Märkliga uttalanden av professor Lennart Bengtsson i SD-kanal

Lennart Bengtsson är en numera pensionerad professor i meteorologi som är poppis i det ”klimathotsskeptiska” lägret för att han anser att det inte finns skäl till någon större oro över klimatförändringarnas konsekvenser. Häromdagen blev han intervjuad i Riks, Sverigedemokraternas Youtubekanal. Jag snabbspolade mig genom den och fastnade för några påståenden.

Christoffer Jarnwall som intervjuar är ingen vän av IPCC:s rapporter och varenda fråga tycks insinuera att klimatståhejet egentligen bara handlar om, citat: att ”vänstern har hittat en fråga” att driva. Han frågar LB: ”Vi ser en uppvärmning vid polerna, är det så? Eller är det här en myt att isarna smälter?

LB börjar med Arktis och säger att han har följt utvecklingen noga. Han berättar att det blivit lite varmare och det skett en viss minskning av isarna men:

Det har alltså inte gått så snabbt som man trodde för tio år sen i alla fall (ca 8:00 min in)

Men när IPCC gav ut sin fjärde stora rapport (AR4) 2007 konstaterades att minskningen av Arktis havsis minskat betydligt snabbare än vad modellerna hade förutspått. Citatet är taget ur rapport från Arktiska rådet:

Model projections reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2007 underestimated the rates of change now observed in sea ice.

Modellerna har nu blivit allt bättre. Nedan bild från IPCC specialrapport om kryosfären från 2019 där det syns tydligt att havsisens försvinnande inte gått långsammare än vad modellerna förutspått. Det finns naturligtvis osäkerheter och ”naturliga” stora variationer från år till år. Extremåret 2012 ger ett intryck av att det nu stått stilla ett tag men trenden är tydlig och variationerna ligger inom felmarginalerna. Här finns NASA:s grafer.

En svårighet är att veta hur tjock isen är, vilket gör mätningarna osäkra. En studie publicerad 2021 använde nya bättre satellitdata över snötäcke etc och kunde konstatera att på många ställen i Arktis har avsmältningen gått rejält mycket snabbare än vad som tidigare antagits:

”When the sea ice thickness in the period 2002–2018 is calculated using new snow data with more realistic variability and trends, we find mean sea ice thickness in four of the seven marginal seas to be declining between 60 %–100 % faster than when calculated with the conventional climatology.”

Vad som är signifikant är också att andelen mångårig is har krympt rejält. Enligt IPCC:s senaste rapport har områden med tjock is som är minst 5 år gammal minskat med 90% sedan 1979 (det vet man med mycket hög säkerhet).

Här en animation:


LB kommenterar sen Grönlands glaciärer:

”Man kan inte se någon större avsmältning av landisen på Grönland. Men det finns viss ökad kalvning av isberg.” (ca 9:50 in)

Det är inte vad polarforskarna säger. De menar att kalvningen står för cirka häften av förlusterna medan resten tillskrivs avsmältning från ytan och bortrinnande vatten:

Bild härifrån.

Här bild från Carbon Brief som visar var avsmältningen sker (en viss ökning ses centralt, beroende på ökat snöfall):

Så nej, det är inte enbart kalvning av isberg som gör att Grönlands ismassa minskar. Faktum är att minskningen har följt prediktionerna för IPCC:s värstascenario.

Så här ser utvecklingen i Antarktis ut:


LB: ”Uppvärmningen är knappast skadlig därför den leder till en ökad vegetation och den ger en ökad biologisk mångfald.” […] Vi får mer lövträd ”men vem i himmelens namn är bekymrad över det? Det är väl bara trevligt.”

Visst, vi här i Sverige lär inte vara de på jorden som får lida mest av klimatförändringarna. Visst kommer odling att bli mer gynnsamt på vissa platser medan det blir helt tvärtom på andra. Det är lätt att körsbärsplocka data och sitta här och höhö’a. Men effekterna syns redan väl på andra platser, så här sammanfattas läget i Afrika (från IPCC AR6 WG2):

Sen avslutades det med en del halmgubbeargumentation om varför Greta Thunberg lyfts fram som expert trots att hon bara har gymnasieutbildning. Finns det något tröttare tjafs?

Här kan du läsa några av mina kommenterar om när LB intervjuades i SwebbTV.

13 reaktioner på ”Märkliga uttalanden av professor Lennart Bengtsson i SD-kanal

 1. petergrafstrm

  LB tar nog hänsyn till önskade politiska förändringar. Tufft läge att prioritera.

  Västvärldens eliter fruktar folkens uppror. Kommunistisk utveckling kan komma(?).
  Och då är energipriset viktigare än långsiktiga hänsyn.
  Ukraina ger västeliterna möjligheter att få respit genom att en rigid maktstruktur nu kan införas med hänvisning till krig. Följande sades om Sverige och Finland på Valdai Club 12e maj, citat:
  ”Båda länderna är inte alls fria från konsekvenserna av den allmänna krisen i det världsekonomiska systemet, som alla, inklusive Ryssland, står inför. Det finns ännu inga universella eller ens hållbara lösningar för att övervinna dess konsekvenser. Därför är svenska och finska politiker helt omedvetna om hur man ska lösa problemen med ökande ojämlikhet, en allmän nedgång i levnadsstandard eller urholkning av medelklassen. Dessutom vet de med full säkerhet att deras medborgares liv inte kommer att bli bättre under de kommande åren.”
  Jag anser att depopulationsagendan sannolikt är en av anledningarna till att dom avsiktligt vill framkalla svält och andra saker som ger avfolkning. Det minskar behovet av CO2-alstrande aktiviteter. Malthusianerna får som dom vill och GW-problemet är lättare att lösa.

 2. Göran Semb

  Tack, Maths, du är en klippa. Onekligen en märklig insats från Bengtssons sida; jag satt bitvis och förundrades när jag tittade. (Övergick så småningom till nedslag här och där i stället eftersom det var så nedslående att se i sin helhet.)

 3. Pehr Björnbom

  Du har rätt, Maths, att den sorts kritik av Greta Thunberg som framförs i Riks är irrelevant. Hon är en fantastiskt framgångsrik aktivist för en behjärtansvärd sak. Det som är särskilt fint med Greta är hennes stora engagemang att föra fram barnens och de ungas rättmätiga moraliska krav på oss i de äldre generationerna. Vi har skyldigheten att göra det som behövs för att motverka risken för att de och deras barn och barnbarn drabbas av förödande klimatkatastrofer.

 4. Pehr Björnbom

  Det finns betydande risker för framtida klimatkatastrofer. ‘Med den ledning som klimatvetenskapen, med hjälp av IPCC-samarbetet, kan ge oss, kan vi motverka dessa risker. Bra, djupgående, diskussioner av detta finns till exempel här:
  https://andthentheresphysics.wordpress.com/2018/05/08/its-mostly-about-risk/

  Parisavtalet är utformat så att åtgärderna skall modifieras efter hur kunskapen om klimatet utvecklas. I bästa fall kan detta leda till att vi gradvis får veta att problemen med klimatet inte blir så stora. I värsta fall visar det sig att riskerna för katastrof är större än vi befarade och att det som vi hittills gjort har varit för lite och för sent. Det är, som Greta Thunberg framhåller, vår moraliska skyldighet mot våra efterkommande att ta höjd för den sistnämnda faran.

  1. petergrafstrm

   Eller också är the great reset i händerna på dom som nu till varje pris vill dominera en än större fara och eftersom det är dom som matchat fram Greta finns det skäl att vara mer vaksam än enbart på det viset som dessa eliter redan önskar. Den eliten ljuger genom sina resursstarka ombud och försöker underminera vår verklighetsförståelse. Omsider kommer en större del av jordens befolkning märka av klimatförändringarna och än är inte smärtgränsen nådd medan däremot avsiktlig förstörelse av mänsklighetens majoritet nu har inletts. Tiger ni om den aspekten kan klimatförändringen snabbt bromsas in men på bekostnad av en mycket långvarig epok av tyranni och en dramatisk depopulation

 5. 6bibban7

  Har du själv läst den 4000-sidiga ipcc-rapporten? Två av huvudförfattarna skrev f en tid sedan i en debattartikel i SvD ( tror det var den tidningen?) Där de uppmanade till lugn inför en klimatkatastrof
  ”Sannolikheten för en sådan är försumbar ”
  Sedan har jag för mig, att även Lennart Bengtsson är inblandad i IPCC.

 6. Pingback: Nättidningen Kvartal: nyttig idiot eller nyttig klimatmotvikt? del 2/2 – Maths Nilsson, författare

 7. Sköldberg

  Hej, lurar lite över att IPCC källan från ”Food”, där dom hävdar att Afrika har tappat 34% av sin årliga skörd sen 1961… Varför har då Kina investerat i enorma odlingar i Etiopien, senaste decenniet? Och svälten är betydligt lägre i Afrika idag än då ”Band Aid” drogs igång 1985. (torka vid Afrikas horn kommer alltid återkomma).

  Afrikaners genomsnittliga kalori-intag har under 2000-talet ökat med >200 kcal/dag. Etiopiens befolkning har sedan 1985 växt från ~30 milj till >100 miljoner. Nigeria har idag 220 miljoner och dom har en enorm ung befolkning, som i hela Afrika.

  Samma trend har rått över hela Afrika dom sista 35-40 åren. Det rimmar väldigt dåligt med påståendet att skördarna skulle vara ”34% lägre än för 60 år sedan”? Eller kan det vara så att även i IPCC så görs jämförelse med ”extrem år” och att i så fall skörden 1961 skulle vara ett sånt? Samma Cherry picking som man ”klimatförnekare” får kastat över sig om man jämför Arktis istäcke med ”bottenåret 2012”.?

  Kanske en småsak men:
  Sen tycker jag du ger lite för säkert uttalande när du säger att ”tillväxten av centrala Grönlandsisen beror på ökade snömängder” Det är faktiskt inte vad som står i IPCC. Dom skriver att dom ”noterar en ökad ismassa på centrala Grönland”, och att ”andra föreslår (spekulerar) i ”att det tillväxten KAN bero på små snömängder…”

  God jul och God fortsättning!

  1. Okej 1. Kolla upp källan och återkom om du vill (det är inte skördarna som minskat 35%, utan ökningstakten).

   Climate change is already negatively impacting crop production and slowing productivity growth in Africa (high confidence) (Iizumi et al.,
   2018; Ray et al., 2019; Sultan et al., 2019; Ortiz-Bobea et al., 2021). Climate change has reduced total agricultural productivity growth in
   Africa by 34% since 1961, more than in any other region (Ortiz-Bobea et al., 2021). Maize yields have decreased 5.8% and wheat yields 2.3%,
   on average, in sub-Saharan Africa due to climate change in the period 1974–2008 (Ray et al., 2019). Overall, climate change has decreased
   total food calories across all crops in sub-Saharan Africa by 1.4% on average compared to a no climate change counterfactual since 1970,
   with up to 10% reductions in Ghana and Zimbabwe (Ray et al., 2019).

   Okej 2. Hur menar du att isens centrala delar ökar växer om det inte kommer från nederbörden?

 8. Pingback: Lennart Bengtsson filosoferar om totalitarism – Maths Nilsson, författare

 9. Jens Hultgren

  Vid början av holocen hade haven stigit 120 meter.
  Klimatförändring på riktigt! Inte millimetrar som idag. Eller 1C på hundra år – en synnerligen tolerabel förändring, dessutom i rätt riktning.
  Det var riktigt varmt då. Så pass att inlandsisen smälte.
  Trädgränsen gick flera hundra meter över dagens (ref Old Tjikko) och skogarna nådde Ishavet.
  Forskare beräknar att temperaturen var 3C högre nära polerna och 1C nära ekvatorn. Jag har inte sett någon ifrågasätta detta.
  Sen var det nordligaste istäcket på Grönland, Hans Tausen nersmält och skulle inte återuppstå förrän 5000 år senare, för 3500 år sedan.
  Det finns också andra fynd som visar att Arktis periodiskt var isfritt under denna tid.
  En del påstår att det rör sig om temporära och/eller lokala fenomen.
  Löjeväckande, när det gäller hela den norra hemisfären och pågick i 5000 år.
  Jag kunde ge lite länkar, men det är mer lärorikt att söka kunskapen själv. Lycka till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s