Meriterade fysiker dissar ”klimat- och miljövetenskap”

En anledning till varför ”klimathotsskepticismen” kunnat växa sig så stark i framförallt USA är att det funnits ett fåtal välmeriterade akademiker som fört fram budskapet. För om till och med professorer protesterar så är det ju lätt att dra slutsatsen att det måste ligga något i det! Det var i alla fall så jag själv blev intresserad av ämnet.

De mest inflytelserika av dessa har varit fysiker och lika signifikant är att de själva inte varit aktiva inom klimatvetenskap. Visst är det sunt att vara skeptisk men många har förstås frågat sig varför de inte ens kunnat acceptera saker som haft väldigt starkt stöd i vetenskapliga publikationer.

[Tilläggskommentar som verkar nödvändig: det saknas verkligen inte fysikkompetens eller välmeriterade fysiker inom den ”etablerade klimatvetenskapen”].

Att alla skulle vara köpta av industrin i den bemärkelsen att pengarna fått dem att ändra åsikt är inget hållbart argument (även om det säkert finns exempel på det). Med det sagt så har ”oljepengar” bevisligen varit helt avgörande för hur mycket kraft som kunnat läggas bakom lobbykampanjer och desinformationsspridning.

Man behöver inte ägna särskilt mycket tid på nätet för att upptäcka en nästan hundraprocentig korrelation mellan ”skeptiska” forskare och en ideologisk ståndpunkt att vara emot för mycket statlig kontroll och regleringar. Det är påtagligt att de inte bara är kritiska emot klimatvetenskapen, det gäller det mesta som innebär regleringar utifrån ”miljöargument” (ja, jag generaliserar en del).

Jag råkade springa på en artikel (Lahsen, Global Environmental Change 18 (2008) 204–219) som försökt sig på att belysa en annan del av detta genom att bland annat intervjua tre av de mer kända/inflytelserika ”skeptikerna” i detta avseende:

1984 startade de den konservativa tankesmedjan The George C. Marshall institute (GMI) som varit helt central i klimatdebatten (lades ner 2015 men drivs vidare under namnet CO2 Coalition). Till en början handlade det mycket om att försvara uppbyggnaden av USA:s Strategic Defense Initiative (SDI) – ofta kallat Star Wars – det vill säga ett försvar mot kärnvapenattacker via satelliter, laser och vad allt vad det var.

1989, året efter att IPCC startades, drog de igång sitt Climate Change Policy Program och släppte bland annat en rad rapporter som fick stort inflytande på debatten. De tryckte på osäkerheterna i de vetenskapliga slutsatserna och hävdade med emfas att den lilla uppvärmning som registrerats enbart berodde på naturliga variationer i solcykler och liknande.

Seitz 2001: “[T]he scientific facts indicate that all the temperature changes observed in the last 100 years were largely natural changes and were not caused by carbon dioxide produced in human activities.”

(I princip allt som de har hävdat vet vi nu med stor säkerhet inte stämmer.)

Bush d.ä. administration tycks ha haft större tilltro till Marshall Institute än IPCC. Enligt trion själva var det deras uppfattning om klimatförändringarna som också dominerade i Vita Huset under hela Bushs ämbetsperiod (1988–1992). Det blev också tydligt när Bush kommenterade IPCC:s första rapport (1990) då han istället refererade till GMI och menade: ‘‘My scientists are telling me something very different’’.

För att förstå detta måste man nog inse vilken framstående ställning dessa tre fysiker haft i det amerikanska samhället under lång tid.

Trions karriärer påbörjades under och efter andra världskriget och tog fart under det kalla krigets dagar. Ingen kan ta ifrån dem att de varit väldigt framgångsrika inom sina områden. Även om de inte var direkta kärnfysiker har de alla tre varit inblandade i försvarsfrågor, kärnvapen och kärnenergi på olika sätt. Seitz och Nierenberg var exempelvis vetenskapliga rådgivare åt Nato på 60-talet.

De deltog också i en radda kommissioner/vetenskapliga utredningar, satt med i diverse rådgivande grupperingar åt regeringen och byggde på så sätt upp ett nätverk bland styrande politiker och tjänstemän. Kort sagt, de åtnjöt stor respekt i samhället och kunde påverka politiska beslut och inriktningar. Fysiken som sådan var förmodligen också den mest prioriterade vetenskapsgrenen under denna tid.

”The trio was part of a small group of nuclear scientists which dominated the science–government interface in the US for most of the twentieth century (Schwartz, 1996, p. 154)

Men det skulle bli ändring på det.

1962 gav Rachel Carson ut sin bok Tyst vår som många anser var startskottet för miljörörelsen. Hon varnade för, och gav exempel på, riskerna med att urskillningslöst sprida kemikalier i naturen. Svenske forskaren Svante Odén konstaterade 1967 att regnet blev allt surare på grund av industrins utsläpp (framförallt svaveldioxid) och innebar ett allvarligt hot mot flora och fauna med hela fiskpopulationer som försvunnit. En annan svensk forskare, Sören Jensen, visade 1966, lite av en slump, hur oerhört spritt PCB var i naturen (läs hans historia i en rapport från 1972 (eller mitt tidigare inlägg: Det mystiska miljögiftet)).

Smog var ett högst påtagligt problem i städer som New York och Los Angeles. Man började också inse att blytillsatserna i bensinen spreds vida omkring och att detta påverkade hälsa och miljö. Incidenten vid kärnkraftverket i Harrisburg 1979 bidrog till ett ökat motstånd till kärnkraft. Och så vidare.

Detta återspeglades även i den amerikanska politiken. Nixon grundade USA:s miljöskyddsmyndighet och flera miljörelaterade lagar instiftades. Forskningsanslag riktades om från dyra ”fysikaliska projekt” (t ex kärnkraftsrelaterat) till annan ofta miljöinriktad forskning.

”Earth Day 1970 symbolized and further strengthened the rise in environmental concern, and establishment of the Congressional Office of Technology Assessment (OTA) in 1973 reflected the new view of science as needing to be controlled and assessed. Congress gained new power and grew more involved in all aspects of policy-making, diminishing the power of the executive branch and the existing scientific advisory network.

Det är uppenbart att de tre fysikerna tappade i inflytande, Seitz blev i princip utkastad från Vita Huset när Nixon valde att upplösa de flesta av de då existerande vetenskapliga råden.

Enligt Lahsens artikel länkad till ovan beskriver Seitz i intervju såväl som i sina memoarer hur deprimerad han var över denna utveckling där ”teknikfientliga nejsägare” fick ett allt större inflytande. Han, och hans två kollegor, menade att forskningen nu blev mer politiskt styrd, tidigare hade forskarna själva fått bestämma över vad de skulle göra medan politiker nu skulle in och peta i inriktningen. Men enligt Lahsens artikel är det klarlagt att detta inte stämmer. Anslagen var minst lika politiskt styrda innan, bara det att inriktningen nu hade ändrats till något som GMI-fysikerna inte gillade.

Lahsen, liksom många andra forskare, har pekat på denna omställning som en viktig faktor till varför många fysiker från denna period gärna ställer sig skeptiska till bl a klimatvetenskapen.

En annan sak Lahsen konstaterar i sin artikel är att många av de forskare hon intervjuat vittnar om att flera av dessa meriterade fysiker ofta ser sig lite förmer än andra och beter sig arrogant, som t ex i ett uttalande i ett kongressförhör:

Nierenberg’s off-the-cuff comment about agricultural scientists at a Congressional hearing: ‘‘They are not nuclear physicists, so we don’t think much of them’’ (US Government, 1996, p. 257)

För det är som sagt inte bara klimatvetenskapen de dömer ut, det gäller larmen om surt regn, DDT-resistens hos insekter (”Well, the insects are showing resistance to DDT you say. Okay, show me the evidence. I can’t find it.”), freoners påverkan på ozonlagret eller risken för hudcancer genom ökad UV-strålning (‘‘Do you know that there is no real evidence of melanoma being caused by ultra-violet B?”). Seitz var dessutom konsult åt ett tobaksbolag och de hade invändningar i vetenskapen om hälsoriskerna med passiv rökning.

Jag har själv ingen aning om det skulle finnas en utbredd arrogans hos just fysiker, men det går definitivt att hitta den typen av uttalanden i klimatdebatten. Ta norsk-amerikanska Nobelpristagaren Ivar Giaever som hade sin storhetstid under samma period som trion bakom GMI. Inte heller han har ägnat sig åt klimatforskning men efter en en halv dags surfande ansåg han sig ändå beredd att såga hela klimatvetenskapsfältet:

”I am not really terribly interested in global warming. Like most physicists I don’t think much about it. But in 2008 I was in a panel here about global warming and I had to learn something about it.  And I spent a day or so – half a day maybe on Google, and I was horrified by what I learned. ”

 

Giaever är med i norska Klimatrealisterne. Han anser att American Physical Society has become a political (or religious?) society.

Fred Singer är en annan fysiker med i princip samma historik som Seitz och kompani. Digra meriter men inte inom klimatvetenskap. Även han har varit skeptisk mot ”miljöalarmismen” och har stått i frontlinjen emot reglering av SO2, freoner och koldioxid (bland annat). Han är en av de mest framträdande ”skeptikerna” och ligger bakom organisationer som NIPCC och har arbetat ihop med Seitz och GMI.

Freeman J. Dyson, gammal kollega till Einstein, är ännu en fysiker i denna kategori med odiskutabla meriter inom sitt område, verksam under samma period som GMI-trion. Han ifrågasatte orsaken bakom uppvärmningen och likaså om att den var global. På det stora hela skulle en ökad halt CO2 bara vara bra. Men nej, han är inte heller klimatforskare och hans påståenden har motbevisats rejält. Real Climate har bemött några av hans påståenden.

Fysikern Robert B. Laughlin är en annan Nobelpristagare som protesterar mot den etablerade klimatvetenskapen även om han är betydligt yngre än de ovan nämnda personerna. Han har inga problem med att läxa upp geologer och andra klimatforskare om deras forskningsfält.

”The only way not to get lost in this awful swamp is to review the basics and decide for yourself what you believe and what you don’t.”

Han menar att eftersom haven kommer absorbera koldioxiden inom några tiotusentals år så är det inga problem. Klimatforskarna är, föga förvånande, föga imponerade av Laughlins uttalanden. Här svar från NASA-forskaren Gavin Schmidt på fråga:

Professor emeritus William Happer är kanske mest känd för att han 2018 utsågs av Trump till National Security Council som en motpol till klimatalarmismen. Men han hade tidigare även jobbat för Bush d.ä. på Department of Energy’s Office of Science. Han kickades dock av efterföljande Clintonadministration pga meningsskiljaktigheter i klimat- liksom ozon/freon-frågan med Al Gore. Något som vissa framställde som att han sparkades för att bryta mot politisk korrekthetTM.

Happer är inte heller klimatforskare och jobbar för CO2 Coalition, alltså GMI:s efterföljare (ja, och Happer satt i GMI:s styrelse). Klimatforskare har gång efter annan påvisat felaktigheter, halmgubbeargumentation och cherry picking i Happers uttalanden (här ett bemötande i pdf).

Den nu kanske mest aktuella fysikern som ifrågasätter klimatvetenskapen är väl Steven Koonin (han gav nyligen ut boken Unsettled?) som har fått stor uppmärksamhet i debatten även om inte heller han är klimatforskare. Hans kanske mest spridda budskap (?) är att Grönlands glaciärer smälte snabbare för 80 år sedan än vad det gör nu och det finns därmed ingen anledning till klimatpanik. Klimatforskarna är inte särskilt imponerade här heller, läs t ex på Real Climate. Ett bemötande av hans bok finns här och ett annat här. Se kommentar om hans bok i Youtubevideo med intervju av forskaren Zeke Hausfather (från ca 33:20).


I nästa inlägg tänkte jag ge exempel på hur sammanflätat allt är och vilket centralt nav i klimatskepticismen Marshall Institute varit.

31 reaktioner på ”Meriterade fysiker dissar ”klimat- och miljövetenskap”

  1. Det finns förstås många vetenskapliga inriktningar och aspekter som forskar om klimat och dess effekter. Men om man fått Nobelpris för tunnlingfenomen hos fasta ämnen är det inte klimatrelaterat.
   Angående Rockström, här ett CV som inte innefattar hans tid som professor i Potsdam Inst. Självklart forskar och publicerar han inom klimatvetenskap.

   Klicka för att komma åt 1709151123438en1.pdf

   1. Sven

    Ja i den CV:n är det inte mycket som visar att han skulle vara nån klimatexpert. Verkar vara mest agronomi och filosofi som är hans område.

 1. petergrafstrm

  Instämmer i att mäktiga (oligarkiska) krafter är mot statliga regleringar.
  Något som jag har för mig är att det är det som är förklaringen till att Usa ligger lågt med hur det gick till att en gång utveckla mikroprocessorer.
  Det skedde genom ett annat strategiskt program som jag nu haft svårt att hitta en bra översikt över trots att jag vet sen 90-talet att det fanns en bra bok i ämnet.

  Jag tror det benämndes strategic semiconductor program eller ngt liknande.

  Att Usas inte framhåller detta, det mest framgångsrika teknologiska genombrottet genom tiderna, är olikt det marknadsförings-inriktade USA och jag tror att oligarkin inte vill peka på att det inträffade medelst Big Government med skattefinansiering.

  Oligarkin är livrädd för fungerande konkurrens och för att andra länder tar efter goda exempel på samhällsnyttig ekonomi. Det som nu benämns neoliberalism är den reella liberalismen sen den först lanserades på 1700-talet. Den andra typen av liberalism var bara till för att marknadsföra den verkliga och brutala varianten.

  Det kan finnas fler intressanta skäl till att dom inte tycks vilja lyfta fram det nämnda exemplet men jag hoppar över det här.
  Vad beträffar miljörörelsen finns det goda skäl till den skepsis som förekommer. Oligarkin utnyttjar allt som kan manipuleras till deras fördel. Uttrycket Cloak of Green användes 1995 av en Kanadensisk journalist som var mer äkta i sitt miljöengagemang. Dom som anser att miljörörelsen är köpt kan då misstänka att även CO2-mekanismen är bluff.
  Där råkar dom ha fel. Men problemet med oligarkins intrigerande är gigantiskt.
  Och nästan alla som deltar i debatten är partiska i något avseende. Har ämnen som dom inte vill befatta sig med.

 2. Undrar hur dessa forskare reagerat när andra avfärdat deras forskningsområde lika lättfärdigt som dom avfärdat andras…

  Dom framstår som gamla stötar som kapitaliserar på sin gamla trovärdighet inom sitt område snarare än att gå vidare inom sitt område. Det är både sorgligt och upprörande på samma gång.

  Tack för att du visar vilka dom är, och hur lätt dom säljer sig för att dom ogillar ”staten” och regleringar.

 3. petergrafstrm

  Ja fysikerna har nog inte funnit vad de sökte i litteraturen. Och därför antagit att det endast kom sig av komplicerade datormodeller vars giltighet är omtvistad
  Och det saknas kanske fortfarande ett enkelt white paper för CO2s verkan som skingrar tvivlen hos den kategorin som ju fattar grundläggande fysik. Inget försvar för deras kategoriska ståndpunkt men kanske ett incitament till att komplettera litteraturen.

  1. Jag skulle vilja påstå att det är väldigt ovanligt att någon ifrågasätter växthuseffekten som sådan, även bland s k skeptiska fysiker (även om de finns). För CO2 ung 1C uppvärmning vid fördubbling i atmosfären.

   1. petergrafstrm

    Det stämmer men dom flesta av dom skeptikerna vet inte att temperaturgradienten i atmosfären är helt avgörande och inte växthuseffekten som sådan. Dom har antingen inte insett att växthuseffekten som sådan är i stort sett konstant om man tillför CO2 eftersom atmosfären redan är ~opak. Eller alternativt tror dom just därför att det inte blir någon verkan av ytterligare CO2 vilket ju är sant om man bortser från temperaturgradienten

    Det är pga ovanstående utbredda missförstånd som det behövs ett enkelt white paper.

 4. Det stämmer nog att folk som är väl bevandrade inom fysik ofta inte är så imponerade av det som generellt kallas ‘klimatforskning’ och ffa inte den delen där som vill göra alarmerande utsagor om framtiden många decennier framåt.

  Jag delar denna uppfattningen, alltså att forskningen håller väldigt medioker nivå och mest utgörs av spekulationer, hypotser som är svåra att verifiera, what-if frågor och -simuleringar och modelleringar baserade på sådana, med ofta de mest extrema=spektakulära scenariona.

  Och Rockström är ungefär lika mycket ‘klimatforskare’ som Margareta Winberg var ‘genusforskare’. Märkligt att det ‘argumentet’ görs här … och den sk ‘genusforskningen’ var var lika politiskt motiverad som både M Winberg och det som sedemera blev ‘klimatforskning’

  Men om någom ifrågasätter detta måste denne förstås vara ‘politiskt motiverad’ eller hur? Det är väl poängen med denna postning.

  1. Jonas N: tack för dina åsikter. Jag är å andra sidan inte jätteimponerad av din analys. Som du vet talar du även emot typ varenda relevant vetenskaplig institution världen över (inklusive fysiker) som aktivt uttalat stöd för ”IPCC:s slutsatser”. Ingen emot.

   Du lyfte genusfrågan (sic), det var ju relevant (men ganska talande).

 5. Jonas N

  Några korta frågor, Maths,

  Angående ”varenda relevant vetenskaplig institution världen över”:

  Vilka skulle dessa vara (enligt dig) och hur vet du att (ifall) de alla officiellt intar en ståndpunkt motsatt min?

  Om inte, var har du fått dessa uppfattninagr ifrån?

  Jag vill nog (ganska bestämt) hävda att enbart individer kan ha och yttra ståndpunkter. Och ännu viktigare, att åsikter, eller ifall man/många håller med inte ha någon vetenskaplig bäring alls.
  Att appelera till (förmenta) auktoriteter, eller hur många, stora eller ‘viktiga’ som ‘ställer sig bakom’ är heller inte ett argument.

  Och jo, den sk ‘genusforskningen’ gjorde också anspråk på att kunna förklara allehanda våndor som förekom i samhället. Men det var nu något decennium sedan den peak:ade …

   1. Jonas N

    Två ggr försökte jag posta en kommentar igår. Verkar inte ha gått igenom …

 6. petergrafstrm

  A propos Rockström så lät hans kollega Schellnhuber (som tidigare har framfört att han tror på att jordens befolkning kan och bör skäras ner till hundramiljoner) publicera en annons med Unabombaren och hans ‘meriter’ för att dra parallellen med de oansvariga skeptikerna
  https://www.eurozine.com/a-day-in-the-life-of-a-climate-scientist/
  Ett problem är att just Unabombaren misstänks på saklig grund för att ha varit en psykologisk operation där manuset till hans manifest skrevs av en med CIA/FBI sammanhörande scifi-författare och Una själv har bekräftat att han inte skrev det.
  Det finns också tvivel på att han överhuvudtaget begick några dåd.
  Det finns skäl att misstänka att det handlade om att avskräcka ingenjörer från att avslöja viss teknologi och Una greps just före offentliga förhör om ofrivilliga experiment.
  Det kan få oönskad verkan om man drar en parallell mellan ett seriöst menat dilemma och ngt som inte kan uteslutas ha varit ren bluff.
  Inte bra när skeptikerna redan misstror klimatvetenskapen

  1. Peter: Nu är du helt fel ute. Det var Heartland Institute som publicerade den omsakliga annonsen (vilket också sägs i artikeln du länkade till).
   I artikeln sägs också ”At a pre-summit meeting in the Danish capital, Schellnhuber argued that if climate change continued unchecked, the carrying capacity of the planet would plummet to 1 billion inhabitants.”
   Det kan man ju tycka olika om men var står det att han tycker att det vore bra?

   1. petergrafstrm

    Du läste inte innantill ;”The posters may have been tasteless, but Hans Joachim Schellnhuber, director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), does not advocate their removal.”
    Schellnhuber sade i en annan artikel att Det går att minska befolkningen till hundra miljoner och att han ansåg det vara bra. Jag har tidigare försökt hitta tillbaka den källan men då gick det inte längre. Men jag tror inte att han skulle förneka att han sagt ungefär så.
    Och varför skulle han inte tycka det var bra med en kraftig minskning? Alla hans viktiga oligarkiska ideologiska partners tycker så. Maltusianerna är sammanfallande med imperiets anglosaxiskt dominerade oligarki som utövar makt via miljöinriktade NGOer styrda av fint folk ur aristokratin. Dom har konsekvent drivit en sån linje ända sen senare delen av 1700-talet då Malthus plagierade iden från Giamaria Ortes från Venedig.

   2. Du påstod att HAN hade publicerat den. Han påstår inte heller att den är bra, bara pekar på att han inte argumenterar för att ta ner den pga yttrandefriheten. Med tanke på dina misstolkningar väljer jag inte att tro på att han vill reducera befolkningen till några hundra miljoner eftersom det endast är din utsago det bygger på (och även om det vore sant så har det inget med IPCC:s slutsatser att göra).

 7. petergrafstrm

  PS ang kommentaren om Shellnhuber
  Även Mansonligan var med hög sannolikhet en psykologisk operation av Cia. Så Heartland institute vars jämförelse Shellnhuber försvarade, drog parallellen med flera fall av fake news för att marknadsföra ett angeläget problem. Det riskerar att bli så för alarmister även om dom har en seriös bakgrund.
  Såna som Shellnhuber passar in i oligarkins konsekventa grymma förtryck av världens befolkningar. Han vill inget illa men han trycker på det eliterna vill att han ska trycka på.
  Och liksom alla i karriären väljer han förstås sina strider och blir förvånad när han påminns om det där han blundar för.
  Eliterna har undandragit stora resurser från länder som skulle varit nettoutlånare i stf skuldsatta om oligarkin inte tilläts parasitera och sen har dessa parasiter alltså fritt fram för att utradera såna undersåtar.

  1. Du vantolkar artikeln du delade. Shellnhuber försvarar inte jämförelsen, han försvarar rätten till att publicera sånt även om det är rent skit som publiceras så länge det inte är från anonyma avsändare.

   1. petergrafstrm

    Jag hade för bråttom – ber om ursäkt – jag antog utan att själv läsa innantill att budskapet var det motsatta dvs att seriemördarna jämfördes med dom som INTE reagerar på GW.

    Allvarligt slarv av mig.

    Men beträffande Shellnhuber hade jag aldrig fäst mig vid hans fall om det ‘bara’ handlade om att minska jordens befolkning till 1 miljard för det gör många maltusianer. Det som fick mig att reagera var att han sade hundra miljoner (och inte flera hundra miljoner).
    Har inga problem med att du kräver källa på det men att den tycks ha försvunnit ur sökmaskinerna gör mig misstänksam.
    Och Shellnhuber har avböjt att diskutera hur det ska gå till att depopulera.

    Det verkar som detta demonstreras genom praktiska tillämpningar i form av great reset och lockdown samt ofullkomligt organiserad sjukvård.
    Och varför inte ett ordentligt atomkrig på det.

    Eftersom 1 miljard skulle vara vad han 2009 ansåg var vad vi tål betyder det förstås att de hundramiljoner han senare sade vore förenligt med mer energi och CO2 per capita så det är inte ologiskt att bolla med såna tankar som bakgrund. Men av texten jag minns att döma lät han verkligen extra ansträngd när han sa det.

   2. Det jag hittar är att han har sagt “At 4 C Earth’s… carrying capacity estimates are below 1 billion people.” Inte att han tycker att vi ska sikta på det eller att det är ett bra mål.

 8. Anders Bengtsson

  Hej Maths. Tack för din outtröttliga kamp mot klimatförnekelse. Jag har haft stor nytta av t ex dina genomgångar av alla temperaturkurvor. Har inte hunnit läsa din bok ännu, men snart.

  På Svtplay finns ett intressant program Klimatförnekelse eller undergångshysteri, sammansatt av två grupper med fyra pers i varje som är överens inbördes men tycker motsatt mot andra gänget. Först diskuterar de intern i varsin bubbla, sedan öppnas väggen mellan dem och de konfronteras med varandra. Det blir ett avslöjande möte, med jättedålig förmåga från båda håll att lyssna på den andre. Cementerade positioner. Tyvärr tror jag inte att den oinformerade tittaren blev nåt klokare, men vi som sysslar med klimataktivism bör få ett och annat att tänka på när det gäller att nå ut och övertyga.

  En i förnekargänget heter Göran Wickström, Örebro, och han visar sig ha en ”fakta”blogg om klimatet. Länk här om du är intresserad. Kanske du känner till honom? https://faktaomklimatet.blog.se/fakta-om-klimatet-och-tankar-kring-klimatdebatten/?fbclid=IwAR02sbjgWkXJQ1dT_JYEapqH7kk6ZSJqUKnF4tzBRJlrWJMVUaO-8SxbAn8 Intressant att en så profilerad förnekare väljs till panelen utan att det framgår av presentationen.

  Med vänlig hälsning Anders Bengtsson Klimataktion Halmstad

  ________________________________

  1. Tack Anders. Kul att höra att du uppskattar det (kan behövas ibland 🙂 ). Jag har inte sett programmet du skriver om.
   Jo, jag har vagt hört namnet Göran Wickström förut, skrivit en del på Klimatupplysningen mm, men hans blogg verkar inte varit aktiv på några år.

 9. Lasse

  Ja du Mats med th. Roligt att du engagerar dig. Bekräftelse är alltid bra men i klimatfrågan biter du dig i tummen. Krig är värre för människor än lite koldioxid och grönt stål i stridsvagnar verkar ”over kill”. Vad tror du?

 10. Pingback: Accepterar Sverigedemokraterna IPCC:s slutsatser? – Maths Nilsson, författare

 11. Pingback: Nättidningen Kvartal: nyttig idiot eller nyttig klimatmotvikt? del 1/2 – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s