Att trolla bort en tydligt nedåtgående trend

Fick återigen en artikel från Nya Tider skickad till mig, se mitt förra inlägg här. Artikeln är skriven av samma författare (Christer Ericsson) och går i samma anda av körsbärsplockande. Bland annat tar han upp hur Texas drabbades av en energi-blackout efter ett en ovanligt kall vinter 2021 och självklart får förnybara energikällor skulden. Men det är långt ifrån sanningen, till exempel frös gasledningar eftersom de inte var vädersäkrade (se artikel i t ex AP här), och det var inte heller oförutsägbart:

”Ed Hirs, an energy fellow at the University of Houston, rejected ERCOT’s claim that this week’s freeze was unforeseeable. “That’s nonsense,” he said. “Every eight to 10 years we have really bad winters. This is not a surprise.”

Sen får vi en avklippt temperaturgraf över de senaste sju-åtta åren som ska visa att uppvärmningen avstannat (istället ska världen vara på väg in i nedkylningsperiod (igen)).

Men det är ganska förväntat att det inte syns en temperaturökning från 2016, som var ett rekordår pga El Niño (googla ENSO-väderfenomen eller se mitt förra inlägg länkat till ovan). Det har nämligen rått La Niña-förhållanden under de senaste två åren som tillfälligt sänker den globala medeltemperaturen och det kan vara så att vi får La Niña för tredje året på raken, vilket inte hänt sedan 50-talet eller nåt sånt.

Jaja, tänkte främst bara kommentera en annan sak, han hävdar nämligen att Grönlands istäcke växer:

Det kan ju tyckas vara lite konstigt när Polar Portal redovisar denna bild:

Bild från Polar Portal

Och på Nasas sida finns denna (avbrottet i kurvorna beror på en försenad uppskjutning av en ersättningssatellit):

Men NT visar naturligtvis inte dessa utan nedanstående bilder och surar för att mainstream media mörkar och vägrar ”berätta som det är”:

För det första visar den nedersta grafen Surface Mass Balance (SMB), det vill säga hur mycket is som smälter/tillkommer på glaciärernas yta enkelt uttryckt. Det representerar med andra ord inte förändringen av Grönlands totala istäcke. Kalvning och avrinning från botten, som står för ungefär hälften av det som försvinner, finns inte med. Att kurvan för 2021-22 följer medelvärdet för 1981-2010 säger egentligen inte så mycket, självklart varierar det år från år.

Men det kanske intressantaste vad det gäller att trolla med statistik ges i den översta grafen. Det står att grafen är tagen från Polar Portal men där finns den inte vad jag kunde se. Det beror säkerligen på att den inte är tagen därifrån (även om siffrorna säkert stämmer) utan från bekanta bloggar som NoTricksZone eller WUWT, som i sin tur tagit den från Die kalte Sonne:

Som synes visar den heller inte SMB som NT påstår utan den totala massbalansen. Men här ser det inte alls ut som i Nasas och Polar portals bilder ovan!

Det beror på att den inte visar den kumulativa utvecklingen av Grönlandsisens massa utan hastigheten i hur den ändras. Alltså hur många ton is som försvinner (=under nollan i diagrammet) eller tillkommer (=över nollan) per år. Det ger ett visuellt intryck av att avsmältningen slutat trots att så inte är fallet även om ökningstakten tycks ha planat ut. Det är definitivt inte så att isen växt sedan 2016 som NT påstår bortsett från ett par år där det med nöd och näppe orkade sig över gränsen.

Koonin, en uppmärksammad fysiker, blev anklagad för att köra med samma taktik för lite sen. Han använde data från en studie vars författare Mankoff kommenterade Koonins utspel för att vara körsbärsplockning:

A more correct interpretation of this plot is that the last decade has the highest average mass loss of the previous 120 years. This gives ample cause for concern. We also note that from 1840 through 1900 (not shown by Mr. Koonin), the ice sheet was in approximate balance—not losing mass—making the current trends even more concerning.

There are several factors that explain a downward trend in the past decade, including atmospheric changes and associated effects influencing the regional climate, which on short timescales does not always reflect the increase in global average air temperature. What matters is the cumulative effect of Greenland Ice Sheet mass loss.

(Här några ytterligare kommentarer.)

Ja, så här har debatten alltid låtit och kommer förmodligen fortsätta i all evighet. Ni får göra vad ni vill med informationen.

Nya Tider skriver om köldrekord och solen (Grand Solar Minimum / Maunder minimum)

För lite sen publicerade NOAA de globala temperaturobservationerna för maj månad och konstaterade att det var den nionde varmaste majmånaden av de 143 år som mätserien omfattar. Även om det varierar lokalt, som alltid.

Jag fick dock en artikel med en helt annan analys från Nya Tider skickad till mig från en person som önskade en kommentar om innehållet.

(Wikipedia: ”Nya Tider är en svensk nyhetstidning som beskrivits som högerextrem och konspirationistisk, och själv beskriver sig bland annat som ”en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige och världen med unik information och från folkets perspektiv”).

Att de skulle representera ”folket” är ju fantasier, i realiteten är det ju en liten klick de företräder och detsamma gäller väl även för de som anser att IPCC:s slutsatser är en konspiration. Men eftersom jag inte har ett liv kommenterar jag några saker ändå 😉

Nya Tiders analys av maj månad skiljer sig som sagt från NOAA:s slutsatser. NT pekar istället på att det slagits köldrekord på flera håll och att Arktis istäcke varit rekordstort:

De skriver vidare att ”systemmedia” inte ”rapporterar om denna typ av rekord som motsäger det globalistiska narrativet”. Det är för övrigt samma resonemang som Sverigedemokraternas Elsa Widding framfört vid flera olika tillfällen.

Här kan man ju välja att tro på Nya Tiders gräv eller titta efter vad som faktiskt har rapporterats från de som sammanställer data. Europeiska Copernicus säger inget om ett rekordstort istäcke i Arktis:

Arctic sea ice extent was very close to its 1991-2020 average, with generally above-average concentrations in the Atlantic sector and below-average concentrations in the Pacific sector and along the northern coast of Siberia.

Amerikanska National Snow and Ice Data Center visar inte heller på något rekord, om än en liten uppgång:

”Sea ice extent near both poles was again below average, but higher than in recent years for most of the month. […]  The relatively extensive ice cover for this time of year was largely the result of lower than average temperatures in Baffin Bay. Winds from the north also slowed the retreat of ice in the Bering and Barents Seas”.

Nya Tider skriver att ”alltmer tyder på att vi går mot ett kallare klimat”, men då får man betrakta världen med rejäla skygglappar på. Det går självklart att hitta platser och dagar där det är kallt och till och med rekordkallt – trots den pågående uppvärmningen. Nya Tider väljer att plocka ut några av dessa punkter, bland annat från nordöstra Kanada – den mörkblå punkten i NOAA:s karta ovan.

Men tittar man på en global nivå och medelvärden över månaden är bilden ganska tydlig. Grafen nedan visar hur stor del av jordytan som haft rekordtemperaturer under maj månad, den röda linjen för värmerekord och den blå köldrekord.

Med denna upplösning:

Det är med andra ord en körsbärsplockning av data Nya Tider gör. De skriver även att bönder i Nordamerika haft det svårt med vårsådden på grund av kyla och kraftig nederbörd. Här bör man veta att jorden befinner sig i La Niña, den kalla fasen av det så kallade ENSO-väderfenomenet, som beror på ändrade havsströmmar i tropikerna. ENSO är en av de främsta orsakerna bakom de variationer vi ser från år till år i den globala medeltemperaturen. Det blå partiet utanför Sydamerikas västkust i kartan ovan är signifikant för just La Niña.

ENSO är så kraftfullt att vädermönster påverkas på många platser i stora delar världen. Effekterna av La Niña i Nordamerika brukar se ut ungefär så här:

Mer information finns här.

Så det kanske inte är så märkligt att det varit knepigt med vårsådden för bönderna på sina håll? Nya Tider nämner dock inte med ett ord de problem med torka och värme som många andra drabbas av.


De skriver vidare att det är förändringar i solens cykler som skapat klimatförändringarna (hört det förut..?). Och att vi nu närmar oss ett exceptionellt läge kallat Grand Solar Minimum (eller Maunder minimum) som rådde under lilla istiden. De påstår också att massvält och elände alltid följer i spåren av detta. Enligt NT proklamerade exempelvis Nasa detta tillstånd 2019, men mainstream media tystade ner saken och istället flyttades uppmärksamheten till ett ”påstått dödligt virus” i Kina.

Jo, eller hur?

Nedan finns en video som beskriver hur den här myten fick liv och spreds över världen. Den är dock ganska lång så jag tar upp ett par sammanfattande punkter.

År 2015 ordnade Royal Astronomical Society en konferens där matematikprofessorn Valentina Zharkova presenterade resultatet från en av sina studier. Deras nya teoretiska modell av solen visade att vi var på väg mot en nytt Grand Solar Minimum (eller Maunder minimum). Ett pressmeddelande gick ut och en tidning misstolkade slutsatserna och skrev att forskarna nu varnade för en ny istid! Sen sprang all världens media på den bollen utan att kolla källan (inte journalistikens bästa ögonblick). Jag skrev en artikel om saken på Natursidan när det begav sig.

Men pressmeddelandet innehöll ingen varning om en ny istid, det var bara denna mening som hade misstolkats:

Predictions from the model suggest that solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the ‘mini ice age’ that began in 1645.”

Notera att det är solens aktivitet som spåddes minska, men det är INTE samma sak som att solens strålning skulle minska med 60 procent. Nedgången berör en elvaårig solcykel (där bl a solens magnetiska poler skiftar plats) som visserligen påverkar strålningen en aning men det handlar bara om någon tiondels procent. Flera studier har visat att Maunder minimum har en begränsad effekt på jordens klimat, det handlar om en sänkning på någon eller några tiondels grader.

Nasa: ”The warming caused by the greenhouse gas emissions from the human burning of fossil fuels is six times greater than the possible decades-long cooling from a prolonged Grand Solar Minimum.”

Minimum i det här fallet handlar om solens aktivitet, inte om en låg temperatur på jorden. En trolig orsak till det osedvanligt kalla vädret under lilla istiden i Europa tros vara kraftiga vulkanutbrott som skapade stoft i atmosfären som tillfälligt kylde av, men det finns även andra faktorer som spelar in.

Så här ser förresten solens utstrålning ut jämfört med jordens medeltemperatur:

Zharkova sa själv i intervjuer efteråt att hon och hennes kollegor inte räknat på hur jordens temperatur skulle påverkas, det var inte deras expertisområde.

USA Today: “In the press release, we didn’t say anything about climate change,” she told USA TODAY. “My guess is when they heard about Maunder minimum, they used Wikipedia or something to find out more about it.”

Men Zharkova är öppet skeptisk till att mänskligheten skulle ha så stor effekt på klimatet och hon börjar senare ändå påstå att det framtida Maunder minimum kommer orsaka en nedkylning.

När den tidigare vetenskapsjournalisten Peter Hadfield frågade (se video nedan) vad hon baserade detta på fick han en rad länkar, men inte till någon vetenskaplig studie utan till diverse nyhetsartiklar och typ blogginlägg. En Lee Wheelbarger gjorde felaktiga beräkningar och dessa siffror fick sen vingar och ett evigt liv – precis som vanligt.

Nu är Lee Wheelbarger ingen forskare utan presenterar sig som uppfinnare och hans beräkningar är inte presenterade i någon vetenskaplig publikation. Han driver även flera Yotubekanaler som KLW World News som rapporterar om exempelvis USA:s påstådda valfusk. Enligt hans Facebooksida har han även startat Youtubekanalen Inside the Deep State och han pratar om kryptovaluta, covid-19 cover-ups och annat…

Och några av de länkar Hadfield fått av Zharkova ledde i sin tur tillbaka till de felaktiga uppgifter media spridit tidigare, baserat på felaktig tolkning av pressmeddelande om Zharkovas studie och cirkelresonemanget är ett faktum… (se filmen nedan för detaljer).

Det blev dessutom ganska mycket vetenskaplig debatt om Zharkovas teoretiska modell. 2019 publicerade de ytterligare resultat baserat på samma modell och även nu brusade debatten upp. Kritiken och de påvisade felaktigheterna ledde till att artikeln avpublicerades. Vilket förstås hamnade i hinken för nedtystning av obekväma åsikter… Som sagt, se filmen nedan.

Ett inlägg i debatten på Real Climate av Nasaforskaren Gavin Schmidt: Why are so many solar-climate papers flawed?

Nya Tider skrev att Nasa 2019 hade konstaterat att vi nu var på väg in i ett Grand Solar Minimum. Jag vet inte, men förmodar han här syftar på en annan felaktighet som valsats runt på bloggarna ett tag. För jo, Nasa konstaterade att den låga solaktiviten skapade en nedkylning av atmosfären. Men de syftade på termosfären, långt ovanför vår atmosfär och det påverkar inte vädret: Yes, the Sun Is Less Active. No, You’re Not Likely to Notice

Eller kanske den här artikeln på konspirationssajten Natural News, som delades en halv miljon gånger på Facebook.

Eller… ja, det slutar aldrig.

Jag undrar om det finns något enklare sätt att tjäna pengar idag än att kasta skit på ett vagt definierat ”etablissemang” och sprida lögner om klimatvetenskapen? Hånfulla kommentarer om Greta Thunberg, lite skit på Public Service och mainstream media, lite hö-höande om MP och obekräftade uppgifter om att klimatrörelsen är köpt av Kreml och man är hemma verkar det som. Högerextrema Exakt24 driver en kampanj där de hänger ut klimataktivister på nazzesajter. Exakt24 och Nya Tider ska tydligen ha startats av samma ägare.

En genomgång visade att 10 källor stod för spridandet av närmare 70 procent av alla klimatlögner som sprids på sociala medier, och de tjänar grova pengar på det, enbart räknat på annonsintäkter:

(Nej, jag har inga illusioner om att jag skulle lyckas ”omvända” någon som faktiskt hellre tror på vad Nya Tider skriver om klimatet än vad IPCC gör. För den som vill är möjligheterna snudd på oändliga att hitta detaljer att reta upp sig på, ta dem sedan ur sitt sammanhang och råka glöm allt som pekar emot och du har en fin grund att bygga en konspirationsteori på).