Att bedöma en vetenskaplig artikel -nytt från Mörner

MNIL6003

Ibland känns det som att hela världen är grumlig…

Det är sällan jag blir förvånad över de argument som används för att dissa IPCC längre,  på sociala medier jublas det åt allt, bara det sägs med en hånfull liten twist. Men för ett par dagar sen fick jag ett mail med en fråga som faktiskt fick mig att undra om det är någon mening att ens försöka ”kämpa emot”.

Jag hoppas innerligt att det är något jag missar, att det är något jag inte begriper i den här vetenskapliga artikeln, för på den här nivån kan det väl ändå inte ligga?

Frågeställaren hade ramlat in i en diskussion om havsnivåökningar och tyckte argumentationen var märklig, men eftersom det kom från en professor emeritus i ämnet så började han så klart att undra. Frågan till mig var om jag hade hört något om det men det hade jag inte och orkade först inte heller engagera mig. Men eftersom jag inte har ett liv så satt jag plötsligt där och rotade i alla fall 😉

Och nog är det väl lite märkligt..? Bedöm själva:

Frågeställaren hänvisade till ett resonemang av Staffan Mörner på sin sida Klimathotet (som jag skrivit några inlägg om tidigare):

”En stor del av havsnivåhöjningen ute till havs beror nämligen på att havsvattnet expanderat när haven blivit varmare, och den expansionen har ingen betydelse vid kusterna, där vattenpelarens höjd går mot noll. Där finns inte tillräckligt med vatten för att expansionen ska märkas.”

Att en stor del av havsnivåökningen beror på att värmen får vattnet att expandera (dvs det handlar inte bara om att vatten fylls på från smältande isar) är nog alla överens om, det gäller även IPCC och gänget. Men att det inte skulle påverka kusterna är en annan femma.

Påståendet kommer ursprungligen från en annan Mörner, nämligen Nils-Axel Mörner som är en pensionerad professor docent i ämnet, och därmed borde kunna sin sak. Det var dessutom vetenskapligt publicerat. Så är det ännu en sak som IPCC försöker mörka eller finns det en hund begraven någonstans? Han har ju publicerat sin tes så det är väl bara att läsa artikeln och se hur han motiverar sin slutsats.

De flesta som nuddat vid klimatdebatten behöver inte mycket mer än namnet för att bli misstänksamma, Nils-Axel Mörner är en kontroversiell figur på många sätt, men vi kan ta det sen.

Till att börja med kan man alltid göra en sanity check av själva publikationen.


Tidskriften och författarna

Artikeln heter: Ocean Thermal Expansion: In Theory and by a Simple Experiment

Tidskriften heter Oceanography & Fisheries, Open Access Journal och ges ut av förlaget Juniper Publishers. Redan här bör en varningsklocka ringa, det är listat som en ”predatory journal” och deras inkomster kommer enbart från att författarna betalar för att få sina artiklar publicerade där. Det är inget konstigt i sig och inte utmärkande för just predatory journals, men det finns bevisligen journaler som helt skippar kvalitetskontroll av det som publiceras.  Jag tror att alla inom akademin kan vittna om hur aggressivt de jagar kunder och det finns åtskilliga nonsensartiklar som blivit publicerade på detta sättet. Förlaget lever ju på att det publiceras artiklar, inte att de läses.

Under Nils-Axel Mörners namn står det Paleogeophysics & Geodynamics, Sweden (P&G). Här brukar det normalt stå vilket universitet eller annan vetenskaplig institution författaren är knuten till. Googlar man P&G så inser man att det inte är någon vetenskaplig institution utan liknar mer Mörners privata hemsida. Enligt beskrivningen är P&G en organisation för oberoende forskning med doktorandutbildningar. Det ska finnas två underliggande ”institutioner” inom organisationen: Stockholm Paleomagnetic Laboratory och Solberga Research Center i Åkers Styckebruk.

Googlar man det i sin tur får man (läs jag) inte fram särskilt mycket matnyttigt, Mörner höll ett föredrag i Solberga men det såg mest ut som en bygdegård. Ni kan ju grotta ner er i saken för det är mer än vad jag orkar med, men det borde rimligen väcka ytterligare misstankar hos den som vill kalla sig skeptiskt lagd.

Artikel har även en medförfattare Stein Storlie Bergmark, Former Ass. Prof., Univ. Agder, Grimstad, Norway. En sökning på Google Scholar (där man kan söka efter vetenskapliga artiklar) gav inga träffar förutom ovanstående artikel, inte heller på vanliga Google.

Doktor Google föreslog Bergsmark istället (dvs med ett s i namnet), inte för att det dök upp några artiklar då heller men jag fick en länk till denna skrift om klimatförändringarna han skrivit. Det verkar inte bättre än att hans namn har blivit felstavat i artikeln alltså, en detalj kanske men ändå. I hans skrift kan man läsa att han är fysiker men föreläst om förnybar energi och nu när han blivit pensionär kan han föreläsa om klimatet som han vill utan att vara rädd för sin karriär eller anslag. Okej. Jag tror jag stannar där.

Referenslistan

Men inget av detta betyder förstås att innehållet i artikeln är fel. Tidskriften anger att alla artiklar granskas vetenskapligt av en kunnig person i ämnet innan publicering, så kallad peer review. Mörners artikel skickades in 16 juli 2019 och publicerades 31 juli 2019. Även om det handlar om en kort artikel är jag mycket skeptisk till att den har blivit granskad alls under den tiden. Särskilt med tanke på följande:

Det står att det är en mini-review-artikel. En review brukar innebära att man går igenom befintlig forskning i det berörda ämnet och gör en sammanställning av det. Och havsnivåökningar är inget litet forskningsfält, för perspektiv så hade kapitlet om havsnivåökningar i IPCC:s AR5-rapport tio dubbelspaltiga sidor med referenser till publicerade artiklar (med liten text).

Det gör man inte för sakens skull utan för att motivera vad man stöder sina påståenden på, om man säger att 97% av alla svanar är vita refererar man till de studier som har visat det. Likaså, om de studier man gjort och ämnar presentera i sin artikel kommer fram till något helt annat hör det till att man diskuterar varför det skiljer sig mot tidigare kunskap och så vidare.

Och Mörner? Han listar 12 referenser. Utav dem har han själv skrivit fyra eller fem. En av de övriga är från 1961. En annan refererar till IPCC:s första rapport från 1990 (det är trots allt 30 år sen nu och IPCC har gett ut fyra rapporter efter det). Vidare hänvisar han till NOAA (2019) National Oceanographic Data Centre men länken som anges går till bloggen climate4you, som drivs av Humlum, en dansk professor emeritus som också är känd i den här branschen.

Kort sagt, det här skulle inte passera en peer-review värd namnet oavsett om du heter Michael Mann eller Musse Pigg. Nu borde alla varningsklockor ringa men återigen, det behöver inte innebära att det som står i artikeln inte stämmer.

Innehållet

Jag brukar inte ”recensera” vetenskapliga artiklar utan mer visa vad andra experter i ämnet säger och visa vad det finns för andra publikationer i ämnet. Men…

Nu blir det konstigt.

Mörner och hans medförfattare om vattnets termiska expansion:

”At the shore there will be no rise at all, as there is no water to expand, and the offshore expansion will not flow laterally to the shore ”

Det vill säga, utvidgningseffekten syns enbart ute till havs, intill stränderna kommer det inte märkas någon ökning eftersom det finns så lite vatten där. Och expansionen ute till havs kommer inte flyta ut i sidled mot kusterna.

Att vattnets volym ökar med ökad temperatur får väl anses vara vedertagen kunskap och att den ökade volymen blir större i absoluta tal ju mer vatten man har borde heller inte vara några konstigheter. Men det gör ju inte att den procentuella ändringen blir mindre i en mindre volym vatten (om man bortser från skillnader i tryck och liknande). Har du 1% i ränta på ditt bankkonto får du mer utbetalat i kronor räknat om du har 100 000 kr insatt än om du har 1000 kr, men det förändrar ju inte själva räntesatsen (antal %).

Men det där att volymökningen endast märks i lodrät riktning och inte flyter ut i sidled mot kusterna. De säger att teorin är solid…

”There is no flow towards the shore from the offshore water expansion. The theory is solid.”

Jag försöker följa referenserna som ska stödja deras resonemang men hamnar i en evighetsloop där Mörner hänvisar till en egenutgiven artikel som i sin tur hänvisar till en ny Mörner-artikel (han har gett ut en myriad av liknande ”småartiklar” där referenslistan domineras av hans egna alster). Det verkar som att de ultimata bevisen finns nedtecknat i ett kapitel Mörner har skrivit i en bok som jag inte har tillgång till.

Det kanske är sant, men det är inte så det brukar se ut när man har en vattentät (sorry) teori. En teori som i mina enkla små ögon verkar strida mot fysikens lagar. De beskriver även ett experiment som ska illustrera teorin.

Mörner exp

De har två bägare med vatten som är förbundna i nederkant så vattnet kan förflytta sig fritt. Volymen blir då lika i de båda kärlen. De isolerar sen bägaren till höger och värmer med en hårfön (jag ritade en sol på bilden) på den vänstra. De ser då att volymen ökar i den vänstra där de värmer men inte i den högra.

Det visar, menar de, att termisk expandering inte ger en jämnt fördelad havsnivåökning.

”This provides an excellent experimental test of the theoretical thermal expansion irregular distribution as a function of temperature increase and height of the water column heated as illustrated in Figure 2 and Figure 1, too. The experiment is simple, costless and expressive. It can be recommended for schools, but also for deeper climatic and sea level research at universities.”

Alltså, va?

Initialt är det säkert ett målande exempel på hur värmen ger en ökad volym på vattnet men att det skulle bevisa deras tes känns en aning … hmm… svagt.

En rekommendation till skolorna (om de nu skulle följa herrarnas råd att upprepa försöket) vore väl att då ta tillfället i akt att visa termodynamikens andra huvudsats, dvs att system kommer sträva efter en termodynamisk jämvikt. Hade de bara väntat en aning och satt termometrar i bägarna skulle de se att energin (värmen) kommer ”vandra” över även till den isolerade bägaren och de skulle till slut nå samma temperatur och vattnet skulle få samma densitet och samma volym.

Och hur menar de att deras modell skulle likna verkligheten?

Om de ville bevisa sin tes att det enbart är ute till havs den termiska expansionen märks och inte vid stränderna så skulle de använt en stor skål med sluttande kanter och värma enbart i mitten där djupet är som störst och se om vattenytan endast stiger vid mittpunkten och inte ute vid kanterna.

Lycka till.


Ursäkta mig men deras solida teori har vissa brister i mina ögon, åtminstone det som är beskrivet i artikeln. Visst, jag kanske har fel, berätta gärna på vilken punkt. Att Mörner är f d professor är inget argument.

Själv är jag helt förundrad över att sådant här kan hamna i en ”vetenskaplig tidskrift”. Och den här typen av tidskrifter har exploderat i antal på senare år men det är väl kommunism att påpeka brister i något som faktiskt genererar pengar till entreprenörer även om det tenderar att krossa samhällsnyttiga funktioner.

(Ja, jag menar att systemet med att vetenskapligt publicera granskad kunskap som andra kan ta del av är det som fört utvecklingen framåt mer än något ekonomiskt system eller annat. Även på privata jättebolag är det första man gör inför ett nytt vetenskapligt projekt att läsa in sig på vad som är publicerat i ämnet. Men det är klart, numera ska ju vetenskap bedömas av allmänheten och röstas om via enkäter och listor på nätet…).


Ja, som sagt, många blir nog inte förvånade över att läsa det här. Mörner har bevisligen fina meriter och många hänvisar fortfarande till honom som världsledande inom havsnivåforskningen. Men det är märkligt vilken utveckling det har tagit på äldre dagar. Läs till exempel professor Rolf Mannes text om vilka bevis som kan räcka för att övertyga Mörner.

Läs en intervju med Mörner i tidskriften Effekt från i ”klimathotskeptikernas” konferens i Mölndal häromsistens, där han bland annat uttalar sig om peer-review:

– De här råttorna, för det är råttor det är frågan om, vad gör de? De läser och säger: vad tycker jag? Som fackgranskare ska du aldrig bry dig om vad du själv tycker, utan om det är logiskt, om det är väl uppbyggt och naturligtvis får det inte vara dåligt språk och sådana här saker. Men allt det är borta, nu är det bara propaganda. Alla vill ha den här jävla skiten om att havet stiger, så fort havet stiger är det bra och om havet inte stiger är det inte bra, säger Nils-Axel Mörner till Effekt.

Ibland kanske det inte är fel på de som klagar, det kanske inte är en stor konspiration bakom, det kanske helt enkelt inte hör hemma i en vetenskaplig publikation?


Jag har skrivit o honom tidigare, klipper in lite här igen:

Nils-Axel Mörner. Det är riktigt att han tidigare var professor vid Stockholms universitet t o m 2003 och har specialiserat sig på havsnivåökningar. Hans tes är att man myglat med satellitdata för att få fram en havsnivåökning som inte existerar. Här är en publicerad kommentar med svidande kritik på Mörners artikel (han har bl a inte angett referenser till rådata han använt och även ignorerat viktig forskning som motsäger hans teser). Han har t o m vittnat inför brittiska parlamentet om detta och hävdar att man bara använt en mätboj för att bestämma den globala nivån. Det är bevisligen felaktiga påståenden (t ex Chuch, White Geophys. Res. Lett. 33, 2006).

Mörner var tidigare ordförande på INQUA (forskarsamfund om bl a havsnivåökningar), men de har officiellt tagit avstånd från Mörners påståenden. Här kan du läsa en sammanställning av Mörners påståenden och hur andra i forskarvärlden bemöter dem. Här är en artikel i The Guardian med fler länkar för den intresserade.  (Kan även föreslå att googla på Nils-Axel Mörner för annan information om diverse arkeologiska utforskningar och slagrutor (men det blir väl ad hominem antar jag…)).


Mina övriga klimatrelaterade inlägg i översikt hittar du här.

Det tar mycket tid i anspråk att bemöta alla klimatinlägg. Tid som får tas från mitt bokskrivande. Om du tycker jag gör ett betydelsefullt jobb i samhällsdebatten får du gärna köpa någon av mina böcker (Tvivel berör ju ämnet) eller stötta med ett bidrag, bankgiro 524-2797 eller Swish: noll sju noll-7745096.

17 reaktioner på ”Att bedöma en vetenskaplig artikel -nytt från Mörner

 1. Jonny Bjerkman

  Maths, du är som slags tröst i all galenskap. Jag är naturvetenskapligt intresserad men har inga gedigna kunskaper i klimatologi, geofysik, meteorologi, oceanografi eller några andra av de tiotals forskningsområden som kan beröra klimatet. Jag kan därför inte bedöma vad som är sant och vad som inte är det. Men, något med alla dessa som kallar mig ”lurad”, ”hjärntvättad”, ”köpt av PK-maffian” eller bara ”jävligt dum i huvudet” får mig att tro att dessa så kallade ”klimatförnekare” har en annan agenda än att bara diskutera klimatet. Och då menar jag inte några av de värsta foliehattarna typ ”Legenden” (fan ta mig, han heter så!), utan de som ytligt sett verkar mer sansade. De som fyller sina bloggar och sajter med grafer och ”bevis” sida upp och sida ner men som inte kan låta bli att mellan raderna som rabiessmittade hundar skälla på allt som enligt dom är PK, vilket är koden för ”socialister”.
  Nå, tack Maths för ditt jobb. Skaffa inget liv, fortsätt skriva 🙂 Jag köpte i alla fall en av dina böcker.Tror tammefan jag ska skicka lite stålar också. Och be mina vänner göra det också.

  1. Tackar för det Jonny. Glädjande att höra 🙂
   Ja, det är lätt att gå vilse bland alla grafer och allt vad det är. Och det är sorgligt att det blivit ”socialistiskt” att lyssna på vetenskap …
   Tack igen själv 🙂

 2. Gunilla Teckenberg

  Jag vill också tacka dig för det arbete du lägger ner för att bemöta all denna smörja som skrivs om klimatet i synnerhet och vetenskap i allmänhet. Aldrig har jag kunnat föreställa mig att vetenskapen skulle attackeras på detta sätt av människor som själva aldrig läst en enda vetenskaplig rapport.
  Som naturintresserad har jag följt klimat- och miljöfrågor under många år men saknar utbildning inom området. Jag känner väl igen ”guuubarna” som florerar i debatten och det övergår mitt förstånd att någon alls kan få för sig att sympatisera med alla tokerierna och dessutom är jag trött på gränsen till utmattning att kallas för kommunist.
  Så ett jättestort tack Maths för din gedigna kunskap och för att du orkar!

 3. petergrafstrm

  Ge inte upp Maths, du gör ett viktigt jobb där medierna helt har svikit.
  Jag skulle sakna det om du gav upp.
  Enligt mig sviker medierna därför att dom fruktar en mer enig opposition som har förbättrat sin tankeskärpa så att dom kan börja ta upp tyngre kritik mot eliternas vidare agenda, när oppositionen har gjort sig av med onödiga vanföreställningar.
  Det är helt klart att det utkristalliserar sig kotterier av grupptänk på altmedierna men det är minst lika illa inom etablissemanget. Politiker och journalister är oftast inte välutbildade och driver agendor som pådyvlas dem utifrån och av mäktiga intressen. Till skillnad från i forskningen driver medierna kampanjer som förknippar allt möjligt med klimatförändringar även när det inte är bevisat sant. Det räcker för att folk ska misstro dom även när dom har rätt och jag tror att det är avsiktligt för att bibehålla splittringen även om enskilda journalister inte begriper det.

 4. Birgitta Lantto

  Tack för infon. Måste tyvärr hålla med dig att dessa ”vetenskapsmäns” teorier blir allt underligare.

  Det mest underliga är att forum som Swebb-TV och Klimatinitiativet har råd att hålla igång sin verksamhet. Såg precis Lördagsintervjun med P-O Eriksson. Eriksson ställde upp för att pusha för Preems nya anläggning på västkusten (han är/var styrelseledamot i Preem Petroleum). Och pratade förstås om att koldioxid är bara nyttigt för växter utan att bry sig om att de dör av ökad värme. Han påstod även felaktigt att svälten minskar i världen.

  Intervjun verkar ha spelats in i Stockholm på en av de dyrare adresserna (Södemalmsallen, mittemot Manpower).

  Vem betalar de anställda på Swebb-TV och lokalerna? Det måste röra sig om många miljoner per år. Jag har svårt att tro att de som ser intervjuerna betalar speciellt mycket för dem.

  1. petergrafstrm

   Det finns naturligtvis den gamla typen av borgerliga och affärsintressen som är i opposition och är villiga att stödja motståndare till den beskattning som kan förutspås med hänvisning till klimathot. De kritiker som du berör anser att det handlar om vänsterpolitik och att vänsterinriktade har för stort inflytande.
   En del vänsterinriktade anser ist att den förda politiken är alltför foglig gentemot multinationella aktörer så den schablonmässiga vänster-högerskalan råder det inte enighet om.
   Kritikerna anser att medierna och överheten i flera frågor beter sig väldigt auktoritärt och att dom går utländska krafters ärenden. Därför känner nog inte alla kritiker sig tvungna att vara helt objektiva utan menar att överheten använder orena metoder och då får dom acceptera en del taktiska knep även från oppositionen.
   Om medierna hade skött sitt uppdrag hade Maths inte behövt kämpa med att rensa upp bland missförstånden. Men varför har det inte skett och varför hotar dom ist med att stänga ner yttrandefriheten? Vad är det dom är rädda för?

 5. kjell nordebrink

  Kjell Nordebrink

  Tack för att du ville och orkade ta tag i det här. När ”experter” först kastar ”meriter” och sen kommer med argument så är det lätt att bli tveksam. Det må vara ”en av världens främsta och mest respekterade på sitt område” (Mörner) eller ”inventor of E-mail” eller något annat så är det lätt att man underskattar sin gymnasiekunskap och sin logik.
  Jag använder ofta dina texter när förnekare kommer med felaktig fakta. Du är lätt att förstå även för dessa så än en gång, tack !

 6. Pingback: MIK-nyhetsbrevet vecka 46: Filmanalys och Staffanstorp, skolbibliotekskonferens och lite gott och blandat – Pedagog Malmö

 7. John Sandström

  Bra artikel, men det jag funderar på är de kommunicerande kärlen. Det stämmer ju att trycket blir det samma på botten av dem, då vattnets massa är lika i båda kärlen. Men det blir en linjär ökning av trycket från vattenytan ner till maxdjup där trycket är lika. Så vid vattenytan på det svalare vattnet (den lägre ytan) kommer vattnet ha en horisontell resultant om nu vattenbägarna var förbundna med varandra. Dvs om vi kunde ha två vattenvolymer med olika temperatur utan någon form av fysisk gräns mellan sig. Som glasbehållarna. Fysikens lagar säger att i alla punkter skall jämvikt råda, annars sker någon form av rörelse. Så den ojämnheten i horisontellt vattentryck kommer medföra att vattnet från den högre nivån sköljer över den lägre, och en utjämning sker. Både avseende nivå, men även uppblandning av vattentemperaturen, som du så mycket riktigt skrev.

  1. petergrafstrm

   Min fundering:
   Såna långvågiga modulationer av havsytan rör sig väldigt snabbt så det blir i praktiken med ett jetplans hastighet som kusterna börjar följa med havsytan över de större djupen.
   Det saktar förstås ner på grundare vatten (till mopedhastighet på 10m djup)men utjämningen är påbörjad inom ett dygn.
   Eftersom temperaturen tar längre tid att utjämnas är det inte stabilt utan en termiskt orsakad modulation böljar fram och tillbaka? Och långsam konvektion utjämnar värmen?
   Vattenvågor består ju av en cirkelformig rörelse runt ett fixt centrum så det är (bortsett från konvektion) ingen nettoförflyttning bortom cirkeln som har en storlek jämförbar med vågens amplitud.
   Jag ser inte hur det skulle förändras av att orsaken var en termisk expansion så mao det varma vattnet sköljer inte över som du antar??

 8. Pingback: Ny IPCC-rapport: Havsnivåökningen och kritiken – Maths Nilsson, författare

 9. Pingback: Mörner förvillar om klimat på Swebb-TV – Maths Nilsson, författare

 10. Pingback: Widding på SwebbTV igen, var är nyfikenheten? – Maths Nilsson, författare

 11. Pingback: Är Klimatrealisterne realistiska? – Maths Nilsson, författare

 12. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 1 – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s