Lennart Bengtsson filosoferar om totalitarism

Blev uppmärksammad på en text publicerad på sajten Det goda samhället idag. Författare är professor emeritus i meteorologi Lennart Bengtsson (LB). En i mina ögon helt bisarr svada med häpnadsväckande slutsatser. Lite tillspetsat kommer han fram till att allt är kaotiskt och att det därför inte finns någon mening att försöka förutse eller påverka framtiden. Människan har bara att anpassa sig efter ändrade förhållanden, allt annat är att likställa med totalitära staters agerande a la Nazityskland, Kina och Sovjetunionen. Klimatlarmen används som ursäkt för att bilda en totalitär världsregering. Typ.

LB: ”Det som händer är att man i stället vill försöka göra framtiden förutsägbar med tvång genom att systematiskt förhindra alla möjliga ändringar som inte faller inom en bestämd ideologi eller tankesfär. De flesta kulturer som försökt detta har gjort detta genom att tvinga människors handlande i ett bestämt mönster som ursprungligen utarbetats av en liten grupp individer. Det nazistiska tusenårsriket var en sådan dröm och samma gällde för olika kommunistiska ideologier inte minst i Sovjet och Kina. Idag kan man spåra liknade tendenser i klimat och miljörörelsen.

Eftersom framtiden inte är förutsägbar vill man som i tidigare totalitärt tänkande göra den förutsägbar genom att systematiskt tvinga i människors beteende i utvalde och i förväg godkända handlingsmönster. Först då kan framtiden bli förutsägbar. För att det skall kunna genomföras krävs dock en totalitär världsregering. Inget annan kan försäkra ett hållbart förhållningssätt och således förhindra ett något varmare klimat eller en ändrad biologisk mångfald.” 

Var och en har ju rätt till sin åsikt, så även jag. Här tycker jag LB är helt ute och cyklar.

LB: ”Det enda som verkligen fungerar är i stället att ständigt anpassa sig till en föränderlig värld.

Men då får man ju först definiera vad det innebär att anpassa sig: åtgärda grundproblemet eller bara acceptera symptomen som något helt oundvikligt? Ibland är just reglering en anpassning till verkligheten och exemplen på detta är otaliga:

-Även om en liten klick mäktiga människor ville prioritera fortsatta utsläpp av SO2 och ekonomisk vinning anpassade vi oss inte till att leva med försurade sjöar och utslagna fiskpopulationer. Vi reglerade utsläppen, trots spådomar att just detta skulle leda till ekonomisk recession och massarbetslöshet.

-Även om en liten klick mäktiga människor ville prioritera fortsatta utsläpp av freoner anpassade vi oss inte till ett tunnare ozonskikt utan reglerade orsaken. Trots spådomar att detta skulle leda till ekonomisk recession och massarbetslöshet.

-Även om en liten klick mäktiga människor ville prioritera fortsatta utsläpp av bly från bilavgaser anpassade vi oss inte till effekterna av dessa. Vi åtgärdade grundproblemet trots spådomar om att bl a hela USA:s bilindustri skulle slås i spillror.

-Vi anpassade oss heller inte bara till att leva med skadorna PCB, DDT osv åstadkom utan åtgärdade problemen via reglering/förbud. Det mystiska miljögiftet – Maths Nilsson, författare; DDT-förbud, malariadöd och Aaron Wildavsky – Maths Nilsson, författare

-Newfoundlandborna fick absolut anpassa sig till torskfiskets totala kollaps. Norrmännen anpassade sig på annat sätt genom att reglera fisket och kan fortfarande åtnjuta goda fångster under reglerade former. Så icke Newfoundlandborna. Man får förstås ha åsikten att Norges val var idiotiskt….

Och så vidare.

I princip alla åtgärder i exemplen ovan föregicks av exakt samma diskussioner som i nuvarande klimatdebatt. Exakt samma organisationer, då som nu, står i ringhörnorna (och ofta samma människor). Men inga av ovanstående insatser krävde en totalitär världsregering. Men jo, oftast krävdes internationella förhandlingar men väl inom ramen för demokratins spelregler. Visst kan man referera till filosofen Tännsjö och andra som uttalat sig i stil med att det kanske behövs totalitarism för att få ner CO2-utsläppen och låtsas som att han representerar en allmän syn på saken. I verkligheten görs enorma ansträngningar för att åstadkomma anpassningar (dvs få ner utsläppen) via förhandlingar på demokratisk väg.

Om man tror att demokrati innebär att alla kan göra vad man vill lever man i en drömvärld. Någon kommer alltid sätta spelreglerna, hitta gärna på något bättre system.


LB påstår vidare att allt är kaotiskt och att det därför inte går att förutspå framtiden. Det är förstås sant i en mening men helt fel i en annan.

Det är klart att det ligger många tillfälligheter bakom att en person blir världsmästare – men det finns inget kaotiskt i det faktum att man måste göra valet att träna som en tok för att för att huvud taget komma dithän.

Det finns inget kaotiskt i att pH i vattnet sjunker om man adderar SO2. Inte heller att vissa livsformer inte klarar av denna typ av förändringar även om vi aldrig kommer kunna förutse exakt alla detaljer om vad utsläppen innebär. Det är heller inget magiskt i att minskade utsläpp minskar dessa problem.

Vädret, och i en förlängning klimatet, må vara kaotiskt men det är inte det faktum att CO2 absorberar IR-strålning eller att en ökad koncentration leder till rubbad ”energijämvikt” på jorden. Fortsatta utsläpp och en ökad atmosfärshalt är en effekt av oss fullt medvetna handlingar.

Mycket av vårt välstånd bygger, i motsats till vad LB skriver, i allra högsta grad på vår förmåga att klargöra och förutspå mönster vad det gäller temperatur, nederbörd över året och så vidare. Att en ökad medeltemperatur kommer ändra på detta är också förutsägbart om än inte att reda ut exakt vad detta kommer innebära. Men det ligger t ex inget kaotiskt i att plusgrader smälter is även om det är marigt att exakt bestämma när, var och hur lång tid det tar.

Som sagt, LB får tycka precis vad han vill precis som jag. Och jag tycker hans text är extremt flummig.

Kom ihåg att EU i princip begick självmord när man instiftade ny kemikalielagstiftning (REACH) där Frankrikes och Tysklands kemiindustrier skulle rasa ihop tillsammans med ländernas ekonomi. Detsamma spåddes när EU under samma tidsperiod skulle leva upp till CO2-minskningarna enligt Kyotoprotokollet – miljontals med förlorade jobb och störtdykning av ekonomierna. Well, det inträffade aldrig, läs mer: Aktivist i kostym.

Märkliga uttalanden av professor Lennart Bengtsson i SD-kanal – Maths Nilsson, författare
Meteorologiprofessor på SwebbTV – Maths Nilsson, författare

10 reaktioner på ”Lennart Bengtsson filosoferar om totalitarism

 1. Jonas

  Grafen i slutet är helt underbar, genom att ändra upplösningen lite till skulle man kunna få det till att temperaturen är binär. Sune Olander Rasmussen, Associate Professor och centre coordinator, Centre for Ice and Climate, Niels Bohr Institute vid University of Copenhagen som publicerat i scientific journal, Climate of the Past. Han påstår klart och tydligt motsatsen 2012, att koldioxiden laggar temperaturen. Det här är kärnan, att olika studier motbevisar varandra och så länge dom gör det så förstår man att vi fortfarande helt enkelt inte vet till fullo utan var och en kan utan problem hålla med den ena eller andra sidan. https://phys.org/news/2012-07-temperatures-co2-climate.html

  1. Jonas: [Såg nu att detta fallit bort så kompletterar: Grafen visar inte CO2 så det spelar ingen roll vilken upplösning på skalan som visas, den visar inte på något orsakssamband över huvud taget.]

   Nu läser du väldigt selektivt. Det har varit känt länge att slutet på istiderna inte har med CO2 att göra utan jordens förhållande till solen. CO2 vid Antarktis har en eftersläpning i början för att sedan övergå till att vara drivande i temp-ökningen. https://mathsnilsson.se/2019/09/01/att-forvandla-valkand-kunskap-till-konspiration-om-morkning/

  2. David

   Jag håller med om att den grafen i fråga inte är seriöst framställd. Det är kotym att visualisera ett konfidensintervall i grafer som visar data som är resultat av en prediktiv modell. I det här fallet visar man en temperaturserie med nästan 100 års framåtblickande som man då ska tolka det som att den är 100% korrekt? Hur var det med peer reviewing nu?

   Gällande diskussionen om vad som är drivande för historiska temperaturförändringar kan man konstatera att den nutida observerade uppvärmningen startade med ett distinkt trendbrott ca. år 1800 (se graf från Nature-artikel publicerad i veckan:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05517-z) dvs 100 år innan koldioxidhalterna i atmosfären började stiga nämnvärt. Om man då applicerar våra moderna klimatmodeller, var primära förklaringsvariabel är CO2, på denna historiska tidsserie så skulle de visa ett kraftigt avvikande utfall mot det observerade, ändå påstås det bl.a på den här bloggen att det är extremt tillförlitliga. Så länge man inte kan förklara vad som föranledde trendbrottet år 1800 så saknas vetenskapligt stöd påståendet att det är människans utsläpp som har orsakat majoriteten av uppvärmingen i modern tid eftersom att den inte går att särskilja från uppvärmingstrenden som startade år 1800.

   1. Ni är roliga ni. Nej, grafen är nog inte peer-reviewad antar jag. Letar ni upp de angivna artiklarna stämmer de bra överens med vad som finns i ovanstående graf, ja inklusive konf-intervall för rekonstruktionerna. Att inte ha det på prediktionen till 2100 gör varken till eller från då den bara är till för att visa 3C uppvärmning i relation till historiska temperaturer.

    Likadant med angivna havsnivåhöjningarna, oavsett om siffrorna är osäkra finns det gott om studier som visar att hastigheten i höjningen då var betydligt högre än nu dvs med tanke på hur mycket som är oklart vad det gäller issmältning etc är det ju något man kanske kan fundera på om det kan hända igen…

    Och den länk du ger går till en studie som gäller Grönland, inte global temperatur.

 2. Josefinberggren Berggren

  TACK! Alla vi som möter klimarförnekare i vår vår vardag behöver dina ord för att klara av att bemöta dem på ett vettigt sätt. ❤

 3. Anonym

  Oj det var riktiga stora utsvävningar i områden där han har begränsad kunskap i. Men det ska ju inte hindra honom från att yttra sig. Jag är bara orolig för att många tar till sig det han skriver. Till exempel innebörden av ”ändrad biologisk mångfald ”. Klart vi kommer få en ändrad biologisk mångfald, men det som ser ut att hända är att den kommer bli mycket fattigare.

  Tack för din redogörelse av miljöförstörelser vi har lyckats hindra, utan totalitarism.

 4. Hans Olof Holmberg

  Hej. Jag gillar dina blogginlägg, det är därför jag prenumererar, inte för att påpeka språkliga småfel, tillkomna i hög skrivhastighet Jag har fått intrycket att du inte vill besväras och/eller inte vill att andra ska besvära sig angående korrekturläsningsdetaljer (jag skrev nyligen till din yahoo-adress om ett par detaljer i ett föregående inlägg) och jag förstår att du lägger ner så mycket tid på texterna att du inte dessutom tycker det är värt besväret och tiden att göra dem helt perfekta i avseendet utan korrekturfel. I detta inlägg finns i stycke 7 och 8 orden ”ekonomisk recension” där alla antagligen visserligen förstår att det skulle stå ”ekonomisk recession” och då har väl du ett program i datorn som fyller i med ett ordförslag när man börjat skriva ett ord (jag har det i Open Office) och du trycker väl då på Enter och går vidare och så blir det någon gång fel (det är nog inte heller ovanligt när journalister har bråttom i tidningstexter, gissar jag). – Kanske du ändå anser det mödan värt att ändra till ”recession”.

  Med vänlig hälsning Hans Olof Holmberg (pensionerad kontorsanställd)

  1. Hej Hans Olof och tack. Har uppdaterat. Jag rättar gärna fel och det handlar inte om att inte vilja bli störd. Jag har dock inte möjlighet att alltid vara standby och uppdatera direkt jag får ett mejl eller en kommentar (det här är trots allt något jag gör vid sidan av mitt jobb). Ibland glömmer jag sen av det helt.

  1. Nu är det ju inte de val du står inför. Det är inte jag som påstår något utan de som faktiskt – till skillnad från LB -forskar och mäter detta. Du kan ju kolla runt på andra sajter som också beskriver detta. Men du får förstås göra precis vad du vill.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s