Widding på SwebbTV igen, var är nyfikenheten?

Såg att folk gjorde reklam för ett inlägg om klimatet på Swebb-TV 23 maj 2020 där Elsa Widding intervjuades. Med nästan 50 000 tittar enligt Youtube. [SwebbTV blev avstängda från Youtube (antivaxxpropaganda om jag inte minns fel), SwebbTV har dock lagt upp videon på sin sida, minutangivelserna stämmer inte exakt då de lagt till intro]

Widding är författare till Klimatkarusellen som jag skrivit om tidigare. Det går inte att säga emot hennes önskan att man borde se på klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, men varför visas då endast bilder från bloggar upp i programmet!? Som dessutom är felaktiga.

Ni som säger er vara skeptiskt lagda, är ni inte nyfikna på vad hon har att säga om det som faktiskt publicerats vetenskapligt istället för att hon dammar av gamla grafer som tagits från nätet? Låt mig visa:


07:55 in påstår Widding att senare tids vetenskapligt granskade artiklar visar att klimatkänsligheten* inte är så hög som man tidigare har trott och det finns ingen anledning att larma.

(*Det finns några olika mått på den så kallade klimatkänsligheten, den som oftast brukar diskuteras i sociala medier och liknande är det som kallas ECS (Eqilibrium Climate Sensitivity) och är ett mått på hur mycket temperaturen ändrar sig efter att koldioxidhalten i atmosfären har dubblerats. I IPCC:s senaste rapport från 2013 angavs detta till 1,5-4,5°).

13:50 in visar hon följande bild som ska beskriva just det:

Ni som läst min blogg känner igen det här, Staffan Mörner (författare till boken Borde man oroa sig för klimathotet?) har också använt den. Den är tagen från bloggen NoTrickZone och visst antyder den att ny forskning skulle visa på en lägre klimatkänslighet. Bara det att det är ett rent falsarium. [Som synes i kommentarerna nedan har Mörner tagit till sig detta efter jag har påtalat felet. Det är bra att kunna ändra sig, tyvärr finns den ju fortfarande i hans bok …].

Tror ni på fullt allvar att detta är det vetenskapliga samfundets kunskapsunderlag? Att det då skulle låta som det gör? Då kanske du ska börja fundera på hur långt ner i kaninhålet du hamnat i denna fråga …

Jag har skrivit mer om denna bild här, nöjer mig nu med att visa de studier som fanns refererade i en artikel från 2017 av Knutti et al (bild från Carbon Brief). Varje streck motsvarar en studie (142 st) och det intervall de kom fram till, helt väsensskilt från blogginlägget med andra ord (ett inlägg som utan tvekan är ett medvetet grepp att förvilla):

En av de största genomgångar av detta som gjorts publicerades nu i somras (Sherwood et al 2020) där de slog fast att det var mycket osannolikt att klimatkänsligheten understiger 2°C. Jag har skrivit mer om den studien här.

Så återigen, ni som kallar er skeptiker, är ni inte nyfikna på varför Widding ständigt upprepar att vi ska närma oss klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv men helt enkelt bortser från nästan alla studier om saken och istället håller sig till ett gammalt blogginlägg? Vore det inte intressant att höra en kommentar om det i alla fall?

Vi har nu över 1°C:s uppvärmning och halten koldioxid i atmosfären har ökats med ca 50%. Widding hänvisar här till studier som nämner en klimatkänslighet på 0,3-0,8°C. Fundera på hur rimliga dessa är när vi redan har passerat dem med råge trots att vi bara kommit halvvägs i fördubblingen och dessutom har flera hundra år av eftersläpning kvar innan vi når ECS?


20:33 in pratar hon om att det är viktigt att titta tillbaka om det vi vet om hur klimatet varierat genom historien och drar fram en graf som tycks visa att nuvarande uppvärmning är mikroskopisk i jämförelse med de svängningar som skett ett tiotusental år tillbaka. Det påstås att den lilla röda linjen nere till höger motsvarar nutida uppvärmning men …

… det stämmer inte utan det är återigen en fejkad bild från bloggosfären (och urgammal och uttjatad i de här sammanhangen, det finns en miljard olika versioner av den här).

Det handlar om GISP2 som står för Greenland Ice Sheet Project 2 som är ett isborrprov från Grönlands glaciär som publicerats i ett par studier med data som sträcker sig fram till år 1855 (Cuffey & Clow 1997Alley 2000). Jag har skrivit om detta tidigare. En mer korrekt bild skulle se ut så här (inom paleoklimatologiska grafer av det här slaget är år 0 lika med år 1950):

[Förtydligande: i grafen nedan har temp från annan borrkärna nära GISP2 tagits med liksom nutida mätningar av temp. Man ska vara försiktig med att bara lägga in olika mätningar i varandra men det ger ändå en bild av hur det ser ut, läs mer i länken till mitt förra inlägg ovan. I grafen nedan så visar x-axeln heller inte år 0 som 1950.]

22:00 Alla klimatvariationer beror inte på koldioxid menar Widding. Hon lyfter fram Fredrik Charpentiers Ljungqvists (FCL) bok Klimatet och människan under 12000 år. Det går inte att slå in mer öppna dörrar, ingen seriös forskare har någonsin påstått att koldioxid är den enda drivkraften. Aldrig.

Men vi kan väl då ömsesidigt gå med på att FCL är en pålitlig källa och kanske kan ni då läsa en vetenskaplig artikel från förra året som han var med och skrev och konstaterar att nutida uppvärmning är exceptionell sett över de senaste 2000 åren:

The largest warming trends at timescales of 20 years and longer occur during the second half of the twentieth century, highlighting the unusual character of the warming in recent decades.

Efter att ha gått igenom en mängd mätserier världen över och applicerat olika statistiska analyser har man kunnat konstatera att sannolikt varken den medeltida värmeperioden eller den lilla istiden har varit global, det skiljer hundratals år mellan fenomenen i olika delar av världen. Man är mer säker än någonsin på att den uppvärmning vi nu ser är exceptionell och skiljer sig från det som setts tidigare.

Och det finns en lång radda vetenskaplig artiklar om detta som man aldrig får höra talas om på Swebb-TV. Skrev t ex om en ny studie som rekonstruerat temperaturen 12000 år tillbaka (Kaufman, D., McKay, N., Routson, C. et al. Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach. Sci Data 7, 201 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0530-7)


Ca 25: Widding pratar vidare om att det är så enkelspårigt att vi bara förbereder oss på ett scenario, dvs att det blir varmt. Tänk om det blir tvärtom! Hon lyfter fram Maunder Minimum som är ett begrepp som syftar till en extremt låg solaktivitet som korrelerar till antalet solfläckar och förväntas ge en mindre temperatursänkning (”minimum” har dock inget att göra med temperaturen utan just ett minimum i solaktiviteten).

Men nej, det är inget mainstream forskare har ignorerat, ett Maunder minimum motsvarar effekten av några enstaka ppm koldioxid i atmosfären och skulle på sin höjd förskjuta uppvärmningen några år. Se t ex

 • Meehl et al 2013 Could a future “Grand Solar Minimum” like the Maunder Minimum stop global warming?
 • Jones et al 2012 What influence will future solar activity changes over the 21st century have on projected global near‐surface temperature changes?

Det finns fler. Om Widding vill närma sig frågan ur ett vetenskapligt perspektiv kanske man kan få be att börja med att inte få det att låta som att saker har ignorerats trots att det existerar mängder av studier om det.

(Men att förutspå en nedkylning är ett stående moment i klimatdebatten som jag skrivit om tidigare).


24:35 Parisavtalet skulle vara verkningslöst, skrev om det häromdagen.


17:30 Hon frågar sig varför man ignorerar den termiska avgasning av haven som en källa till atmosfärens stigande koldioxidhalt. (Det handlar om att koldioxid har en sämre löslighet i varmare vatten och därför skulle avge koldioxid nu när det blir varmare). Det skulle alltså innebära att våra utsläpp inte behöver vara den enda större orsaken till de stigande halterna. Skrev om det när hon framförde samma sak i sin Youtube-kanal.

Rapporten State of the Climate 2019 som publicerades nyligen (en sammanställning gjord av mer än 520 forskare från 60 olika länder) visar att havet absorberade 2,4 miljarder ton mer koldioxid kol än vad det avgav under 2019 (rekordsiffra) vilket också gör att pH sjunker (0.018 ± 0.004 enheter per decennium, tänk på att det är ett logaritmiskt värde). Jag la upp huvudslutsatserna från den rapporten här.

Om du vill bemöta det vetenskapligt så kom gärna med studier som motbevisar dessa mätningar istället för åsikter om hur det skulle kunna vara. Som sagt, den enda studie hon tog upp i sin Youtubekanal har bemötts för evigheter sen (se mitt inlägg jag länkade till ovan).


Sen är det mest en massa prat om att inga professorer Widding har träffat är särskilt orolig över klimatfrågan (det beror förstås enbart på vilken krets hon rör sig i). Hon påpekar att det visserligen är mest pensionerade professorer hon har i sitt nätverk men det är bra för det är nästan bara de som vågar säga vad de egentligen har för åsikt i klimatfrågan eftersom de inte behöver kämpa om forskningspengar.

Så evinnerligt trött på det där konspirationssnacket och att man inte får ifrågasätta IPCC och ingen vågar ta debatten. Anledningen till att ingen vill debattera med er är för att ni inte vill blanda in publicerad vetenskap utan bara älta saker som retts ut för flera decennier sen. Bloggare som påstår att vi har inte haft en uppvärmning sen 1940-talet lyfts fram som trovärdiga källor (nej jag överdriver inte).

Widding frågar sig varför man till exempel inte lyssnar på havsnivåexperter som Nils-Axel Mörner. Läs den här ”vetenskapliga artikeln” från honom så förstår ni precis varför han har passerat lämplighetstadiet för det.

Hon berättar också att hon och Staffan Mörner skriver på en barnbok (12-15 år). Norska Klimatrealisterna (sic) har gått igenom norska läromedel. Vi ska alltså lära barnen att ignorera 20-30 års forskning och få dem att inse att det är på bloggarna man hittar ”sanningen”. Vilket mörker.

Ber om ursäkt för att jag upprepar mig, men det är så här det har sett ut det senaste decenniet, samma saker ältas om och om igen. Går ju i alla fall snabbt att skriva blogginläggen då…

Min bok Spelet om klimatet kommer ges ut på Roos&Tegnér förlag nästa år (ca april). Handlar inte om domedagsscenarier utan om hur klimatdebatten hamnat där den gjort.

24 reaktioner på ”Widding på SwebbTV igen, var är nyfikenheten?

 1. Anders Karlsson

  Är möjligen en s.k skeptiker, men framför allt mot domedagsscenarierna. Lyssnar inte på Widding, däremot på Lennart Bengtsson, men han är ju heller inte ”godkänd”, trots omfattande forskningsmeriter under mycket lång tid. Den stora frågan är om klimatvetenskapen fortfarande är att betrakta som just vetenskap, eller om den har övergått till att bli en religion, där nuvarande konsensus, med Gretas inställning som ledstjärna, på intet sätt får ifrågasättas. Man undrar.

  1. Mattias K

   Gretas inställning är inte ledstjärna för forskningen, utan tvärtom. Det är forskningen som är hennes ledstjärna. Det hade du vetet om du lyssnat ordentligt.

   Men om du bara lyssnar på enstaka folk utan att själv kolla upp källor så kan man väl fråga om inte klimatskepticismen har övergått till att bli religion?

   1. Anders Karlsson

    Jo, den forskning som passar Gretas agenda är hennes ledstjärna, och inte bara jag tycker att hon låter mer och mer som en vänsteraktivist. Och, jodå, många klimatskeptiker har också blivit troende, så där står religionerna mot varandra, medans vi ateister står vid sidan och tittar undrande på.

   2. Anders Karlsson

    Och för att förtydliga, är inte en egentlig klimatskeptiker, eftersom det numera definieras som klimatförnekare. Däremot är jag klimatkatastrofskeptiker, tror alltså inte på Gretas tolkning av forskningen, utan mer på Lennart Bengtssons tolkning av samma forskning, vilket väl i alla andra sammanhang vore mycket underligt om man inte gjorde, dvs litade mer på en 17-åring än en forskare med 60-åriga meriter. Ska f.ö bli intressant att läsa din bok om hur klimatdebatten hamnat där den hamnat.

   3. Fast nu är det ju inte de enda alternativen att välja på, jag har inte hänvisat till Greta en enda gång på min blogg. Lennart Bengtsson säger själv att mycket av det han framför handlar om åsikter, och nog finns det anledning att ta saker med en nypa salt när man viftar bort tänkbara allvarliga effekter med att jorden haft 1000ppm CO2 tidigare och att det finns AC (intervju i Kvartal).

  2. Joel Markgren

   Varför lyssna på Etos när det finns Logos? Har alla personer med forskningsmeriter alltid rätt i det de säger? Hur ska man veta om man faktiskt undersöker det de säger… Inom naturvetenskap går det ju faktiskt avgöra sannolikheten för att någon har rätt. Bengtsson har ju tyvärr låg sannolikhet att ha rätt, främst för att aldrig validerar det han säger.

  3. Thomas P

   Lennart Bengtsson tänkte sig en gång att gå med i lobbygruppen GWPF vetenskapliga råd, och för det fick han en hel del kritik.Han förklarade efteråt att han inte förstått hur extrem GWPF var, men tog uppenbarligen väldigt illa vid sig av den kritik han fick och blev bitter och kritisk mot senare tids klimatvetenskap. (Min tolkning av hans kommentarer på bloggen klimatupplysningen m fl ställen).

   Sen är hans inställning att klimatförändringarna är verkliga men att det är bäst att vänta och se innan man gör något åt dem något som är lättare ju äldre man är så man slipper vara med om det som kan hända om man inte gör något.

 2. Vill bara påpeka att jag tagit till mig av dina synpunkter, och plockat bort den där grafen från Notrickszobe (svårare att ändra i boken, men det får bli till nästa upplaga) så jag skulle vara tacksam om du slutade hänga ut mig varje gång den kommer på tal.

  1. Vad bra. Ska göra det, men tycker fortfarande det är relevant att nämna eftersom det, som du säger, finns i din bok och folk kan tro att det stämmer. Likaså ger det en uppfattning om vilken tröskel du har applicerat för att informationen ska ses som relevant. För det är ju ingen engångsgrej i den här debatten.

  2. Ursäkta om jag låter sur, men ja, jag är ganska less på att kallad religiös, alarmistisk fundamentalist baserat på just mängden av såna där stenhårt vinklade inlägg och sånt som Widding sitter och påstår.

 3. Erik Lundqvist

  Maths, jag tycker det här ett bra inlägg från dig där du ger konkreta argument med time stamps till varför du anser att Elsa har fel.

  Som du vet så är jag, precis som Elsa Widding, en ”klimathotsskeptiker”, och jag hoppas på ett tillfälle med en diskussion mellan er båda.

 4. Pingback: Att så tvivel och slapp journalistik – Maths Nilsson, författare

 5. Ola Gabrielson

  Maths,
  Jag är något förvirrad av siffrorna ovan. Du citerar ametsoc.org korrekt att haven tog upp 2,4 mdr ton CO2 år 2019. Men samtidigt säger flera källor att vi släpper ut globalt 30-35 mdr ton CO2, och NOAA säger att haven tar upp 31% av utsläppen (https://www.ncei.noaa.gov/news/global-ocean-absorbing-more-carbon).
  Enligt NOAA är detta 2,6 mdr ton kol, dvs 9,5 mdr ton CO2 (vilket är 31% av 31 mdr, stämmer någotsånär).
  Scripps säger 9,3, dvs ungefär som NOAA.
  Så NOAA och Scripps ger en fyra gånger högre siffra än ametsoc. Har jag missförstått något, och om inte, varför väljer du att citera ametsoc?

 6. Ola, jag har skrivit upptag av CO2, men det ska vara upptag av C… slarvigt av mig.

  BAMS: ”Over the last decade the global ocean has continued to take up a substantial fraction of the Canth emissions and therefore is a major mediator of global climate change. Of the 11 (±0.9) Pg C yr−1Canth released during the period 2009−18, about 2.5 (±0.6) Pg C yr−1 (23%) accumulated in the ocean, 3.2 (±0.6) Pg C yr−1 (29%) accumulated on land, and 4.9 (±0.1) Pg C yr−1 (44%) remained in the at-mosphere with an imbalance of 0.4 Pg C yr−1”

 7. Ola Gabrielson

  Tack, då slipper jag fundera mer.
  Fast man kan ju grubbla över varför ametsoc faktiskt skriver ”net uptake of 2.4 billion metric tons of carbon dioxide in 2019” på sidan 4. Vad jag funderade över var om ordet ”net” betydde något särskilt. Men antagligen inte.

  1. Ja, jag håller med, det var vad jag först läste också. Nettoupptaget är ju ett mått på ”jämvikten” i stort, det skiljer en hel del mellan tid på år/mellan olika år och olika plats o tid på jorden.

 8. Pingback: ”Att tålmodigt diskutera” – efterspel till Lena Anderssons ”klimatartikel” – Maths Nilsson, författare

 9. Pingback: ”Var rädd om skeptikerna” – en kulturdebatt av rang – Maths Nilsson, författare

 10. Pingback: Dramat fortsätter: Widding vs Aktuellt i anmälan till Granskningsnämnden – Maths Nilsson, författare

 11. Pingback: Kulturkrigarnas kritik mot medias klimatrapportering är bedrövlig – Maths Nilsson, författare

 12. Pingback: Kritiken mot medias klimatrapportering är bedrövligt dålig – Maths Nilsson, författare

 13. Speeder84XL

  Det är ingen som ifrågasätter att vi behöver ”ställa om” för att minska utsläppen och gå över till eldrift, förnybara bränslen, fossilfri elproduktion osv. Men det finns inga bevis för att vi måste skapa en så kraftigt sänkt levnadsstandard och lidande som alarmisterna vill. Typ aldrig flyga, inte köra bil, bli vegetarian (helst även vegan), åka och handla med lådcykel!, ta cykeln även om man måste ta sig flera mil i ruggigt vinterväder, åka buss till jobbet även om det tar en timme istället för 20 min med bil osv.

  Det är ju det Elsa m fl försöker påtala. Den data som finns nu över temperaturen är så brusig (eftersom korrtidsvariationerna är så stora) att man inte kan utläsa mycket mer än att man precis kan se att det blir kanske 0,5-1 varmare om man tar rullande medelvärde på 30 år eller så. Tar man över längre perioder, blir det mer exakt då man kan ”glätta ut” värdena över väldigt många år, men då säger det ju inte så mycket om senaste decennierna heller.
  Resten är ju bara mer eller mindre kvalificerade gissningar och det finns inga bevis för att vi måste gå tillbaka till 1800-talets levnadsstandard, för att ”rädda världen”.

  Den politik vi bedrivs av dessa alarmistiska politiker är ju dessutom direkt kontraproduktiv och går emot deras mål. Det är ju som att deras mål är ju mer att få folk att acceptera sänkt levnadsstandard och självplågeri, snarare än att verkligen göra något åt problemet.
  Man stänger ner kärnkraftverk och bygger en jäkla massa vindkraft och låtsas om som problemet inte existerar med hur man ska få el dom dagar det inte blåser (än har vi inte tekniken för att lagra så stora mängder energi som skulle behövas för att kunna bygga ett elnät baserat på vindkraft). Men ja, då får vi väl bygga mer vindkraft. Vad fan spelar det för roll om det inte blåser!
  Detta har nu gjort att vi t o m får t o m får elda med olja för elproduktion 2022 i Sverige!! Karlshamn brände väl en 140 m³ i timmen – hur klimatvänligt är detta? Fler oljekraftverk är på gång – bl i Göteborg och eventuellt Stockholm (Stockholm Exergi har ett värmekraftverk där dom kan elda med olja). Grattis alla klimataktivister!

  Eller så för man sig beroende av gas från en hårdför diktatur, vars diktator skiter i allt utom sina egna intressen – så som Tyskland gjort. Det ser vi ju konsekvenserna av nu. Dom får börja öppna kolkraftverk igen för att inte folk ska behöva frysa.

  Det är bara hoppas detta blir bättre nu med nya regeringen.

Lämna ett svar till Mattias K Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s