Falskt Alarm om falskt alarm om klimatet

MNIL3620

Jag blev uppmanad att läsa boken Falskt Alarm -klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, skriven av Gösta Pettersson (GP i texten nedan), pensionerad professor i biokemi . Där skulle jag hitta alla svar. Bara att läsa då. Boken utgavs vad jag förstår i ny revision 2019.

Jag får erkänna att jag började läsa med en viss skepsis, för jag anade vad som väntade efter att ha varit igenom ett antal såna här texter förut där någon ska berätta hur det egentligen ligger till. Men kan man argumentera emot en professor?

Klart man kan 😊  och jag har inga ambitioner att förklara hur saker egentligen fungerar utan hur hans argumentation ser ut.

Och jag drar en suck redan från början, GP delar in forskarna i alarmister = de som stödjer IPCC:s slutsatser och skeptiker = de som inte gör det. Naturligtvis lägger han inte någon värdering i orden, det är bara bekvämt. Förstås. Det deklareras också tidigt att IPCC är en politisk organisation där regeringsutsedda diplomater bestämmer vad som ska skrivas. Själv lutar sig GP istället i hög grad mot NIPCC (non-government-IPCC…) , det vill säga en rapport sponsrad av några konservativa amerikanska tankesmedjor varav Heartland Institute nog är mest (ö)känd, med starka ekonomiska kopplingar till bl a Exxon och där författarna fått en ganska god summa pengar för sitt jobb.

According to the Heartland 2012 Fundraising Plan, its purpose is to create a rebuttal to the IPCC report.”

Men ingen politik eller intressekonflikter där naturligtvis.

Läs mer om NIPCC och Lennart Bengtssons recension av deras rapport här.

Vi säger väl så och fortsätter till själva sakfrågorna. Det blir ganska snart uppenbart att det är lite si och så med objektiviteten. GP hävdar att denna graf (till vänster) är tagen från IPPC:s rapport från 1990, vilket inte stämmer. Det är nämligen den du ser till höger, en schematisk graf utan gradering på y-axeln och som inte alls visar lika stor uppvärmning vid den medeltida värmeperioden.

[OK, efter kommentarer kan jag väl gå med på att det är samma graf om än hoptryckt, men graderingen har han själv satt dit trots att bilden t o m har rubriken Schematisk i IPCC:s rapport.]

Är det viktigt? Ja, mycket av kritiken mot klimatförändringsteorin är att det alltid har varierat och det var varmare/lika varmt tidigare. Och de båda graferna ger ju onekligen olika intryck. IPCC har anklagats för fusk då de tagit bort denna schematiska graf ur sina senare rapporter (det anges klart och tydligt i IPCCs rapport att det är en skiss).

Den härrör från en uppskattning av temperaturen i centrala England (dvs ej globalt) gjord av Lamb 1965. Den började missbrukas i debatten i en video producerad av bl a Western Fuel Association, en lobbygrupp för kolindustrin, där den ”skeptiske” forskaren Lindzen framträdde och som alltid i den här debatten försvinner inga argument någonsin. (Det är väl endast inom klimatologin man kräver att man ska hålla fast vid en 30 år gammal skiss … här finns en video om hur detta har debatterats).

Men diskussionen blir som hetast när det kommer till den så kallade hockeyklubb-grafen från ’98/’99  som visar att nuvarande uppvärmning är exceptionell. GP hävdar att denna klubba har ”knäckts” då vetenskapen bakom inte höll måttet. Likaså anklagas IPCC för att mörka saken då inte heller denna graf går att hitta i IPCC:s nya rapporter.

Vad GP inte nämner är att hockeyklubban inte blev knäckt, några justeringar gjordes efter den framkomna kritiken men det ändrade inte resultatet. Om man orkar titta efter istället för att lyssna på internetrykten så plockades heller inte grafen bort utan fanns med även i efterföljande IPCC-rapport (AR4) från 2007.

Anledningen till att den inte finns med i nyare rapporter är för att det finns en hel hög med nya studier som bekräftat den med olika metodiker och olika data, se bild nedan (Mann et al uppdaterade dessutom sin studie med modernare data och ny metodik 2008).

(Här kan du läsa om hur ”skeptiker” först accepterar en av dessa studiers tänkta metodik innan start men när resultaten kom blev det en annan femma …)

Men det får man inte veta om man läser GP:s bok. Undrar varför?
[För ytterligare diskussion om detta se min ”tilläggskommentar” här, likaså kan du läsa här om vad GP valt att inte ens beröra i den här frågan: Den medeltida värmeperioden och Manns hockeyklubba].

IPCC hockey

Från IPCC AR5 WG1

Läs vad Mann, en av forskarna bakom studien, berättar (han har blivit hårt ansatt med både mordhot och stämningar emot sig pga av sin forskning).


Climategate

Naturligtvis tas även Climategate upp, det vill säga händelsen när ett stort antal e-mail med kommunikation mellan klimatforskare hackades och lades ut på nätet. De ska ha avslöjat att hela klimatforskningen var ett stort mygelprojekt. Hela affären har undersökts av åtta olika kommittéer utan att någon kunde hitta fusk med forskningen. Men jag är förstås medveten om att det inte kommer ändra uppfattningen hos någon som tror att det handlar om en konspiration. Det mesta är baserat på lösryckta meningar som, om man läser hela mejlen, i själva verket visar på motsatsen till det som konspirationen vill att de ska säga. Se här och avgör själv, mer här och här .


Solaktiviteten

”År 2005 fann astrofysikern Soon att det föreligger en påfallande korrelation (samvariation) mellan Hoyt-Schattens solaktivitetsmått och 1900-talets lufttemperaturer i Arktis (Bild 22). … Temperaturen befanns dessutom vara mycket starkare korrelerad med solaktiviteten än med luftens halt av koldioxid. Skeptiker tar därför samvariationerna i Bild 22 som ett starkt belägg för att 1900-talets globala uppvärmning huvudsakligen orsakats av ändringar i solaktiviteten.”

Korrelation solaktivitet temp_Falskt Alarm

”Korrelationen i Bild 22 är påvisad och är långt påtagligare än korrelationen mellan temperaturer och luftens koldioxidhalt. Det kräver en förklaring, inte en bortförklaring.”

Jo, det kan man hålla med om (min fetning i citatet), men enligt GP är det alltså tyst från IPCC:s håll om detta. Mörkar man? Bara för sakens skull gjorde jag en enkel googling och döm av min förvåning när jag såg att det kanske inte var helt tyst om detta trots allt:

Vi kanske kan bortse från den prekära detaljen  att Willie Soon bakom artikeln blev av med sin forskartjänst pga ett märkligt avtal mellan Koch Industries och MIT där finansieringen mörkades och sponsorn hade rätt att granska/godkänna resultaten innan publikation. Men bara för att man får pengar från Koch innebär det inte automatiskt att man fuskar. Det finns dock vetenskaplig kritik mot Soons artikel:

Soon korrelation Real Climate.png
Bild från Real Climate

Den sagda korrelationen finns alltså inte, se fler artiklar här. Av någon anledning får vi inte veta det i GP:s bok, där betecknas det som en bortförklaring …

[8/10: IPCC AR5: “There is high confidence that changes in total solar irradiance have not contributed to the increase in global mean surface temperature over the period 1986 to 2008, based on direct satellite measurements of total solar irradiance.”]


Svensmarks hypotes

En annan aspekt på samma tema är Svensmarks hypotes som säger att moln kan bildas via kosmisk strålning. Hur mycket av denna strålning som når jordens atmosfär beror på solens aktivitet, ju högre den är desto starkare magnetfält ”skyddar” jorden och ger mindre kosmisk strålning som då skulle ge mindre molnbildning. Det gör i sin tur att mindre solstrålning reflekteras bort och påverkar klimatet (det blir varmare). Och GP visar en bild på just denna korrelation:

Svensmark korrelationer Falskt Alarm

“Svensmarks hypotes öppnade för helt nya tankegångar och har gett upphov till ett stort antal följdstudier som utförligt behandlas i NIPCC:s rapport. Flera studier har bekräftat Svensmarks observationer. Andra har lett till slutsatsen att det inte föreligger någon generell korrelation mellan kosmisk strålning och molnbildning. Det skulle kunna ha sin förklaring i att molnbildning är en komplex process.”

Det känns som en ganska typisk kommentar i GP:s bok: när man ser en korrelation som bekräftar det man vill se är det ett viktigt samband, när man senare upptäcker att denna korrelation inte finns förklaras det bort med en handviftning: det är komplext.

Men nej, korrelationen mellan Svensmarks hypotes och verklighet verkar inte finnas där:

Bilder från Skeptical Science

Men det slutar inte där, GP anför mer bevis ifrån experiment utförda i Cern:

”I det avseendet bekräftades sommaren 2011 kritiska detaljer av Svensmarks förutsägelser av en stor internationell forskargrupp (63 experter från 17 institutioner) genom experiment utförda vid den kärnfysiska organisationen Cerns partikelaccelerator. Bland annat fann man att kosmisk strålning stimulerar uppkomsten av sådana kondensationskärnor som är av betydelse för uppkomsten av låga moln. Därmed föreligger det nu en fastställd orsaksmässig koppling mellan kosmisk strålning och molnbildning.”

Okej, då var det klart alltså? Varför tar vi inte och kollar med ”Cern” om de håller med, eftersom GP använder dem som källa måste de experimenten väl anses som tillförlitliga?

Till att börja med, den studie som GP hänvisar till bekräftar mycket riktigt att kosmisk strålning kan inducera molnbildning men den ger inga ledtrådar eller kvantifierar hur mycket det skulle kunna påverka klimatet. Men den informationen får vi i en senare artikel i Science:

 ”The simulations and a comparison with atmospheric observations show that nearly all nucleation throughout the present-day atmosphere involves ammonia or biogenic organic compounds, in addition to sulfuric acid. A considerable fraction of nucleation involves ions, but the relatively weak dependence on ion concentrations indicates that for the processes studied, variations in cosmic ray intensity do not appreciably affect climate through nucleation in the present-day atmosphere.”

Kommentar från CERN kan du läsa här. Så Svensmarks hypotes är falsifierad, fler artiklar i ämnet hittar du här, det finns varken korrelation eller kausalitet (att kosmisk strålning kan ge upphov till molnbildning får väl anses bevisat men inte att det i sin tur skulle överskugga andra mekanismer) men det är ändå en av t ex Klimatsans starkaste teorier till uppvärmningen. Eller vad säger jag, de och GP hävdar att det inte skett någon uppvärmning sen milleniumskiftet.

[Tillägg 2019-05-24: responsen på detta blir naturligtvis Svensmarks artikel i Nature Communications 2017. Han säger själv att han hittat ”the missing link”, men i själva verket kan hans försök knappast förklara klimatförändringarna. En artikel i Gizmondo finns här och en i Cosmos här.]

[8/10: IPCC AR5: ”No robust association between changes in cosmic rays and cloudiness has been identified. In the event that such an association existed, a mechanism other than cosmic ray–induced nucleation of new aerosol particles would be needed to explain it. {7.3, 7.4.6}”]

GlobalTemp (2)

Men att tala emot sig själv är inget ovanligt i den här debatten. GP hänvisar t ex till Lord Monckton som undersökt klimatkänsligheten och även här plockas valda delar ut. Vi får ingen ledtråd till varför just de studierna ska beaktas och inte de övriga i den radda som gjorts (se bild nedan). För att de visar ”rätt”? Här har jag skrivit mer om bl a denna studie.

ecs_timeline

Studier om klimatkänslighet, bild från Carbon Brief

Monckton hyllas ofta för sin retoriska färdighet i det ”skeptiska” lägret, vilket när man tittar närmare på det är liktydigt med skitprat. Han är så bra på att säga emot sig själv att man kan använda videoklipp där han debatterar mot sig själv, del 1 och del 2. Här finns en hel serie med felaktigheter från den käre Lorden.

Och så här fortsätter det. GP hänvisar till Lindzen som är pappa till den så kallade Iris-effekten; atmosfären reglerar sig själv genom att en ökad temp ger mindre moln och därmed ökad utstrålning av IR-strålar i rymden och därmed mindre växthuseffekt. Vi får dock inte veta att andra forskargrupper har försökt replikera Lindzens studier men fått helt motsatta resultat. Det är också oklart varför GP tar upp det över huvud taget för han ägnar åtskillig kraft till att berätta att växthuseffekten inte existerar. Men jag orkar nog inte ta det igen (det är ytterst få, även av de ”skeptiska” forskarna som anser att växthuseffekten inte finns, varken Lennart Bengtsson eller Roy Spencer invänder mot det t ex) … Men läs här. [Skrivit ett inlägg om det: Existerar växthuseffekten?]

GP:s bok om Falskt Alarm är en uppvisning i cherry picking, det vill säga plocka ut det man vill tro på och bortse från resten. Jag ger GP underkänt i sin källkritiska förmåga. Jag är väl medveten om att det inte kommer göra någon skillnad, den här debatten handlar inte om vad som är sant eller falskt eller en nyfikenhet att veta, det handlar mer om att heja på ”sitt eget lag”. Typ.

Det är faktiskt märkligt och sorgligt att precis allt utom CO2 kan accepteras som orsak till klimatförändringarna. Ta t ex Jo Nova och David Evans ”Solar Notch Delay Effect” som bygger på att en okänd kraft, Force X, ligger bakom det vi ser. GP beskriver det så här:

”Genom våganalyser (Fouriertransformer) fann Evans belägg för att denna fördröjning av temperatureffekten har sitt ursprung i en eftersläpning på cirka 11 år mellan solens magnetiska egenskaper och solens energiutstrålning. Därav drog han slutsatsen att temperatureffekterna på jorden huvudsakligen uppstår genom någon form av förstärkning av de i och för sig små ändringarna av solarkonstantens storlek och konstruerade sin modell därefter.”

En effekt det inte finns några som helst bevis för. En frustrerad bloggare uttryckte det så här:

David has been looking for a magical mysterious invisible Force X from an imaginary notch he thought he’d found. He’s creating this alternative theory of climate for science deniers of the extremely gullible kind. His Force has magical and conflicting properties:

 • it’s undetectable
 • its effect is delayed by the length of the solar cycle that comes after the Force is with us
 • it appears as flickers of sunlight
 •  it comes out of the sun
 • it is ten or twenty times stronger than incoming solar radiation
 • it controls how much sunlight is reflected to space from earth, without changing the temperature on Earth
 • it also controls how much sunlight comes into Earth
 • the mechanism could be by UV, magnetic field effects, solar wind, or other form of electrical field.

We will feel the effect as major cooling either in 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 or 2024. The drop in temperature will be 0.3 C, or it will drop to that of the 1950s, or maybe it will drop to that of the 1920s. (According to his own resume, Evans has not published any peer-reviewed research papers on the subject of climate change. Evans published one paper in 1987, but it was unrelated to climate change). 

Jag har inte kollat upp denna fina teori så noga, det får ni göra själva, may the Force X be with you.

Nu har jag bara skummat igenom boken och bara tittat närmre på den del punkter men det räcker mer än väl. Det är extremt vinklat och med stora portioner av eget tyckande och politiska uttalande om onödiga kostnader osv. Det är också ett sorgligt bevis på det tryck det finns på förvillarfronten ”därute”. Så alla pseudoskeptiker, nu har jag tagit mig igenom den här pamfletten, er tur att verkligen läsa IPCC:s rapporter innan ni hävdar att de säger än si och än så 😉

Mer om Gösta Petterssons argument kan ni läsa om på UI skrivet av Mats Almgren, Professor Emeritus i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

(Och det är inte det enda GP uttalar sig felaktigt om:

Enligt Naturvårdsverket kvarstår det problem med en försurad nederbörd, eftersom sjöfarten fortfarande tillåts använda bränslen med hög svavelhalt. Men det finns ingenting som tyder på att försurningen av Götalandsjöarna orsakats av utsläppen av fossil koldioxid. I så fall borde även Norrlandsjöarna ha drabbats, och det har de inte.

Nej, det sura nedfallet är inte jämnt fördelat, det är knappast någon uppseendeväckande kunskap.)

[GP kommenterade denna post och jag skrev ett bemötande på det här.]

60 reaktioner på ”Falskt Alarm om falskt alarm om klimatet

 1. Vilken duktig förvillare du är Maths!
  Redan i ditt första exempel, de två graferna med medeltida värmeperioden och lilla istiden, luras du. Det är nämligen samma grafer, men ritade med olika utdragen x-axel. Att GP anger IPCC är korrekt gjort av honom. Men han har inte kopierat IPCCs graf. Han gjort så på flera ställen, egna grafer för ett sammanhålet grafiskt utseende genom boken. Bakomliggande siffror torde stämma med angiven källa.

  Sedan citerar du en känd förvillarsajt, Sceptical Science, som inte är det minsta skepisk, bara alarmistisk

  Kärnfrågan kommenterar du inte ens, är AGW en korrekt teori? Kan människans utsläpp av CO2 påverka klimatet? Kan ens CO2, oavsett naturlig variation eller mänskliga utsläpp, påverka klimatet?

  1. Bigotta Lantto

   Ja det är samma kurva. GP påstår dock att det är en mätt kurva medan Mats påpekar att det är en ungefärlig kurva som togs fram för länge sedan.

   Vi har betydligt bättre mät- och simuleringsteknik idag än för t ex 50 år sedan. Att hänvisa till gamla analyser säger en del (negativt) om GPs vetenskapliga skolning.

   Om jag fattat Mats rätt.

   1. Birgitta, när en faktauppgift togs fram är väl irrelevant om den fortfarande stämmer, eller åtminstone är den stämmer bäst?

    Euklidisk geometri gäller fortfarande.

   2. Om du läser boken så ser du att grafen från IPCC 1990 presenteras INTE för att säga att ”det är såhär det är”, men för att illustrera hur mycket IPCC har ändrat sig genom åren.

    Den angivna grafen representerade alltså det vetenskapliga konsensus år 1990. Sen kom Michael Mann med sin hockeyklubba 1999, och genast kastade IPCC ut den gamla konsensus byggd på decennier av kunskap från ett stort antal discipliner och presenterade den enda forskaren Manns graf som konsensus!…

    Manns graf blev så småningom nån slags ”konsensus”, men skulle den ha blivit det utan IPCCs enorma draghjälp? Troligen inte. IPCC utvärderar alltså inte bara konsensus… De skapar den!

   3. Även om du nu vill använda den grafen så är det varmare nu är då. Men nu står det uttryckligen att det är en schematisk graf i IPCC 1990 och om du bemödar dig med att faktiskt läsa IPCC:s rapport:

    ”The period since the end of the last glaciation has been characterized by small changes in global average temperature with a range of probably less than 2°C (Figure 7 1), though it is still not clear whether all the fluctuations indicated were truly global

    The late tenth to early thirteenth centuries (about AD 950-1250) appear to have been exceptionally warm in western Europe, Iceland and Greenland (Alexandre 1987, Lamb, 1988) This period is known as the Medieval Climatic Optimum China was, however, cold at this time”

    Grafen är från Lamb: http://shadow.eas.gatech.edu/~kcobb/jones09.pdf och är från centrala delarna av England och inte i närheten av att vara global eller NH.

    I övrigt borde du läsa på istället för att hitta på konspirationsteorier: https://mathsnilsson.se/2019/09/17/medeltida-varmeperioden/

    Att älta det där är som att kräva att vi ska hålla fast vid datorerna vi hade 1990.

  2. Man lägger t ex inte till en gradering på y-axeln när den inte finns på originalet och säger att det är samma. Men ärligt talat, det är en 30 årig skiss! Kolla in videon jag länkar till vet jag…

   Men du hade inget emot att GP utelämnar en hel hög med forskning för att framföra det han vill ha sagt?

   Vad det gäller CO2 och klimatet. Som sagt, inte ens Lennart Bengtsson eller Spencer motsäger växthuseffekten (http://www.drroyspencer.com/2009/04/in-defense-of-the-greenhouse-effect/).

   Men jaja, tack för kommentaren.

   1. @Maths
    Vet du att det i text inte fanns uppgifter som gör det möjligt att lägga in en skala?
    Självklart utemlämnar man forskning som inte är relevant eller som kanske inte ens är forskning. Varken du eller jag tar med sådant vi bedömmer irrelevant när vi skriver något.

    Jag är medveten om att det finns två uppfattningar bland klimathotsskeptikerna. Den ena godtar begreppet växthuseffekt, den andra gör det inte. Sett ur propagandasynpunkt kan det naturligtvis vara en svaghet. Men som tecken på ärlighet och vetenskapsambitioner är det ett gott tecken. All vetenskap är som du kanske vet provisorisk, tills man finner en bättre förklaring.

    Du ger inget svar på detta, varför inte?
    Kärnfrågan kommenterar du inte ens, är AGW en korrekt teori? Kan människans utsläpp av CO2 påverka klimatet? Kan ens CO2, oavsett naturlig variation eller mänskliga utsläpp, påverka klimatet?

   2. @Mats Nu gör du självmål, jag har tydligt visat hur GP konsekvent ignorerar vetenskap som motsäger det han hävdar, men för dig räcker det med en ”säkert inte relevant”.

    Angående CO2s verkan är det väl bekräftat. Men vi vet både du och jag att jag kan skriva vad som helst här och det kan presenteras vilken forskning som helst och du kommer inte ändra uppfattning.

    Angående grafen, är du på riktigt? Har du tittat efter själv? Jag kan hjälpa dig, här är rapporten, sid 202: https://www.ipcc.ch/report/ar1/wg1/
    Det står t o m schematisk bild i figurtexten. Men att det fortfarande ältas om detta säger en hel del om hur imbecill den här debatten många gånger är. Se videon jag länkar till, vet jag.

  3. star-affinity

   Vet att det är en över ett år gammal tråd, men…

   ”Sedan citerar du en känd förvillarsajt, Sceptical Science, som inte är det minsta skepisk, bara alarmistisk”

   Med andra ord:

   ”You judged something as either good or bad on the basis of where it comes from, or from whom it came.”

   https://yourlogicalfallacyis.com/genetic

   Det skulle alltså vara okej med dig om jag säger att en sajt med ett påstående som du länkar till inte är något att ha bara för att jag anser den vara klimatförnekande? Är det inte bättre att motargumentera själva påståendet?

 2. Birgitta Lantto

  Tack! Jag har själv gjort liknande reflektion kring intervjuer som Swebbtv gjort med pensionerade svenska forskare inkl deras blogginlägg på Stockholmsinitiativet.

  Jag blev förvånad över hur dåligt skolade dessa pensionerade forskare är i vetenskapsteori när tom jag klarar av att slå hål direkt på flera resonemang som förs och bevis som åberopas.

  Det är kurvor som klipps medvetet fel vid max- och minvärden för att lura ögat (en pensionerad professor i vetenskapsteori borde skämmas för det tilltaget) hänvisningar till otydliga Google Maps-kartor istället för fältstudier p plats, åberopande av felaktiga klimatsimuleringar gjorda på 70-talet (på ABC80 eller liknande antar jag), man berättar att havsförsurningen inte är ett problem då berggrunden är basisk men nämner i en bisats att vattencirkulationen är låg (sanningen är att det tar kanske 1000 år innan haven rörts om tillräckligt mycket för att berggrunden ska göra det livgivande ytvattnet mindre surt). Och så fortsätter det.

  1. Göran

   Det var en total nyhet för mig att haven är sura. Nä, du Birgitta! Med enbart människans bidrag till koldioxiden skulle det ta minst 1 miljon år innan haven blev neutrala dvs. 7 pH. Problemet är dock att människan inte har tillgång till så mycket ämne att tillverka den mängd koldioxid som behövs.

   1. Birgitta Lantto

    Göran, jag skiljer på orden sur och försurning. Att haven försuras innebär att ph-värdet minskar, inte att det går under 7, eller har jag förstått nomenklaturen fel?

    Allt levande har optimala livsbetingelser som temperatur. Alger påverkas även av ph-värdet. FAO skriver så här på http://www.fao.org/3/w3732e/w3732e06.htm om odling av alger:

    ”The pH range for most cultured algal species is between 7 and 9, with the optimum range being 8.2-8.7. Complete culture collapse due to the disruption of many cellular processes can result from a failure to maintain an acceptable pH. The latter is accomplished by aerating the culture (see below). In the case of high-density algal culture, the addition of carbon dioxide allows to correct for increased pH, which may reach limiting values of up to pH 9 during algal growth.”

    ”The optimal temperature for phytoplankton cultures is generally between 20 and 24°C, although this may vary with the composition of the culture medium, the species and strain cultured. Most commonly cultured species of micro-algae tolerate temperatures between 16 and 27°C. Temperatures lower than 16°C will slow down growth, whereas those higher than 35°C are lethal for a number of species. If necessary, algal cultures can be cooled by a flow of cold water over the surface of the culture vessel or by controlling the air temperature with refrigerated air – conditioning units.”

    Det finns även ett kapitel om Aeration/mixing där som någon gärna får förklara för mig men det verkar som om CO2 blandas i vattnet minskar algtillväxt något.

    Dvs alger mår inte bra om ph-värdet och temperaturen ändras för mycket.

    De senaste 200 åren tror man att ph sjunkit 0.1, dvs blivit 25% surare hav. https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/critical-issues-ocean-acidification/

    Om dagens alger slås ut förloras i värsta fall 46% av syretillförseln på jorden på sikt. Men man kan också tänka sig att andra alger tar över och att de börjar växa betydligt mer än en forna arter. Dvs att syreproduktionen ökar. Eller att Rhodospiralles tar över som inte producerar syre över huvudtaget. Eller cyanobakterier som producerar syre och lite andra spännande gaser. http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/soil-biodiversity/soil-organisms/by-type/algae/en/

    Människan mår bäst i 21% syrgasnivå. Under ca 16% (eller 18%?) får flertalet problem. Över ca 24% likaså. Vissa mår dock sämre redan vid mindre skillnader mot 21%. Man har estimerat utifrån de mätningar som pågått under lång tid på Hawaii att syrgasnivån minskar 0,1% sedan 1900. Det låter inte mycket men om man tänker på att jorden anses ha blivit grönare och temperaturen bara ändrats 1 grad och ph-värdet lite så är det intressant.

    Om havens syrgasproduktion skulleändra 50%, blir dock syrehalten alldeles för låg eller hög för människan.

    Jag har inte sett forskning kring försurning av havens konsekvenser på havens syrgasproduktion. IPCC varnar dock kraftigt för försurning av haven. Ett par forskare har estimerat (grovt) att syrgasproduktionen blir alltför låg för människan om ca 1000 år.

 3. @Maths
  april 24, 2019 kl. 9:50 f m
  Vem är det som gör självmål! Sidan i IPCC AR1 du hänvisade till anger Jim Salinger som ansvarig för en del av uppgifterna. Han beslogs senare med så allvarligt forskningsfusk att han avskedades från sitt statliga jobb.

  Donna Laframboise och James Delingpole har avslöjat stora brister i IPCCs arbetssätt, personalrekrytering, faktahantering med mera. IPCC är inte trovärdiga för fem öre! Är det något man kan lita på så är det att de ljuger.
  Det framgår rent av från FNs egna hemsidor att klimatet är underordnat deras önskan att införa ett globalt socialistiskt styre med FN i förarsätet.
  https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

  Vad gäller koldioxidens växthuseffekt så har den aldrig kunnat verifieras experimentellt. Ja, det finns de som påstår det, men alla som försökt verifiera det har misslyckats, trots omsorgsfulla ansträngningar att få experimentet rätt.

  Arrhenius avfärdades av sin samtid. Atmosfärseffekten (atmosfärens massa, gravitation, solinstrålning) ger en mycket bättre förklaring. Det förstod man för 60 år sedan och det har ånyo bekräftats gälla för hela solsystemet.

  IPCC gör felet att dubbelräkna strålning från uppvärmda CO2-molekyler. Man glömmer att räkna med den avkylning som sker när värmen går uppåt i atmosfären, men man plussar på den rännil som återkommer när strålning studsar på CO2-molekylerna.

  Jag skulle kunna räkna upp kapten Haddocks hela arsenal av tillmälen för sådana bedragare. Det vore korrekt, men kanske opassande.

  1. Se där, visste väl det skulle komma, när man blir överbevisad kan man alltid flytta målstolparna och plocka upp konspirationskortet. Du kan ju börja att läsa länken jag redan gett i texten.

   1. Vad då flytta målstolparna? Det är ju det enda alarmisterna gör. Först påstår man att vår koldioxid orsakar en farlig uppvärmning. När man inte kan bevisa det kommer man med det ena falska exemplet efter det andra och påstår att det stöder deras tes om uppvärmning via CO2.
    Till dessa falska bevis kan nämnas: glaciärer, havsisar, havsnivåer, koraller, isbjörnar, oväder. Falsarierna och de flyttade måslstolparna tar aldrig slut.

    Vad då konspiration? När ledande företrädare för FN, UNFCCC IPCC mfl säger att det inte längre handlar om klimatet, det handlar kontrollen över världsekonomin. Vad är det då?

 4. Anonym

  Grattis Mats, till en ganska lättvunnet debattseger. Sant att klimatnojan enbart handlar om politik, pengar och makt samt, som ett andra ben, en parallell kamp mellan de två särintressena, fossilproducenterna och ägarna av kärnreaktorer. Detta kommer naturligtvis de berörda aldrig att medge, men de kan förvisso glädjas åt sina många lättlurade supporters; även dessa har f ö ofta egna överordnade politiska agendor, långt viktigare än den skäligen triviala klimatfrågan. För vad är klimatdebatten jämfört med striden mellan höger och vänster om den globala dagordningen?

 5. …we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.

  IPCC TAR Chap 14, Exec Summary

  Detta konstaterar politikerna i FN:s Kimatpanel själva och ogiltigförklarar därmed helt sina egna ‘prognoser’ (vilda gissningar, som alla hittills slagit fel …)

  Sagt utav en av modern tids största forskare:

  In general we look for a new law by the following process. First we guess it. Then we compute the consequences of the guess to see what would be implied if this law that we guessed is right. Then we compare the result of the computation to nature, with experiment or experience, compare it directly with observation, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong. In that simple statement is the key to science. It does not make any difference how beautiful your guess is. It does not make any difference how smart you are, who made the guess, or what his name is – if it disagrees with experiment it is wrong. That is all there is to it.

  Richard Phillips Feynman, 1918-1988

  Tydligare än så kan det inte beskrivas! Detta resonemang accepteras inte utav FN:s Kimatpanel samt kopplad verksamhet. Observationer överensstämmer inte med deras simuleringar, beroende på ogrundande antaganden (ex. koldioxidens effekt) och avsaknad av [viktiga] faktorer (de två viktigaste: sol och vatten/molnbildning). Det är m.a.o. inte [genuin] vetenskap! Vad är det då? Kvar att välja på är politik och religion. Där finns det som bekant inga krav på empiriska bevis, vilket det gör inom vetenskapen … Vad de ägnar sig åt är fullt jämförbart med det klassiskt militära: ”Om kartan och verkligheten skiljer sig åt, så gäller kartan.” …

   1. GP:s text saknar inte brister, men din är inte bättre …

    I det första exemplet där du visar att GP nyttjat fel graf och hänvisar till annan. Med tanke på din utbildning, så borde du insett att båda graferna inte håller bättre kvalité än motsvarande resultat utav en grundskoleelev som missförstått hur man ritar en graf. En vetenskaplig korrekt graf har noll-nivå definierad för alla axlar. Båda saknar detta grundläggande krav. GP:s graf saknar dessutom gradering på ‘y-axeln’. Båda skall förkastas som icke vetenskapligt material, då de är vilseledande, oavsett om det är medvetet gjort eller inte!

    Det du skriver om ‘hockeyklubban’, är det som många som trillar dit på och tror att den är korrekt. Dock är det enkelt med matematiska högskole-/universitetkunskaper
    för skapande av en sådan graf. Hade nöjet av en mycket engagerad matematik-/fysiklärare i gymnasiet (4T), som tog upp detta vid ett av många tillfällen, när klassen låg före studieplanen. Denna graf är ett särfall skapad utav en ekvation som alltid genererar en ‘hockeyklubba’, oavsett vad man petar in i variablerna. Nyhet? Grunddatan som nyttjades är dessutom väl konstaterat manipulerat, med omotiverade utjämningar tidigt och förstärkningar sent i grafen. Ändringar/korrigeringar som inte är legitimt motiverade borde du mycket väl känna till, i.o.m. ditt yrke, att de inte är tillåtna inom vetenskap! (eller?)

    Jag skulle lätt kunna utveckla detta ännu mer, men nöjer mig med att jag i övrigt är inne på Mats Jangdals argumenterande.

  1. ”… Rather the focus must be upon the prediction of the probability distribution of the system’s future possible states by the generation of ensembles of model solutions.

   Vilket är precis vad man gjort. Tänk att meningar/grafer osv alltid rycks ur sitt sammanhang och det alltid ska göras allt för att misstförstås.

   1. Det jag citerade från IPCC står helt för sig självt, eftersom det i sig är en slutsats för sammanhanget. Citatet sätter i princip punkt.

    … det alltid ska göras allt för att misstförstås.
    – Ett mycket bra exempel på psykologisk projektion! Det gamla talessättet om att ”sopa framför egen dörr” gäller än. Det är inte så att någon/-ra [à la socialistisk manér] har exklusiv rätt att vilseleda, så som det i realiteten framställs som. Inom den politiskt styrda klimatforskningen, tyvärr dominerande delen (känd som ‘97%-arna’, men är klart färre), är detta defacto standard!

    Något som lärs ut, i alla fall som det var så sent som början av 1980-talet, är att när man analyserar ett händelseförlopp, så måste man se till helheten. IPCC-associerade gör inte det, då man bara intresserar sig för en ytterst marginell bit av helheten. I klimatsammanhang handlar det om ett [okänt] antal cykler som med- och motverkar varandra med olika amplituder. (Vi utnyttjar denna samverkan sedan länge i bl.a. FM- och AM-modulering i olika sammanhang.) Det är inte klarlagt om hur många det egentligen finns involverade.

    I motsvarande tankebanor, skulle du yrkesmässigt bortse ifrån en oönskad förorening, som påverkar negativt en [känslig] kemisk process? (Frågan var en gång i tiden av retorisk grad, men är idag tyvärr inte givet …)

    Skolexemplet är att studera en enkel/ren sinusvåg. Helheten reprenteras av en hel cykel. Om man går in och studerar en begränsad del av denna cykel, så varierar resultatet av analysen beroende var man observerar [kunskapsmässig gymnasienivå]. Bortglömt?

    Detta i korthet är precis det IPCC et al. ägnar sig åt och de väljer ett extremt kort [eg. försumbart] tidsförlopp av det hela, som passar deras agenda. (Tyvärr tar man frekvent motsvarande medvetna genvägar även inom andra områden, som t.ex. inom livsmedel- och läkemedelsindustrin …) Korrekt tillvägagångsätt är att identifiera den cykel som har den lägsta frekvensen och utgå ifrån det. Att en cykelperiod kan vara extremt lång och ha minimal amplitud, betyder inte att man automatiskt kan bortse ifrån den! För att kunna identifiera sådana cykler, måste man börja med att ta med hela tidsomfånget som klimat har existerat på jorden, dvs. direkt efter att både månen skapades och att vattnet kom till jorden för flera miljarder år sedan. Avståndet mellan jorden och månen då, var en bråkdel av vad det är idag, så förhoppningsvis inser du hur kraftigt vattnet skickades runt på jorden och hur klimatet såg ut då. Analys av enbart 30-1000 år blir därmed löjeväckande, då det finns kända klimatpåverkande cykler som har en cykelperiod på över 100000 år. Din naturvetenskapliga utbildning gör att du borde inse detta.

    Dagens uppvärmning (trots att den inom felmarginalerna legat på samma nivå i ~30 år, samtidigt som koldixidhalten har ökat oförändrat i atmosfären) är bara den senaste delen av den uppvärmning som påbörjades för ~28000 år sedan under den senaste nedisningsperioden, som betraktas. Vid den tiden, så var den is/snö som täckte Skandinavien ~3000m tjock. Om det hänger till största delen på människans påverkan, så borde det logiskt sett finnas mer kvar än bara de rester, i form av glaciärer, som finns i nordiga delen idag. Vetenskapligt sett, så är ‘modern tid’ en mycket kort tidsperiod. Ge de förstenade träd, som man bl.a. funnit uppe i norra Skand. och Kanada, en tanke om varför de har irriterat de politiskt ‘godkända’ klimatforskarna …

    När nästa brytpunkt kommer, dvs när klimatet på jorden går tillbaka till det som betraktas som normaltillstånd – nedisningsperioden – så vet ingen när detta sker, pga komplexiteten. Solen ger dock en indikation om att den kan vara på gång, med tanke på att den dokumenterat har studerats under de senaste ~2000 åren (i Kina var man tidigt ute), varav de senaste 400 åren grundligare. De kända köld- och värmeperioderna som varit sedan dess (bl.a. MWP och LIA), följer bra solens förändringar i aktivitet.

   2. Där fick in socialistisk också. Snyggt.

    Nej, meningen jag la till var direkt följande och i samma paragraf (i en 18 år gammal rapport).

    Så du pratar om helheten, men viftar bort allt som rör IPCC, säger att det finns ett okänt antal cykler vars effekt vi inte har koll på för att sen berätta hur det egentligen ligger till.

    (slutreplik från mig)

 6. Pingback: Jupiter och Saturnus orsakar uppvärmningen – Maths Nilsson, författare

 7. Pingback: Den urspårade klimatdebatten – Maths Nilsson, författare

 8. Pingback: Klimathotet -den alternativa vetenskapskällan – Maths Nilsson, författare

 9. Pingback: Svar till svar från Klimathotet.com – Maths Nilsson, författare

  1. Tack. Har inte så mkt att tillägga utöver det jag fört fram i en rad inlägg.
   Konstaterar bara att GP skriver:

   ”Vetenskaplig utvärdering av forskningsresultat sker på basis av de data som lagts fram, oberoende av förmenta karaktärsdrag hos den som lagt fram dem eller hur studierna finansierats.”

   Och hävdar att jag bara kört med ad hominem angående Monckton och Soon, nej det har jag inte, har anfört en rad sakliga artiklar. Om GP varit så angelägen om att anvisa data borde han inte bara plocka upp de han tycker passar in.

   Har som sagt inte mkt mer att säga om saken.

 10. Pingback: ”Replik” om boken Falskt Alarm (om klimatet) – Maths Nilsson, författare

 11. Pingback: Att söka sanningen … – Maths Nilsson, författare

 12. Pingback: Svenska sajter och personligheter man bör vara skeptisk till – AntiAnti

 13. Anders Karlsson

  Innan man har åsikter om det historiska klimatet bör man ha läst boken ,”Människan och klimatet under 12.000 år” av Fredrik C Ljungquist. Både den romerska och medeltida uppvärmningen är verkliga, och minst lika stora som nuvarande. Ljungquist menar dock att den nuvarande höga CO2-halten förstärker en underliggande naturlig uppvärmning, vilket jag är helt enig i. Den stora frågan är hur mycket CO2 bidrar med, och det är det som det både borde forskas i och diskuteras om.

  1. Inte läst boken men hans studie finns ju med i Page 2k-studien:

   ”Their two main results are a confirmation that current global surface temperatures are hotter than at any time in the past 1,400 years (the general ‘hockey stick’ shape, as shown in Figure 1), and that while the Medieval Warm Period (MWP) and Little Ice Age (LIA) are clearly visible events in their reconstruction, they were not globally synchronized events.”
   https://skepticalscience.com/pages2k-confirms-hockey-stick.html

   Men GP väljer ju att bortse från i princip allt utom Manns et als gamla studie.

   Vad det gäller frågan hur mkt CO2 finns det ju en hel uppsjö med studier om det …

   1. Anders Karlsson

    Om man fortfarande tror att ”hockeyklubban” är den graf man ska lita på vad gäller det historiska klimatet, bör man nog tro om. Fredrik C. Ljungquist sågar den fullständigt i boken, och om man inte litar på honom, vem ska man då lita på? Och Ljungquist menar att några årtionden under den medeltida värmeperioden kan ha varit varmare än nu.

   2. Som sagt, studien jag hänvisade till i kommentar ovan inkluderar även Ljungquists studie liksom en radda andra. Finns ingen anledning att bara titta på EN studie i ett sånt här komplext problem. Gäller även Ljungquists.

 14. Pingback: Medeltida värmeperioden – Maths Nilsson, författare

 15. Pingback: De 500 forskarna i upprop mot FN – Maths Nilsson, författare

 16. Pingback: Lars Bern desinformerar – Maths Nilsson, författare

 17. Pingback: Widding och att lyssna på experter – Maths Nilsson, författare

 18. Hans-Henrik Stjerna

  Maths Nilsson har onekligen presterat mycket text om GP:s bok. Samtidigt har han emellertid (så vitt jag kan se) lyckats undvika att ta upp och behandla de två frågor som jag finner intressantast – kanske för att de är lätta att förstå för mig.
  1. Är det nödvändigt att temperaturen i troposfären stiger – innan det kan ske en ökning av återstrålningen? Har det visats att så skett?

  2. Är termodynamikens andra huvudsats giltig? Är det 30 grader kallare där ute än vid jordytan? Hur hänger det i så fall ihop?

  HHS

 19. Hans-Henrik Stjerna

  Bäste Maths.

  Nu har jag försökt titta på alla de länkar du hänvisade till.
  De’ va’ rätt så jobbigt. Jag förstår att du föredrog att ge mig länkar istället för att berätta hur du själv förstått det Spencer skriver när det gäller 2:a huvudsatsen. Det blir väldigt långa beskrivningar av konstiga strålar och partiklar, som har annan energi än värmeenergi. Möjligen gör han inte samma distinktion mellan Atmosfärseffekten och Växthuseffekten som Gösta Pettersson. Den distinktionen bör göras. Den är viktig bl.a. om man vill renodla effekten av ökad CO2 halt.

  För min egen del tänker jag så här:

  – Det som strålar ut från jorden är IR strålning. Styrkan av dess energi kan mätas med en termometer.

  – Den strålningen prickar ett antal CO2-molekyler i troposfären och delar med sig en del av sin värmeenergi.

  – Det gör CO2 molekylen varmare och ökar dess utstrålning – åt alla håll och kanter. Den förändringen bör alltså påverka temperaturen i troposfären och bör alltså kunna mätas med termometer.

  – Molekylens på det sätt ökade värmeutstrålning – även – mot jorden, kan mätas med termometrar på jorden, om vi bara kan skilja just den (ev.) temperaturökningen från temperaturökning av andra skäl.

  Om min beskrivning ovan är korrekt, varför skulle då inte 2:a huvudsatsen gälla? Vad är det för fel i min beskrivning?

  Förutom att titta på de texter du hänvisar till googlade jag ”termodynamikens 2:a huvudsats”. Inte på något ställe har jag funnit stöd för tanken att en kallare kropp kan tillföra energi till en varmare kropp; alltså öka energin hos den varmare kroppen. Förvisso kan det stråla den vägen, men det har ingen effekt – så vitt jag har sett.

  Till slut vill jag påminna om att jag även tog upp frågan om den uteblivna temperaturökningen i troposfären. Den tycker jag är konstig..

  Hans-Henrik

  1. Ingen påstår att nettoflödet av energi går från en kallare kropp till en varmare. Får jag rekommendera att du skriver in dig på någon fysikutbildning?

 20. Hans-Henrik Stjerna

  Hej igen. Hoppas festen för din bok blev bra.

  Ditt råd om att jag borde studera är naturligtvis klokt, men man kan inte behärska alla ämnen här i världen. Därför läser jag och litar på andra bildade personer t.ex. Gösta Pettersson. Det får man ju ändå säga om honom, att han behärskar det här ämnet. Det är han som tar upp termodynamikens 2.a huvudsats och redogör för temperaturmätningarna i troposfären. De två saker som jag bad dig kommentera, eftersom du tydligen inte hade uppmärksammat dem i Göstas bok när du skrev din recension.

  Känns det inte som att det är ganska viktiga missuppfattningar från Göstas sida? Som du borde ta upp bland dina många andra synpunkter och lägga tillrätta? Har du boken kvar? Kolla i så fall så är du hygglig. Jag har ett extra ex. om du saknar.

  HHS

  1. Du har nu fått länk till tre olika ”skeptiska” professorer som säger att det finns vetenskapligt stöd för växthuseffekten. Lägg därtill resten av forskarvärlden som faktiskt studerar ämnet specifikt. Du har fått länkar till studier som empiriskt bekräftar effekten. Ingen påstår att jordytan värms upp av återstrålningen, varför GP ändå påstår detta får du fråga honom. Jag har varken ork eller ambitioner att bemöta varje punkt i hans bok, men det finns åtskilligt med sådana bemötanden att läsa på nätet – en del hittar du även på min blogg under fliken Klimat. Angående temp i troposfären skrev jag detta: https://mathsnilsson.se/2021/02/14/tropical-hot-spot-att-hantera-vetenskapliga-osakerheter/

   1. Hans-Henmrik Stjerna

    Hej igen Maths.

    När du skriver ”Ingen påstår att jordytan …” så blir jag lite orolig. Har jag på något vis uttryckt fel? Är ”jordytan” fel ord? Jag menar, alla klimatvänner påstår väl, att det blir varmare på jorden genom Växthuseffrekten? Den globala medeltemperaturen ökar och detta beror ökad koncentration av CO2 i troposfären.

    Om nu inte … för det är väl inte så … att du blandar ihop atmosfäreffekten med växthuseffekten …? Då är din recension av Göstas bok verkligen bristfällig. Han gör ju en mycket tydlig distinktion mellan de båda sakerna.Om du anser att det är fel så hade du bort utveckla det.

    Atmosfäreffekten har ju inte med CO2 specifikt att göra. Där värms ju hela luften av en helt annan process – Loschmidts gravitationseffekt.

    Hans-Henrik

   2. Solen värmer upp jordytan. Jordytan avger värme (IR). Ökad CO2-halt ”hindrar” värme att stråla ut. Nettoenergiflödet går från marken och utåt mot rymden. Men det handlar inte bara om strålning, värmen skapar även konvektion. Självklart spelar gravitationen in då den gör att ”koncentrationen av molekyler” är högre vid jordytan. Se f ö mer om lapse rate: https://en.wikipedia.org/wiki/Lapse_rate

   3. Hans-Henrik Stjerna

    Maths.

    Ditt senaste svar till mig har förbryllat mig en del. När du skriver att ökad CO2-halt ”hindrar” värme att stråla ut – så förstår jag inte hur du menar. Hur ser hindret ut? Markku Rummukainen – Sveriges representant i IPCC – beskriver hur värmen bl.a. ”återstrålar” mot jorden (bl.a. sidorna 4 o 5), något som jag alltid föreställt mig vara en viktig del av Växthuseffekten.

    (https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.166772!/Meteorologi_119%20V%C3%A4xthuseffekten.pdf)

    Jag tycker mig ha märkt att klimatvännerna har slutat upp att tala om återstrålning. Hur kan det komma sig? Har du någon uppfattning om det?

    Vad konvektion och lapse rate beträffar, så tror jag, att jag är bekant med begreppen i tillräckligt hög grad för våga erkänna, att jag ställer mig frågande till, varför du nämner dem i sammanhanget.

    Jag märker att du och jag kommit bort från ämnet – min recension av din recension av Gösta Pettersons bok Falskt Alarm. Som du säkert har förstått så tycker jag att du som klimatvän skulle ha tagit dig an de centrala frågorna:

    – Hur kan återstrålning vara möjlig med hänsyn till termodynamikens 2a huvudsats?
    – Hur kan temperaturen i troposfären vara oförändrad? om nu ökningen av instrålningen skall komma därifrån?

    Vänligen

    Hans-Henrik

   4. Nej, temp i troposfär är inte oförändrad.
    Nej, klimatvännerna har inte slutat prata om återstrålning, det är t o m empiriskt uppmätt. Ja, jag har en uppfattning om varför du tror det.
    För övrigt önskar jag dig en trevlig helg, jag tror inte vi kommer längre.

 21. Björn

  Maths

  Vilken guldgruva jag ramlade in i, när jag surfade runt. Otroligt intressanta diskussioner. Vad jag kan se (jag har inte läst allt du skrivit, långt därifrån) så uttalar du dig inte om risker med en ökande temperatur, du förklarar och försvarar bara den fullt rimliga uppfattningen att CO2 leder till viss uppvärmning. Jag har inte (ännu) sett eller läst några löften om snar död för mänskligheten från dig.

  Halten CO2 stiger ständigt och ingenting tyder på att ökningen kommer upphöra eller minska, givet att Kina kommer fortsätta bygga ut kolkraften under överskådlig tid. I Indien ser man en förvisso mindre men ändå ökning och deras CO2-resa ligger troligen i framtiden. Betyder detta civilisationens kollaps och att de katastrofer som Johan Rockström med flera förutspår kommer inträffa? Med andra ord: Är det kört?

 22. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 1 – Maths Nilsson, författare

 23. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 2 – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s