Axess: ”kraven på lydnad i klimatdebatten”

MNIL4203

Tidigare syntes klimathotsskeptiska artiklar mest i alternativa medier, bloggar och diverse insändare. Men som med det mesta från USA hamnar det så småningom även i Sverige och med Trump importerade ”vi” tydligen även republikanernas inställning i klimatfrågan och nu syns den typen av ifrågasättande på ledarsidor och liknande. Ganman blev till och med belönad trots att han bevisligen medvetet sprider rena lögner vidare.

I tidningsmagasinet Axess julnummer skriver Emil Uddhammar ”om kraven på lydnad i klimatdebatten”. Han slår knut på både sig själv och historien för att få ihop sitt resonemang om att kritiska röster tystas ner i media om klimatet.

(Jag förmodar att Uddhammar är den som Wikipedia beskriver som svensk statsvetare, liberalkonservativ, docent vid Uppsala universitet 2000, professor vid Växjö universitet 2006, numera Linnéuniversitetet).

”Grunden för den offentliga journalistiken och debatten i ett öppet samhälle bör vara ett kritiskt förhållningssätt. Så brukar vi tänka, och det gäller givetvis även läsare och allmänhet. Detta är också i linje med vetenskapsfilosofen Karl Poppers kritisk-rationella metod, vilken han kortfattat beskrev som ”conjectures and refutations”, teser och motbevis.”

Karl Popper, ja. Det är lätt att slänga ur sig men inte särskilt förtroendeingivande om man bara kräver av andra att de ska applicera det men själv tar på sig offerkoftan om censur så fort Poppers resonemang faktiskt tillämpas på riktigt.

Hur länge ska vi behöva älta Svensmarks hypotes om kosmisk strålning versus molntäcke/temperatur som saknar korrelation? Scarfettas solcykler som spårat ur, Humlums solfläckskorrelation som bevisligen inte stämde, Lindzens Irirseffekt som på sin höjd kan ha en akademisk effekt, Singers och andras ”det har inte skett någon uppvärmning sen [valfritt årtal]”, för att inte tala om alla manipulerade grafer osv?

I boken Falskt Alarm av Gösta Pettersson (liksom av myriader av andra) ältas fortfarande ”fusket” med Michael Manns hockeyklubbsgraf från 1999 (rekonstruktion av historiska temperaturer tusen år tillbaka), men inget om att det är utrett på korsen och tvärsen och att det finns i alla fall ett trettiotal* andra forskargrupper/studier som bekräftar den (plus en mängd annat).

[*4/2, på förekommen anledning (se kommentarer nedan): Här syftar jag på ett drygt trettiotal studier, se här, som bekräftar att senaste tidens temperaturer är de varmaste under senaste 1000 åren oavsett metodik, om än att de inte i varje detalj bekräftar grafen från 1999. Men även Mann var tydliga med att deras egen studie hade sina osäkerheter, från deras abstact:  ”Though expanded uncertainties prevent decisive conclusions for the period prior to AD 1400, our results suggest that the latter 20th century is anomalous in the context of at least the past millennium” (men även studien i sig är bekräftad och replikerad av andra trots sina brister som ingen försöker dölja).]

Här är en lista på studier som kommit fram till att det inte finns någon koppling mellan mässlingsvaccin och autism. Det är ungefär samma storleksordning av studier som hockeyklubbsgrafer, är det då lika viktigt att vi även låter anti-vaxxare få utrymme i pressen?

(det finns säkert fler vaccinstudier, jag vet inte, men jag tror ni fattar poängen).

Det mesta av det som pseudoskeptiker tjafsar om på sociala medier har testats i Karl Poppers anda och avfärdats för decennier sen. Det är förstås fritt val för varje ny konservativ tyckare (ja, det verkar mest komma från det lägret) att nu hoppa in i debatten och gapa ”Censur!” över gammal skåpmat men räkna inte med att bli tagen på allvar (ett alternativ är att läsa på innan man ger sig på att skriva en artikel…).

Uddhammar och många likt honom letar upp udda (sorry) ställningstaganden, som t ex avskaffa demokrati och kräva enbarnspolicy likt Kina hade och halmgubbar sig igenom att man inte får säga emot det. Du får det, jag lovar, jag har gjort det själv flera gånger. Här kritiserar självaste Michael Mann ogrundade domedagsprofetior.


Uddhammar om att Guardian ändrat sin vokabulär: ”De som ifrågasätter forskningsresultat inom dessa områden skall kallas ”klimatforskningsförnekare”.

Nej, det var inte rätt, de säger att ”klimatskeptiker” ska kallas för ”klimatförnekare/klimatvetenskapsförnekare”. Om det är bra ord? Jag vet inte (använder det sällan själv) men innebörden är definitivt inte fel, att kalla de som dissar klimatvetenskapen för skeptiker är faktiskt rena skämtet (och precis alla vet vad som avses här).

För det handlar inte om att man inte får kritisera forskningsresultat utan om att anföra en jättelik konspirationsteori om att IPCC och jordens alla klimatforskare samkör sina resultat för att få fram ”rätt data” för att få sina forskningsanslag (nej, jag överdriver inte).

Guardian: Most “climate sceptics”, in the face of overwhelming scientific evidence, deny climate change is happening, or is caused by human activity, so ‘denier’ is more accurate.

Vad bygger jag det på? Se mina inlägg om klimatet här, ni får bilda er en egen uppfattning men jag anser att jag har gjort min hemläxa på den punkten utan att för den skull vara expert eller kunna allt.


”Den debatt som förts om miljövård sedan 1960-talet har i allt väsentligt haft solid vetenskaplig grund, exempelvis i väl belagda samband mellan giftanvändning och miljöproblem.

Till skillnad från klimatvetenskapen då antar jag?

Precis som Ulf Kristersson drar han fram gamla miljöfrågor som stöd för sin sak men det är faktiskt ganska bisarrt, de utgör tvärtom en lång rad av exempel på hur pseudoskeptiska personer som Uddhammar hjälpt till att förhala åtgärder TROTS den solida vetenskapliga grunden.

Efter Rachel Carsons Tyst Vår lejde till exempel pesticidtillverkarna PR-strategen E. Bruce Harrison för att bestrida vetenskapen. Lobbyorganisationen Global Climate Coalition, som inkluderade alla stora amerikanska oljebolag, anlitade samme man på 90-talet för att få USA att skippa Kyotoavtalet (de lyckades). Oljebolagen använde även samma PR-firmor som tobaksbolagen använt sig av för att bestrida vetenskapen bakom hälsoriskerna med rökning (ja, de blev fällda för bl a medveten manipulation av det amerikanska folket).

Singer, Seitz, Milloy, Joseph Bast, James Enstrom, Jay Lehr, Nordin med flera av de aktiva i klimatdebatten var som av en ren tillfällighet även aktiva i att bestrida hälsofarorna med rökning (bland annat). Två näraliggande vetenskapsområden som de naturligtvis är akademiska experter i allihop…

Ja, det har legat solid vetenskap bakom de stora miljöfrågorna men det har bestridits hårt i allt från bly i bensin, freoner, DDT, PCB, surt regn osv ända fram till klimatet. Det är exakt samma organisationer som står bakom motståndet, då som nu, samma konservativa politiker, i viss utsträckning även samma ”akademiska experter”, samma argument, samma förhalning och samma offerkoftor osv.

Nej, Uddhammar, tidigare miljöfrågor talar inte för din sak, bara tvärtom. Finns det någon grupp som kostat skattebetalare så mycket pengar som konservativa politiker som vägrar lyssna på vetenskap för att de tror att våra ekonomiska spelregler skulle vara någon naturlag? (Montrealprotokollet, reglering av SO2, bly i bensin osv sparar oss astronomiska summor men dessa åtgärder fördröjdes).


”Pudelns kärna är – hur kan vi veta vad som är ”bra” ekosystem? De som existerar nu? De som existerade på dinosauriernas tid? Fräken, ormbunkar och gråsuggor som vi möter i vår svenska natur fanns då och finns nu. Är det ”bra” eller ”dåligt”? ”

Måste man spela dum? Det utslagna fisket utanför Newfoundland var dåligt även om det inte berodde på klimatet. Precis som att det är dåligt om korallrev och de ekosystem som existerar där kollapsar. Men nej, det är inte livet på jorden som sådant som hotas. Ingen seriös forskare påstår det.

En miljö, ett ekosystem, ett jordbruk utvecklat efter förutsättningar som rått under hundratusentals år kommer påverkas av nya skadeinsekter, ändrade nederbördsmönster och temperaturer. Det blir problematiskt när det går för snabbt och inte fan ska man väl behöva vara utbildad naturvetare för att inse det? (men inte ens IPCC säger att det kommer vara dåligt för jordbruket överallt). Lomborg skriver i sin bok Cool It! att isbjörnar kommer utvecklas tillbaka till brunbjörnar. Varför ska media behöva älta liknande trams!?

Får du din åker dränkt i saltvatten är det sällan bra. Vatten i källaren är ganska kasst, om hela vägar och stadsdelar hamnar under vatten skulle nog en och annan tycka att det är dåligt. Utdragen torka är dåligt för jordbruket (särskilt som nästan alla större floder redan är överanvända) precis som för vilda växter och djur.


”Syftet är istället att ringa i varningsklockorna inför den journalistik och offentliga diskussion som uppmanar allmänheten att acceptera aktivistiska teser utan sedvanligt kritiskt tänkande. Det är inte värdigt ett öppet samhälle, det är också ett tecken på djup dekadens i det offentliga samtalet.

Den klimatretorik som växer fram i medierna och i det offentliga samtalet fokuserar på konsekvenser och åtgärder, men med rekommendationen att vi skall slänga allt kritisk-rationellt tänkande ut med badvattnet. Det är ett journalistikens bildstormande; det är de goda föresatsernas tyranni som begär förtroende.”

 

Nej, det är främst ett tecken på din okunskap och brist på just kritisk tänkande om allt det som far omkring på sociala medier. Om det finns några som överdriver? Klart det alltid kommer finnas, det är 2020, hur kan det komma som en överraskning för någon? Att MP eller någon filosof eller liknande lägger ett korkat förslag ändrar inte på vetenskapen.

Jag har sagt det förut, för all del kritisera klimatdebatten det finns alltid rättmätig kritik att föra fram, men dra av dig offerkoftan och läs på.

”Vi ser en klimatjournalistik som inte vill mötas av ifrågasättande läsare. Men hur ska vi nå framsteg om vi kastar vårt kritisk-rationella tänkande över bord?”

Ja du, Uddhammar, hur ska vi nå framsteg utan kritiskt tänkande och att folk orkar göra ens en liten egen insats i att leta rätt på information innan man börjar oja sig? Känns som att det är något du själv borde fundera på faktiskt.

”Här handlar det alltså om att åstadkomma blind tro och lydnad hos läsaren; krisen är så stor, tycks Alestig och Guardian mena, att normala kritiska kapaciteter – ”vårt försvar” – bör läggas åt sidan.”

Trams är allt jag orkar att säga. En av journalisternas otacksamma uppgifter är sålla bort de myter och falska uppgifter som cirklar runt om klimatvetenskapen och bekräfta vad som finns fastslaget i vetenskapliga publikationer eller inte. Det är ingen lätt uppgift och Uddhammar gör det inte lättare.

Sammanfattningsvis lyfter Uddhammar fram några enstaka fall som exempel på hur det ligger till med den religiösa synen på klimathotet (igen, ja det finns fanatiker i precis alla frågor men precis som för dom så kan väl ett minimikrav vara att man åtminstone försöker förhålla sig till publicerad vetenskap?). I mina ögon är han bara ytterligare en tyckare som varken för fram någon saklig kritik om klimatvetenskapen eller ens tycks ha bläddrat i en IPCC-rapport. Det är min åsikt, men vad vet jag? Och vad spelar det för roll? Som jag skrev på Twitter:

 

Ursäkta mitt kräkande.

 

 

 

34 reaktioner på ”Axess: ”kraven på lydnad i klimatdebatten”

 1. Som så många andra blandar Uddhammar ihop åsikter med vetenskap, t.ex. när vetenskapsjournalisten Lena Carlsson i expressenartikeln ”De som inte sjunger med i klimatkören brännmärks” skriver …
  – ”Personer med avvikande åsikter misstänkliggörs och skuldbeläggs. Men det måste gå att rapportera om viktiga miljöfrågor på ett allsidigt sätt. Annars är yttrandefriheten i fara.

  Yttrandefrihet har ingenting med vetenskap att göra och det är absolut helt ok att kritisera vetenskap om man har kompetensen till det.

  1. Anonym

   Så bra artikel. Jag ska sprida den och Jens Stigson, du sammanfattade klimatdebatten på ett sånt kristallklart sätt att jag ska sprida dina kloka tankar.

 2. Anders Karlsson

  Fusket med Manns hockeyklubba ”ältas” också i klimathistorikern och forskaren Fredrik C. Ljungqvists bok ”Klimatet och människan under 12.000 år”. Sid 153: ”I dag är ”hockeyklubban” vetenskapshistoria. Den visade sig vara fel.(…..) Michael E. Mann med medförfattare publicerade sedan själva nya förbättrade temperaturrekonstruktioner 2008 och 2009 som byggde på mer och bättre data och med förfinade statistiska metoder.”

  1. Skriver han att Mann fuskade? Vilka bevis anför han i så fall? Att den är vetenskaplig historia är precis vad jag skrivit. Var Bohrs atommodell fusk då kunskapen ökade och t ex ”orbitalteorierna” kom?

   1. Anders Karlsson

    Självklart skrev han inte det. Han skrev det jag citerade. Ordet fusk skulle möjligen ha varit inom citattecken, och det var du som använde det. Men att hockeyklubban var felaktig, och dåligt gjord och dåligt statistiskt bearbetad, menar han. Och som nog aldrig borde ha använts. Intrycket man får när man läser din text är att den var riktig, och den är bekräftad, vilken den knappast är. Jag kan återkomma med en förklaring från Fredrik Ljungqvist själv, om han ger tillstånd till detta.

   2. Det är fusket som ältas. Ja, statistiken har kritiserats men visade sig inte påverka slutsatserna. Exempel:
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0870.2007.00270.x

    -https://ral.ucar.edu/projects/rc4a/millennium/MBH_reevaluation.html

    -https://en.wikipedia.org/wiki/North_Report

    Det finns fler.

    Det fanns dessutom två ytterligare studier/grafer i IPCC:s tredje rapport som mer eller mindre bekräftade Manns studie men ja, det var ett märkligt misstag att lyfta ut den.

   3. Anders Karlsson

    Jag föredrar att lita på Fredrik C. Ljungqvist i detta fall. Han är ju ändå forskare inom området, och bör veta vad han talar om. Citatet som följer är hans, via personlig mejl: ”Dels finns det inte 30 grupper, utan snarare knappt 20 grupper, som arbetat med saken på ett eller annat sätt. Men det är en detalj i sammanhanget. Vad som sannolikt avses är att flertalet grupper kommit fram till, liksom Mann et al. (1999), är att temperaturerna sedan cirka 1990 är de högsta globalt på (åtminstone) 1000 år men det innebär inte att de flesta ”bekräftat” den övriga formen på ”hockeyklubban”. Så egentligen är påståendet som du citerar både korrekt och felaktigt på samma gång: det beror helt på vad man lägger tonvikten vid. Gissar att skribenten fokuserar på temperaturerna post-1990 och då stämmer det som står (vissa studier finner dock först att temperaturerna post-2000 sticker ut men bilden av extremt höga globala medeltemperaturer de senaste 20 eller 30 åren är väldigt robust oavsett metod och forskargrupp)”.

   4. ALLA, inkl Mann, är med på att den statistiska metodiken hade sina brister och därför har ingen använt den sen 2001. Men de länkar jag gett visar att det inte påverkat slutsatserna. Det är vetenskapligt publicerat sen får du tro vad du vill.

    JA, de länkar jag gav visar att exakt hans studie HAR bekräftats av flera forskare på området (men nej, jag syftade inte på att 30 studier bekräftat just hans studie).

    ALLA, inkl Mann, håller med om de stora osäkerheterna om särskilt tiden innan 1400, deras abstract: ”Though expanded uncertainties prevent decisive conclusions for the period prior to AD 1400, our results suggest that the latter 20th century is anomalous in the context of at least the past millennium”

    Men JA, FCL har rätt i att ”skribenten” dvs jag syftar på att det finns ett helt gäng studier som kommit fram till samma slutsats som MBH99, om än kanske inte i varje detalj:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_large-scale_temperature_reconstructions_of_the_last_2,000_years

    Och ja, jag syftar på att det som ältas är att Mann FUSKAT och vägrat lämna ut data och kod. Det är rena lögner.

    INGET av det jag skrivit emotsäger det FCL har skrivit ovan.

   5. Anders Karlsson

    Ja, ”de senaste åren”, som du skriver, är från 1990 och framåt, där håller Ljunqvist med, och andra forskare. Men om man läser din text, ser det ut som om du frikänner hela Manns graf (hockeyklubban). Men vad du bör påpeka, är att den är ett exempel på dålig vetenskap (en skulle nog i andra vetenskapliga sammanhang kalla det en form av fusk), och som under lång tid har givit klimatskeptikerna bränsle på sin brasa. Alla vet ju att temperaturen var högre under medeltiden, och lägre under lilla istiden, än vad Manns originala graf beskriver. Därför borde du tydligt ta avstånd från den ”originala” hockeyklubban, eller också uttrycka dig bättre, så att du inte längre kan missförstås.

   6. Men lägg ner, det är inte JAG som frikänner den, du har fått en lång rad med länkar till de publicerade undersökningar som gör det men du har valt att ignorera dem.

    Och ta en titt på osäkerhetsspannet på Manns graf.

    Kolla på graferna från IPCC AR4, MBH99 finns med.

   7. Anonym

    Och det är inte JAG som hävdar att du har fel ang Manns hockeyklubba. Eller hur du uttrycker dig om den. Det är en klimathistoriker och forskare på området, sannolikt Sveriges kunnigaste, och att gå emot honom låter som ett anfall av hybris. Men du reagerar som alla fanatiska AGW-anhängare som man debatterar med, med förnekelse av alla fakta som inte främjar den egna agendan. Och som gärna förvränger fakta, så klimatskeptiker och andra framstår som mindre vetande. Jag tror inte att ett sådant agerande leder till ökad trovärdighet för de debattörer som agerar så, eller att det gynnar klimatomställningen heller, då det sannolikt leder till fler som är skeptiska till förmedlarna av forskningen, se bara på hur fler och fler uppfattar Greta som vänsterpopulist. Föreslår att du vänder dig direkt till forskningen, i detta fall Fredrik C. Ljungqvist, han svarar nog gärna på dina frågor, så får man hoppas att du kan förmedla rätt fakta i fortsättningen.

   8. Jo, det är du som likställer Manns studie vid forskningsfusk, inte FCL (vad du visat).
    Att nyare studier använder bättre proxydata är alla överens om, inkl Mann.
    Du ignorerar flera vetenskapligt publicerade artiklar och undersökningar om Manns studie. Om du vore intresserad på riktigt kan du ju fråga FCL varför han tycker att alla de forskarna har fel.
    Som sagt, alla är överens om att Manns hockeyklubba är vetenskaplig historia. Och det som ältas är att Mann et al har fuskat. Varken du, FCL eller någon annan har bevis på det. Att vetenskap utvecklas borde få gälla även inom klimatologin precis som inom alla andra områden.

 3. petergrafstrm

  Och trots allt det du säger Mats, vill du ändå inte hålla med om att public service borde ha belyst vanföreställningarna och med kompetenta bisittare klarat ut dessa missförstånd?
  Du har tidigare inte velat kritisera medieetablissemanget vilket ter sig oroande eftersom det tyder på att du inte tror att det går att klara ut den föreliggande typen av missförstånd genom sakliga resonemang.
  Mitt förslag är att företrädare för de olika lägren skulle sammanstråla under lämpligt ledarskap och sen mötas i en serie samtal där olika källors data stöttes och blöttes tills större klarhet uppstod. Och vara inställda på att det kanske tar många såna möten innan det blir enighet om något. Då skulle medierna kunna pedagogiskt redovisa gjorda framsteg mot konsensus efterhand som detta uppnåddes.
  Det skulle då främst handla om lite tålamod från båda lägren.
  Som det nu är sker ju inga möten och därför inga framsteg.

  1. Jag säger inte att media har skött det här exemplariskt men jag menar att det inte skulle spelat någon som helst roll.
   Vi har redan IPCC där allt det här har gjorts. Vetenskapens värld har ibland tagit upp saken och det ledde bara till hånfulla kommentarer och än mer konspirationssnack på bloggarna. Tror du på fullt allvar att Lars Bern skulle ändra sig utifrån några argument som helst?

  2. Så här blir ”debatter” med konspirationsteoretiker:

   Och jag har redan skrivit om Monckton och hur WUWT:s följare fullständigt skiter i hur mycket bevis det finns för att han ljuger:
   https://mathsnilsson.se/2019/08/15/varfor-vagar-jag-inte-ta-debatten-och-varfor-haller-jag-pa/

   Det är inte MSM:s fel även om jag håller med om att de borde ha varit betydligt mer aktiva. Det här handlar allt mindre om vetenskap än om ideologi och att vara emot ”etablissemanget”. Och det spelar ingen roll att t ex Trump numera ÄR etablissemanget och mer korrupt och förljugen än någonsin tidigare, han är ändå ”den som säger som det är.”

   1. petergrafstrm

    Medierna kan organisera en väl förberedd debatt där deltagarna får medverka till att utforma och godkänna villkoren innan. Och där en av båda parter godkänd moderator får ingripa.

    Och det kan ingå flera förberedande samtal innan det går ut till allmänheten.
    Alla skeptiker är inte ohederliga.
    I många fall gör mediernas ensidighet i sig att folk blir skeptiker.

    Ensidigheten i den utrikespolitiska rapporteringen är grotesk och klimathotsskeptiker har därför logisk anledning att misstänka dom mer generellt.
    Speciellt eftersom oljemagnaterna bidrar på båda sidor av debatten.

    Min misstanke är att medierna överhuvudtaget inte vill ha någon öppen debatt eftersom de eliter som utformar mediernas tillåtna material via partiskt ägda nyhetsbyråer fruktar öppenheten om annat än rena klimatfakta.
    Eliterna äger eller kontrollerar på andra vis medierna.

    De resurser dom lägger på kontroll av all opinionsbildning vill dom ha nytta av.
    Insidern Carroll Quigley var färdig med sin bok ‘det angloamerikanska etablissemanget’ 1949 men boken gick inte att ge ut förrän efter hans död 1981

    Där redovisar han hur alla opinionsbildande organ, medier politik, utbildning och forskning kontrolleras för att vrida verklighetsbeskrivningen till fördel för deras kretsar.
    Det gäller ju inte i någon större grad naturvetenskap, men är av stor betydelse för historieskildringen och nyhetsrapportering till allmänheten.
    Vad gäller Lars Bern så säger han sig lita på vetenskapsakademins översikt.
    Sen gör han en del kortare uttalanden där han låter mer tvivlande men den sortens taktiska manövrer gör alla politiker.
    Man får anta att han i det fallet prioriterar att få bort nuvarande etablissemang från makten av flera skäl och vill hålla samman anhängarna,precis som etablissemanget gör fast dom inte drar sig för mycket grövre lögner tex deras undfallenhet mot Usa’s och Natos hyckleri och demonisering av alla rivaler, vilket socialdemokraterna på Palmes tid insåg var väldigt farligt för vår säkerhet, med Usa/Nato-styrkor här som skulle dra på oss kärnvapenretaliering.

    Nu bortser dom från den faran och medierna eldar på med Us/Uks hets mot Ryssland.

   2. Bern har mötts med vetenskapliga fakta i åratal men han skiter fullständigt i det och han håller sig inte alls till VA.

    Skeptiker? Vilka skulle vara skeptiska menar du? Det är en ytterst liten klick som greppar varje halmstrå och lögn för att acceptera publicerad vetenskap men det handlar inte om skepticism. Ingen (nåja) av de aktiva på Klimatupplysningen och liknande har någonsin ändrat uppfattning trots att de har matats med publicerad vetenskap. Jag har redan gett länk till hur publiken på WUWT reagerat när de fått klara bevis för hur Monckton ljuger i en debatt.

    En ”debatt” i teve skulle inte göra till eller ifrån oavsett om det handlar om vaccin eller klimatfrågan. NIPCC och andra lögnare kommer fortfarande vara ”den enda trovärdiga källan”.

    Men jag håller med om att media borde ha varit/vara bättre på att informera i frågan.

   3. petergrafstrm

    Fortfarande är en i förväg noga planerad och modererad debatt med av båda sidor respekterade moderatorer som styr debatten en möjlighet till förbättring.

    Det är allmänheten som ska bli klokare är min tanke. Och dom som har ärligt uppsåt bland skeptiker. Monckton kanske inte har det.

    En TVsänd version bör man vänta med tills man uppnått en viss konsensus vilket jag är helt säker på går att uppnå om vi inte låter eliternas motiv få bestämma vad allmänheten ska få veta. Och vilka aspekter som får belysas.

    Det är patetiskt när västs eliter klandrar andra för att vara odemokratiska när dom själva totalt censurerar angelägna ämnen.

    Och Lars och många andras kritik handlar tex om att etablissemanget vill använda klimatargumentet för att motivera skattepålagor.

    Och det har ingen enkel koppling till klimatvetenskapen utan åtgärder är som du själv har sagt en bedömningsfråga.

    Lars ser till helheten och är inte enbart intresserad av det rent klimatvetenskapliga.

    Han och många med honom vill få in omdömesgilla människor till makten och den nuvarande makten anser han och många andra är ytterst skadliga för Sverige.

    Däremot är han fullt kapabel att förstå sakliga fakta om dom läggs fram under ovan angivna former som han själv har godkänt i förväg.

    Och då måste han och andra på skeptiker sidan få lägga fram sin kritik mot det dom hävdar är irrationella prioriteringar som eliterna över folks huvuden försöker driva igenom.

    Det är public service uppdrag att båda sakerna får vädras och att allmänheten blir uppmärksammad på båda sidornas kritik.

    Jag håller med dig om att klimatupplysningen är enögda men som sagt etablissemanget är i många avseenden lika dåliga om man ser till helheten
    Sådan herre sådan hund..

    Exempelvis pytsar dom i medierna då och då in talkingpoints om klimatet där det inte hör hemma.
    Tex gjorde en forskare det, antagligen biolog , när han beskrev hur viktiga biotoper och symbioser äventyras när befolkningen ökar och breder ut sig och tränger undan naturen med bebyggelse.

    Det är ren hjärntvätt att förbehållslöst peta in klimatförändringar i det sammanhanget, men den lögntaktiken ingår i eliternas masspsykologi/propaganda.

    Dom kör med sånt ovederhäftigt på inrådan av sån vetenskap som förknippas med Thavistock Institute.

    Den används generellt för att styra opinionen, få med folk att acceptera onödiga imperialistkrig etc.
    Lennie Wolfe sammanställde texten Turn off your TV (2001) där han nämnde namnen och metoderna som använts för att systematiskt fördumma och förblinda.
    En av hjärnorna i Usa bakom detta, Hal Becker, berättade att han kunde få folk att tro på vad som helst. Nämns på sid 4 här:

    Klicka för att komma åt Turn_off_your_TV.pdf

 4. När jag stöter på klimatforskningsförnekare som ältar någon gammal hypotes så brukar jag svara ungefär så här: Den samlade vetenskapen har redan undersökt denna hypotes. Man ska alltid vara kritisk till vetenskapliga resultat, men ska kritiken vara relevant så kräver den nya rön. Be dina kritiska gamla professorer att presentera sådana rön, då skulle den aktiva vetenskapen tacksamt inkludera dem i sina undersökningar och vara förtjust om de visade att de hittills haft fel.

 5. Pingback: Patrick Moore. En studie i förnekelse. – Maths Nilsson, författare

 6. Anders Karlsson

  Om alla är överens om att Manns hockeyklubba är historia, inklusive dig, varför skriver du då så här? ”..men inget om att det är utrett på korsen och tvärsen och att det finns i alla fall ett trettiotal* andra forskargrupper/studier som bekräftar den (plus en mängd annat)”. Mycket vilseledande och förvirrande att du skriver ”bekräftar den”, när du borde ha skrivit det du skrev i svaret till mig, ”Som sagt, alla är överens om att Manns hockeyklubba är vetenskaplig historia”. Så är vi också överens, over and out.

 7. Pingback: Diagnosiskt klimattest för ledarskribenter – Maths Nilsson, författare

 8. Pingback: Kulturkrigarnas kritik mot medias klimatrapportering är bedrövlig – Maths Nilsson, författare

 9. Pingback: Kritiken mot medias klimatrapportering är bedrövligt dålig – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s