Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 2

Detta är en fortsättning på mitt föregående inlägg med kommentarer på saker som Elsa Widding påstår i sin bok Sunt förnuft om Eneregi & Klimat.

5. POLITIKEN

 • sid 143: De klimatmodeller som spår framtida utveckling fokuserar i IPCC-rapporten AR6 på fem olika scenarier med olika tänkta framtida utsläppsnivåer. EW anger att det mest troliga IPCC-scenariot är SSP2-4,5. ”Detta scenario ser ut att kunna klara Parisavtalets 2-gradersmål med risk attt hamna ett par tiondelar högre. Det finns en realistisk risk att man landar på 2,4 grader vid seklets slut

Att ange utfallen från scenarierna utan intervall är ett otyg (gäller inte bara EW), SSP2-4,5 mycket sannolika utfall vid seklets slut är 2,1-3,5 °C med bästa uppskattning 2,7 °C (tabell nedan från AR6 SPM). Mycket av argumentationen i boken går ut på att framhäva osäkerheter, men det är genomgående så att de högre risknivåerna helt utelämnas. Ovanstående är direkt felaktigt.

 • Sid 143: ”Jag ville poängtera att den som satt sig in i klimatvetenskapen är inte speciellt orolig för utvecklingen

Detta är ett påstående som återkommer, t ex

 • sid 36Sakkunniga tycks inte vara speciellt oroliga [över klimatförändringarna]

Visst kan förnekelstillmälet slängas lite väl omotiverat ibland, men här hittar jag inget bättre passande ord, vilken hermetisk tillsluten bubbla lever man i när man uppenbarligen lyckats undgå oroliga sakkunniga? Ja, det gäller även om värstascenariot inte längre ter sig sannolikt.

 • sid 149:Om klimatmodellerna, som används för IPCC:s skattningar om framtiden, stämmer så kommer temperaturen vid seklets slut att ha påverkats marginellt och väl inom felmarginalerna, även om världen uppfyller målen i Parisöverkommelsen.

När EW påstår att Parisavtalet inte kommer ha någon effekt på framtida temperaturer gör hon det med stöd av länk till en artikel på SvD:s ledarsida Detta kommer IPCC inte att berätta, skriven av danske debattören Bjørn Lomborg (statsvetare). På sid 157, till ett av hans Twitterinlägg (sic).

Hur kan Lomborg komma till denna slutsats som skiljer sig totalt från de flesta andra? Läsaren får inte reda på att han räknar på att länder uppfyller sina utlovade åtaganden enligt Parisavtalens fram till 2030, men antar sedan att de helt struntar i dem och att utsläppen återgår till att överstiga de som var 2015 under en stor del av seklet. Självklart får det ingen effekt då. Han ignorerar alltså det länder utfäst sig göra efter 2030 utan motivering.
Comment on ‘Impact of Current Climate Proposals’ – Ward – 2016 – Global Policy – Wiley Online Library ;
Lomborg misses the turn | Climate Action Tracker

Så här ser det ut för EU t ex:

Lomborg har även beräknat att det mest optimala vore att sikta på 3,75C till år 2100…


6. PUBLIC SERVICE PÅ SLUTTANDE PLAN

Kapitlet går som synes ut på att kritisera Public Service rapportering om klimatfrågan.

sid 181 EW citeras Johan Westerholm, som driver bloggen Ledarsidorna.se och en däri skriven recension av Älskade Public Service skriven av Aron Flam och Jens Ganman. Jag har tidigare skrivit om Ganmans förvirrade utspel i klimatfrågan: Jens Ganman (”årets svensk”) på tunn klimatis – Maths Nilsson, författare

sid 182 Kapitel 6.1 är skrivet av professor emeritus oceanografi Gösta Walin som tydligen gick bort nyligen. Walin var aktiv s k klimathotsskeptiker i debatten. ”Det där är ju bara dravel!” Kändismeteorolog i het debatt – P4 Sjuhärad | Sveriges RadioDen etablerade klimatvetenskapen brottas idag med problemet att den förväntade uppvärmningen inte har infunnit sig. Detta förklarar man med att huvuddelen av den förväntade uppvärmningen kylts bort av en magisk mekanism

Kapitlet är direkt taget från en artikel på bloggen Det goda samhället förra året. Det är ett bemötande av en vetenskaplig artikel som presenterat mätningar som visar att Golfströmmen saktat in. Jag har skrivit om denna artikel tidigare: Stannar Golfströmmen? Forskare anklagas för fusk! – Maths Nilsson, författare

SVT rapporterade om denna studie och man kan absolut kritisera dem för att inleda med ett klipp ur från katastroffilmen Day after toworrow. De hade säkert även kunnat nyansera det lite (kommer inte ihåg längre) men kapitlet visar en annan vanlig sak i den här debatten: Walin anklagar sina forskarkollegor för plagiat och fusk enbart med stöd av sin egen åsikt i frågan, utan ett riktigt försök att bemöta de publicerade resultaten i sak mer än att de har myglats fram i avsikt att få forskningsanslag. Det är grovt och kanske en anledning till att de själva bemöts med de tillmälen som ibland hörs.

Det finns väldigt välmeriterade forskare som t ex James Hansen som är av en helt annan uppfattning än Walin. De menar att det finns paleontologiska bevis för att läget är betydligt värre än vad IPCC anger. Men läs mitt inlägg. Ger citat från en forskare: “There’s no consensus on whether it has slowed to date, or if it’s currently slowing,” said Dr. Lozier. “But there is a consensus that if we continue to warm the atmosphere, it will slow.”


Kap 6.2 (sid 184) handlar om det Aktuelltinslag om klimatförnekeri som jag var med i under förra året. EW och 60+ andra anmälde det till Granskningsnämnden.

EW: ”Det verkliga syftet med inslaget var uppenbarligen att förminska debattörer som, till skillnad från SVT, efterlyser en saklig debatt baserad på data och faktiska observationer i IPCC:s vetenskapliga underlag.”

Granskningsnämnden friade inslaget och EW konstaterar: ”Vi vet nu att det inte finns någon bortre gräns för SVT:s mandat att förvränga verkligheten. […] förvånande att SVT tillåter att så mycket kraft ägnas till att försöka tysta dem som arbetar för att återge vad vetenskapen säger på ett mer nyanserat sätt och bortom den politiska retoriken.”

Jag har i många inlägg här på bloggen visat hur långt ifrån EW och Lars Bern är från att ”nyansera debatten” eller att acceptera IPCC:s vetenskapliga underlag som hon säger sig göra: Så här långt från vetenskapen är Sverigedemokraterna och Elsa Widding – Maths Nilsson, författare

Jag har också skrivit flera inlägg om den förvirrade process som följde efter Aktuelltinslaget och de ”brevväxlingar” som följde mellan EW och SVT. Bl a kände hon sig kränkt över att det kunde tolkas som att EW hade använt en graf felaktigt även om det inte sades rakt ut (jag berättade i inslaget hur ”skeptiker” använde den felaktigt).

I själva verket har hon med exakt denna graf i två olika versioner i sin första bok, hon har använt den på föredrag och intervju på högeralternativa SwebbTV liksom i flera videor även efter inslaget. I den senaste boken finns också en version med (men inte lika tydligt) och hon påstår att medeltida värmeperioden var varmare än nu, vilket är så den har använts felaktigt (se tidigare kommentar i förra blogginlägget).

Om Widdings svar till SVT, Widding,
Aktuellt, Granskningsnämnden och lilla jag,
Så här sjuk är klimatdebatten (om anmälan till Granskningsnämnden),
Dramat fortsätter: Widding vs Aktuellt i anmälan till Granskningsnämnden


 • sid 185: SVT har en sida där de låter klimatforskare bemöta några ”skeptiska argument”, jag nämner två. Påstående: ”Det finns inget samband mellan koldioxid och temperatur

EW: ”Detta är inget vanligt påstående bland dem som SVT kallar skeptiker.

Jo, det är inte alls ovanligt. EW sitter t ex i norska Klimatrealisternes ”vetenskapliga råd”. Här direkt från deras faktasida: Ekstra tilførsel av CO2 og metan (CH4) vil ha en ubetydelig virkning på drivhuseffekten, og virkningen på temperaturen lar seg ikke måle. 

EW har skrivit på nätverkets Clintels upprop om att det inte existerar någon klimatkris tillsammans med ”alla” kända skeptiker, flertalet har länge hävdat att koldioxiden inte orsakat uppvärmningen. Här en video om detta upprop och de som skrivit på.

Här hävdar t ex Tony Heller och Fred Singer så sent som 2016 att det inte alls skett någon uppvärmning sen 1940-talet, det handlar bara om mygel med mätserier. Här ifrågasätter Patrick Moore korrelationen CO2-temperaturökning, här Global Warming Policy Foundation osv. De tillhör de mest framträdande klimatförvillarna i debatten och det är helt otänkbart att EW skulle vara omedveten om detta.

 • Påstått ”skeptikerargument” SVT: ”Man kan inte lita på IPCC

EW: Här är det viktigt att skilja på IPCC som sammanställer den stora och omfattande vetenskapliga rapporteringenoch IPCC som överstatligt organ med stark politisk styrning. Man kan definitivt lita på vetenskapen bakom de stora AR rapporternamen man kan inte lita på vad enskilda tjänstemän som representerar IPCC uttalat.

IPCC som helhet har varit ”attackerad” sen första början, även rörande det vetenskapliga. För det första verkar EW själv inte acceptera ens de mest säkerställda slutsatserna och dessutom har hon på sitt eget förlag gett ut boken Falskt alarm av Gösta Pettersson (även medförfattare till denna bok). Den går helt på tvärs med IPCC och han beskyller även forskarna för att mygla.

”Recension” av boken Falskt Alarm (2 inlägg),
Några tvivelaktiga referenser i Falskt Alarm och video av Widding,
Fler fel i Falskt Alarm

Ingemar Nordin har också skrivit ett kapitel i boken och har inte varit nådig mot IPCC genom åren. FN:s klimatpanel är inte vetenskaplig, skriver Ingemar Nordin | SvD Debatt

Det är helt enkelt inte möjligt att EW skulle vara omedveten om hur många ”skeptiker” som anser att hela IPCC är korrupt, inklusive det vetenskapliga arbetet.


 • sid 188: ”… den diskrepans det finns mellan slutsatserna i de vetenskapliga rapporterna i AR6 (det stora vetenskapliga arbetet på 3250 sidor) och utvärderingen i SPM (sammanfattningsrapporten på 41 sidor) som därefter tolkas eller vantolkas av media. Många sidor i AR6, som sammanfattningsrapporten för politiker bygger på, är markerade med texten ”Do Not Cite, Quote or Distribute”. Med detta indikerar bl a den osäkerhet som resultaten är behäftade med.

Ytterligare ett bevis på konspirationstänket. ”Do Not Cite, Quote or Distribute” fanns där innan rapporterna hade riktigt finaliserats, under en period låg nämligen draft’er ute. Det har inget med osäkerheter i resultat att göra. Det är bara att gå in och titta själv nu.

Vad det gäller den påstådda diskrepansen mellan SPM och huvudrapporterna är det ett vanligt argument som EW kört med tidigare. Hon presenterar dock inga bevis, hon försökte med det till Granskningsnämnden också men helt felaktigt, se här och längst ner här (se även inlägg: Är IPCC:s sammanfattningar politisk propaganda? – Maths Nilsson, författare)

 • sid 189:IPCC genomför inte några peer reviews [granskning av sakkunniga] då de inte bedriver någon forskning utan kräver att artiklar som ska passera IPCC redan ska ha genomgått en peer-review process.”

Suck. Det finns nog ingen vetenskaplig rapport som genomgår en så omfattande peer review som IPCC-rapporterna. Kommentarer och svar är dessutom offentliga i efterhand.

 • sid 190: Om SVT:s väderrapportering: ”Jag noterar att meteorologerna numer i sina väderprognoser ofta lägger in kommentarer som hänvisar till pågående klimatförändring. Man fokuserar på värme och har föga intresse av att redovisa det som är kallt, kallare, kallast. … [Jag har] börjat notera att nyhetsuppläsarna börjat kommentera meteorologernas väderprognos ur ett värmeperspektiv – ”oj vilken hetta”. …

Hej konfirmationsbias. Man hör och ser det man vill höra och se. Här några klipp från SVT:

 • sid 191:… skriver jag om bilden som vapen vilket blir allt mer tydligt i väderrapporteringen från SVT. De två bilderna … är en nästan övertydlig illustration hur strategin hos Public Service har förändrats sedan 40 år. … Den här typen av små nyansers manipulation av budskapet genom tonfall, anspelningar, bilder, färger och jämförelse med tidigare väder, i en viss riktining, ger subtila anspelningar på kommande elände. […] Allt detta sammantaget säger mig att vi har anträtt en farlig väg som inte bara handlar om klimatet utan hela vår etiska överbyggnad och moraliska grund.”

Ja, vi har verkligen anträtt en farlig väg: den konspirationsväg EW valt att gå. Ni kanske kommer ihåg sommarens bisarra Väderkartsgate där några PS-hatande riksdagsmoderater (och andra) delade bilder på att man numera överdrev den röda färgen på väderkartor för att hjärntvätta svenskarna i klimatalarmism (samma tjafs skedde utomlands, Lomborg retweetade det t ex). Väderkartorna hjärntvättar svenskarna – Maths Nilsson, författare,
Väderkartsgate del 2 – Maths Nilsson, författare

EW kanske skulle kunna applicera ett uns av källkritik innan man slänger ur sig sånt här och ”bevisar” det med nedanstående bilder, SVT 2022 och SVT2 1982. Alla ser ju för det första att det är olika typer av kartor, men att i bildtexten till den högra skriva att det är från SVT 1982 blir direkt pinsamt när TV4:s logga syns klart och tydligt. Och TV4 bildades 1990… (och vi som levde då inklusive EW vet att väderkartorna inte såg ut så på den tiden).

I boken fanns ett blad med rättningar där hon ursäktar att bilden till höger nedan finns med. Hon har tydligen noterat att de är från TV4, säger att det ”inte visar något annat än att TV4 inte har förändrat sin färgskala för väderrapporteringen för midsommar 2022. Några slutsatser om hur väderkartorna hos SVT har förändrats går således inte att dra på mitt underlag i kapitel 6.5.

Blir fan helt matt av det här. Vet ni, jag skiter i att hon rättar sig i efterhand, det är anmärkningsvärt ändå. Det är ju inte så att hon backar från sitt påstående att SVT ändrat på färgvalören, bara att den bild hon valt var ett falsarium. Att hon sen direkt efter har mage att skriva:

 • Men tyvärr är det sunda förnuftet inte tillräckligt utvecklat hos Greta-generationen för att kunna utvärdera propagandaisternas målningar. Därför är SVT:s sätt att manipulera med sanningen riktigt farligt ur ettt allmängiltigt och demokratiskt perspektiv, eftersom det kan förleda en hel generation. Liksom man praktiserat i diktaturstater runt om i världen.”


EW lägger stor vikt vid att påpeka att AR6 WG2-delrapporten Impacts, Adaptation and Vulnerability är alarmistisk och i princip enbart bygger på värstascenariot som nu de flesta anser vara osannolikt (det gör den inte).

 • sid 194:I den officiella videon från WG2 [REF68] påpekas att ”jorden redan håller på att gå åt helvete”. Varifrån kommer ett sådant budskap och hur kan det tillåtas i en video?

Jag var tvungen att kolla på videon två gånger, inte kan man väl vara så jävla fräck att man ljuger rakt ut!? Självklart lät det otroligt att IPCC skulle uttrycka sig så i en officiell video, och det är heller inte sant. Kolla själv: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability – Full video – YouTube

Helt makalöst!Avslutar med några citat som tydligt visar ”tonen” i hela den här boken:

sid 196: Budskapet från klimatextremisterna är mycket farligare än det ser ut på den gröna ytan. De renläriga klimatalarmisterna avslöjar tydligt den militanta kärnan i sin religion, vilken i regel saknar en trovärdig konsekvensanalys.

-Sid 15: Anledningen till att många människor inte känner till vetenskapliga fakta om klimatet beror på att varken forskare, media eller politiker tillåter någon granskning eller ifrågasättande av den alarmism som sprids, framförallt genom Public Service (SVT/SR)

Klimathotet sprids av så kallade experter som har bara en regel: Tillåt inga frågor!

-sid 17 Men klimatfrågan handlar idag inte om vetenskap. Det är snarare en fråga om politik och religion som drivs av människans outgrundliga behov av att tro på något.”

-s 19: Människors intresse för att tränga in i frågeställningar för att på djupet kunna dra korrekta slutsatser tycks minska i allt snabbare takt. De flesta nöjer sig med ett politiskt korrekt budskap kring hur världen ser ut.”

-sid 33: Kritiken mot domedagsprofetiorna tystas effektivt för att rädsla och inte kunskap ska bli styrande.

-sid 35: Man har ju varit rädd för samma sak nu under flera decennier utan att något har hänt.

-sid 36Sakkunniga tycks inte vara speciellt oroliga. [över klimatförändringarna]” (som kontrast mot hysteriska politiker)

-sid 36 ”…klimatproblematiken är en viktig pusselbit i ambitionen att så snabbt som möjligt tvinga fram en globalistisk struktur där nationsgränser suddas ut och där ambitionen är en världsregering.

-sid 44:Public Service är ovetenskaplig i sin klimatrapportering och väljer att föra fram sina egna åsikter istället för att redogöra för vetenskapen. Syftet tycks vara att skrämma allmänheten.”

-sid 48: Klimatologi är en relativ ung vetenskap. I sin nuvarande alarmistiska tappning har den bara några få decennier på nacken.

-sid 51: Gösta Pettersson: Global uppvärmning utgör inget hot, utan är starkt livsbefrämjande.

-sid 53: Parismålet är en bluff. […] Ingen backar för det massmediala och politiskt korrekta budskapet som kraftigt överdriver FN:s och dess klimatpanels allra mest pessimistiska scenario för framtiden.

-sid 55: När jag 2016 läste boken Falskt Alarm, klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt, av professor Gösta Pettersson, så föll pusselbitarna på plats. Hans bok går helt på tvärs med IPCC (se länkar ovan).

-sid 59: Det är uppenbart att kunskap och fakta inte längre spelar någon roll i samhället.

-sid 60: Kanske befinner vi oss i början av, eller kanske mitt i, en ny ”kulturrevolution” där man med hjälp av statlig finansiering i Sverige jagar intellektuella med avvikande åsikter? Mina tankar går osökt till diktaturer som Kina, forna Sovjetunionen eller DDR. Vi lever i ett Sverige där vetenskapsmän och sakkunniga tystas eller tystar sig själva pga. rädsla för repressalier i form av utfrysning och stoppade karriärmöjligheter, indragna forskningsanslag eller liknande.”

-sid 61: Om Martin Hultman och Chalmers avdelning för klimatförnekelse: ”Det är ett skrämmande exempel på hur Sverige alltmer börjar likna en totalitär stat där bara den ”rätta” uppfattningen tolereras.”

sid 68: [Om SOM-institutets opinionsundersökningar samt Chalmers forskning om klimatförnekelse]: ”…dagens stigmatisering av oliktänkande ger en stark association till 30-talet då Sverige tog initiativ till, och var världsledande, inom rasbiologi. […]  Det känns nästan som om vi i Sverige är på väg mot ett upplyst tvångsvälde där endast rätt åsikter får förekomma.”

sid 109:Ibland undrar jag om FN rent av hyser ett förakt mot mänskligheten eftersom man väljer att kommunicera extremistiska synpunkter, irrläror, som man sedan förväntas komma undan med. Ingen ifrågasätter, ingen kräver bot och bättring från FN och det politiska IPCC. Men kanske är det detta vi måste vänja oss vid i en kultur där sanningen bara är galge till den stora lögnaktiga överrocken. Även i Sverige finns liknande tendenser – PK-ismen och tystnadskulturen bildar grund för mängder av felbeslut.”

-sid 124:Man [IPCC] har i 40 år fått ungefär rätt lutning på temperaturkurvan. Den helt avgörande frågan måste snarare vara uppehållstiden för CO2. Om den är lång, många hundra år, så finns anledning att ta frågan på stort allvar. Då kanske det till och med kan bli nödvändigt med negativa utsläpp på sikt. Om uppehållstiden inte är så vansinnigt lång kan vi fortsätta att använda fossila bränslen i rimlig skala och nå en balans någonstans vid kanske 600 ppm CO2. Det finns ingen möjlighet att veta hur bra eller dålig den uppskattning som ligger i klimatmodellerna kan tänkas vara. Åtminstone har inte jag någon uppfattning.”

Det sista är häpnadsväckande. Hon har ingen kunskap eller uppfattning men tycker det verkar omöjligt att veta så då kan vi skita i det.


Jag lämnar det så här – väl medveten om att jag inte kommer övertyga någon – men det är helt enkelt en lögn att EW skulle acceptera IPCC:s slutsatser som hon själv påstår. Frågan om det råder en klimatkris är en skendebatt driven av de som i decennier hävdat att det inte sker någon uppvärmning alls, för att nu medge att det nog sker en uppvärmning men det beror på precis allting annat än våra utsläpp.

EW och kompani är inte ett dugg intresserad av att ha en nyanserad klimatdebatt. En ohygglig mängd påståenden (en del helt galna – som att det inte skett någon forskning på CO2:s IR-absorption sedan Tyndalls 1800-tal) som hon har fört fram på sin Youtubekanal under årens lopp har bemötts vetenskapligt för decennier sen. EW och de så kallade skeptikerna ignorerar detta helt och drar på sig offerkoftan och menar att de inte får ha en avvikande åsikt istället för att förklara varför dessa hypoteser inte stämmer överens med observerade data.

Här är en annan tråd om forskarna i norska Klimatrealisterne och deras hypoteser som ”IPCC mörkar”

Och så vidare i all oändlighet…

18 reaktioner på ”Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 2

 1. Tacksam att det finns eldsjälar som du, Maths, som oförtrutet orkar avslöja dessa oseriösa, populistiskt och politiskt drivna individer. Men dessa vindar viner tyvärr idag, de mindre nogräknade alternativa fakta-profeterna. Och de är dessa krafter som är de riktigt farliga för den sanningssökande vetenskapen och för det allmänna medvetandet och de viktiga, verkliga realiteterna.

 2. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 1 – Maths Nilsson, författare

 3. Håkan Johansson

  Sattelitmätningar av temperaturerna i troposfären där CO2 effekten skall visa sig skjuter IPCCs hitte på modeller i sank. Jag är kemicivilingenjör Chalmers, tillsammans med Lars Bern och utbildad i termodynamik, har haft framförallt Asien som mitt arbetsområde. Professorerna Christy och Spencer UAH Huntsville USA mäter klotet systematiskt, och deras mätningar visar verkligheten och IPCCs hitte på modeller överdriver verkligheten med en faktor 2,5. Professorerna i strålningsfysik Harper och Weingarten kan lära Maths Nilson att begripa hur till exempel CO2 och NO2 absorberar infraröd strålning. CO2 har vid 400 ppm mycket liten absorptionsförmåga och effekten minskar logaritmiskt, vi kan näst intill helt bortse från den effekten. IPCC kan inte förneka termodynamikens lagar, deras svar är att konstruera datamodeller med förstärkningseffekter, rent påhittade modeller, CO2 bidrag till uppvärmningen påverkar vattenmängderna, som i sin tur får en förstärkt växthuseffekt, ett forskarlag har tittat närmare på detta och rapporterar att det finns ingen forcing! Detta förklarar varför IPCC modellerna är ett falsarium. Den gröna idiotin har nu sänkt Sveriges elsystem. Idiotin visar sig nu i projekt som det SSAB kallar hybrit, mitt namn är hybris, projektet beräknas ta hälften av Sveriges elförbrukning, hur kan sådana dårskaper sjösättas. I Asien kommer vi att fortsätta att satsa på kol och fossila bränslen. Elsa Widding är en kvinna med mycket stort vett och det är mycket bra att hon nu är invald i Sveriges Riksdag. Klimatdebatten i Sverige är extremt ensidig, den hanteras på näst intill ett totalitärt sätt. Det finns tyvärr enskilda bloggare som har fastnat i propagandadrevet.
  Elsa Widding försökte stoppa Nuon affären, 2014 blev hon utsedd till Sveriges bråkigaste kvinna, hon motades ut från näringsdepartementet och Sverige blev 50 miljarder fattigare, då Vattenfalls tokaffär genomfördes. Varför skrev du inte om detta faktum i din inlaga. Elsa är mycket påläst i klimatfrågan, det räcker att följa sattelitmätningarna och begripa hur växthusgaserna fungerar för att förstå vilket bedrägeri det svenska folket utsätts för. Staden jag har bott 10 år i är 3 grader varmare nattetid än omgivningarna, staden är Bangkok, det är anthropogen påverkan, Huntsville professorerna tar nu fram modeller för att anthropogen temperaturpåverkan som inte har med CO2 att göra skall kunna uppskattas! Din kritik mot Elsa Widding är helt utan substans.

 4. Håkan Johansson

  SVTs väderfärger. Jag noterade också deras löjliga färgsättningar av några grader hit och dit, jag föredrar plus 40 i jämförelse med -40 C, den senare temperaturen vid en massafabrik norr om Bajkalsjön Ryssland. SVT påminner mig om en stoor propagandamegafon, man slirar på sanningen nonstop för att föra ut sin agenda.

 5. Håkan Johansson

  Jag noterar din sista kommentar. Strålningsfysikern Happer och Wiengarten m Happer har forskat på CO2 strålningsband i andra aspekter, nu har de avlagt en rapport, deras resultat bekräftas av sattelitmätningar, CO2 effekt avtar snabbt och inte linjärt, CO2 och de övriga växthusgaserna har smala band och vid 400 ppm liten absorptionsförmåga. så det finns nu ett vetenskapligt dokument, så även på den punkten har Elsa rätt, hennes bok kom innan denna rapport.

 6. Håkan Johansson

  Den överdrivna klimatomställningen kommer att medföra enorma kostnader, Sveriges industri kommer att förlora i konkurrenskraft. Produktion flyttas till länder där normalt vett styr, klimatdårskaperna i Europa är mumma för Asien. Där storsatsar man på att bygga upp nya kolkraftverk, el från dessa kraftverk producerar nu i stort sett all utrustning till vindflöjlarna och den ”gröna” omställningen i Sverige, det finns de som kallar dem vindkraftverk. I Asien kommer el och stål produceras med mest effektiva metoder, jag noterar att kronan på 25 år näst intill har halverats mot Thai Bahten. Sveriges folk måste nu sättas i förarsätet och klimatdårskaperna begränsas. Maths, Elsa Widding förtjänar att bemötas med respekt och dina citerande kan bemötas punkt för punkt. Till Chalmers rektor har jag skrivit att Hultmans verksamhet är en skam för Tekniska Högskolan, att man skall se till att utbilda sina studentet i naturvetenskap i stället för att syssla med flum. Det skall bli intressant att notera om du tål att konfronteras med verkligheten! SD har fler civilingenjörer än övriga riksdagspartier tillsammans, så det finns nu normalt vett i Sveriges Riksdag.

  1. Anonym

   Om Du är kemicivilingenjör Håkan, så borde Du känna till formeln för dikväveoxid (lr?) för det är ju den som är aktuell (inte kvävedioxid!) i de sammanhang vi nu diskuterar

   Ditt sätt att formulera Dig är inte vetenskapligt – mer som Du var i affekt (?), vilket inte är gynnsamt för argumentationens bärkraft.

   Skulle vara kul att diskutera termodynamik med Dig – sist jag gjorde det var med min kemiprofessor.

   Lennart Pihl
   (Man kan inte utbilda sig till begåvning/klokskap)

   1. Håkan Johansson

    Professorerna Happer och Weingarten studerade CO2, N2O och jag glömde CH4, deras absorptionsförmåga av infraröd strålning, CO2 har sin stora absorptionsförmåga i små koncentrationer, i området 400 ppm mycket små bidrag, en stor del av effekten är borta vid nivån 100 ppm. N2O och CH4 är försumbara i sammanhanget, så om jag råkade växla ihop kväveoxiderna ändras ingenting. För 5 år sedan räknade jag på Plantagens verksamhet här i byn och min fru övervägde att ta över och betala 600000 för verksamheent, vi valde en restaurang i stället. Plantagens filial har nu sänkts av de vansinniga elpriserna med konkurs. Fruns verksamhet fick en elräkning på 16000, där vi bor var elräkningen 8000 kr i december, till trots stor solelsanläggning och bergvärmepump, dessutom kör vi mest ved på bondgården. Elhaveriet är ett grönt haveri , tidigt 2000 tal lades en utredning fram där lämplig vindkraftseffekt för att hålla systemet stabilt beräknades, nu matas 80 % mer vindkraftseffekt in i systemet, samtidigt har hälften av planerbar effekt tagits bort och det instabila nätet har orsakat att stamledningen från Lule älven till Hallsberg har tappat 1000 MW i form av möjlig balanskraft till södra Sverige. Det som har inträffat är ett enormt politiskt självmål. Okunskapen är total och jag lider med de som köpte Plantagens filial och blodtrycket stiger när jag tänker på det. Jag har jobbat med energianläggningar i mer än 40 år över hela klotet, senast i Kina med en sodapanna på över 1000 MW, kompleterad med ett kolkraftverk, sulfatmassalinje på över 1 miljon ton. Så Elsa Widding har helt rätt då hon säger att vetenskapen är ej klarlagd, IPCC spåret ett stort falsarium som leder till dåraktiga beslut, det har vi redan facit på. Enkelspårigheten i debatten har stora totalitära drag och lurar folk att tro på saker som är falsifierade som de enorma överdrifterna i IPCCs modeller. Det är med tillfredställelse jag konstaterar att Elsa Widding finns i Sveriges Riksdag. Jag har jobbat mycket med SO2 reduktion för så där 45 år sedan, vi har tagit bort stora mängder SO2, en gas som är mycket potent att blockera inkommande solstrålning.
    Så där har jag lämnat ett bidrag till uppvärmningen.

   2. Håkan Johansson

    Hälften av planerbar eleffekt tagits bort i södra Sverige, elområde 4, tillägg till ovan, inte i hela Sverige.

 7. Håkan Johansson

  Ett förtydligande av inlägget ovan hälften av planerbar kraft i elområde 4 har tagits bort, det är elområde 4 som avses, två reaktorer i Ringhals, två i Oskarshamn och lägger vi till Barsebäcks två reaktorer är det mer än hälften, då Ringhals två reaktorer togs bort tappades mycket effekt att överföras via stamnätet!

  En annan fråga till Anonymm varför vågar du inte sätta ut ditt namn???

  1. Anonym

   I.e. borde jag väl inte svara dig, Håkan, men är det mig du menar med ”Anonym(m)” så skrev jag mitt namn (”Lennart Pihl”).

   Lennart Pihl

 8. Pingback: Jordan B Peterson och hans klimatvänner – Maths Nilsson, författare

 9. Pingback: Elsa Widding – du ljuger och förtalar – Maths Nilsson, författare

 10. Pingback: Om min recension av Widdings bok – Maths Nilsson, författare

 11. Pingback: Vägen till förtal – Maths Nilsson, författare

 12. Pingback: Widding, Pielke Jr och ”korrumperade IPCC” – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s