Slutreplik på artikel i Aftonbladet

Näringslivets medieinstitut (NMI) skrev en replik på min debattartikel i Aftonbladet häromdagen. Jag hade kritiserat en av deras rapporter om hur media bevakade havsnivåökningarna. Deras slutsats är felaktig utifrån de siffror de själva redovisar, se tabell nedan. I repliken motsäger de inte detta, men flyttar istället målstolparna och påstår nu att det gäller för typ en fjärdedel av artiklarna, dvs en liten delmängd av studiematerialet. Det är inte alls vad de uttryckt på t ex SvD:s ledarsida.

De lyckas sen klämma in andra ämnen som debatten om friskolor och snyftargument att media intervjuar fel forskare. Jaja, läs själva. Här är mitt svar. Blir förstås lite torftigt när man bara har 2000 tecken inklusive mellanslag att röra sig med .

NMI tycks vilja att värstascenariot inte alls får nämnas av media. Men ni som lyssnar på Lomborg (flitig skribent på SvD:s ledarsida), ni behöver värstascenariot för att få en bild av vad hans mest kostnadseffektiva framtid får för konsekvenser. Han menar nämligen att vi ska ”sikta på” 3,75C uppvärmning vid år 2100 dvs nästan dubbla temperaturen jämfört med Parisavtalet.

Det bygger han på ekonomen Nordhaus mycket kritiserade modell (ja, dissar ni klimatmodeller ska ni heller inte använda er av Lomborgs argument om framtiden). Nordhaus publicerade så sent som 2018 en studie som uppskattade att det fanns en 35%ig sannolikhet för att värstascenariot (RCP8.5) skulle inträffa (beroende på svårigheterna att beräkna en framtida global BNP). Det är bara året innan NMI:s granskning av medieartiklar startar. Och media ska hängas ut för att de nämner värstascenariot? Jag har skrivit en del om det, se t ex här.

Ja, jag kan också hitta överdrifter i media. NMI:s rapport tycks dock mest vara en systematisk förvrängning av verkligheten. Klimatdebatten behöver verkligen inte fler lobbyorganisationer och deras förbannade rapporter!

NMI klagar alltså på objektiviteten hos media. I ett blogginlägg skriver en av dem på deras hemsida angående nya IPCC-rapporten:

Man kan ju undra varför herr lobbyist inte själv valde att skriva ut all information? (Det är för övrigt ingen ”maxnivå” utan ett sannolikt intervall som naturligtvis inte har en skarp gräns).

I förra IPCC-rapporten från 2013 angavs den sannolika klimatkänsligheten till 1,5-4,5C. I senaste rapporten 2,5-4C. Den största förändringen är alltså att nedre delen ökats med en hel grad. Lobbyisten glömde nämna det.

Sen kunde han väl redovisa sin syn på hur denna sänkning av den övre nivån med 0,5C påverkar riskbedömningen av framtiden och behov av eventuella åtgärder. I realiteten innebär ändringen nämligen att temperaturökningen nås cirka 20 år längre fram i tiden. I teorin. Men det går naturligtvis inte att fastställa på den detaljnivån med tanke på osäkerheter i t ex kolcykeln (exempelvis gör allt varmare hav att de förväntas ta upp mindre koldioxid i framtiden).

Men det är klart, det förutsätter ju att vederbörande är intresserad av att göra en relevant riskbedömning. Så verkar ju faktiskt inte vara fallet.

[Tillägg: IPCC gav 2019 ut en specialrapport om just avsmältning av glaciärer, havsnivåer o liknande. Skrev om det då: https://mathsnilsson.se/2019/09/25/ny-ipcc-rapport-havsnivaokningen-och-kritiken/ ]

35 reaktioner på ”Slutreplik på artikel i Aftonbladet

 1. Pehr Björnbom

  Maths, jag tror att en enkel riskvärdering också talar mot NMI. Jag anser att NMIs tanke att det är lika viktigt att ange både bästa och värsta scenario för havsnivåhöjning är i grunden felaktig. De högsta värdena på havsnivåhöjningarna representerar nämligen höga risknivåer. Detta trots att de är osannolika.

  För att förstå detta kan man se på en riskmatris:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskmatris

  Höga nivåer kan nämligen leda till katastrofala konsekvenser. I riskmatrisen skall vi då titta i rutan för sannolikheten osannolik och svårighetsgraden katastrof. Då blir risken hög.

  De bästa nivåhöjningarna, dvs. de lägsta, har förmodligen så små konsekvenser att risken blir låg även vid relativt hög sannolikhet. Se rutorna med sannolikheterna sällsynt till trolig och svårighetsgraden obetydlig.

  Om höjningen av nivån är i mitten av intervallet kan även denna faktiskt representera en hög risknivå. Det kan bli så om sannolikheten är trolig och svårighetsgraden marginell till kritisk.

  Min riskvärdering är naturligtvis väldigt förenklad. Framförallt borde man ta fram en särskild riskmatris för det specifika problemet istället för att använda ett godtyckligt exempel från Wikipedia. Men huvudpoängen, att de höga havsnivåhöjningarna måste ges en särskilt stor uppmärksamhet på grund av den farliga riskbilden, hoppas jag ha illustrerat.

  Jag ser därför inte att de nyhetsmedier som särskilt framhållit de högsta havsnivåhöjningarna gjort något fel. Det finns nämligen goda skäl att bli alarmerad just för dessa höjningar med deras höga risknivå.

  1. Pehr, jag håller med. Och är det något som är osäkert är det ju modellerna för isarnas avsmältning.

   “Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment” found a 5% probability that SLR would reach 2 m by end of the century and clearly makes the case that responsible planning needs to consider multi-meter sea-level rise” https://restoreourclimate.earth/2020/06/ipcc-letter/

   Men likafullt var det ändå NMI:s ohederliga sätt att hävda att de bevisat en sak som deras egna siffor talar emot jag ville vända mig emot. Det omöjliggör en vettig debatt. Och allt tyder på att det är helt avsiktligt.

  1. Om du läste min slutreplik citerade jag henne där. En artikel som NMI klassade som att beskriva ett värre scenario än IPCC:s värsta.

   1. Anders Karlsson

    Jo, jag läste den. Lite svårt att följa med i alla turer bara. Men Anna Wåhlin borde höras och synas mer i media. Hon är f.ö rätt förundrad över vattenståndsökningen runt år 2000. Citat Anna Wåhlin: ”En fråga som bekymrar mig (men jag har inte haft tid att gräva ner mig i det ännu) är att det till synes sker en ökning av vattenståndshöjningen runt år 2000, från ca 1.5 mm/år till ca 3 mm/år. Detta hänger inte samman med någon markant ökning av temperaturen i varken hav eller luft. Däremot så sker det ungefär samtidigt som man börjar få in bra tidsserier via satellit – man byter alltså i princip mätmetod ungefär då”. Kanske något som borde diskuteras mer?

   2. Anders: Det diskuteras i IPCC-rapporten. Wåhlin har medverkat i alla större medier.
    Nu handlade det här dock om att NMI påstår saker deras egen undersökning inte bekräftar. Men vem bryr sig?

   3. Thomas P

    Jag är inte så förtjust i Wåhlin sen hon gick ut och hävdade att en höjning av havsnivån på 3-6 mm/år är helt normalt. Vid förfrågan framkom att hon kommit fram till det genom att starta för 10 000 år sedan så hon fick med nivåhöjningen i slutet av senaste istiden. 60 meter på 10000 år blir onekligen 6 mm/år. Det känns dock inte som ett rimligt sätt att räkna.

   4. Tomas: känns ju då där… Lite svårt att få grepp om hennes uttalanden, har inte hängt med i allt förstås men det skiljer väldigt mycket från tillfälle till tillfälle…

  1. Anders Karlsson

   Nej, det är inte lätt att få sin röst hörd. Själv försökte jag få SMHI att hålla sig till de fakta som Anna Wåhlin undervisar sina studenter i, men ”vi lyssnar inte på enskilda forskare” var svaret, när jag påpekade att havsnivåökningen pågått i minst 8.000 år, och inte enbart styrs av människan, som de påstår på sin hemsida. Och det som var intressant med AW:s kommentar, var väl hoppet från 1,5 mm till 3 mm runt år 2000. Men det kanske diskuteras på platser jag inte besöker, vad vet jag, det vet nog du bättre.

   1. Anders: ännu en gång lägger du större vikt vid ett enskilt uttalande (från en som uppenbarligen själv säger sig inte ha grävt i det) än vad som faktiskt är vetenskapligt publicerat. IPCC gav ut en hel rapport om saken för bara ett par år sen. Det där skarpa hoppet runt 2000 verkar i min amatörögon vara ganska svårt att utläsa från det som där redovisas.

   2. Anders Karlsson

    Ja, vi amatörer som inte har tid, lust eller kunskap att dyka ner i alla vetenskapliga rapporter som publicerats, får väl lita på vad forskarna säger till oss i ett språk vi kan förstå. Men har SMHI uppfattat IPCC:s rapporter rätt, när de skriver så här: ”Nuvarande havsnivåhöjning beror på varmare klimat pga klimatförändringar. Främsta faktorn är termisk expansion som innebär att varmare vatten tar mer plats, men även att landliggande is smälter och tillför mer vatten till havet är en faktor.
    Utan en stor industrialisering och boskapsskötsel så borde vi inte haft en ökande tillförsel av växthusgaser till atmosfären och inte en ökande temperatur och således heller inte någon havsnivåhöjning.
    Dock kan tilläggas att det normalt sker stora förändringar på större tidsskala på vår jord. Historiskt har det funnits perioder med varmare klimat och stor vulkanisk aktivitet som gör att haven stigit. I motsats har vi även haft kallare perioder då vattnet tar mindre plats och mycket vatten binds i landis, istider till exempel, då havsnivån blir lägre”.

    Det är framför allt stycket i mitten jag undrar över, Anna Wåhlin också, kanske jag ska tillägga. Svaret finns fortfarande på deras hemsida.

   3. Det är en sak att inte orka/kunna/vilja/ ta del av vetenskapliga rapporter inklusive IPCC:s, en annan att mena att de har fel utan att ha tagit del av dem. Allt baserat på ett uttalande i ett tidningsklipp eller liknande – men samtidigt vifta bort andra forskares uttalande som alarmism o allt vad det är.

    Är det termisk expansion du undrar över? Självklart har Wåhlin koll på det, Och ja, det har varit största bidragande orsaken men håller nu på att ändras. Jag har beskrivit det, med hänvisningar till varifrån uppgifterna är taget, i länk jag redan givit. Om det spelar någon som helst roll.

   4. Anders Karlsson

    Det var, som du kanske kan se om du läser vad jag skrivit, inte dig jag kritiserade, utan SMHI, som en reaktion eller svar på att du tycker att det är svårt att göra sig hörd, även om man har vetenskap och fakta på sin sida. Själv tycker jag det är närmast skandalöst, men jag förstår att om det tjänar en god sak är det OK. Hade dock hoppats på att du var av en annan åsikt.

   5. Anders. Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Både Wåhlin och SMHI anger att termisk expansion är en betydande del av nivåökningen. Vad hon skriver är ju att den *hastigheten* inte kan öka särskilt mycket. Ser inte hur smhi::s info skulle avvika?

   6. Anders Karlsson

    OK, jag prövar igen. Det är de sista orden från ”och således” som jag tycker är klimathistorieförfalskning: ”Utan en stor industrialisering och boskapsskötsel så borde vi inte haft en ökande tillförsel av växthusgaser till atmosfären och inte en ökande temperatur och således heller inte någon havsnivåhöjning”.

   7. Hänger faktiskt inte med. Koldioxid värmer klimatet -> smälter isar + termisk expansion. Om ingen uppvärmning skett hade inget av dessa två parametrar ändrats, vilket är vad smhi skriver och inget ljug.

   8. Anders Karlsson

    Försöker igen: Den termiska expansionen har pågått sen den senaste istiden, men sen ca 8000 år har den stabiliserats till ca 1,5 mm/år, fram till nu. Från industriraliseringens början har också människan bidragit till höjningen genom koldioxidutsläpp. Men det innebär väl inte att den naturliga temiska expansionen på 1,5 mm/år (eller hur stor den nu är) plötsligt har upphört, och det bara är människans utsläpp som orsakar havsnivåhöjningen, som SMHI faktiskt skriver? Eller…?

   9. Anders Karlsson

    SMHI påstår det, som sagt, och det är det som fortfarande är min poäng. Och det är klart att den minskar i procentuell andel allteftersom det mänskliga bidraget blir större.

   10. Anders Karlsson

    Och det är ju därför de flesta medborgare går omkring och tror att havsnivåhöjningen enbart är en produkt av människans aktiviteter, när den faktiskt pågått sedan slutet på den senaste istiden. Det är ytterst få av dem som jag talat med om detta, eller landhöjningen i Sverige, som har en aning om dessa fakta. Och man kan ju förstå varför alla dessa klimatskeptikerbloggar/siter uppstår, när myndigheternas information ser ut som SMHI:s.

   11. Du har hittat en mening på smhi:s sida och tolkar in saker som inte står där. Du ignorerar också allt annat som de skriver om havsnivåökningarna (ja det finns ganska många artiklar). Du väljer vidare att ignorera allt IPCC skriver, jämförelser mellan satellit o bojmätningar osv osv. Tar sen ett medelvärde över 8000 år när verkligheten är mer komplicerad än så. Ja, avsmältningen är långsamma processer och ökningen har fortsatt i långsam takt långt efter uppvärmningen avstannat efter senaste istiden. Men under de senaste 3000 åren har även havsnivåerna sjunkit. Du håller istället krampaktigt fast vid anekdotiska uttalanden och märker mest ord.
    https://www.science.org/content/article/sea-levels-are-rising-their-fastest-rate-2000-years

   12. Anders Karlsson

    Så kan man ju också se på saken. Men om jag inte missminner mig är du rätt bra på att märka ord och komma med egna slutsatser och invändingar mot etablerade forskare, (trots att du själv är långt ifrån att vara forskare) som Fredrik Charpentier Ljungqvist, Lennart Bengtsson, Bjørn Lomborg och nu också Anna Wåhlin. Och dessutom nu tydligen också Näringslivets medieinstitut (NMI). Jo, det är klart att alla dessa har fel, och både SMHI och SR har ju alltid rätt, de delar ju din världsbild, både på klimathistoria och på framtida scenarier, där domedagsprofetiorna dominerar, och där klimathistorien ser ut som en hockeyklubba. Så jag tackar för mig, jag trivs inte i extremisters sällskap, och du behöver inte svara, jag kommer ändå inte att läsa det.

   13. Anders Karlsson

    Eller snarare en falsk bild av verkligheten, där man inte låtsas om den klimathistoria av termisk expansion du säger alla forskare är eniga om.

   14. Men smhi skriver ju själva att ”Främsta faktorn är termisk expansion”. Och den had edu inte fått utan ökad uppvärmning av klimatet.

   15. För övrigt tycks satellitdata stämma ganska bra överens med ”bojmätningar” sedan 1990ish. Se Nasas hemsida: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ eller cisco:s där Wåhlin tycks ha tagit sin data ifrån: https://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_few_hundred.html
    Så om något visar Wåhlins material stöd för den acceleration det pratas om och det sker inget abrupt just år 2000. Sen finns det ju fem olika mätserier som skiljer sig något åt: https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-accelerating-sea-level-rise

   16. Thomas P

    Anders, jag blir väldigt förbryllad över påståendet ” att havsnivåökningen pågått i minst 8.000 år”. Du har inte möjligen fått det baklänges för det var för ca 8000 år sedan havsnivåhöjningen från slutet av förra istiden i stort sett upphörde.

    Detta är en artikel som Wåhlin själv hänvisade till i vår diskussion:
    https://www.pnas.org/content/111/43/15296

   17. Thomas P

    Anders, syftar du på figuren som går 24 000 år tillbaka? Den är kopierad från Wikipedia, men den där pilen med 2 mm/år är påklistrad och stämmer inte med figuren. Det skulle ge 12 meter på 6000 år, vilket som framgår inte stämmer med verkligheten. Här en version som förstorat perioden från istidens slut:

   18. Thomas P

    Anders, missade du att jag tidigare i tråden skrev att jag konverserat med Wåhlin? Att jag länkade till en artikel som hon själv hänvisat till i denna konversation? Att denna artikel inte visade på någon höjningstakt på några 1,5 eller 2 mm/år under de senaste 6000 åren? Tvärtom visar rekonstruktioner att havsnivån hade börjat sjunka innan industrialiseringen tog fart.
    https://www.pnas.org/content/113/11/E1434/tab-figures-data

  1. Bo Björkman

   Tack Dandersan, för en mycket bra länk till tidesandcurrents.noaa.
   Men hellre än en lokal observation från Stockholm (där landhöjningen kompenserar till närmast noll-läge), vill jag rekommendera den stora sammanställningen med minst 500 (orkade inte räkna) verkliga mätserier med trender från hela världen. Från Reykjavik, UK, Nederländerna, Portugal, Medelhavet, Indien,Stilla havet, etc.. https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/mslGlobalTrendsTable.html

   Bilden är solklar. Havsnivåhöjningen ligger kring 0,2 mm/yr, med mindre lokala variationer. Det stämmer väl med de sannolika scenarior som forskarna blir alltmer eniga kring, där man ibland vill alarmera om risken att havsnivån kan komma upp till 0,25-0,30 mm/yr under de kommande 100 åren, d v s ca 0,3 m.

   Om det räknas som klimatalarmistiskt eller klimatskeptiskt vet jag inte. It’s just facts.

 2. Pehr Björnbom

  Jag har några synpunkter på följande omdebatterade citat från SMHI som Ander Karlsson tagit upp. Jag tycker nämligen att SMHI har i stort sett rätt:

  ”Utan en stor industrialisering och boskapsskötsel så borde vi inte haft en ökande tillförsel av växthusgaser till atmosfären och inte en ökande temperatur och således heller inte någon havsnivåhöjning”.

  Med andra ord: Vi vet att havsnivån varierade runt ett konstant värde de senaste 2000 åren fram till för 150 år sedan. Då började de mänskliga växthusgasutsläppen höja den globala medeltemperaturen. Om inte människan orsakat dessa utsläpp så skulle temperaturen inte ha ökat. Då skulle havsnivån ha fortsatt att variera runt ett konstant värde.

  För mig verkar detta stämma bra med vad IPCC säger och det är väl det som SMHI bör hålla sig till (de ska inte driva klimatdebatt – det får andra göra).

  Angående de senaste 8000 åren: Att nivån varierat runt ett konstant värde de senaste 2000 åren framgår av denna fil:

  Pilen i Anna Wåhlins undervisningsmaterial med anteckningen 2 mm/yr gissar jag avser några hundra år innan de senaste 2000. Man kan se att dessa år hade en särskilt hög nivåhöjning.

  Pilen kan däremot inte avse de senaste 7000 åren fram till för 2000 år sedan. Man ser nämligen att denna period hade en havnivåökning på ca 0,5 mm/yr.

 3. Pingback: Om Clintels IPCC-kritik och titlars magi – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s