Ny längre ”hockeyklubba” – temperaturen sen förra istiden

I dagarna publicerades en studie i Nature som redovisar en rekonstruktion av temperaturutvecklingen ända tillbaka till senaste istiden (en period kallad Holocen). Forskarna ger också ett potentiellt svar på en ”klimatgåta”, The Holocene temperature conundrum: tidigare rekonstruktioner har nämligen inte riktigt lirat med de resultat som klimatmodeller gett över samma period. Först en liten (grälfylld) historik.

Det är ingen trivial sak att sammanställa en representativ global medeltemperatur ens utifrån de mätdata som finns från termometrar, och det blir förstås inte lättare att få till det från ännu längre tillbaka i tiden.

1999 publicerade Mann, Hughes och Bradley en rekonstruktion av temperaturen 1000 år tillbaka i tiden baserat på olika så kallade proxydata, dvs man bestämmer temperaturen indirekt via analyser av trädringar, isborrskärnor, koraller etc.

Alla som är det minsta insatta i klimatdebatten vet att denna kurva fick formen av en hockeyklubba med drastiskt stigande temperaturer under nutid. ”Skeptiker” anför än idag denna studie som ett bevis på manipulerad forskning, trots att kontroversen sedan länge är utredd och överspelad och att en lång rad andra liknande studier har gjorts, läs mer här: Hockeyklubban och den medeltida värmeperioden.

2013 publicerade Marcott et al en studie i Science, där de hade gett sig på att rekonstruera temperaturen ända tillbaka till förra istiden (pdf-fil). Det var, vad jag vet, första gången någon hade gjort detta. Mätserien bygger framförallt på prover från sediment från havsbottnar runt om i världen. Genom att analysera bl a syreisotoper och förhållandet mellan calcium och magnesium i fossiliserade skal från plankton och liknande kan man indirekt bestämma den temperatur som rådde när de levde. Marcotts studie använde 73 tidigare publicerade proxymätserier från olika platser.

Högerkolumnen nedan visar temperaturen 11 300 år tillbaka och vänsterkolumnen 2000 år tillbaka (serien går fram till 1940, år 0 och ”nutid” (present) brukar av någon anledning innebära 1950 i den här typen av grafer):

.

Som synes visar tempkurvan B ”en bulle” med ett maximum runt 7000 år tillbaka följt av en nedkylning för att sen sticka upp rejält under 1900-talet. Den där bullen och den efterföljande nedkylningen är dock något som inte erhålls när klimatmodellerna simulerar temperaturutvecklingen under denna period – en diskrepans som fått namnet The Holocene temperature conundrum. Det har förstås gett förväntade reaktioner: forskarna funderar på varför och vill hitta orsakerna (precis som vetenskap har förts framåt i alla tider) – medan internet tar det som intäkt för att allt är mygel.

Men själva studien startade också en närmast identisk ”debatt” med den som rasat om Manns hockeyklubba. Statsvetaren Roger Pielke Jr, som nyligen framställts som en oskyldig korgosse i debatten, antydde att sättet studien användes på gränsade till forskningsfusk:

”here I document the gross misrepresentation of the findings of a recent scientific paper via press release which appears to skirt awfully close to crossing the line into research misconduct”

McIntyre, en av huvudspelarna i hockeyklubbskontroversen, liksom resten av bloggosfären gick på i samma anda. Och mainstream forskare kanske höll med om detaljer i kritiken men ansåg ändå att denna drunknade i överdrifter, rena felaktigheter och anklagelser om fusk (exempel här).

Det påstods att den branta uppgången i temperatur under 1900-talet inte stöddes av data i studien, vilket delvis är sant. I artikeln står det också att denna uppgång inte var robust då endast 18 av 73 proxyserier gick så långt fram i tiden (huvudfokus för studien var ju inte att bestämma nutida temperaturer). Deras metodik gjorde att denna korta period inte var representativ för en global temperatur med den mängd data de hade (se deras kommentar nedan).

De allra flesta, inklusive författarna själva, är alltså överens om att den sentida uppgången är något överdriven i mätserien, men det betyder inte att det inte existerar en uppgång där. (Se en diskussion av statistiken t ex här). Det framgår i artikeln att de inte gör bedömningen att nutida uppvärmning sticker ut baserat på den uppsving som syns i deras egen rekonstruktion utan i jämförelse med andra studier (den grå linjen i diagram A och B ovan) och senare tids temperaturmätningar.

Så här uttalar sig forskarna själva om just de sista 100 åren av sin mätserier:

 • Q: What do paleotemperature reconstructions show about the temperature of the last 100 years?
 • A: Our global paleotemperature reconstruction includes a so-called “uptick” in temperatures during the 20th-century. However, in the paper we make the point that this particular feature is of shorter duration than the inherent smoothing in our statistical averaging procedure, and that it is based on only a few available paleo-reconstructions of the type we used. Thus, the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions. Our primary conclusions are based on a comparison of the longer term paleotemperature changes from our reconstruction with the well-documented temperature changes that have occurred over the last century, as documented by the instrumental record. Although not part of our study, high-resolution paleoclimate data from the past ~130 years have been compiled from various geological archives, and confirm the general features of warming trend over this time interval (Anderson, D.M. et al., 2013, Geophysical Research Letters, v. 40, p. 189-193; http://www.agu.org/journals/pip/gl/2012GL054271-pip.pdf).

Hur man än vänder och vrider på det blir uppgången likafullt abrupt och dramatisk, kontroversen känns lite som en storm i ett vattenglas. Att säga att studien visade att nuvarande uppvärmning stack ut är knappast att ljuga. För exempel se bild från Real Climate där den röda linjen är termometerdata:

Marcott

En relevant fråga här är ju upplösningen. Skulle en, i sammanhanget kortvarig, uppvärmning som den vi nu lever i alls synas i en sådan serie? Så verkar vara fallet, här har man smugit in artificiella spikar i mätdata (+0,9C över 100 år och sen en nedkylning 0,9C över nästa 100 år) innan rekonstruktionen och det syns tydligt . Ett blogginlägg men ändå…

Real Climate finns en lång post med frågor och svar från forskarna bakom studien.

Det här var som sagt första gången detta gjordes, självklart fanns det fortfarande osäkerheter och saker som kunde förbättras, läs mer på t ex Skeptical Science, Real Climate eller Open Mind.


År 2020 publicerades en liknande studie som gick tillbaka 12 000 år tillbaka i tiden:

temp 12K_ny hockey

Rekonstruktionen bygger på 1300 olika proxymätserier, vilket är betydligt fler än vad Marcott och hans kollegor hade haft tillgång till. De använde sig av fem olika statistiska metodiker för att sätta samman temperaturserien. Som synes gav endast en av dessa metoder en tydlig bulle vid 6500 år tillbaka i tiden. Med stöd av resultat från andra studier var forskarnas sammantagna bedömning att denna metodik gav en för hög uppvärmning där, även om de inte helt kunde avskriva resultatet som en ”falsk outlier” (hade de varit äkta alarmister hade de förstås gömt undan denna och låtit bli att redovisa den alls). En svag nedkylning syns dock i alla serier från ca 7000 år fram till nutida uppvärmning. (Även här bekräftas för övrigt ”hockeyklubban” (infälld bild)).

I denna studie hade de först gjort sammanställningar efter breddgrad innan de slogs ihop till en global temperaturserie:

Fig. 2

I början av 2021 kom ännu en rekonstruktion av temperaturen som, till skillnad från tidigare studier, visade på en långsam ökning av temperaturen under i princip hela Holocen (röd linje i diagrammet nedan) fram till den ”spik” vi sett under modern tid. Det syntes heller ingen ”värmebulle” vid ca 6500 år.

Palaeoclimate puzzle explained by seasonal variation

Tidigare studier hade indikerat att vissa proxyserier, exempelvis de baserade på pollen, hade en säsongsbunden bias. Det vill säga, den temperatur som erhölls visade sommartemperaturen och inte ett årsmedelvärde. Forskarna i den nya studien hade utvecklat en metod för att kunna fastställa en mer representativ årstemperatur vilket de sen använde i sin rekonstruktion. Denna stämde också bättre överens med vad klimatmodellerna simulerat baserat på känd fysik och de förhållanden som rådde då avseende växthusgaser, albedo, solinstrålning och så vidare (grå linje).

Och reaktionerna blev förstås exakt dem man kunde förvänta sig även denna gång. I Twitterutbytet nedan tyckte forskaren Hausfather att det var viktiga och intressanta resultat medan Tony Heller, den som kanske hårdast saluför idén om att alla mätserier bara manipuleras för att passa modellerna, inte var lika imponerad. (Det är inte särskilt länge sen Heller påstod att det förmodligen inte skett någon uppvärmning alls sedan 1940-talet (typ första meningen i detta anförande).


Ett ständigt problem forskarna brottas med i den här typen av studier är att få data med tillräcklig global täckning, det gäller särskilt från södra halvklotet där det finns betydligt färre mätningar gjorda än på den norra halvan. I dagarna publicerades en studie som försökt förbättra detta och presenterade en rekonstruktion 24 000 år tillbaka i tiden.

Resultatet bekräftade mer eller mindre det som Bova et al, hade visat ovan, det vill säga att den däringa värmebullen verkar vara en artefakt. Även hockeyklubban bekräftades igen (och nu kunde ”skaftet” dras ytterligare några tusen år tillbaka i tiden).

Det nya i denna studie var att det är en hybrid av proxymätserier och modellering. De hade utgått från mer än 500 proxyserier (fossila mikrober, plankton och liknande) från sedimentprover från olika delar av världshaven. Under sju år hade de sedan, enkelt uttryckt (det är så man skriver när man själv inte orkat gräva sig ner allt för djupt i saken 😉 ) bakat ihop biologiska, geologiska och kemiska data från dessa för att skapa en modell som ger en korrekt havstemperatur.

De hade sedan via klimatmodellsimuleringar fått fram temperaturer även från områden där det saknas proxydata. Resultaten har bland annat validerats mot andra proxyserier som inte ingått i studien.


Så här redovisades temperaturen under Holocen i senaste IPCC-rapporten (de två senaste studierna ovan publicerades efter slutdatumet för att inkluderas i IPCC-rapporten), notera att x-axeln är bruten i olika skalor:

Bild


Det är väl ungefär så här det brukar se ut inom all forskning och utveckling inom komplexa områden. Det tar tid att hitta en robust metodik och det går sällan spikrakt, motstridiga resultat behöver redas ut och så vidare. Just därför ska man inte väga in för mycket i enstaka studier och detta gäller inte bara inom klimatologi. Man kan vara sur för att de första klockorna inte var lika noggranna som dagens atomur men att skylla det på fusk känns, tja, sådär…

Diskussionen lär fortsätta, dels den relevanta vetenskapliga debatten (peer review innan publicering är ju en sanity check men den riktiga kvalitetssäkringen kommer efter publikation när andra forskargrupper kan bemöta, upprepa, bekräfta eller förkasta resultaten) men det lär också den vanliga hånfulla ”diskussionen” i stil med jamen hallå det bygger ju på fåniga klimatmodeller! göra (jodå, dessa kommentarer kom omedelbums på Twitter efter den senaste studien denna gång också).

(NB: temperaturen från UAH:s satellitmätserie – den enda ”skeptiker” vill använda – erhålls först efter hantering av data i en modell och även den serien har korrigerats rejält i efterhand efter upptäckta felkällor).

Och som vanligt, detta var en bloggpost och ingen fullständig genomgång av all forskning på området…

[PS: välkommen till klimatdebatten: Jodå, McIntyre vill förstås dubbelkolla även denna studien. När han får konstiga värden från en av filerna med proxydata kastar han sig på Twitter och säger att studien är skräp… när det i realiteten han som inte kan extrahera innehållet i filen rätt:

33 reaktioner på ”Ny längre ”hockeyklubba” – temperaturen sen förra istiden

 1. petergrafstrm

  Orsaken till osäkerheten i IPCCs olika förslag är ju molnbildningens klurigheter
  Jag noterade att ett intressant försök att förstå molnbildning tydligen nått fram till den förvånande slutsatsen att det inte verkar vara så stor (positiv) återkoppling dvs att de måttligare scenarierna kanske är dom som skulle gälla isf
  Thermodynamic Constraints on the Size Distributions of Tropical Clouds
  Timothy J. Garrett, Ian B. Glenn, Steven K. Krueger
  First published: 23 July 2018
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JD028803

  Teorin gav att summan av periferierna för en mängd moln av samma storlek skulle vara en invariant oberoende av storleken.
  Jag hittade vid hastig sökning inte något dok med invändningar mot den modellen

 2. Anders Karlsson

  Kan bara citera inledningen av Fredrik C. Ljungqvists bok ”Klimatet och människan under 12.000 år”: Enligt en seglivad myt, baserad på föråldrad forskning, ska klimatet på jorden ha varit ganska stabilt sedan slutet av den senaste istiden för nästan 12.000 år sedan. Det påstås ofta – felaktigt – att klimatet på jorden ska ha varierat mycket lite under årtusenden innan dagens globala uppvärmning tog fart. I själva verket har jordens klimat hela tiden varierat såväl regionalt som globalt av naturliga orsaker innan människans av växthusgaser började påverka det. Klimatförändringarna har dessutom ofta varit snabba och kraftiga”.

  1. Anders, ovanstående är allt annat än föråldrad forskning. Det finns dessutom ”rum för” betydande regionala liksom en del globala variationer i de presenterade mätserierna med intervall. Att du inte vill acceptera något annat än utvalda meningar från FCL (inte ens hans egna forskningsartiklar) är inget jag kan göra något åt. I den bok du refererar till kan man tydligen också läsa: ”beläggen för den globala uppvärmningen är omfattande och ställda utom all tvivel” och ”den pågående globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar”

   1. Anders Karlsson

    Jo, självklart har jag både via boken och diverse mejl med FCL tagit del av hans ståndpunkt och artiklar, att förändringarna efter 1990 är helt klart skapat av människan, och som jag är helt enig i. Men det som stör mig är att de tidigare värmeperioderna antingen bortförklaras eller framhålls som klimatskepticism om man påpekar dem (på diverse plattformar,till viss del också här), eller fullständigt negligeras, som i publicservicemedia. Har försökt få både SR och SVT att intervjua FCL, både om det historiska klimatet, översvämningarna och skogsbränderna, (som han skrivit artiklar om i SvD), men med känt resultat.

   2. Jag har inte läst/hört någon forskare eller IPCC någonsin förneka att det funnits diverse värme/kyl-perioder men det finns nu ganska många studier som inte ger bevis för att dessa varit globala som nu. Detta maniska fokus på en +20 år gammal studie är helt bisarr, likaså att du m fl helt tycks ignorera den kritik som faktiskt finns mot kritiken (att statistikmetodiken inte var optimal är ALLA överens om, likaså att data var sparsam från tidiga åren). Men även detta är helt överspelat.

   3. Och som sagt, ovanstående presenterar jag vetenskapligt publicerade studier med data. Huruvida du vägrar att befatta dig med resultaten eller inte kan jag inte göra något åt.

  2. Thomas P

   Anders, du vet att Ljungqvist är med i PAGES2K? Du får titta på vad den gruppen kommit fram till.

 3. Susanna

  Spännande data med en mer kontinuerlig ökning av den GLOBALA temperaturen. Sista ordet är inte … för varje studie blir allt lite bättre. Att fakta ändras är en del i forskningsprocessen, sedan gäller det att se de stora trenderna och där har fakta inte ändrats,, utan för varje genomgång stärks människans påverkan på klimatet. Detaljerna justeras hela tiden, vilket ingår i vad som kallas forskning. Det händer dock emellanåt att det sker ett paradigm, men är ju ovanligt.

  En detalj som jag är förvånad att det sällan pratas om är den stora omvandlingen av naturen genom jordbruket, där i många fall skogsmiljöer omvandlades till jordbruksmark!

  1. Jonas

   Ja varje studie ger en kontinuerlig ökning av temperaturen, det är smått fantastiskt hur historiskt data kan ändras konstant, givetvis enligt senaste forskningen, där finns minsann ingenting att klandra. Denna process som gör historiskt temperaturdata kallare och kallare och nutida temperaturer varmare och varmare är helt korrekt vetenskaplig, man måste ju kunna korrigera för rena felaktigheter som skedde för 100-200 år sedan utan att behöva lämna ut rådata eller för den delen eller förklara såna trivialiteter för vanliga människor.

   Öppenhet är något väldigt förlegat som klimatforskningen för länge sedan kommit förbi, tack och lov. De kalla temperaturrekorden som vi upplever nu är antingen en ren fantasi eller direkt vetenskapligt kopplade till koldioxiden som naturligtvis inte bara värmer planeten till ett eldhav utan samtidigt gör den till en isboll, denna koldioxid är så fantastiskt att man knappt kan tro varken sina öron eller ögon.

   Tänk alla dessa bevis som alla dessa 14.000 vetenskapsmän och kvinnor slitits sitt hår för och spenderat tusentals Miljarder på genom i alla fall 150 års klimatforskning och sammanfattat det klart och tydligt i en rapport från IPCC som de döpt till AR6 och som är på endast 3749 sidor så att alla kan följa bevisen klart och tydligt.

   Självklart är allt statiskt i klimatet förutom den mänskliga påverkan som ställt till det ordentligt och benämningen för ett sådant system är ett kaotiskt icke linjärt dynamiskt system och namnet ger ju en tydlig indikation på den statiska delen.

   Att våra 3% bidrag av koldioxid till koldioxidkretsloppet som i sin tur är i storleksordningen 130 ppm av totalen i atmosfären är ju klart som korvspad att det påverkat temperaturen med minst en grad C, sedan 1850. Jag menar 0,03 x 0,000130 är ju nästan 4 Miljondelars påverkan på atmosfären, det fattar ju vem som helst att det ger exakt 1 C i uppvärmning. De andra 999996 delarna är ju statiska utan variationer, solen, haven, molnen och allt annat är statiskt men inte människans utsläpp, trots att de också varit ganska statiska senaste 40-50 åren.

   Man kan ju tyvärr inte mäta detta med satelliter men där kan vi räkna baklänges då vi vet med hög sannolikhet att temperaturen ökat samtidigt som temperaturen ökat. Koldioxidhalten är ju också beräknad då vi inte kunnat mäta denna sedan vi placerat en sådan mätstation högst uppe på en koldioxidfri vulkan, finns inte många men just den är det.

   Hur som helst bevisen är tydliga om man bara läser de 3749 sidorna och vi söker fortfarande efter mänskliga varelser som gjort detta och kan konkretisera.

   1. petergrafstrm

    Jonas, det går ganska bra att konkretisera åtminstone kvalitativt varför CO2 har verkan som värmande växthusgas förutom att vattenångan/molnen ger en återkoppling.
    Den rena verkan av CO2 beror på produkten av absorptionen a(h) vid höjden h och transmissionen ut till rymden t(h) från den höjden
    produkten a(h)t(h) har i huvudsak ett maximum någonstans i troposfären där temperaturkoefficienten är negativ.

    När man ökar koncentrationen av CO2 flyttar sig båda kurvorna a(h) och t(h) mot högre h
    Därför flyttar sig även maximum mot högre h. Och där är det alltså kallare.
    Följaktligen strålar det ut mindre värme. Slutsatsen blir att jorden blir varmare.
    (Men på de våglängder där det absorberas mest hamnar max högre upp där temperaturgradienten är positiv så där blir det tvärtom en svagt kylande verkan som emellertid ger ett försumbart bidrag)

    Detta är alltså ett kvalitativt bevis och det anger inte hur stor återkopplingen från molnen blir. Till det krävs mer beräkningar.

    En sak som förtjänar att påpekas är att atmosfären från marken sett är ogenomtränglig i CO2-spektrum för värmestrålningen trots att det är en liten % av CO2.
    Och det är alltså INTE på de våglängder där absorptionen är starkast som den värmande växthuseffekten uppkommer
    För det är ungefär där gasen är halvgenomskinlig för värmestrålningen som utstrålningen är max.

 4. Jonas

  Konkretisera kvalitativt är väl kanske att just vara konkret och lämna referens om det nu skulle vara kvalitativt också.

  Titta på nedanstående studie, finns inte en antydan att det är någon som helst skillnad mellan 1730 och 2000 i upp eller nedgång av temperatur.

  Studien nämner inte ett ord om klimatförändring eller att koldioxiden har någon som helst roll.

  De nämner däremot att den naturliga variationen är väldigt stor.

  Studien är gjord av två kända huvudförfattare av IPCC, AR 2, 3, 4 samt 5.

  https://www.researchgate.net/publication/226043410_Unusual_Climate_in_Northwest_Europe_During_the_Period_1730_to_1745_Based_on_Instrumental_and_Documentary_Data

  1. Jonas. Ingen seriös forskare har någonsin påstått att CO2 är det enda som påverkar klimatet. Studien rör ett mkt begränsat geografiskt område och tidsperiod – och är alltså inte i närheten av att beskriva ett globalt klimat. Det är väl känt att det finns relativt stora ”interna variationer” i klimatsystemet och man får större ”svängningar” på lokal nivå.

   Om du nu litar på dessa forskare, varför inte ägna några minuter på att se deras övriga studier och slutsatser?

  2. petergrafstrm

   Jonas
   Eftersom du nämner kvalitativt så menar du väl mitt svar ovan
   Referensen är själva kommentaren.
   Om du behöver en källa utöver den så innebär det att du inte förstår den förklaringen.
   Då vill du alltså ha ngn auktoritet som du litar på utan att du själv förstår?

   Förstår du inte den förklaringen så har du små förutsättningar att bilda dig en uppfattning om hur CO2 i sig strålningsfysikaliskt fungerar i atmosfären.

   Och när man på det viset beskriver denna verkan från CO2 i sig, är det helt oemotsägligt.
   Man kan inte genom att hänvisa till gamla data komma till någon annan slutsats beträffande CO2s separata verkan.

   Om du väl förstår det flyttas fokus till återkopplingen med moln och vattenånga.
   Och det är betydligt mer komplicerat.

   Om man som du verkar tro att CO2 ingen nettoverkan har så bör det innebära att återkopplingen från molnbildning råkar ta ut CO2s egna verkan.

   Och det vore rätt förvånande.
   Det skulle ju innebära att atmosfären har en inbyggd homeostatisk mekanism.

   Man skulle ju hypotetiskt kunna tänka sig att återkopplingen vore sådan att det blev ett kylande netto, men där litar jag på forskarnas beräkningar som pekar på att det blir ett positivt netto.
   Dom redovisar allt från fallet ingen återkoppling och till en ganska stor positiv återkoppling och därför anger dom olika scenarier som betecknas efter vilken temperaturökningen blir till år 2100

   1. Jonas

    Peter
    det stämmer att jag inte kan sätta mig in i det dynamiska icke linjära kaotiska systemet och det mesta tyder på att väldigt få människor kan det i alla fall när det kommer till att kunna bevisa det hela.

    Därför blir temperaturerna en betydligt enklare väg och jag kan ta fram hundratals studier med proxydata runtom i världen som säger samma sak som den här studien men de skulle givetvis förkastas av den ena eller andra anledningen.

    Sen återkommer ni sannolikt med en referens där man minsann gjort det redan och som visar upp hockeyklubban igen. Jag vet med bestämdhet att man ”cherry pickar” y och x axel samt tidsintervall och då blir man av med alla irriterande bevis på just det som denna studie beskriver och den här studien är en raritet då den är gjord innan tiden för alla homogeniseringar.

    Man har alltså säkerställt att historiska temperaturer är undertryckta och nutida temperaturer är upplyfta, man kallar det ”homogenisering”, allt för att övertyga.

    Studien gäller en stor del av Norra Europa där det mesta av koldioxiden släppts ut, för det är väl ändå där koldioxiden befinner sig som den kan göra skillnad.

    Som du vet finns det en hel del studier och forskare som direkt eller indirekt opponerar sig mot koldioxidens verkan inom strålningsfysiken, Leckner, Hottel samt Alfred Schack är ju några exempel.

    Sambandet är sedan väldigt logaritmiskt så effekten av koldioxidens påverkan blir försumbar över tid när halten ökar, sedan har ju fortfarande inte vattenångans förstärkande effekt kunnat bevisats, det finns ett antal studier som kommit fram till motsatsen som du var inne på att det faktiskt finns en sannolikhet att det är en negativ återkoppling.

    Visst är det stora variationer globalt men inte så stora så att det på ena stället pågår en långsiktig uppvärmning medans det på ett annat ställe samtidigt pågår en långsiktig nedkylning.

    Studien visar från 1730 fram till 2000 vilket är en lika lång tid som IPCC hävdar att koldioxiden värmt planeten av oss människor, givetvis hade man sett det tydligt i Norra Europa om det hade existerat.

    Kämpar.

   2. petergrafstrm

    Jonas
    den enkla kvalitativa beskrivningen är linjär och determinitisk.
    ren interaktion mellan strålning och gasmolekyler är enklare än det som har med mekaniska krafter att göra.
    Så det går inte att skylla på olinjära och stokastiska fenomen om du inte förstår.

   3. Jonas

    Vidare ser man att den studiens mätserie överensstämmer bra med UAH för 1980, 1990 samt 2000, alltså kan man dra slutledning av stora lokala variationer som ändå Norra Europa får anses vara. Den nuvarande starka La Nina t.ex påverkar så att t.ex Europa nu är kallt medans andra delar på Jorden kan vara varmare. Det vill säga ett kallt Europa har sitt ursprung ur den globala cirkulationen och är ingen liten lokal händelse utan har direkt med den globala temperaturen att göra. Strålningsfysiken kommer inte hjälpa er någonstans utan man ser uppenbart att koldioxiden är en funktion av temperaturen och det omvända går inte att urskilja mer än genom antaganden och modeller.
    Kämpa.

   4. petergrafstrm

    Jonas
    Det handlar inte om att bevisa ngt annat än den rena strålningsmekanismen och den är ovedersäglig. Det finns inga detaljer som kan gå fel.
    Och därigenom reducerar man vad som behöver granskas om man är skeptiker..
    Om man inte litar på det som forskarna för fram kan man rikta uppmärksamheten på andra delar. Speciellt molnbildning.
    Om man ignorerar det som faktiskt går att begripa men ger sig på ngt mycket svårare är man irrationell.
    På kortare sikt kan mer CO2 från havet ge ett sken av att CO2 är endast ett svar på temp.
    Men i verkligheten är det förstås både och.
    Här utreds detta https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature-advanced.htm

 5. Jonas

  Vi får se vad framtiden har med sig men hittills har temperaturen inte ändrats någonting sedan 1730 trots kraftigt ökande koldioxidhalt i atmosfären. Så trots strålningsmekanismer och det ena eller andra så är temperaturen lika varierande som den varit sedan 1730, koldioxiden är en del av det hela om än nästan försumbar, sannolikt har vattenångan tillsammans med koldioxiden sannolikt en negativ återkoppling, annars hade vi ju naturligtvis sett att temperaturen skulle ha ökat, alltså original datat av temperaturerna skulle ha ökat utan sk. ”homogeniseringar” som inte är nåt annat än en lekstuga med x, y axel samt trendintervall.

  Studien jag påvisar är innan lekstugan började.

  Sen är det ju så att även om det nu skulle vara varmare vilket ingen kan veta så är det minst sagt väldigt många fler processer än koldioxiden i kretsloppet. Fortfarande är det ju så att Ert antagande är att Ni från början kopplat en temperaturhöjning till våra koldioxidutsläpp.

  Nu finns ju inte temperaturhöjningen vilket är jobbigt, men kämpa på.

  Om det ändå finns en temperaturhöjning så är bevisligen den naturliga variationen tiopotenser högre än koldioxidens påverkan. Vi antas stå för 3% av det totala koldioxid kretsloppet som orsakat 130 ppm sedan 1850 enligt IPCC. 0,03 x 0,000130 = 4 MILJONDELAR.

  Så vår påverkan på totalen i atmosfären är ca 4 Miljondelar, det finns inte ens i närheten av en möjlighet att vi skulle kunna mäta det med noggrannhet på något sätt. Utan det är teorier som i bästa fall består av modeller, scenarion och antaganden, men ibland rena gissningarna, som inte går eller kommer att gå att bekräfta de närmaste 1.000 åren.

 6. petergrafstrm

  Jag tolkar det som att det fortfarande är riktat till mig?
  Miljondelarna är ju relativt övriga gaser så det är inget mått på hur noga man måste mäta CO2 och trenden som vi orsakar är mkt långsammare än fluktuationerna men likväl tydligt urskiljbar

  Isen smälter sakta men säkert trots att skeptiker envist förnekar det

  Det dok jag finner säger att data justerats så att den globala uppvärmningen MINSKATS jmf med om originaldata behållits.
  https://climatefeedback.org/claimreview/nasa-did-not-create-global-warming-by-manipulating-data-tony-heller-steven-goddard/

 7. Jonas

  NASA forskaren Norman Loeb, tillsammans med Antero Ollila, har tidigare påpekat att den ökade SW strålningen ökat mellan 2005 till 2019 på grund av minskande molntäcke.

  Dübal och Vahrenholt har nu också kikat lite på TOA samt strålningsvariationerna på marken och kommit fram till att variationerna till största delen har med förändringar i molnbildningen.

  Uppvärmningen de senaste 20 åren är alltså starkt kopplad till minskad molnbildning.

  De ser också effekten av de antropogena gaserna i CERES datat men de förklarar som sagt bara en mindre del av det hela.

  IPCC’s misstag är att de kopplat all uppvärmning till växthusgaser och i princip helt uteslutit molnbildningen som nu visar sig vara den dominanta effekten som i sin tur är beroende av AMO och även PDO e.t.c.

  https://www.mdpi.com/2073-4433/12/10/1297

  1. petergrafstrm

   Molnen är förvisso svårbemästrade.
   Höga moln har man föreslagit (i samband med geoengineering) skall avsiktligt tunnas ut för att MINSKA GW.
   Den länk du ger syftar på att LÅGA molns förtunning ger motsatt verkan dvs dom ger annars en starkare kylande verkan om dom inte förtunnades.

   Deras konklusion (i länken) säger att OM den pågående uppvärmningen är ett permanent fenomen (dvs dom menar den konventionella GW) så är det viktigt att förstå kortvågsuppvärmningen (dvs att det reflekteras bort mindre solljus från de låga molnens förtunning ) ​eftersom det kan innebära att GW accelererar.

   Men dom hoppas kanske att det ska visa sig inte vara permanent.
   Håll ut Jonas.

 8. Susanna

  Nu ska man inte mata… men var det fått för dig att temp inte ökat sedan 1730??/? Är det Luleå, eller månen? I de absolut flesta fall diskuteras jordens temperatur på jordytan, ibland temperaturen i troposfären, säkert också temperaturen högre upp i atmosfären.

  1. Jonas

   Nedanstående studie publicerades 2006, den är gjord av Keith Briffa och Phil Jones som sedermera vart två huvudförfattare hos IPCC av AR 2, 3 respektive AR 4, 5.

   I studien tittar dom på temperaturserien (Markytan) för Norra Europa, det intressanta är att det är det första instrument datat som finns och är ifrån 1730 fram till 2000 i studien.
   Studien kommer fram till att den naturliga variationen är väldigt stor och att det sannolikt har med oceanernas cirkulation att göra, d.v.s. hur dom motverkar eller samverkar över tid.

   Studien nämner inte koldioxid eller antropogena gaser med ett endaste ord vilket i sig är märkligt för den som nu är övertygad om koldioxidens effekt. Men utifrån datat i studien förstår man ju varför man inte kopplat temperaturen till koldioxid eller klimatförändringar eftersom någon sådan koppling inte går att göra.

   I graferna ser man tydligt att temperaturen varierar kraftigt över tid och att någon uppåtgående trend helt enkelt inte existerar och då har ju ändå en stor del av koldioxiden just släppts ut i Norra Europa. Temperatur datat överensstämmer med ett stort antal proxydata i andra studier som det refereras till, så någon missuppfattning föreligger inte.

   De som tror på koldioxidens effekt avvisar denna studie då den är ”lokal” och inte Global, men luftströmmarna som La Nina och El Nino och havens cirkulation gör att man inte kan kalla Norra Europa för en liten lokal avvikelse som skulle ha trotsat koldioxidens effekt sedan mänskligheten började släppa ut den fram till idag.

   Därmed friskrivs inte koldioxiden, utan den är en delkomponent i uppvärmningen men den kommer skrivas ner rejält framöver av IPCC, ny forskning påvisar nu att den minskande molnbildningen är en stor orsak till uppvärmningen de senaste 20 åren.

   Bifogar referens till studien.

   Unusual Climate in Northwest Europe During the Period 1730 to 1745 Based on Instrumental and Documentary Data

   https://www.researchgate.net/publication/226043410_Unusual_Climate_in_Northwest_Europe_During_the_Period_1730_to_1745_Based_on_Instrumental_and_Documentary_Data

 9. petergrafstrm

  Jonas nämner ( i samband med data från 1730 etc) korrekt att man kritiserar bruket av lokal temperatur istf global men tycks sedan ifrågasätta om det är ngn avgörande skillnad mellan de lokala data han citerar och den globala.
  För att hävda det krävs bra evidens som Jonas saknar.

  1. Jonas

   Tvärtom saknades det ju inte evidens, eftersom det i datat inte går att se någon som helst uppvärmning i Norra Europa mellan 1730-2000 så är det väldigt uppenbart att det inte pågår en uppvärmning eller anser du att just Norra Europa råkar vara ett undantag under 270 år? Märkligt resonemang. Det finns alltså ingen uppvärmning i Norra Europa under 270 år trots att Norra Europa står för en väldigt stor del av koldioxidutsläppen och är isåfall undantaget i uppvärmningen trots att massmedia fortsatt påstår tvärtom även för Norra Europa.

   1. petergrafstrm

    Evidens för att det globala medelvärdet för temperaturen går att utläsa ur de lokala data du nämner. Annars är det långsamma statistiska fluktuationer kring det globala medelvärdet.
    Eftersom du frågar om det är ett undantag får du förklara vad du menar är regeln.
    Är din regel att lokala och globala medelvärden överensstämmer då är det undantag om du vill 🙂

   2. David

    @petergrafstrm, du skriver: ”Evidens för att det globala medelvärdet för temperaturen går att utläsa ur de lokala data du nämner.” Vad med menar du här egentligen? En enskild lokal mätserie kan per definition inte ge evidens åt ett globalt medelvärde. Det verkar inte som att du behärskar begreppet och då ska du heller inte använda det på det sättet som du gör. Det är precis det här som är problemet i debatter och i massmedia överhuvudtaget, debatten håller helt enkelt inte en vetenskaplig nivå och begreppet evidensbaserad vetenskap har tappat sin innebörd och du bidrar till det.Använd istället ord som du behärskar.

   3. petergrafstrm

    Jag tror du missuppfattar eller att jag uttrycker mig otydligt vilket du vill.
    Jag syftar iaf på det vedertagna sambandet mellan osäkerheten för en summa respektive osäkerheten för summans enskilda termer.
    Jonas anser, som jag tolkar honom, att en lokal temperaturserie skulle vara argument mot den etablerade sammanviktade globala utvecklingen.
    Det strider ju mot elementära statistiska egenskaper och därför ville jag få honom att utveckla det med evidens.
    ( Sen är det en annan sak att det Jonas uppfattar som att det lokalt inte förändrats är hans uttydning genom att han väljer ett max längre tillbaka i tiden som ungefärlig startpunkt)

   4. David

    @petergrafstrm Ok, då förstår jag vad du menar. Då får jag ta tillbaka det jag sa. Jag instämmer i ditt påstående.

 10. Pehr Björnbom

  Jonas har 2021-12-16 och tidigare, tagit upp en studie av Jones och Briffa från 2006 publicerad i Tellus. Detta har lett till en diskussion om huruvida denna studie visar något om en uppvärmning på grund av ökad koldioxidhalt eller inte.

  Målet med deras studie var dock inte att studera koldioxidens effekt, utan att förstå mer om hur man klimatologiskt skulle kunna förklara varför år 1740 var så kallt i nordvästra Europa. Men diskussionen här har fokuserat på vad temperaturserierna i figur 1 i artikeln säger om koldioxiden.

  Dessa fyra temperaturserier för centrala England, holländska De Bilt, Berlin och Uppsala är mycket intressanta (kul också att både våra gamla och nya svenska forskningsinsatser uppmärksammas – jag antar att det var Celsius som tog initiativet till Uppsalas temperaturserie).

  Men man måste titta på rätt kurvor. Var och en av de fyra graferna innehåller två kurvor, en för årsmedelvärde och en för tioårsmedelvärdet (dvs. för en viss tidpunkt beräknar man medelvärdet av temperaturen de fem åren före och efter denna). Årsmedelvärdet varierar väldigt mycket så det är svårt att se skogen för bara trän.

  Tioårsmedelvärdet varierar också, än går det upp, än går det ner, men håller sig runt en viss nivå den mesta tiden i alla diagrammen. Men den sista perioden 1950-2000 ser man en uppåtgående tendens, som syns bäst i De Bilt, och sämst i Uppsala. Det är ju också då som koldioxidhalten verkligen har ökat markant.

  Temperaturserien för Uppsala som den ser ut idag, korrigerad för effekten av den så kallade värmeön som bildas runt en växande stad, kan ses här:
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

  I detta diagram från SMHI finns det tre temperaturkurvor, årsmedelvärde, tioårsmedelvärde och trettioårsmedelvärde. Nu är uppgången efter år 1950 mycket mer markant. Kurvan för trettioårsmedelvärdet visar detta särskilt tydligt.

  Man kan naturligtvis fråga sig varför Jones och Briffa inte påpekar detta i artikeln, att temperaturerna efter 1950 går upp samtidigt som koldioxidhalten. Men jag ser inget konstigt i det. Det är nämligen ingenting nytt för läsarna. Tidskriften riktar sig till klimatforskare och dessa vet redan om att dessa kurvor visar detta. De skulle förmodligen tycka att ett sådant påpekande är löjligt i en sådan artikel.

  1. Jonas

   I studien ser man att temperaturen går upp i slutet av grafen vilket stämmer bra då 1998 var ett väldigt varmt år, vilket man kan se om man tittar på t.ex. UAH’s temperaturserie.

   Sedan hade man ju samma typ av uppvärmning 1730 som då skulle vara av metrologiska orsaker, medans som du påstår skulle dagens inte vara det?

   November är nu den kallaste sedan 2014 och sannolikt går december åt samma håll vilket beror på en stark etablerad La Nina. Så nu går temperaturen ner av ”metrologiska orsaker”, men går den upp är det av antropogena orsaker, man tycker att till slut borde dessa separeras från varandra, särskilt efter 270 år om nu koldioxiden har den roll som ni tror vilket jag säger emot bestämt.

 11. Pingback: GISP2 – en odödlig förvillarodyssé i grafisk form – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s