Är IPCC:s sammanfattningar politisk propaganda?

”IPCC sammanställer mängder av angelägen forskning som spänner över flera områden, men de rapporter som oftast når den offentliga diskussionen är sammanställda av politiska tjänstemän och ska betraktas just som det, och inte som en högre makts dekret.”

Citatet ovan kommer från Tove Lifvendahl, chef på SvD:s ledarsida och hon synliggör en mycket vanlig uppfattning bland de som inte vill acceptera IPCC:s slutsatser fullt ut. Jag tippar dock att Tove Lifvendahl inte kan nämna ett enda exempel på vad som skulle vara fel i de rapporter hon refererar till.

(För tydlighetens skull: jag varken tror eller påstår att Tove Lifvendahl skulle vara ”köpt” eller har en dold agenda, men ja, jag menar att hon inte vet vad hon pratar om [uppdatering: nej, jag påstår inte heller att hon skulle dissa allt IPCC skriver eller förneka uppvärmningen] .)

I princip alla relevanta akademiska institutioner världen över har aktivt uttalat sitt stöd för IPCC:s rapporter och att de ger en rättvis bedömning av kunskapsläget inom klimatvetenskapen. Jag har inte sett någon som protesterat. Det gör det onekligen lite problematiskt att hävda att allt skulle vara fusk utan att framstå som lite … tja, [insert valfritt ord].

Många har istället fokuserat allt mer på att förtala IPCC:s Sammanfattning för beslutsfattare som tas fram i samband med de stora rapporterna (även om dessa anklagelser har haglat alltsedan 1990-talet). Det hävdas att det som skrivs däri inte speglar det som står i huvudrapporten.

Sammanfattningen skrivs initialt av forskarna men varenda formulering gås sedan igenom och bestäms gemensamt med delegater från respektive lands regering (det kan vara forskare men många är det inte). Därav kommer påståendena om att de är mer politiska dokument än något annat.

SD:s Elsa Widding är en av dem som ständigt för fram att hon inte kritiserar IPCC:s rapporter utan bara sammanfattningarna (vilket är rent nonsens). Så här skriver Epoch Times 6 maj 2021:

Hon säger till Epoch Times att sammanfattningarna som görs för beslutsfattare och som är det vi ser i medier är politiskt styrda och stämmer inte med arbetsgruppernas resultat.
– Man behöver avslöja diskrepansen mellan vad arbetsgrupperna WG 1-3 kommit fram till och vad Summary for Policy Makers innehåller. Då blir politikens påverkan tydlig. Politiken har kidnappat vetenskapen.

Det vill säga nästan exakt det Tove Lifvendahl säger.

(Epoch Times amerikanska version har spridit en hel del klimatdesinformation. Även den svenska versionen verkar saluföra sådant (säger jag utan att ha letat särskilt mycket), här en artikel om Patrick Moore. Läs här om de fundamentala fel som Moores senaste bok innehåller).

Vi kan väl ta en titt på dessa så tydliga felaktigheter.


Lobbyorganisationen Näringslivets medieinstitut har gjort sitt bästa för att sprida felaktigheter och på felaktiga grunder tona ner allvaret med klimatförändringarna . Deras rapport om att medier är överalarmistiska i sitt rapporterande om havsnivåökningarna är exempelvis ett rent haveri. De har också publicerat flera artiklar med intervjuer av personer som ”går mot strömmen”. En av dem är Sven Börjesson, en tidigare miljöreporter på Sveriges radio. I reportaget hävdar han:

”Sammanfattningen för beslutsfattare däremot är ett politiskt dokument. Utkastet görs av forskarna, men den slutliga versionen förhandlas fram av regeringarnas representanter. På några centrala punkter har de två dokumenten skilt sig åt”, säger Sven Börjesson.

‘Till exempel framkommer i IPCC-rapporterna 2007 och 2013 att instrålningen från solen har ökat sedan 1980-talet. En ökning som, enligt rapporten, kan bero på renare luft och/eller minskad molnighet. Den ökade instrålningen har enligt rapporten 2013 haft minst lika stor betydelse för uppvärmningen som ökningen av växthusgaser. Något som inte nämns i sammanfattningen.‘”

Det vore minst sagt en sensation om IPCC och ”etablissemanget” har lyckats dölja detta för journalister och allmänhet under alla år. Men nej, anledningen till att det han påstår inte nämns i sammanfattningen är för att det inte stämmer. Även i huvudrapporten slås det med mycket hög säkerhet fast att de naturliga faktorerna haft en liten del i uppvärmningen. Nedan text, illustration av olika faktorers ”drivkraft” på uppvärmningen samt utveckling av solens strålning taget från IPCC AR5 kapitel 8 (2013):

[Uppdatering: Vad Börjesson syftar på är det som brukar kallas global dimming versus global brightening som är ett mått på hur mycket solstrålning som når jordytan. Och den tycks ha ökat sedan 1980-talet, men det går dock inte att rakt av översätta till en drivkraft för den globala uppvärmningen som, enkelt uttryckt, beror på skillnaden i hur mycket strålning som jorden (alltså inte jordytan) tar emot och hur mycket som avges. Den kände klimatförvillaren Lord Monckton är en av dem som använt en studies resultat om detta på ett felaktigt sätt, även efter artikelförfattaren personligen sagt åt honom att siffrorna inte kan användas så:

The CO2 ”radiative forcing” value that Mr. Christopher Monckton is quoting refers to the impact on the Earth’s Radiative balance as described above. The numbers that we quote in our paper represent the change in surface SW due to changes in the atmosphere (clouds, water vapor, aerosols). These two numbers cannot be compared at their face value.Läs mer här.] ]


Den kanadensiska tankesmedjan Friends of Science (FoS) är välkända i klimatdebatten med flera ”besvärliga intressekonflikter” och har många ”kändisar” på sin lista. Sallie Baliunas satt till exempel i amerikanska kongressförhör ihop med Fred Singer (nestor i branschen) redan under freondebatten och ifrågasatte att de utgjorde ett problem för ozonlagret. De båda har senare spelat betydande roller och producerat flera omtalade artiklar inom klimatvetenskapen.

Efter senaste IPCC-rapporten (AR6 WG1) publicerade FoS bland annat en Youtube-video som hävdade att nedanstående graf över temperaturen de senaste 2000 åren enbart skulle finnas i Sammanfattningen för beslutsfattare, men inte i huvudrapporten:

Stephen McIntyre (ännu en kändis) skrev på CO2 Coalition (=ännu en fossildriven tankesmedja som pumpar ut sånt här):

”Curiously, this leading diagram of the Summary of Policy-Makers does not appear in the Report itself.”

Och det är riktigt, exakt den grafen finns inte med. Men det betyder inte att informationen i huvudrapporten skulle skilja sig. Här en graf från kapitel 2:

Som ni ser spänner den över längre tid och x-axeln är uppdelad i tre olika avsnitt med olika upplösning vilket förstås påverkar synintrycket. Jag har lagt in en röd lodrät linje som markerar år 0 i båda graferna (dvs början på den från sammanfattningen). Jag lade även till en hjälplinje vid 0,5C i den nedre för att lättare kunna jämföra. Som synes skiljer det inget i de grafer som redovisats (läs även bildtexterna).

Här en graf från kapitel 3:

Jag är väl medveten om att de som går in för att leta fel fortfarande anser det vara fusk då det inte är exakt samma. Ni får väl avgöra själva. Jag tycker det är trams.

Men det slutar förstås inte där. Man behöver inte skrapa särskilt hårt på ytan för att inse att många av de som ”bara vill kritisera skillnaderna mellan sammanfattningen och huvudrapporten” inte heller köper IPCC:s slutsatser i huvudrapporten. Det påstås att McIntyre har ”krossat de studier” som ovanstående temperaturrekonstruktioner bygger på – det gör även Elsa-jag-ifrågasätter-inte-IPCC-rapporterna-Widding.

Så var hittar man McIntyres vetenskapligt publicerade sågning? Det gör man inte, den finns på hans blogg och på tankesmedjans hemsida (se länken ovan). Finns det anledning att tvivla? Ja!

McIntyre har nämligen bekämpat hockeyklubbsliknanden grafer i ett par decennier och beter sig i mina ögon ofta som en rättshaverist, läs t ex en bit ner i detta inlägg. Hans omedelbara reaktion tycks vara att klanka ner på någon annan även när det egentligen handlar om hans egen inkompetens:

Men du får väl avgöra själv här också.


I senaste IPCC AR6 WG1 ska det enligt uppgift finnas bevis för att huvudrapporter erkänner en större påverkan från solen än vad som medges i sammanfattningen. Det påstår i alla fall Klimatupplysningen, som i sin tur har fått det från en annan blogg utan att kolla upp om det ligger något i det:

Jag har inte själv läst AR6, men Judith Curry [=”IPCC-kritisk” forskare som numera avslutat sin akademiska karriär] brukar basera sina uttalande på fakta.”

Elsa Widding förde budskapet vidare i SD:s propagandakanal Riks. Det gäller en studie vars slutsats mycket riktigt lutar åt att så kan vara fallet. Men det är beskrivet i huvudrapporten varför denna slutsats inte är sannolik. Studien de syftar på utgick nämligen från antaganden som det inte finns bevis för och som andra studier har lagt fram ”motbevis” för. Jag har skrivit om det här.

However, the estimate from Egorova et al. (2018) hinges on assumptions about long-term changes in the quiet Sun for which there is no observed evidence.

Det är med andra ord inga konstigheter att det inte tas upp i en sammanfattning.


Ekonomen Richard Tol var lead author för ett kapitel i IPCC:s femte rapport (WG2-delen) 2013. Vid sammanställningen av Sammanfattning för beslutsfattare valde han att med buller och bång lämna IPCC. Han menade att sammanfattningen var allt för alarmistisk och tog inte hänsyn till de förbättringar som också förväntades av en uppvärmning – något som han själv kommit fram till i ett par studier.

Om det stämmer? Jag har ingen aning – jag har mest fokuserat på den naturvetenskapliga biten, dvs WG1-rapporten. Men man ska veta att Tol inte verkar kunna ta kritik särskilt bra. Året innan IPCC AR5 publicerade Frank Ackerman en artikel som innehöll svidande kritik mot den ekonomiska modell Tol är pappa till.

Det är inget ovanligt att akademiker är oense, men man brukar bemöta dylika saker med vetenskapligt publicerade kommentarer. Ackerman var då knuten till Stockholm Environment Institute (SEI). Tol skrev en mängd brev och emails till tidskriftens redaktör, till SEI:s chefer liksom till både Sveriges miljöminister och utrikesminister (!). Han krävde att artikeln skulle dras tillbaka – den var inte bara fel utan också ärekränkande. En lång rad av Tols akademiska kollegor skrev på ett protestbrev mot Tols beteende. 

Många av Tols kollegor har också påvisat grova fel i hans artiklar som sägs bevisa positiva effekter, läs t ex här (det inkluderar exempelvis Nordhaus, vinnare av ekonomipriset till Nobels minne, och han är inte den som brukar kallas alarmist direkt…). Läs mer här.

Det är förstås upp till dig att låta Tols ”världsbild” få vara den allenarådande eller ta en titt på vad andra i hans gebit säger…


Som jag skrivit om förut ville Elsa Widding i sin anmälan av ett Aktuelltinslag till Granskningsnämnden visa att sammanfattningen inte kan anses vara ”etablerad forskning” med hjälp av ett par ”forskarcitat” (de har valsat omkring på nätet i åratal). Det ena citatet är från NASA-forskaren Andrew Lacis, taget från en remisskommentar till IPCC:s fjärde rapport 2007:

“There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

(Det är egentligen huvudrapportens kapitelsammanfattning som avses, inte den för beslutsfattare men vem bryr sig om detaljer i den här debatten). Men visst låter det som att han har en avvikande åsikt från den påstådda alarmistiska konsensusen. I verkligheten är det dock ett bevis på raka motsatsen. Läs mer här. Där kan du också läsa om det andra citatet och varför man kanske ska ta det med ett par rejäla nypor salt.

När SVT förklarade detta i en replik bemöttes det med ännu ett exempel, den här gången från IPCC AR4 från 2007. Inte heller det håller för en granskning dock. Läs mer här.


Sen har vi förstås det här vanligt förekommande påståendet som tar ett par minuter att kontrollera att det inte stämmer:Om det nu är så uppenbart att sammanfattningen är en så bristfällig och en ren politisk produkt, varför ser det då ut som ovan? Jag menar, det är ju dessa exempel som alltid dras fram först (se exempelvis EW video 29 Världens regeringar bestämmer vad IPCC ska skriva). Sparar de sina bästa argument till senare? Samlas i små grupper och diskutera…

Kanske har Tove Lifvendahl, chefen på SvD:s ledarsida, några bättre exempel med tanke på inledande citatet? Och lägg gärna ner sånt här trams som att IPCC:s rapporter betraktas ”som en högre makts dekret” – om man har något att invända så får man banne mig komma med något annat än svepande anklagelser man hittat på nätet eller tyckarspalt i någon tidning.

Men finns det då inget man ”får” kritisera hos IPCC?

Jo, självklart, de har också efter kritik uppdaterat sina rutiner flera gånger genom åren för att få en mer transparant process. Men det vore ett mirakel om allt fungerade perfekt och att alla fick sin vilja igenom i en sån här jätteapparat. Det handlar om att tusentals sidor i huvudrapporten ska bantas ner till ett fåtal, lättfattliga sidor – klart att det uppstår oenigheter. Dessutom ska som sagt varenda stavelse gås igenom av regeringars delegater, jag skulle nog själv bli skogstokig av frustration!

Problemet är att när det framkommer berättigad kritik spårar det med ens ur och hela klimatforskningen kastas överbord som ett enda stort falsarium. Ekonomiprofessorn Robert Stavins fick 2013 exempelvis ett bryt vid slutförandet av Sammanfattning för beslutsfattare för IPCC AR5 WG3 (dvs ”Mitigation of climate change” – som jag inte har ägnat särskilt mycket tid på) och skrev ihop ett brev med kritik mot själva processen och hur delegater försökte påverka formuleringar etc.

Naturligtvis tog det fyr. Så pass att Stavins kände sig nödd att dementera mycket av det som fördes fram:

”Some in the more fringe elements of the press and blogosphere quickly capitalized on the situation by distorting the message of my original post to meet their own objectives – by stating or implying that I found fault with the overall IPCC process and reports themselves, that I have positioned myself as an opponent of the important work of the IPCC, and/or that I am a skeptic of the science of climate change!  Because of these over-the-top distortions, I am writing this second post to place my original critique in the context of the overall IPCC process and of the IPCC’s recent Fifth Assessment Report.”

Men hans kritik används fortfarande med avsikt att i princip helt ogiltigförklara IPCC.

Man kan notera att detta är konsensusrapporter, det vill säga att alla ska godkänna slutversionen. Det gäller även länder som Saudiarabien som flera gånger har anklagats för att vilja påverka formuleringar i rapporten – de är inte direkt ute efter att göra den mer alarmistisk…Så vilka ligger bakom? The usual suspects förstås.

Elsa Widding refererar i sin video nr 29: Världens regeringar bestämmer vad IPCC ska säga, exempelvis till den tyska tankesmedjan EIKE. De har ihop med Heartland Institute bland annat sponsrat högerextrema Alternative für Deutschland. Både EIKE och AfD har gått in hårt för att förneka klimatvetenskapens mest grundläggande slutsatser och inte minst att baktala Greta Thunberg (och salufört ”anti-Greta”). Precis som högerflanken gjort här hemma alltså.

Nedan en bild av hur tydligt AfD riktade in sig på att håna Greta. Swebb-TV:s Lars Bern säger i ett program att ”globalisterna nu har gjort om hela frågan till en religiös fråga och nu lanserat lilla Greta”, 3 minuter in här.

EIKE har bestämt sig för att det är solen som styr klimatet. Detsamma gäller nätverket Clintel, som också saluför EIKE:s evenemang. Ingemar Nordin på Klimatupplysningen är representant för Clintel (KU vars första framträdanden ordnades av PR-firman Kreab). Elsa Widding använder också dem som referens (har skrivit om deras vinklade och felaktiga rapporter här).

Även ovan nämnda Friends of Science är anslutna till Clintel och de hjälps åt att lansera inlägg och filmer. De har också bestämt sig för att det är naturliga cykler som orsakar nuvarande uppvärmning, inte CO2. Några klipp från FoS websida:

De har också sponsrat Elsa Widding (hon ger ut nedanstående bok på sitt förlag, jag har kommenterat den, sök på namnet i bloggen):

FoS har också sponsrat filmer vars budskap går stick i stäv med IPCC:s slutsatser. De har även gjort en film som propagerar emot vindkraft, som även Clintel lyfter fram:

Det gör också bloggen Klimatsans. Filmen innehåller en del märkligheter, jag har skrivit om det tidigare: Kampen mot vindkraften. Huvudperson är Alexander Pohl som är drivande i Motvindsnätverket. Det är samma person som finns med i Kenth Ekeroths/SamNytts film mot vindkraft. Medverkar där gör även skogskrösusen Karl Hedin som inte gillar IPCC och hänger i alternativ media… Även Mattias Bäckström Johansson, SD:s energipolitiska talesperson medverkar.

Och SD och Timbro tycks ju gå hand i hand i denna fråga…

Ja, klimatförvillarträsket är en enda röra. Jag har ingen aning om hur allt finansieras, men jag har svårt att tro att det är en ren tillfällighet att lobbyorganisationen Näringslivets medieinstitut (NMI) skriver vinklade rapporter och kör intervjuserier med budskapet att spela ner klimatfrågan.

Man kan ju undra om det bara är givmilda Svenssons som hörsammade SamNytts uppmaning att donera pengar för att kunna driva sin propaganda mot vindkraft?

Stannar skogskrösusen Karl Hedins maningar till kamp mot klimathysterin och vänstervriden media vid debattartiklar?

Hur kommer det sig att det enda ”konservativa” redaktioner tycks kunna skriva om klimatet är hur det överdrivs, kryddat med några nedlåtande kommentarer om Greta Thunberg? (Och kärnkraft förstås.)

Och så vidare.

Jag har ingen aning.


Kampen mot vindkraften

Igår var det någon på Twitter som hade känslan av att det pågick ett ”drev” mot vindkraft. Själv har jag ingen aning, tycker den debatten spårade ur för länge sen (precis som allting annat numera gör i sociala medier – inom loppet av några sekunder). Men jag blev nyfiken och surfade runt lite och hittade diverse påverkansgrupper med intressanta kopplingar till välkänd tankesmedja inom klimatdebatten, liksom fulklippt dokumentär med Greta Thunberg. Bland annat.

Först: Det här är inget inlägg om ”bästa energislag”, det handlar mest om informationsflöden. Jag är nyfiken på om det finns organisationer/personer med kopplingar till ”the usual suspects” i klimatfrågan som driver en konstruktiv debatt över styr. Klart att det finns en lång rad ”giltiga” anledningar till att man inte vill/bör ha vindkraftverk på olika platser.

Jag har ju förstås mina förutfattade meningar i den här frågan, men det är ändå ingen hemlighet att vindkraftsmotståndet är starkt på sina håll inom ”det klimathotsskeptiska gardet”. Som jag skrev om tidigare, tog Sverigedemokraterna hjälp av Stockholmsinitiativet för att utforma sin klimatpolitik (Expressen). En av dem var Jonny Fagerström som varit en notorisk motståndare till vindkraft genom åren.

SD:s mediekanaler Riks och Samtiden trummar ut vindkraftsmotståndet än idag – och det måste de självklart få göra (det sorgliga är väl att det görs mot bakgrund att de inte verkar köpa IPCC:s slutsatser):


Det går att hitta en rad olika protestgrupper på Facebook, Motvind Sverige är en med över 17 000 medlemmar. Gruppen startades av Madeleine Staaf Kura för många år sen. Hon tycks vara bosatt i Turkiet där hon driver samma fråga:

Sundsvall Tidning skrev i november 2021 en artikel om nätverket: ”Över 10 000 i växande motståndsgrupp: ”Vi vill sätta stopp för vindkraftbedrägeriet” De tre drivande personerna är (citat från artikeln):

Madeleine Staf Kuura, med anknytning till Jämtland och Medelpad, är bosatt i Turkiet. Där säger hon sig ha upplevt vindkraftsindustrins framfart i trakterna av Cesme vid Egeiska havet.”

Mats Lundberg är advokat i Sundsvall som engagerat sig i motståndet sedan han fick vindkraft som närmaste granne vid sitt ”paradis” i södra Spanien.”

Alexander Pohl, slutligen, är Londonbon som flyttade till Borgvattnet i östra Jämtland och hamnade mitt i ett vindkraftland.”

Följande citat är kanske också relevant: ”När vi frågar de tre under vårt möte på Södra berget går det inte att få något riktigt klart besked om var denna trio står i klimatfrågan, men de ifrågasätter såväl auktoriteter som FN:s klimatpanel IPCC och ikonen Greta Thunberg.

På Motvinds sida hittar man även en länk till vindkraftsupplysningen.se (tankarna går ju osökt till IPCC-dissande bloggen Klimatupplysningen…) Där uppmanas man att donera pengar till att göra en dokumentärfilm som granskar vindindustrin:

Jag kollade vem som låg bakom bankgirot och det var Samnytt och den inte helt okände Kent Ekeroth. Samnytt är före detta Avpixlat, som grundades av Sverigedemokraterna 2011 och är kanske mest känt för att ha spritt diverse rasistik dynga.

Samnytts Youtubekanal är full av inslag som är kritiska till vindkraft (och är det en slump att rasister som Nordfront också är emot vindkraft?). Dokumentären tycks nu ha blivit verklighet och visas i tre delar, den första hade premiär i november 2021. Den inleds av redan bekante Alexander Pohl, som jag snart ska återkomma till.

Även den kontroversielle skogsmiljardären Karl Hedin medverkar (blev bland annat friad i ett uppmärksammat jaktbrottsmål för lite sen och deltog på en högerextrem bokmässa 2020). Hedin berättar hur naturupplevelsen försvinner när man smäller upp vindkraftverk:

Så för alla markägare, för alla som bor runt omkring och som har kunnat gå ut på eftermiddagen och tittat ut över nejden och känna harmoni och ro, det förstörs.

Det kan förstås ligga viss sanning i det, men försök framföra samma argument till honom när det kommer till enorma kalhyggen… Good luck.

I väldigt många insändare och artiklar hittas välbekanta signalord som ”statsmedia”, ”vänstervridning” och diverse hånfullheter mot journalister, miljörörelse och MP. Klimathotet spelas ner ordentligt av många. Här några klipp från en debattartikel skriven av sagde Karl Hedin:

Koldioxid är livets gas.” Där ser man – var har vi hört det förut…?


På en annan bekant blogg, Klimatsans, görs reklam för en annan dokumentär, nämligen Headwind ’21 från förra året. Den handlar om – tada – Alexander Pohl, medverkande i Motvindsnätverket. Filmen är gjord av den holländske frilansaren Marijn Poels. Han har tidigare exempelvis gjort följande tre filmer:

Det handlar om politisk korrekthet och om att så tvivel om klimatvetenskapen. Klickar man på länkarna kommer man till Youtube där man kan se filmerna. De ligger på Friends of Science kanal och alla tre inleds med deras logga:

FoS är en kanadensisk tankesmedja som är välkänd inom klimatdebatten, de har kopplingar till de flesta av de mest kända klimathotsskeptikerna. (Tydligen ska de ha tagit emot pengar från olje- och gasbolag i Alberta.) De har varit emot vindkraft länge:

Och de har dissat IPCC:s slutsatser lika länge, från deras websida 2015:

Jag har inte sett filmen om Alexander Pohl, förutom ett par sekvenser där han blir indragen i en polisbil av poliser i skyddsmask. Ser brutalt ut och Klimatsans visade bilder på det förstås:

… och lägger till texten: ”Såvitt jag förstått behöver man inget tillstånd för att vandra omkring med skyltar så länge man inte stör trafik eller annat. Rätten att demonstrera är fäst i grundlagen. Många poliser är engagerade i ingripandet. Man måste fråga sig vad som motiverat en så omfattande mobilisering. I gasmasker. Jag undrar hur man får anständiga svenska poliser att göra så.”

Sekvensen visas okommenterad i filmen och har precis föregåtts av en intervju med Greta Thunberg på Mynttorget under en klimatstrejk. I en uppföljande Q&A-video kommenteras dock händelsen. I snyftversion. Marijn Poels verkar tycka det är orättvist att Pohl inte fick demonstrera när Greta fick det och säger uttryckligen: ”Clearly Greta Thunberg was allowed to protest”.

Därefter beskriver Pohl den upprörande händelsen när han blev ”bortförd” (jodå, jag förstår att det måste vara upprivande att bli indragen i en polisbuss). Man lämnas med intrycket av att myndigheterna griper oliktänkande utan anledning medan klimatalarmistister får protestera bäst de vill. En bakomliggande politisk styrd aktion kanske…

Men vad handlade det om egentligen?

Pohl säger själv i kommentarsvideon att händelsen inträffade under ”Frihetsmarschen” i Stockholm 6 mars 2021 (nämns dock inte alls i filmen). Det var inte en protest mot vindkraft utan mot covid-restriktioner men hade även lockat alla typer av konspirationsteoretiker.

Anledningen till att polisen bar skyddsmasker var just för att det pågick en pandemi då. Det var dessutom bara tillåtet att samlas högst 8 personer och demonstrationen hade inte fått tillstånd att genomföras. Det gick heller inte helt lugnt till: ”I samband med arbetet med den icke-tillståndsgivna demonstrationen har sex poliser skadats, fem av dem lindrigt och en polis fick föras till sjukhus för vård.”

Så han kan sitta och snyfta över att han måste betala böter hur mycket han vill. Sen kan man förstås få ha olika uppfattningar om covid-restriktionerna ändå.

Och Greta då? Jo, i filmen stod hon iklädd kortärmat (bild till höger nedan), knappast i mars va? En snabb googling ger att hon vid protest i augusti 2021 bar samma t-shirt och samma munskydd (bild till vänster nedan) som i intervjun i Headwind ’21 – samma tillfälle alltså. Det rådde inte förbud mot folksamlingar då. En ”detalj” som aldrig nämns och det kan inte vara annat än avsiktligt.

Sen orkade jag inte leta vidare…

[Uppdatering 3 juni: När man tittat på en Youtubefilm blir man matad med liknande. Såg att Samnytt idag lagt upp en engelsk version av del 2 av sin vindkraftsdokumentär. Jag började titta men det blev snart tydligt att det var en ren propagandafilm och när nedanstående tabell dök upp fick det vara nog. De jämför kärnkraft och vindkraft och vill visa att vindkraften släpper ut mer kolväten och försurande ämnen:

Som synes presenteras siffrorna i olika format, 5*10-2 respektive 0,05. För de som inte är särskilt bevandrade i matematik ger det säkert intrycket av att är utsläppen från kärnkraft är mycket lägre i jämförelse med vindkraft. Men 5*10-2 är alltså lika med 0,05! Och det ges heller inga enheter. Kan knappast vara ett oskyldigt misstag (sådant här gör att jag har svårt att ta resten av filmen på allvar och titta klart).

De beskriver hur våldsamt mycket mer koldioxid vind- och solkraft släpper ut jämfört med kärnkraft och hänvisar till Vattenfalls livscykelberäkningar. Vattenfall vill själva sansa diskussionen lite och påvisar att tekniska framsteg fått ner CO2-utsläppen ännu mer men kanske framförallt: skillnaden i alla dessa energislag är enorma gentemot de fossila:

Återigen, jag har full förståelse för att man inte vill ha ett jättelikt vindkraftverk ”i trädgården”, tycker bara argumentationen blir nästan löjligt ensidig. Vindkraft kommer självklart inte ensamt lösa problemen och det har nackdelar jämfört med kärn- och vattenkraft. Det framförs säkert helt vettiga argument i filmen också, professor Per Fahlén medverkar till exempel (här intervju i SwebbTV).

Mattias Bäckström Johansson, SD:s energipolitiska talesperson medverkar likaså, om man nu vill göra politik av filmerna ;-).]


Jag har ingen aning om vem som finansierat dessa filmer och kampanjer, men varsågoda att spekulera fritt 😉 De får förstås driva kampanjer för sina åsikter, jag har inte ens kollat deras argument (även om jag redan har hört en del) tycker bara det är intressant att åsikterna ofta tycks baseras på inställningen att klimatforskningen inte är att lita på.

Jag kan inte energibranschen, men de flesta seriösa debattörer i ämnet tycks anse att vindkraften behöver byggas ut (de tycker även de som förespråkar kärnkraft – om än inte precis alla förstås). Och det känns ju inte som att vi har tiden att fastna i ideologiska skyttegravar om minsta grej som handlar om klimatet.

(PS Jag betvivlar inte att vindindustrin kör sina vinklade PR-kampanjer.)