger att jag hemmasnickrar teorier men kan inte ge ett exempel. Nej, jag erkänner direkt att jag inte har all kunskap och ja jag litar på att det som publiceras håller vetenskapliga mått (i längden). Du får gärna hålla på att snickra dina egna teorier om det och tycka att de forskare som håller på med det är klåpare.
   Du tycker jag är spydig, jag vet, du har skrivit det förr och det får du tycka. Och det stämmer säkert ibland.

   1. Du skriver i en kommentar i annan tråd att du är så mycket forskare att du inte kan säga varken bu eller bä om klimatforskningen trots att IPCC, WMO, BAMS, NRC konsensusrapporter (m fl) hävdar motsatsen Allt baserar du tydligen på din egen bedömning av data m a p osäkerheter, standarder, kalibreringar mm. Det finns dokumenterat. Men du anser tydligen du har bättre koll på det än vad klimatforskarna har (på tal om spydighet och nedlåtande ton). Vad har du själv för meriter på området eller forskning över huvud taget? Hittade inte särskilt mycket i publicerat i ditt namn.

    Du anklagar som sagt mig för att koka tunna soppor och komma med hemmasnickrade teorier ”men du tänker inte gå in på” exempel när jag kommer med egna spekulationer. Det enda du bidragit med själv är just din egenhändiga bedömning och nedlåtande kommentarer om min forskarerfarenhet som du inte har någon koll på.

    Sorry, men jag är inte särskilt intresserad av det.

 3. petergrafstrm

  Maths, jag har respekt för att du måhända väljer dina strider och därför inte vill riskera att buntas ihop med bristfälliga samhällskritiker, och jag anser att det kan vara klokt när man vill belysa och få bort vanföreställningar om det rent vetenskapliga. Vällovligt rentav att undvika spänningar i andra avseenden.
  Jag syftar på att du tycks ta avstånd från att eliterna vill skapa en klimatdiktatur.
  Men jag som kanske inte är lika försiktig tycker att det finns åtskilligt med tungt vägande skäl att påstå att eliterna just har för avsikt att upprätta en global diktatur under den missvisande eufemismen världsregering.
  Och forskare som Rockström mfl ger intryck av att vilja bädda för det genom sina påståenden om tipping points.
  https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0
  Jag har inte tagit reda på om han har tagit hänsyn till vilka konsekvenserna blir om fossilanvändningen minskar betydligt men både Rockström och andra alarmister vet mkt väl att det existerar en depopulationsagenda.
  Hans kollega Shelnhuber har nämnt extremt stora minskningar av jordens befolkning som önskvärda och utförbara.

  Många inflytelserika malthusianer har under lång tid konsekvent pläderat till förmån för brutala depopulationsmetoder och svältskapande ekonomiska riktlinjer.
  Och också praktiserat dem genom bla världsbanken och genom omstörtningar som lämnar efter sig förstörda länder.
  Det är dessutom bevisligen inte oavsiktlig ‘collateral damage’ utan följer på senare årtionden Rumsfeld-Cebrowski doktrinen.
  En i moraliskt hänseende besläktad doktrin som en brittisk imperieentusiast rekommenderade Usa, delar upp länder i postmoderna respektive djungeln.
  De postmoderna slåss inte inbördes men tar sig rätten att tillämpa djungelns lag mot dom som utgör djungeln dvs där inga regler gäller och avtal kan brytas ensidigt av de postmoderna.

  Det är inte svårt att hitta färska exempel på såna kategorier.

  Jag skulle själv använda ordet åtstramningsdiktatur snarare än klimatdiktatur eftersom det är målet oavsett om klimatet används som förevändning eller ngt annat, tex invasion från rymden 🙂

  1. Ja, det är riktigt att jag tar avstånd från pratet om klimatdiktatur och så vidare. Och sorry, men den diskussionen får du föra med någon annan.

 4. Johan Tjernström

  Med ytan täckt av vatten till 70 % så kan planeten behålla sin kylning. Med en atmosfär bestående av 78% kväve, 21% syre och resten växthusgaser så skulle den bli väldigt varm utan kylande vatten på ytan. Vatten ingår inte atmosfärens sammansättning, det bara uppehåller sig där som kylmedel. Så länge planeten har minusgrader så är allt fruset och växthuseffekten har ”låst” sig i kyla. När planeten når plusgrader så börjar vatten avdunsta från ytan. Då startar växthuseffekten. Med en planet utan vatten och växthuseffekt, (bara värme är inte växthuseffekt, det är bara värme) så skulle det inte finnas några moln som skuggade marken och som reflekterade solljus tillbaka till rymden utan att värme avges. Det skulle inte kunna snöa så polerna blev vita och kalla och mer solljus reflekteras tillbaka utan att värme avges. Regnskogen skulle inte få någon kylning varje dag, för ingen regnskog kan växa utan vatten. Inga skogar skulle få kylning. Det skulle inte kunna bli istider. Där havet skulle ligga så är det öken, som Sahara nu, fast varmare. Det är ju rätt lätt att föreställa sig hur varmt det blir utan vatten i haven.
  Så utan vatten och växthuseffekt så steks vi i värmen på några timmar. Som du vet så är land mycket lättare att värma än vad vatten är. Så ju mindre mängd vatten det finns på planeten desto mer land, och givetvis desto mer värme. Du vet ju hur varmt det blir i sanden i Sahara, då blir det lika varmt där havet skulle legat. För 4.000 år sedan så fanns det ett ”hav” i Sahara. Då levde det folk som fiskade och odlade lite. Det gick då för att det fanns vatten som kylde området. Så tro att vattenångan värmer planeten i sin helhet är helt fel, givetvis. Så utan den med sin kylande verkan på ytan när den lämnar den så funkar ingenting på planeten, det förstår Du väl? Det här lärs ut i skolan. https://app.studi.se/l/vatten
  Vänligen Johan Tjernström.

 5. Johan Tjernström

  Hej Maths.
  Du skriver att när havet blir varmt så avger det CO2 som förstärker växthuseffekten så det blir varmare i atmosfären.
  Men om det inte finns vatten som avdunstar och avger koldioxid så blir det ännu varmare där.
  Finns det inget vatten i havet så blir det öken där och väldigt varmt, minst 50 grader, som Sahara.
  Så hur kan då växthuseffekten värma planeten när den gör så att vatten avdunstar och kyler?
  Växthuseffekten är en effekt som uppstår när vatten avdunstar i värmen och därmed kyler. Planeten vill inte ha ekvatorn för varm.
  Därför pumpar den varmvatten till polerna för kylning.
  Det är inte så att planeten vill ha polerna varma, dom vill den ha så kalla som möjligt, den vill kyla ekvatorn.
  Planeten är en värmemotor och alla värmemotorer behöver kylning, även atmosfären.
  För att motorn skall fungera så bra som möjligt så skall den var så kall som möjligt där den skall vara kall, och så varm som möjligt där den skall vara varm, det gäller för alla värmemotorer.
  Så du måste förstå att växthuseffekten inte är värme.
  Det är en effekt som uppstår när solen lyser på vattnet som och som avdunstar och kyler, för utan vatten bli det väldigt varmt på planeten.
  Vi kyler allt från kärnkraftverk till datorer med vatten, vi kyler oss själva med vatten, vi svettas.
  Om 600 miljoner år så har solen blivit så varm att den kokat bort allt vatten från ytan, då kan den inte ”svettas” längre, tror du det blir kallt då?
  Vänligen Johan Tjernström

   1. Johan Tjernström

    Jag har ”läst” i 30 år. Vi kan ju ta en lögn till.
    Det sägs att ju mer koldioxid som släpps ut i atmosfären desto mer brinner det.
    Koldioxid trycker undan syre, så ju mer koldioxid det finns i luften desto svårare för elden att brinna, det är en naturlag.
    Vi använder ju koldioxid i brandsläckare.
    En sak till:
    Värma ett kilo vatten förbrukar mindre mängd exergi än att värma 10 kilo vatten, det är en naturlag.
    Värma ett kilo koldioxid förbrukar mindre mängd exergi än att värma 10 kilo CO2, det är en naturlag.
    Så ju mer koldioxid det finns i atmosfären desto svårare att värma den, givetvis.
    Eftersom det hela tiden blir svårare och svårare för solen att värma upp koldioxiden då den ökar hela tiden, så avtar värmeökningen med förhöjd koncentration av CO2.
    Solen skickar inte mer exergi, så varje gång blir det svårare för den att värma koldioxiden.
    Dom första 100 ppm värmer t.ex. 2 grader, dom nästa 100 värmer 1 grad, nästa 100 värmer en ½ grad, o.s.v.
    Värmeökningen avtar hela tiden, för det är hela tiden mer koldioxid att värma upp, men solen skickar inte mer exergi för det.
    Jag tror nog du skall läsa lite termodynamik istället.
    Vänl. Johan T.

   2. petergrafstrm

    “Värmeökningen avtar hela tiden, för det är hela tiden mer koldioxid att värma upp”
    Nej herr Tjärnström det är ingen bra förklaring av orsak verkan. CO2 spelar mer rollen av ett filter
    Filtret själv kan inte delta så mkt i energiupptaget eftersom CO2 utgör en så liten andel av den materia som tar upp värmen.
    Det som gör att dT ändras logaritmiskt med CO2 konc är för att sambandet mellan höjd och gastryck är avtagande exponentiellt och för att temperaturgradienten är ungefär linjär.
    Man måste gå in på strålningsfysik för att förklara mer i detalj. Då blir det förutom en värmande växthuseffekt även en liten andel kylande verkan från vissa delar av CO2 spektrum men netto blir det en uppvärmning.

   3. Jonny Bjerkman

    Märkligaste debatt jag någonsin läst. En menar att några hundra ppm CO2 i atmosfären skulle förhindra bränder (tala om det för Australiensarna), vilket bemöts med argument från högre fysikstudier. Kändes en aning surrealistiskt.

   4. petergrafstrm

    Jag kommenterade endast den fras jag citerar dvs att Tjernström ger en felaktig förklaring av en enskild detalj. Och för att bemöta det krävs högre fysik.
    Syftet med att peka ut fundamentala fel är att visa att han inte är insatt i ämnet.
    Efter att ha konstaterat det känns det inte nödvändigt att fortsätta en debatt men dom som har tålamod kan förstås bidra.
    Jag bemöter alltså inte som du påstår något som har med bränder att göra.
    Och jag tror inte att Tjernström syftade på det heller i den fras jag citerar.

   5. Johan Tjernström

    Växthuseffekten uppstår när solen lyser på vattnet som då avdunstar.
    Det är då det börjar växa.
    Finns inget vatten så uppstår det ingen växthuseffekt.
    Det spelar ingen roll hur mycket av dom andra växthusgaserna det finns,
    utan vatten växer det inte.
    I mitt växthus har jag en väldig växthuseffekt, men jag vattnar också.
    Blir det för varmt i växthuset så avtar växthuseffekten, växterna dör när värmen ökar och växthuseffekten minskar.
    Bara värme är inte växthuseffekt.
    Det är ett ”samspel” mellan värme och vatten.
    Det är en missuppfattning att växthuseffekten bara är värme.
    Solen driver växthuseffekten.

 6. Thomas E Elfstrom

  Kan inte låta bli att svara på det här:

  Thomas wrote: ”Du skriver i en kommentar i annan tråd att du är så mycket forskare att du inte kan säga varken bu eller bä om klimatforskningen trots att IPCC, WMO, BAMS, NRC konsensusrapporter (m fl) hävdar motsatsen Allt baserar du tydligen på din egen bedömning av data m a p osäkerheter, standarder, kalibreringar mm. ”

  Precis! Sunda forskarskallar köper inte tveksamheter eller osäkerheter. Finns inte en tidskrift (nåja vissa undantag) som skulle ta i en artikel med tång om den inte kunde utgå ifrån att artikeln innehåller den sans och riktighet som krävs gällande den opartiskhet man måste ha.
  Du belyser ju med all önskvärdhet var felet ligger. Jag har all respekt för forskarna och att de har gjort rätt i sina publikationer – har aldrig hävdat annat (det är du som tolkar in motsatsen).
  Däremot blir det väldigt fel när lekmän skall bilda sig en uppfattning när de gör det utifrån en politisk organisations ”slutsats” som har en ren politisk startpunkt (kom inte och säg att en AR inte startar med en politisk agenda för då tappar du all trovärdighet). En slutsats som är frampolerad och så långt ifrån källdata man kan komma.
  Att MSM sedan späder på det hela gör det inte enklare.
  Därav min ”önskan” att du för en gångs skull släpper sargen och faktiskt går ”förbi” all polering och går direkt till källan till ”organisationens slutsats”. Sätt på dig sunt förnuft glasögon och handen på hjärtat – känns det som skrivs och sägs 100% ”rätt”.

  1. petergrafstrm

   Sunda forskarskallar har ibland inte möjlighet att vänta tills osäkerheten är idealiskt låg innan de vill sammanfatta en prognos. Rätt mkt forskning har efteråt visat sig innehålla större fel än det antagna. Likväl har vetenskapen utvecklats till större klarhet.
   Som Maths har visat i sin serie artiklar har skeptikerna radat upp mängder av felaktigheter som dom ännu sprider.
   Du Thomas låter kritisk i många kommentarer men bara på ett svepande vis.
   Det behövs att du blottar dig genom mer detaljerad kritik som gör att du eller Maths kan beslås med att ha fel.

 7. petergrafstrm

  Feedback från vattenånga mm kan lämpligen uttryckas med en dimensionslös koefficient FB istf att tala om hur mkt W/m2 det ger i tillskott som jag finner på en del bloggar
  Dvs DT= DTo*ln(C/Co)/(1-FB)
  En rätt viktig fråga är ju hur FB beror av T
  Jag letade lite på nätet men fann kvalitativa resonemang men inget exempel på en explicit formel

  Formeln ovan kommer från summan sum(k=0 till oändligheten)FB^k
  och den gäller därför endast för |FB|=1
  Så frågan är hur man kan förvänta sig att FB uppför sig
  Eftersom c beroendet ovan är logaritmiskt finns ju möjligheten av att 1/(1-FB) får en större verkan
  Tacksam för tips om någon explicit teori om FBs antagna T-beroende

 8. Anette Klang

  För att tillföra vattemånga i atmosfären måste man tillföra värme så vattnet förångas. Även om vattnet sedan kyls ner och faller som regn, så innebär inte det att värmen man tillfört i atmosfären försvinner. Det i sin tur innebär att mer vatten kan stanna kvar i atmosfären/förångas. Den aspekten att vi tillför värme ser jag inte diskuteras!

  Något som jag inte heller ser diskuteras är hur alla asfalt och all betong påverkar uppvärmingen. Asfalt och betong absorberar mycket värme i solen. Städer och annan tätbebyggelse som både släpper ut värme, vattenånga och absorberar värme i betong och asfalt bildar värmeöar. Dessa värmeöar värmer också upp atmosfären men jag ser det inte diskuteras.

  Vi har huggt ner och bränt ner 40 % av regnskogarna. Regnskog innehåller inte bara kol utan också vatten. Skog absorerar solljusets energi och omvandlar det i fotosyntesen. Regnskogen kyler och kyler luften ovanför och därmed molnen så det regnar mer och vattnet binds i växtligheten. När regnskogen skövlas kommer marken värmas upp och mer vatten avdunsta. Bevattning av grödor ökar på avdunstningen. Skog bromsar också vindarna ända upptill dubbla trädhöjden och att skövla ner stora arealer regnskog mdd upptill 100 m höga träd på påverkar planetens vindar och klimat! Sammantaget har vi alltså effekten att vindarna ökar, vattenavdunstning istället för regn och detta vatten blåser vidare med vindarna och kyls ner i kallare trakter och de skyfall som skulle fallit över regnskogen kan nå våra breddgrader, särskilt sommartid.

  Sen har vi havet. De levandd organismerna i haven rör om vattnet mer än alla vindar, vågor och havströmmar gör tillsammans. De röf sig dessutom upp och ner i vattnen och rör om på djupet. Nu är 75% av världshaven utfiskade, valarna som är enormt viktiga för blandningen av haven är en bråkdel av vad det varit. Vi skövlar regnskog med en hastighet av 27 fotbollsplaner i minuten men vi skövlar havsbottnarna med bottentrålar med en hastighet av ca 4300 fotbollsplaner per minut! Att alka dessa djur och växter försvinner innebär att allt kolet i dessa djur och växter till större delen hamnar som koldioxid i luften genom cellandning och nedbrytning. Var finns de betäkningarna???

  Det finns fler aspekter och jag anser att vi tar inte hänsyn till helheten utan håller på med cherry picking vilket är helt vansinnigt och vetenskapen förs endast fram av debatt och dialog, inte av att man bestämmer sig för konsensus och konserverar sina åsikter samtidigt som man fördömer andra och hånar. Gallileo Gallilei och Kopernicus skulle idag kallas konspirationsteoretiker men kallades på sin tid för kättare. Då gjorde kyrkan drevet nu är det maktelit, msm och hjärntvättat folk som står för drevet. Att kalla någon konspirationsteoretiker är lika korkat som att håna ett barns funderingar och frågor! Det skapar endast motsättningar och sen når man inte fram. Det blir härsla genom att söndra som regerar.

  1. Albedo, Urband Heat Islands har diskuterats länge. Markanvändning, skogsskövling etc likaså. Även utfiskning och utrotning av arter.

   Om man hävdar att Soros, Rockefeller styr all forskning och forskare världen över via FN så är det en konspirationsteori. Din jämförelse med Gallileo håller inte.

 9. Lasse

  Kanske missat något?
  Kan inte solen & dess cykler (varmare/kallare) påverka och göra vatten till exempel till en ”forcing” force?

  1. Men då är det fortfarande solen som ”styr” och mängden vattenånga i atmosfären kommer vara en följdeffekt av detta, inte tvärtom.

 10. Arne Moberg

  Smutsigt vatten borde ge en större avdunstning då solstrålningen skuggas av av grumligheten och en mindre volym värms upp av samma tillförd energimängd från Solen. Att dunsta vatten tar 520 ggr. mer energi än att värma samma volym vatten som dunstar 1 grad utan konvertering. när sedan vattenånga kondenserar på högre höjd får man tillbaks all energi.genom kondensering och det blir ett värmeskikt. Träffar däremot den förhöjda luftfuktigheten isar vid polerna med hjälp av vindar (varmt söker sig mot kallt = termodynamisk lag) då kondenseras fukten mot isen och smälter isen på ytan. Vattnet rinner ner i sprickor i isen och fryser till igen och vi får isbildningsvärme (värmefaktor 82 från vatten till is) nära eller i botten och isen börjar röra sig.
  Frågan är nu om människans nedsmutsning av haven är så omfattande att den påverkar denna process? Såsom sediment från nerhuggna regnskogar, plaster, sotparticklar, gödningsämnen som påskyndar algblomning mm.

 11. Pingback: Så här långt från vetenskapen är Sverigedemokraterna och Elsa Widding – Maths Nilsson, författare

 12. Pingback: Lucka 6: Varför redovisar IPCC inte växthusgasen vattenånga som en drivkraft på klimatet? – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s