Desperat italienskt klimatupprop

För lite sen publicerades ett upprop om att det inte finns någon grund för ”klimatalarmismen” som nära hundra italienska forskare ska ha skrivit på. Kanske skulle det vara bäst att inte kommentera och låta det dö undan i tystnad… men jag kunde inte låta bli 🙂 Deras text känns ärligt talat ganska desperat!

 

”But we must be aware that CARBON DIOXIDE IS ITSELF NOT A POLLUTANT. On the contrary, it is indispensable for life on our planet.”

Ärligt talat, texter som börjar med saker som att koldioxid är livets gas och liknande slutar jag normalt sett att läsa direkt. Jag lovar, fotosyntesen lärs fortfarande ut på universiteten.

Huvudbudskapet som förs fram är att uppvärmningen beror på naturliga variationer och koldioxidens roll är inte bekräftad utan bara en hypotes baserad på teoretiska klimatmodeller.

”Climate simulation models do not reproduce the observed natural variability of the climate and, in particular, do not reconstruct the warm periods of the last 10,000 years. These were repeated about every thousand years and include the well-known Medieval Warm Period , the Hot Roman Period, and generally warm periods during the Optimal Holocene period.”

Allt beror väl på vilka förväntningar man har antar jag? De kommer aldrig bli perfekta och det är klart att så här komplexa saker inte ”levereras” felfria från början. Så här har de lyckats ”beskriva” de senaste 1000 åren (färgade linjer=modeller, gråa området = rekonstruerad temperatur), helt okej om du frågar mig.

Comparisons-of-simulated-and-reconstructed-Northern-Hemisphere-temperature-changes-v2

Bild från NOAA: Comparisons of simulated and reconstructed Northern Hemisphere temperature changes. Simulations are shown by colored lines, thick lines showing the mean of multiple model simulations (using, e.g., models such as ECHAM and CSIRO) and thin lines showing the 90% confidence range of this mean. Red lines show models forced by stronger solar variability and blue lines show models forced by weaker solar variability. Reconstructed temperatures are shown by grey shading. All data are expressed as anomalies from their 1500–1850 mean and smoothed with a 30-year filter. Graphic from the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report.

 

Så här ser det ut i lite mer närtid, med och utan naturliga variationer:

 

IPCC_model_vs_obs

Bild från Skeptical Science

 

Läs mer på till exempel Uppsalainitiativet, Carbon Brief här och här, Skeptical Science.


 

”These PERIODS OF THE PAST HAVE ALSO BEEN WARMER THAN THE PRESENT PERIOD, despite the CO2 concentration being lower than the current … .”

Ja, det är det förstås ingen som förnekar. Ingen har heller sagt att allt liv kommer dö ut, men håll med om att en 20 m högre havsnivå, som det var då,  skulle innebära vissa problem … Läs mer om detta urgamla ”klimatet-har-alltid-varierat”-argumentet på t ex Skeptical Science.

För lite perspektiv, när Fourier la fram sin teori om en ”växthuseffekt” 1824 var det mer än ett decennium innan Agassiz försökte övertyga sina forskarkollegor om att det funnits istider (de var skeptiska…), dvs växthuseffekten var känd innan vi visste att ”klimatet alltid varierat” (typ).


 

”Furthermore, the models fail to reproduce the known climatic oscillations of about 60 years. These were responsible, for example, for a warming period (1850-1880) followed by a cooling period (1880-1910), a heating (1910-40), a cooling (1940-70) and a a new warming period (1970-2000) similar to that observed 60 years earlier.”

När man läser argumenten blir man inte förvånad över att Scafetta är en av de drivande bakom uppropet. Han har publicerat mycket kritiserade studier om oscillerande temperaturer, bland annat en som involverar en ca 60-årscykel med 30 år uppvärmning följt av 30 år nedkylning. Effekten har tillskrivits Saturnus och Jupiters omloppsbanor men utan att ge någon förklaring till hur det går till. Klimatsans hade det uppe för ett tag sen och publicerade denna graf med data fram till 2013:

 

190516-60-års-cykel-NAX-Humlum

Ska man fortsätta denna oscillation borde vi väl alla vara överens om att temperaturen skulle fortsätta dala, men om vi lägger till senaste årens temperaturer syns ingen sådan trend, se graf nedan (ja, 2016 var ett extremt El Niño-år och att temperaturen sjunker några år efteråt är helt väntat, men baserat på hur nuvarande år har utvecklat sig hittills har det återigen vänt uppåt).

Global mean GISS 1880-2019

 

Nu är det tack och lov inte mig du ska lyssna på här, det finns de som har betydligt mer ingående kritik att komma med. 60-årscykeln beskrivs i en artikel av Scafetta och Loehle och kritiken har inte varit nådig.

De handlar i stort sett om ”curve fitting”, det vill säga (enkelt uttryckt) man hittar en matematisk formel som bäst beskriver utseendet på de befintliga mätpunkter man har utan att ta någon hänsyn till fysik och dylik verklighet. De har helt enkelt tagit fram en enkel modell som passar in under ett givet tidsintervall men när man utökar området lyckas modellen inte ens beskriva Loehles egna tidigare gjorda temperaturrekonstruktion (se nedan). Läs en detaljerad genomgång på Skeptical Science här.

Det är intressant att de som klagar på hur usla klimatmodellerna verka köpa detta rakt av (kanske för att det sällan beskrivs som modeller, vilket det naturligtvis är). Som citatet ovan visar bygger uppropet i mångt och mycket på hur usla klimatmodellerna är men samtidigt ska detta accepteras som god vetenskap?

LSvsLoehle

När forskare försökte reproducera Scafettas studie utefter den information som fanns tillgänglig i artikeln lyckades de inte få samma resultat. När de efterfrågade vilken kod han använt fick de bara ett nedlåtande svar om att de skulle ”läsa en bok om ämnet” istället för att lösa problemet (annars brukar man bara få höra hur ”klimatalarmistande” forskare är dryga).

Real Climate kan du läsa vad andra forskare tycker om en annan artikel av Scafetta et al om en elvaårig oscillationscykel. Här finns ytterligare ett bemötande.


 

”All the evidence suggests that these MODELS OVERESTIMATE the anthropogenic contribution and underestimate the natural climatic variability, especially that induced by the sun, the moon, and ocean oscillations.”

Carbon Brief har skrivit en artikel om att klimatmodellerna inte överskattar uppvärmningen.

Det finns en uppsjö artiklar som visar att solaktiviteten omöjligt kan orsaka uppvärmningen vi nu ser. Humlum et al var dock av en annan uppfattning och publicerade en artikel 2011 där de via ytterligare en ”curve fitting”-metodik förklarade att en mycket stor del av temperaturuppgången berodde på naturliga oscillationer. Det bemöts på Real Climate här.

De använde dessa cykler i en artikel från 2012 till att förutspå temperaturen och kom fram till att på norra halvklotet skulle den sjunka med en grad mellan 2009-2020 pga minskad solaktivitet.

”Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere”

Resultat (vänstra grafen):

2-2310971x11.jpg

Bild från denna artikel.

 

Vidare förutspåddes:

”For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 [starting 2008] for the yearly average temperature.”

Resultat:

svalbard

Bild härifrån.

 

Deras modell verkar fungera sådär, men det spelar ingen roll, dessa ”naturliga variationer” verkar inte behöva uppvisa någon som helst samstämmighet med verkligheten för att vara de enda gällande …


 

”This natural variability explains a substantial part of global warming observed since 1850.”

Så här (se bild nedan) säger mainstream forskning om de naturliga variationerna, bild från Carbon Brief. Det går inte att få ihop det utan att ha med växthusgasernas effekt. Här finns både korrelation och kausalitet, men ändå anses det helt omöjligt att tro på till skillnad från diverse korrelationer som ovan där det inte ens finns försök till att förklara fysiken bakom!

berkeley_global_all naturla human causes

 

Här är några studier som tittat på hur stor del av uppvärmningen som beror på utsläpp av växthusgaser med olika metodiker. Många har använt klimatmodeller och det är lätt att fnysa åt men det är ju precis vad som har använts i de studier jag visat ovan också. All vetenskap använder sig av modeller.

Haustein et al Journal of Climate 2019, Ghosh et al Int J of Mass Spec 2003, Tett et al J Geophys Res 2000,  Meehl et al 2004 Journal of Climate 2004, Stone et al, Journal of Climate 2007, Lean, Rind Geophys Lett 2008, Gillett et al Geophys Res Lett 2012, Foster, Rahmstof; Environ Res Lett 2011.

Flera av artiklarna sammanfattas på Skeptical Science. Carbon Brief har också en genomgång om varför forskare anser att människan är orsak till i princip all uppvärmning på senare tid (enbart den naturliga drivkrafterna skulle ge en nedkylning). Eller varför inte titta i IPCCs rapport (AR5, 2013) eller USAs 4th Climate Assessment Report.


 

Och det är naturligtvis inte bara modeller som ligger till grund för kunskapen om klimatförändringarna.

Till exempel: 2013 publicerades en artikel i Nature Geoscience som samlade de studier som gjorts om globala temperaturvariationer under de senaste 2000 åren som visar på en odiskutabel och utstående tempuppgång under senare tid.

På bloggar dyker det dock upp mängder med mätserier som säger att det varit varmare under medeltida värmeperioden men det handlar då i princip alltid om lokala studier som inte kan användas för att fastställa en global temperatur.

För bara lite sen publicerades ytterligare tre artiklar med den största sammanställningen av temperaturrekonstruktioner som gjorts och innefattar 15000 olika mätserier. De slår bland annat fast att den medeltida värmeperioden existerat men den var inte global, det skiljer hundratals år när den inträffade på olika platser på jorden. Allt tyder på att den uppvärmning vi nu ser inte alls liknar de uppvärmningar som skett tidigare. Se mer info här, länkar till artiklarna finns också där.

Ja, det går att fortsätta i men jag har visat min poäng hoppas jag. Sådana här petitioner gör mig förbryllad, jag undrar verkligen om de som skrivit på egentligen läst och begrundat vad som står däri?

Självklart är min genomgång inte en total genomgång av klimatvetenskapen och det är inte mig du ska lyssna på, ville bara visa att deras upprop inte är ”sanningen” utan inte mycket mer än desperat viftande i luften efter halmstrån.

Och vill du spela konspirationskortet? Kanske avslutningen på uppropet visar anledningen till det här desperata utspelet:

”In conclusion, given the CRUCIAL IMPORTANCE THAT FOSSIL FUELS have for the energy supply of humanity, we suggest that they should not adhere to policies of uncritically reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere with THE ILLUSORY PRETENSE OF CONTROLLING THE CLIMATE.”

Flera av de som undertecknat är med i Galileo movement, en australiensisk lobbygrupp som hatar skatter och allt som har med mainstream klimatvetenskap att göra …

Men jag tror jag lämnar det så …