Fjällen

Då var årets äventyr i fjällen avklarat. Vi hade inte vädret på vår sida även om vi fick en portion av det mesta. Avslutade med ett dygns hällregn följt av en natt med hård vind så det smällde i tältduken… Men desto skönare kontrast när man satt i Jokkmokk och käkade pizza efteråt 🙂

I dalen där vi var dominerar Akka utsikten (även om det var osynligt bakom regnmoln stora delar av tiden…). Det är faktiskt Sveriges högsta ”fristående berg” (2011 m), alltså lägre än Kebnekaise men Akka står ”fritt” med en högre fallhöjd ner till botten vid Akkajaure.

Akka är enligt Wikipedia lulesamiska: Áhkká, översättning ”gammal kvinna”.

Vi fick berättat för oss att renar kommer ner från kalfjället för att äta upp sig på svamp inför vintern (fanns massor med svamp) och några besökte vårt läger. Vi bodde annars granne med flera olika arter av vadarfåglar som förberedde sig inför vintersemestern söderöver (på bild nedan är brushanar i vinterskrud). En havsörn flög över lägret på ganska låg höjd.

Här är några stämningsbilder (klicka för större).

Kommentar till Henrik Jönssons video om extremväder

Masai Mara, Kenya

När det nu har blivit foliehattigt även bland många ”skeptiker” att hävda att det inte sker någon uppvärmning eller att människan inte skulle ha en stor del i det, är det inte oväntat att den klimatvetenskapliga debatten nästan enbart handlar om extremväder. Har det blivit värre? Är det verkligen så allvarligt?

Extremhändelser handlar per definition om saker som inträffar sällan, och det finns oftast – i sammanhanget – relativt korta tillförlitliga mätserier över dem. Det gör i sin tur det svårt att påvisa trender med hög statistisk signifikans (vilket inte är detsamma som att de inte finns).

Man kan därmed lite tillspetsat påstå nästan vad som helst och hamna i the twilight zone där uttalandet kanske inte är direkt felaktigt men ger ändå ingen rättvisande bild av läget. Det kan förstås missbrukas åt båda hållen så att säga.

Under de senaste veckorna har media rapporterat om mängder med värmerekord, skogsbränder och diverse översvämningar. Det har i sin tur bemötts med argument om att det är alarmistiska överdrifter ackompanjerat av bland annat Väderkartsgate (inte bara i Sverige), ivrigt påhejat av vissa SD och M-politiker (och de numera standardmässiga påståendena att statsmedia rapporterar som de gör för att rädda kvar MP i Riksdagen).

Den libertarianske opinionsbildaren Henrik Jönsson (HJ) ville därför reda ut vad forskningen säger om just extremväder och om media är rätt ute eller inte. Han gör en stor sak av att när det handlar om komplexa frågor måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Två till synes motstridiga saker kan faktiskt kan vara sanna samtidigt. Han understryker att det är viktigt att titta på trender och genomsnitt och inte enskilda extremer:

Men han visar samtidigt oavsiktligt i sin video varför just detta är/kan vara att just förenkla saker in absurdum. Och han ger faktiskt inte den heltäckande bild han vill göra sken av (han har tagit hjälp av den tidigare DN-reportern Anders Bolling, numera lobbyorganisationen Näringslivets Medieinstitut (åtminstone hittar jag hans artiklar där)).

HJ börjar med att gå igenom olika extremväderhändelser som hagel, blixtar, tornados, ”vanliga” stormar, vindhastigheter m m och visar att IPCC säger att det inte finns en ökande trend för dessa. Jag har heller inte sett eller hört någon nyhetsmedia som har hävdat detta.

HJ säger också att det inte finns en ökande trend vad det gäller tropiska cykloner, vilket stämmer vad det gäller det totala antalet – men det har heller inte varit förväntat. [uppdatering 4/8: så här stod det t ex i IPCC AR4 WG1 från 2007:

There is also a less certain possibility of a decrease in the number of relatively weak tropical cyclones, increased numbers of intense tropical cyclones and a global decrease in total numbers of tropical cyclones”]

Vad HJ inte alls nämner däremot är att det finns dokumenterade trender vad det gäller starkare tropiska stormar och en förskjutning av dessa till högre latituder liksom kraftigare skyfall i samband med dem. IPCC AR6 kap 11.7.1 (TC = Tropical Cyclones):

”In summary, there is mounting evidence that a  variety of TC characteristics have changed over various time periods. It is likely that the global proportion of Category 3–5 tropical cyclone instances and the frequency of rapid intensification events have increased globally over the past 40 years. It is very likely that the average location where TCs reach their peak wind intensity has migrated poleward in the western North Pacific Ocean since the 1940s. It is likely that TC translation speed has slowed over the USA since 1900.”

Att det benämns enbart ”likely” är just för att det finns relativt sparsamt med data. Men trenden stämmer bra överens med kausalitet då haven har blivit varmare och tropiska stormar hämtar energi från haven.

Så ja, jag hävdar att HJ ger en felaktig bild av läget i detta avseende.


HJ säger sig vilja ge en bild av det aktuella forskningsläget men när han nämner att världen har blivit grönare på grund av en ökad CO2-halt i atmosfären så är den enda referensen en artikel från 2006 (eller om det var 2008). Varför valde han inte att hänvisa till IPCC här?

Ingen förnekar att CO2 kan ha en betydande påverkan på växters tillväxt under rätt förhållanden, men världen är inget kontrollerat växthus. Kanske nämner HJ inte IPCC:s bild eftersom verkligheten inte alls är så entydigt och självklar vad det gäller detta som så ofta påstås. En av Carbon Briefs genomgångar av IPCC-rapporten:

”However, it has low confidence that this CO2 fertilisation has also been the main driver of global greening, because land management is the dominating factor in some regions.

Jag har skrivit om komplexiteten tidigare: Världen blir grönare – men Moores argument är gulnande halmstrån

IPCC AR6 kap 2:

Det var ju det där med att hålla flera tankar i huvudet samtidigt…


När det kommer till skogsbränder (dvs wildfires, vet inget bra svenskt ord) kommer HJ med ett helt sant påstående men inte heller här hänvisar han till IPCC utan till en vetenskaplig artikel skriven av bl a Stefan Doerr från 2016. De konstaterade att det fanns en klart nedåtgående global trend vad det gäller skogsbränder. Det gör IPCC också.

Men, det är inte hela bilden här heller. Och eftersom HJ använt Doerr som en trovärdig källa kan vi väl se vad han och en annan forskare säger om just detta:

Orsaken till nedgången beror alltså främst på en nedgång i Afrika beroende på att människan förändrat landskapet. IPCC konstaterar samtidigt att skogsbränder i den boreala zonen har blivit större och förekommer mer frekvent. IPCC AR6 kap 2:

The boreal zone is also experiencing larger and more frequent fires, and this may increase under a warmer climate […] Box 4: Fire weather season has already lengthened by 18.7% globally between 1979 and 2013, with statistically significant increases across 25.3% but decreases only across 10.7% of Earth’s land surface covered with vegetation. Even sharper changes have been observed during the second half of this period (Jolly et al. 2015).[…] Fire frequencies under 2050 conditions are projected to increase by approximately 27% globally, relative to the 2000 levels

HJ visar ett klipp från Rapport där nyhetsankaret säger att skogsbränder har blivit allt vanligare. Han sätter en stor röd stämpel på detta: FEL! – som ett bevis på hur media överdriver.

Jag tycker tvärtom, att det är HJ som överdriver och jag kan inte begripa hur man orkar reta upp sig på den typen av hårklyverier. Men det tycks finnas en hel armé som bara ägnar sig åt att leta fel i media – och public service i synnerhet!

Jag tycker forskarnas kommentarer här ger en bild av svårigheterna och riskerna. En artikel på Carbon Brief om USA:s bränder belyser också saken. Självklart är det många saker som påverkar detta och inte bara temperaturen, men det är en del i det.


Vad det gäller torka och översvämningar kan jag väl hålla med om att det ibland görs lite väl långtgående uttalanden om vad som faktiskt går att belägga (av vad jag kan uttolka från IPCC:s rapporter). MEN även här finns det anledning att vara uppmärksam på vad man egentligen pratar om.

HJ säger att det inte finns någon ökande global trend i meteorologisk torka (”inget regn”), vilket även IPCC håller med om. Men det är å andra sidan inte heller vad som är förväntat, en del områden kommer bli torrare medan andra kommer få mer regn. Det globala ”medelvärdet” blir då inte särskilt intressant. Enligt IPCC går det att se en ökad trend i meteorologisk torka i Afrika och delar av Sydamerika (kap 11.6.2.6).

Det finns olika definitioner på vad torka innebär och det finns belägg för en ökning av många av dessa. IPCC kap 11.6.2.6:

In summary, there is high confidence that AED [Atmospheric Evaporative Demand] has increased on average on continents, contributing to increased ET and resulting water stress during periods with precipitation deficits, in particular during dry seasons. There is medium confidence in increases in precipitation deficits in a few regions of Africa and South America. Based on multiple evidence, there is medium confidence that agricultural and ecological droughts have increased in several regions on all continents

Som en forskare uttrycker det:

Likaså har man med hög säkerhet observerat en högre förekomst av samverkande värmeböljor och torka på en global skala under senaste århundradet. IPCC:

”In summary, there is high confidence that concurrent heatwaves and droughts have increased in frequency over the last century at the global scale due to human influence.

Samma resonemang gäller även för översvämningar, mönstren har ändrats och regionalt har man sett ökningar men det verkar inte finnas någon klar trend globalt sett. IPCC:

”In summary, the seasonality of floods has changed in cold regions where snowmelt dominates the flow regime in response to warming (high confidence). There is low confidence about peak flow trends over past decades on the global scale, but there are regions experiencing increases, including parts of Asia, Southern South America, north-east USA, north-western Europe, and the Amazon, and regions experiencing decreases, including parts of the Mediterranean, Australia, Africa, and south-western USA.”

Och vad säger modellerna om framtiden?

När det gäller temperaturen är modellerna väldigt samstämmiga men så är ännu inte fallet när det gäller nederbörden. I nedanstående bild visar dock kryssen områden där 90% av modellerna är samstämmiga, man kan t ex notera hur södra Europa förväntas bli torrare (du behöver inte gå i taket för att den visar RCP8.5, det vill säga ett ganska osannolikt värsta-scenario, det handlar om ”mönster”).


Det dör betydligt fler av kyla än av värme och t ex Bjørn Lomborg menar att uppvärmningen de facto räddar mer än 100 000 liv varje år. HJ tycks köpa den bilden rakt av:

Men inte heller här är det så enkelt. Dödsfall i samband med värmeböljor kommer ganska direkt och kopplingen till temperaturen är tydlig. Så är inte fallet med dödsfall relaterade till kyla. Flera studier visar att den pågående uppvärmningen inte alls kommer ”spara liv”. Läs kommentarer från forskare på området här.


Det var några punkter och nej, det är ingen fullständig genomgång av fakta och den enda sanningen. Jag ville bara ge några länkar och lite input som visar att den bild Henrik Jönsson vill förmedla om att media ljuger inte är direkt objektiv. Här är för övrigt en interaktiv karta om ett helt forskningsområde kallat attribution studies – som varken jag eller HJ berört trots att det handlar om just extrema väderhändelsers koppling till klimatförändringarna. Utifrån dessa studier är står det ganska klart att klimatförändringarna har påverkat extremvädersituationen.

Hela HJ:s tes handlade om att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, men jag tycker inte han är i närheten av att lyckas med det i denna video. Han är i mina ögon en populistisk opinionsbildare. Ni får göra vad ni vill med informationen, jag är fullt medveten om att det inte kommer göra varken till eller ifrån i ”debatten”.

HJ klämmer förstås också in de obligatoriska klippen på Greta Thunberg (the planet is on fire) och får även in Morgan Johansson och gängvåldet med kommentaren att det endast är i miljöfrågor som de hänvisar till ”enbart extremerna”. Jo tjena, hela Sverige kommer rasa ihop imorgon om vi ska tro riksdagsledamöternas inlägg i sociala medier. Men det tänker jag inte kommentera mer än så.

Jag försvarar inte allt mainstream media publicerar, det vore ett rent under om allt vore helt korrekt och felfritt. Men som jag sagt tidigare så är den slentrianmässiga kritiken om att ”media överdriver” ofta ganska slapp: Kritiken mot medias klimatrapportering är bedrövligt dålig

Det är bara att tugga i sig att media kommer att rapportera om rekordhändelser, så har det alltid varit. Jag hatar också deras ofta missvisande alarmistiska rubriker, men inte heller det är något nytt och som vuxen kan jag tycka man inte borde gå i taket för minsta sak (eller åtminstone försöka läsa själva artiklarna).

Under översvämningarna i Tyskland/Belgien hjälpte det inte att reportrarna typ i vartannat inslag i SVT lyfte fram att effekterna berodde på många saker och inte entydigt kunde kopplas till bara klimatförändringarna – halva Twitter gråtskrek ändå hur statsmedia var alarmistiska och det bara handlade om väder, public service var vänstervridet och vill bara rädda MP och så vidare.

Försök själv att få in alla nyanser i ett par minuters inslag (eller i ett blogginlägg). Henrik Jönsson lyckades inte särskilt bra trots han använde nästan 20 minuter…

Men något jag håller med honom om är att det är kontraproduktivt att överdriva åt det alarmistiska hållet, och det finns många namnkunniga klimatforskare som är irriterade över påståenden om att det är kört. IPCC förutspår inte människans närstående undergång. Jag kan också tycka det är jobbigt med de som går i taket för att minsta lilla inslag om väderhändelser inte explicit påpekar klimatförändringarna, om både du och jag inser den självklara kopplingen gör nog de flesta det. Och ja, jag har kommenterat sånt.

Här är för övrigt forskaren Knuttis reaktion på Rockströms et als senaste ”undergångsartikel” i PNAS. Även kända forskare som Michael Mann och Gavin Schmidt har kommenterat den och menar att det är mer av en debattartikel än en vetenskaplig artikel.

Här är ett tänkvärt inlägg på Real Climate av forskaren Gavin Schmidt om värstascenarier etc

Kritiken mot medias klimatrapportering är bedrövligt dålig

Det finns självklart saker man kan kritisera och klassa som överdriven alarmism inom klimatdebatten. Problemet är att så mycket av det som skrivs för att kritisera medias rapportering oftast är brutalt dåligt underbyggt och mynnar snudd på alltid ut i nästan parodiska felaktigheter. (Jag tänker inte kommentera överdramatiska tidningsrubriker, de skrivs inom exakt alla områden, sluta låtsas vara chockad över att de finns). Här följer några exempel:

9 augusti förra året publicerade IPCC sin sjätte stora rapport AR6 WG1 (dvs den delrapport som berör fysiken bakom klimatförändringarna). Två dagar efter detta valde Fokus istället att göra en egen amatörbedömning där ”Erik Hörstadius stämmer av kunskapsläget i klimatfrågan”.

Det är en helt makalöst kass artikel, skrev om det här. IPCC hade alltså precis slagit fast att det inte råder några som helst tvivel om att uppvärmningen beror på våra utsläpp. Hörstadius:

”Här är är två centrala klimatfrågor som vetenskapen ännu inte har svar på: Hur mycket av temperaturökningen beror på människans användande av fossila bränslen? Alltså: hur antropogen är den, respektive hur mycket beror på naturlig variation.”

SD:s Elsa Widding används som referens för att berätta att det bara är pensionerade professorer som vågar ha en avvikande uppfattning då de inte längre riskerar att missta forskningsanslag.

Hörstadius ifrågasätter om forskningen verkligen är överens om att mänsklighetens utsläpp påverkar klimatet med hänvisning till ett gammalt upprop (som jag har skrivit om här: 31000 forskare bestrider konsensus om klimatet. Eller?

Ekonomen John Hassler berättar vikten av att applicera marknadsekonomi och tillfrågas om vad de naturvetenskapliga forskarna kommit fram till:

– Jag har länge noterat hur stor osäkerheten är. IPCC kan faktiskt inte ens fastslå bortom allt tvivel att den globala uppvärmningen beror på utsläppen.

Tvärtemot vad IPCC-rapporten säger.

Ekonomen Nordhaus åsikter tas upp. Icke-forskaren Michael Shellenbergers åsikter om att de fattiga måste få fortsätta använda fossila bränslen lyfts. Och så vidare, för det finns fler felaktigheter: Tips till klimatdebattörer – artiklar i Fokus och SvD.

Det var alltså en rapport om den fysikaliska vetenskapen som forskare har sammanställt under ett par års tid. I Fokus är det ekonomer som får ge sin syn på saken, sammanställt av en skribent som, vad jag kan hitta, aldrig skrivit om vetenskap tidigare. En lång radda av gamla uttjatade felaktiga påståenden.


Lobbygruppen Näringslivets medieservice påstod att när medier skriver om havsnivåökningar så nämns enbart värstascenariot i en majoritet av artiklarna. Men för att komma fram till detta var de tvungna att ignorera 75 procent av alla de artiklar de undersökt, och dessutom felklassificerat ett antal som jag orkade kolla. Men inte ens då var utslaget särskilt klart: Svårt ta er klimatstudie om medierna på allvar


Kvartal publicerade så sent som i slutet av förra året artikeln Från istid till värmedöd där det beskrivs att människan alltid har larmat om undergång. På 1970-talet handlade det om varningar för en ny istid och nu är det värmekollaps. Baserat på tidningsklipp konstateras att: ”Slutligen, för 50 år sedan spåddes alltså istid och mänsklighetens undergång.

Genom att körsbärsplocka kan man få fram precis vad man vill. Det här är gammal skåpmat i klimatdebatten och det är bedrövligt att skribenten inte med ett ord belyser att skillnaden då och nu är avgrundsdjup! Men redan på 70-talet handlade en klar majoritet av de vetenskapligt publicerade artiklarna en uppvärmning. Alarmism om istid på 70-talet? Konsten att plocka körsbär.

En Aftonbladetartikel ska till exempel ha hänvisat till ”klimatforskaren Göran Windelius som tillsammans med internationella forskare studerat himlakropparnas rörelser och jämfört med långa tidsserier av väderstatistik.” 

Klimatforskare?

Enligt Google scholar finns han med på en artikel och ett kapitel i en bok, men han har ingen anknytning till något universitet eller liknande. Här en text där han beskriver sin tes som handlar om att astronomiska cykler kan förklara uppvärmningen. Den är från början av 1990-talet men det är EXAKT samma argument som fortfarande snurrar runt på Klimatsans och andra bloggar. Hur många sådana hypoteser finns det? Klimatspådomar vi (inte) minns. Genom att körsbärsplocka skulle jag kunna skriva samma artikel som Kvartal publicerat, men att det i stället handlar om att man på 2010-talet larmar för en ny istid.

Kvartal berättar också att det tydligen skrevs om en kommande istid i skönlitteraturen. ”Klimatfrågan behandlades även litterärt. En roman med klimattema av Christer Persson, Den inre fienden (Bonniers 1971), fick fina recensioner på Dagens Nyheters kultursida den 24 september detta år. Boken skildrade en snar ”framtid då naturresurserna var förstörda” och jorden var snudd på obeboelig: en ny istid var på väg, på vintern var det minus 70 grader!

Där ser man.

Det hänvisas även till Tor Ragnar Gerholm, professor i kärnfysik och folkbildare. Han var alltså inte klimatforskare men mycket aktiv i klimatdebatten. Han satt exempelvis i ”tankesmedjan” Science and Environmental Policy Project (SEPP) vetenskapliga råd. Det är fysikern Fred Singers organisation och han har varit en nestor i att bestrida vetenskapen bakom försurning pga SO2-utsläpp, freoners verkan på ozonlagret och klimatförändringarna.

Visst förekom det larm om en ny istid, men det som beskrivs i Kvartals artikel är inte ett dugg representativt för vad vetenskapen då sa! (Och tänk att när den här typen av argument förs fram så glöms det alltid bort att samma människor och samma organisationer som dissar IPCC också spådde västvärldens undergång när utsläpp av bly, SO2, freoner osv skulle regleras).


Elsa Widding är ju en följetong här på bloggen. Hon säger sig vilja förklara för folk vad som ”egentligen” står i IPCC:s huvudrapporter till skillnad från vad media gör:

”Det övergripande syftet med mitt engagemang är att försöka bidra till en opartisk och saklig debatt baserad på data och faktiska observationer i IPCCs vetenskapliga underlag. Jag baseras i allt väsentligt mitt arbete på IPCCs vetenskapliga rapporter.

Faktum är att hon enligt egen utsago tänkt berätta om detta i en bok med arbetsnamnet Blåsningen. Tydligen skulle den ha getts ut i slutet av förra året men hon hade blivit rådd att avvakta till efter IPCC AR6-rapportens alla delar getts ut och sammanställts i en ”syntesrapport” (planerad till i slutet av 2022). Anledning ska vara att hon blev ”nu osäker på hur jag får använda bilder och referat från AR6 eftersom denna enbart finns i draftversion.

Alltså, man får inte använda deras bilder i kommersiellt syfte utan tillstånd ens efter finala rapporterna är klara.

En krystad förklaring i mina öron men jag antar att Sverigedemokraterna tyckte det passade bra att hon sköt upp publiceringen till efter valet just som hon anslutit till partiet (hon står som nr 12 på deras riksdagslista och kommer med all sannolikhet sitta där efter valet).

Varför då frågar ni kanske? Jo, för att hon inte alls har koll på vad IPCC säger, och för att det mesta hon framför går helt på tvärs mot även de mest säkerställda slutsatserna. Se några av mina inlägg här, här, här, här, här, här eller här osv. Två andra korta exempel:

I intervju 2019: ”Koldioxidhypotesen lades fram redan 1816 men är fortfarande inte mer än just en hypotes, förklarar hon.

I ett brevsvar till frågor från SVT (som hon själv publicerat på Klimatupplysningen) påstår hon att IPCC skrivit ner säkerheten om hur mycket människan påverkat uppvärmningen och att de inte längre anger några siffror:

Men det är helt enkelt inte sant (understrykningarna hör samman med annat inlägg dock):

Och det här är INTE några undantag utan snarare regel (det är dock inget som t ex Kvartal brydde sig om när de gjorde en timslång intervju med henne och inledde med att belysa hur hon förtjänstfullt ”visselblåste” i Nuonaffären).

Widdings kommentar om Greta Thunberg är med tanke på detta närmast tragikomisk (samma intervju som ovan):

”– Hon [Greta] är vuxenvärldens förlängda arm, en lobbyist helt utan koppling till vetenskap. Dessutom är hon inte insatt i sakfrågan även om hon säkert har lärt sig några användbara fraser utantill. Jag ser det som omöjligt för en person som inte ens gått klart skolan att sätta sig in i de här komplexa frågorna.

Greta säger, vad jag vet, att vi ska lyssna på forskare, inte på henne.


Lena Andersson: : Journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan (Svenska Dagbladets ledarsida (21/8 2021)).

Man måste få ha olika åsikter utan att hängas ut som kättare.” .

Hon replikerar på kritik:

Då är det knappast för mycket begärt att medborgarna får höra oklarheterna diskuteras tills de är nöjaktigt utredda.”

Jo, man får ha olika åsikter, men man kan inte räkna med att bli tagen på allvar när man i en av Sveriges största tidningar gång på gång kläcker ur sig rena felaktigheter. För det handlar inte om tyckande utan om vad som är vetenskapligt publicerat. Och hur kan något bli nöjaktigt utrett när LA i sina texter visar att hon själv inte ens brytt sig om att öppna och titta efter vad de rapporter hon sågar faktiskt skriver om saken!?

(Jag har skrivit om det flera gånger på bloggen, t ex här, får räcka så nu…)

Här har jag skrivit om statsvetare Emil Uddhammars artikel 2019 i Axess, Kraven på lydnad i klimatdebatten. Det finns en del ansatser jag kan hålla med om men som i nästan alla av dessa pseudokritiska inlägg trillar det över kanten, för det blir så uppenbart att han inte tagit del av vad som utspelats genom decennierna. Han skriver:

”Grunden för den offentliga journalistiken och debatten i ett öppet samhälle bör vara ett kritiskt förhållningssätt. Så brukar vi tänka, och det gäller givetvis även läsare och allmänhet. Detta är också i linje med vetenskapsfilosofen Karl Poppers kritisk-rationella metod, vilken han kortfattat beskrev som ”conjectures and refutations”, teser och motbevis.”

”Här handlar det alltså om att åstadkomma blind tro och lydnad hos läsaren; krisen är så stor, tycks Alestig och Guardian mena, att normala kritiska kapaciteter – ”vårt försvar” – bör läggas åt sidan.”

Teser och motbevis ja. Vet Uddhammar exempelvis hur många gånger den danske astrofysikern Svensmarks hypoteser dragits fram och påståtts ha ignorerats? Otaliga. Och det görs fortfarande. Men Svensmarks artiklar finns kommenterade i alla de fyra senaste stora rapporterna. Ja, ALLA. Hans hypotes korrelerar helt enkelt inte med observationer.

Har den kände forskaren Richard Lindzens hypoteser ignorerats (som t ex förvillarnätverket Clintel påstår efter senaste IPCC-rapporten)? Här är några vetenskapliga artiklar som undersökt saken:

Fu 2001, Lin 2002, Hartmann 2002, Lin 2004, Wong 2004, Forster 2006, Su 2008, Murphy 2009, Chung 2010, Trenberth 2010, Dressler 2011.

Det diskuteras även i IPCC förra rapport. Så nej, det har inte ignorerats. Karl Popper skulle vända sig i sin grav om man visste i vilka sammanhang hans namn används. För så här fortsätter det i all oändlighet.

Om man vill ha en konstruktiv debatt får man fan anstränga sig lite och åtminstone ge sken av att man gjort lite efterforskningar på riktigt. Det är lätt att linda in sitt tyckande i fina teoretiska resonemang om hur en debatt minsann ska föras med ett öppet kritiskt sinne där alla ska få komma till tals. Men det funkar inte när bara ”ena sidan” måste förhålla sig till vad som är vetenskapligt publicerat. Visst bör man ge alla en ärlig chans men efter ett tag kan man faktiskt förbruka sitt förtroende som trovärdig källa.


Ann Charlott Altstadt har ju en inledande bra ansats när hon på Bulletin kommenterar Media rapporterar fel om FN:s klimatrapport. Hon skriver:

Det mest extrema scenariot RCA8.5 [ska vara RCP8.5], som 2013 lyftes som det mest troliga, bedöms ha låg sannolikhet för att faktiskt inträffa.”

Det är sant att detta scenario numera bedöms som osannolikt och jag kan hålla med om att det kanske kunnat meddelats tydligare (även om exempelvis Rockström påpekat det i Aktuelltsändning). Det finns dessutom forskare som fortfarande använder uttrycket business as usual om detta scenario, vilket inte är sant.

Men nej, IPCC gör ingen sannolikhetsbedömning av scenarierna i WG1-rapporterna och det stämmer inte att de tidigare bedömde detta scenario som mest sannolikt som Altstadt påstår.

Hon refererar till statsvetaren Roger Pielke Jr som har detta som något av en käpphäst. Hon (dvs Pielke Jr) menar att scenariot är byggt på helt befängda antaganden om utsläppsnivåer. Men det går att hamna på dessa koncentrationer av koldioxid i atmosfären även på ”annat sätt” beroende på osäkerheter i kolcykeln och liknande (även om alla forskare verkar vara rörande överens om att det inte längre är sannolikt). Från IPCC:

Och man kan ju tillägga att det inte är särskilt länge sen Pielke Jr själv ansåg att RCP8.5 inte var tillräckligt alarmerande för att beskriva framtiden: The fierce debate over future scenarios (RCP8.5)

Men Altstadts antydan till rimlig kritik blandas ganska omedelbart upp med felaktigheter och halmgubbar. Här om mediernas rapportering om extremväder:

Och de låter oss också helt felaktigt tro att klimatpanelen konstaterat att extremväder som översvämningar, extrem blåst, hagel, åskväder, blixtar och tropiska cykloner beror på ökande koldioxidutsläpp. Vilket inte stämmer.

Jaså, gjorde de? Det går säkert att hitta exempel men det var knappast vad medier i stort rapporterade om (av det jag läst och vi får heller inga exempel från Altstadt). Snarare är det hon som helt låter bli att nämna de trender som faktiskt är säkerställda. Här från SVT:

DN tar heller inte upp de väderextremer som Altstadt nämner. Inte ens i Aftonbladets artikel med den löjliga rubriken Skräckrapport för klimatet nämner det, texten är betydligt mer sansad än rubriken. (Ja, jag tycker också de borde sluta med sån skit men man behöver ju inte bli tramsig och och avfärda all klimatforskning för det.)

Och sedan kommer de närmast obligatoriska halmgubbarna:

Mot det politiska klustertrasslet hjälper det knappast att nolla utsläpp. Om inte återgången till ett förindustriellt agrarsamhälle, medan Indiens och Kinas ekonomier får växa på fossila bränslen, är ett rättmätigt straff för vår västerländska existens.”

Från en som beskyller andra för alarmism…


Med detta sagt, det finns extremister som överdriver åt det alarmistiska hållet:

Men, det är nästan undantagslöst så att de som ska ”vara skeptiska” på ledarsidor och i krönikor tar detta som intäkt för att IPCC:s slutsatser inte är att lita på, att alternativa hypoteser och naturliga faktorer som påverkar klimatet ska ha ignorerats och så vidare.

Det är inte så att man inte ”får” kritisera klimatdebatten. Allt detta har bara ältats till förbannelse och kultursidornas nutida gnällargument har motbevisats för minst tio år sen (låt mig gissa att de flesta av dessa låtsasskeptiker började engagera sig i klimatfrågan först när Greta Thunberg fick media att lyfta frågan, nästan 30 år efter att världens länder var överens om att minska utsläppen).

De har inte tystats, det ges ut böcker, debattsidorna har varit fulla med inlägg, M och KD tog dessutom hjälp av Stockholmsinitiativet att anordna seminarier för Riksdagen där dessa röster fick höras och berätta om Climategate och allt vad det var. Lomborg kan retweeta väderkartsgate och vinkla siffror precis hur han vill men har ändå fritt inträde till alla konservativa ledarspalter världen över. Osv osv.

Man behöver definitivt inte vara dum för att börja tvivla på klimatvetenskapen. Jag tror inte folk i allmänhet är medvetna om hur omfattande och övertygande desinformationskampanjerna har varit genom åren, vilket jag beskrivit i min bok Spelet om klimatet.

Väderkartsgate del 2

Det blev ett himla hallå om mitt inlägg om de där alarmistiskt färgade väderkartorna igår. Och sådana här saker tar aldrig slut. Om den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson pudlade för att han okritiskt delade meme från SD-revolver-Kjelle?

Nej, inte vad jag kunde se och det brukar inte funka så i den här ”debatten”. Istället slängdes nästa bild fram. Jag orkade inte kommentera den då, vilket togs för intäkt att han hade haft rätt i alla fall (som också brukligt är).

Det är nedanstående bild det handlar om. 10 °C visas med varma färger, ytterligare ett, som han säger, bevis för att en ”Subtil hjärntvätt av svenska folket pågår”:

Som vanligt får man bara en bild utan länk och utan uppgifter om varifrån och när skärmdumpen är tagen. Ska man körsbärsplocka är det förstås bra om det blir så svårt som möjligt att kolla upp kontexten bakom ett påstående. I det här fallet var det dock inte så svårt, bilden är från TV4 Nyhetsmorgon den 9 juli (kan ses t o m 23 juli).

Så hur alarmistiskt var programmet?

I själva väderpresentationerna används nedanstående karta, här vid ca 11 min in i programmet (ta mina tidsangivelserna med några nypor salt…):

Ungefär 18 min in körs ett lite längre inslag om vädret. Återigen används denna karta:

Men efter några minuter dyker den upp: hjärntvättarkartan:

Men bara ett kort ögonblick senare slänger de in Europakartan:

Nu är det grönt och kallt i Sverige!!! Hm, syntax error i hjärntvättandet och svenska folket blir alldeles förvirrade över vilket budskap etablissemanget egentligen försöker propagandera ut.

Jaja, man får förstås välja att gå i taket över färgvalet om man vill. Det är väl bara att acceptera att grävstjärnan Rebecca Weidmo Uvell och Samnytt gör vad som helst för att få sina klickpengar men det är rätt sorgligt att riksdagsledamöter hämtar näring ur samma mylla.

Läser man in en konspiration i detta skulle jag nog vilja påstå att det är ett lackmustest på hur långt ner i kaninhålet man har krupit. Jag tror större delen av Sveriges befolkning mest tar fram skämskudden över att detta faktiskt debatteras. Ja, jag tror faktiskt att även större delen av Jan Ericsons partikollegor gör detsamma (tyvärr inte alla dock). Men det är öronbedövande tyst från dem – rent ut sagt pinsamt för att vara Sveriges näst största parti.

Citerar Ali Esbatis kommentar om hela det här tramset: Jag tycker ändå att det är en speciell känsla, detta att i realtid se bärande delar av vår civilisation kollapsa. Här illustrerad av att en M-riksdagsman jobbar vidare med tanken om att rapportering om lufttemperatur utgör ”subtil hjärntvätt av svenska folket”.

Väderkartorna hjärntvättar svenskarna

Slutsats kvarstår. Subtil hjärntvätt av svenska folket pågår.”

Ovanstående är ett ordagrant citat från den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson (JE) – som länge har ifrågasatt IPCC:s slutsatser. Här är hela tweeten:

Det handlar om att svensk media använder en alarmistisk färgsättning av väderkartorna. Det har cirkulerat många sådana fejkade påståenden i olika utformning på sistone, se några nedan. JE:s första tweet (som han raderade efter jag kommenterat att den visade minusgrader i Sverige, för att sen lägga ut den på nytt när han ”kollat med sina källor”, men då delat upp bilderna och tagit bort kommentaren ”Peter Lindmark väderservice”) kommer från nedanstående FB-inlägg:

Bilden sägs komma från ”Kjelle Eklund” och länken går till dennes FB-konto som inte varit aktivt på flera år:

Kjelle med revolver och SD-logga….

Stämmer väderkartorna? Ja, det gör de säkert var för sig. Men den svenska bilden är inte från TV4 som JE och PL hävdar utan från SVT:s Morgonstudio. Och nej, bilden kommer inte från SVT:s torsdagssändning, meteorologen på bild jobbade inte ens under torsdagens sändning (kolla SVT-Play själv). JE:s påstående ovan är alltså inte sant oavsett vad hans anonyma källor hävdar.

Tittar man på den spanska bilden ser man som sagt att det är minusgrader eller strax över nollan i Storbritannien och södra Sverige (vit/turkos färg). Jag tänkte först att det är taget från en annan tidpunkt men så behöver inte vara fallet. En person på Twitter påpekade att det faktiskt står 850 HPA på den spanska bilden.

850 hPa (hektoPascal) visar temperaturen cirka 1500 m upp i atmosfären. Där påverkas inte temperaturen av dag-natt-variationer och visar mer tydligt hur varm- och kallfronter rör sig och brukar därför användas i prognoser istället för marktemperaturer. Här dagsfärsk bild och text från ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

”Air temperatures (in ºC) at 850 hPa (about 1.5 km above sea level) are shown using colour shading with intervals of 4ºC – click on the middle icon to the bottom right for the scale.

The 850 hPa level is usually just above the boundary layer and at this level the day-night variation in temperature is generally negligible.   Therefore air temperature at 850 hPa can be used to distinguish between warm and cold air masses or indicate frontal zones (i.e. areas of large temperature gradient, where the isotherms are more closely packed together).  Sometimes the temperature at 850 hPa can be used to assess roughly the maximum daytime temperature at sea level by adding 10ºC to 15ºC (interpolate for higher ground).  However, there are situations when this method does not apply, particularly in winter.

Och vad visar den svenska väderkartan från oklart datum, marktemperaturer? Jag har ingen aning men det finns inget som tyder på att den gjorda jämförelsen är äpplen mot äpplen.

För övrigt tycker jag det här är rent jävla trams. Man letar upp detaljer, enstaka fel i media, förvanskar och förstorar och ropar sig blåa om konspiration.

Jo, spansk media kan också använda rödfärg, här från samma datum som JE/PL:s bilder ska vara tagna ifrån:

Jan Ericson är inte enda moderaten som håller på med det här tramset, än värre är väl Lars Beckman som gång på gång bara ”ställer en fråga”:

Ingen av kartorna är från det år som anges i bilden, vilket Källkritikbyrån har tagit upp. Det är dessutom två helt olika typer av väderkartor som används, se text under bild nedan.

Det är dock inte sant som Källkritikbyrån säger att enbart handritade kartor användes 1986, men grafiken var inte på samma nivå som nu:

Visst är det kul att vi fått hit Trumpismen? Steve Bannons ord ekar: Flood the zone with shit! Jag är faktiskt förvånad över att ett seriöst parti som Moderaterna låter det här pajaseriet få fortsätta. Eller var förvånad rättare sagt, numera blir jag inte längre förvånad över något som dras upp av vissa politiker. JE har många följare på Twitter och tokrasisten Katerina Janouch retweetade hans inlägg ovan. Men jag lär väl bli förvånad över att jag kommer bli förvånad över kommande utspel. Valrörelsen har ju knappt börjat.

Sådant här slutar aldrig, en ny bild spottas fram, se Väderkartsgate del 2.

[Uppdatering: Här en tråd om motsvarande tjafs i Storbritannien:

[Uppdatering 24/7: Sverigedemokraterna ville uppenbarligen inte heller missa chansen att lägga en bredsida mot mainstream media via deras youtubekanla Riks:

Lena Andersson undviker kärnfrågan (igen)

Lena Andersson är återigen i klimattagen med en text på SvD:s ledarsidor (9 juli). Ännu en gång verkar det handla om ilskan över hur journalister bedriver klimataktivism och att ”klimatåtgärder” inskränker människans frihet. Ingressen:

Särdraget hos den fria ekonomin är att den saknar mål. Den går därför inte att förena med klimatrelaterade krav på målstyrning av produktionen, med mindre att den inte längre blir fri.

Eller jag får nog rätta mig, det är inte människans frihet hon åberopar. Det verkar vara människans frihet att driva företag utan att staten lägger sig i som är bekymret. Ja, i mina ögon tycks artikeln mest handla om den kränkthet hon känner över diskrepansen mellan verklighet och hennes utopiska bild av hur samhället borde fungera.

LA menar att eftersom nedstängningar och husarrester under pandemin fick en högst marginell påverkan på CO2-utsläppen så är det ett bevis på vad som är möjligt och önskvärt att göra gällande ”klimatpåverkande aktiviteter”. Hon fortsätter:

”I stället fortsätter en aktivistisk klimatjournalistik att utifrån forskningsrön göra upp skrivbordskonstruerade planer på hur samhällen ska styras och utformas. Som om det vore för naturvetenskapen att avgöra och inte längre ett ämne inom den politiska filosofins domän, en fråga om vad människan är och inte är, om oföränderliga idéer rörande frihet och tvång, rätt och orätt.”

Nej, det är förstås inte upp till naturvetenskapen att bestämma hur vi styr samhället. Men, och det är här LA vimsar ut i tassemarkerna, vi har att rätta oss efter fysikaliska och biologiska ”lagar” vare sig vi vill det eller inte.

Man kan till exempel bli kränkt av att fisken tar slut vid långvarigt överfiske (oaktat orsak) men det får till slut konsekvenser och vi har sett otaliga exempel på detta. Om vi inte vill uppleva dessa kända och okända konsekvenser finns det bara ett alternativ, att ändra beteende. Hos marknadsfundamentalister kan det dock låta så här:

Climate Policy: Adaptation, Not Mitigation. ”When fish get harder to catch, fishermen whose incomes are at stake have every incentive to find ways of increasing productivity of fisheries (e.g. fish farming) or lowering their production costs, or both. And to the extent that fewer fish of one species means that the price of those fish will rise, market opportunists have an incentive to find a substitute that is cheaper.”

Det är lite som när Gråben rusar ut för ett stup och sen försöker backa tillbaka. Jämför torskfisket i Newfoundland och Norge som var på väg åt samma håll båda två. (Självklart ligger det annat bakom än enbart marknadsmekanismer (som idiotsubventionerad EU-fiskeflotta)).

Samma princip gäller förstås vad det gäller klimatet. CO2 absorberar IR-strålning, man kan bli kränkt av detta faktum men det är inte särskilt konstruktivt. I den pseudoklimatdebatt som rasat på kultur- och ledarsidor har LA hyllats för att hon vågar ställa ”kritiska frågor” – en intellektuell person som törs vara skeptisk och ”svära i klimatkyrkan”.

Maciej Zaremba i DN”Låt oss vara rädda om skeptikerna, de är ju så sällsynta”

Nina Solomin: Hur högt i tak har vi för de relevanta frågorna? – Fokus: ”Ja, de få individer som inte automatiskt gör och tänker som alla andra, är värdefulla för ett samhälle och en kultur som vill vara fri och intellektuellt vital. Dissidenterna i Sovjetunionen och det kommunistiska Europa var av det slaget.”

”För hur högt i tak har vi? Det är något som alla kulturredaktörer – och andra publicister – bör reflektera över. Ställs de relevanta frågorna? Eller är det så, som Andersson befarar i sin klimatkrönika, att det i vissa ämnen blivit suspekt att ställa frågor, ”för det ser ut som tvivel”.

Men vad är det för ”skeptiska frågor” hon ställt? Jag hittar dem inte. Jag ser enbart bevis för att hon inte lyft ett handtag för att se efter vad forskningen faktiskt säger. Det kommer ALLTID finnas akademiker som har avvikande åsikter om allt möjligt, det är en helt annan sak att publicera vetenskapliga bevis för dessa åsikter. Aldrig har väl dessa åsiktsmaskiner haft så stor makt och möjlighet att tjäna pengar som nu?

Jag klipper in från tidigare inlägg:

Låt oss en gång för alla klargöra att irritationen över Anderssons och liknande krönikor inte handlar om att de ställer frågor om vad vetenskapen egentligen säger. Alla borde vara nyfikna över den saken.

Lena Andersson, SvD… knappast för mycket begärt att medborgarna får höra oklarheterna diskuteras tills de är nöjaktigt utredda. En sådan är varför det har funnits värmeperioder innan människan brände kol, körde bil och flög. Frågan är allt annat än insinuant, för jag känner inte till svaret.

Altstadt, FokusJag vill exempelvis veta hur mycket människans utsläpp betyder i jämförelse med solens aktiviteter och är sambandet verkligen kausalt mellan ökade mängder koldioxid och temperaturökning?

Irritationen handlar om den häpnadsväckande slutsatsen att då de själva inte vet, så vet heller ingen annan. Eller att det skulle vara ett bevis på en konspiration vars omfattning vi aldrig sett maken till. Utan att uppvisa en antydan till att ha gjort en bakgrundskontroll bortom diverse blogginlägg slänger de sig istället på tangentbordet och skäller ut journalister och forskare efter noter.

Andersson påstår exempelvis att IPCC:s sammanfattande rapporter skulle mörka naturliga orsaker till klimatförändringarna, för där ”anges enbart människoskapade orsaker.” Det tar en minut att kontrollera att detta inte stämmer, något Andersson inte iddes göra (men beskyller andra för att inte vara kritiskt tänkande). Det här är standardmyt 1A hämtad direkt från nätet. Mycket annat av det hon påstår ligger på samma nivå. Inget av det som Andersson och andra kulturpersonligheter lyfter fram är något nytt, det har ältats i decennier.

IPCC har förstås inte heller ignorerat solens inverkan. Professor Lennart Bengtsson brukar gå hem i ”skeptiska” läger, hör honom i SwebbTV 2021 förklara att solens variationer inte korrelerar med nutida uppvärmning.

IPCC har heller inte ignorerat exempelvis Lindzens irishypotes eller astrofysikern Svensmarks forskning om solens aktivitet och kosmisk strålning, den finns kommenterad i alla de fyra senaste IPCC-rapporterna. Hypoteserna korrelerar helt enkelt inte med observationer. Om du inte litar på IPCC, läs vad Svensmark själv skrev 2009 då solen gick in i en mycket låg aktivitetsfas: den globala uppvärmningen har slutat och en nedkylning har börjat (WUWT 2009). Så blev inte fallet.

Och så vidare…

Idag är koldioxidens drivkraft i uppvärmningen inte bara en hypotes utan även empiriskt uppmätt, både vid jordytan (Feldman m fl 2015) och globalt via satellit (Kramer m fl 2021) – men ja, det är än så länge relativt korta mätserier och bara några av alla de pusselbitar som utgör helheten.

Det är mer än trettio år sedan världens alla länder var överens om att göra något åt utsläppen. I demokratisk anda har möte efter möte hållits för att få till avtal och en fungerande väg framåt. Även om det bevisligen inte gett önskade resultat kämpar folk röven av sig för att komma tillrätta med problemen på en demokratisk väg.

Likförbannat har varenda kultursideartikel som ”ställer kritiska frågor” refererat till filosofen Torbjörn Tännsjös inspel om att vi kanske måste ha en mer auktoritär styrning av samhället för att komma tillrätta med utsläppen. Som vore det en allmänrådande inställning hos de som faktiskt vill åstadkomma en förändring. Och nota benne, det inkluderar större delen av näringslivet!

Och kulturkrigarna nämner oftast inte med ett ord all den skit som gjorts, och fortfarande görs, för att motarbeta minsta åtgärd. Till och med sagde Lennart Bengtsson kallar tongivande ”skeptiska” rapporter för rena beställningsjobb med avsikt att förvanska vad forskningen faktiskt är överens om.

Forskare lägger enorm tid och kraft (nej, de blir inte avlönade av IPCC) för att sammanställa aktuellt forskningsläge. Någonstans måste dock vetenskap förmedlas till beslutsfattare och därför sammanställs även IPCC:s rapport Sammanfattning för beslutsfattare gemensamt av forskare och beslutsfattare, där forskare har ansvaret för att de som skrivs där också är det som beskrivs i huvudrapporterna.

Samma personer och organisationer som i decennier påstått att det inte skett någon uppvärmning försöker närmast desperat få det till att denna rapport är felaktig.

Nej, LA ställer inga ”kritiska frågor”, hon uppvisar bara en öronbedövande slapphet och arrogans. Och att hon sen hyllas för att vara skeptisk lagd är bisarrt för det är inget annat än kunskapsförakt. Vi lider definitivt ingen brist på denna typ av pseudoskeptiker.

Tänk om hon istället kunde ge oss något konkret råd om vad som skulle få henne att läsa/lyssna på naturvetenskaplig forskning!? Vi kan nämligen inte begära att världens akademiker ska göra mer för att förmedla kunskap än vad som har gjorts i klimatfrågan. Det går fan inte. Ändå ignoreras det. Eller om hon åtminstone kunde vara ärlig och säga att ja, det händer men jag skiter i alla bevis för rättigheten att göra som jag vill väger tyngre.

Jag vet förstås varifrån hon/de ha fått sina tvivel och jag har också i en mängd inlägg berättat varför man bör vara skeptisk (ja, på riktigt, inte bara vara motvalls för sakens skull). Eller varför inte läsa min bok Spelet om klimatet. Finns som både inbunden och pocket (tror Adlibris fortfarande har halva priset för den inbundna).


Det är inte bara naturvetenskapliga forskare som är överens om att åtgärder krävs för att förhindra allvarliga följder på grund av de pågående klimatförändringarna. Institute for Policy Integrity (New York University of Law) gjorde 2021 en undersökning där alla ekonomer som publicerat vetenskapliga artiklar inom klimatområdet tillfrågades om hur de såg på problematiken. 738 av dem svarade (svarsfrekvens 34%). Som synes i bilden nedan är det ytterst få som anser att konsekvenserna av klimatförändringarna är överdrivna.

Motorn i klimathotsförnekeriet har allt sedan början varit självutnämnda libertarianska/konservativa tankesmedjor. Lena Andersson tycks resonera enligt samma mall där ekonomin liknas vid en naturlag och jag får erkänna att jag ibland blir förundrad över hur naivt många av dessa marknadsfundamentalister ser på världen. I senaste krönikan skriver LA:

”… den fria ekonomins fundament, idén om att uppfylla det naturligt goda för det godas skull, individuellt självbestämmande, i motsats till nytta och ändamålsenlighet. Icke godtyckliga regler är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium. Om staten styr medborgarnas liv men gör det lika för alla har vi givetvis inte en fri ekonomi.

Herregud, det naturligt goda för det godas skull! Det går inte en dag utan att man får höra om diverse avarter och skit producerat i ”den fria ekonomins namn”. Att ogilla detta betyder inte att man därför vill införa kommunism. Hela anförandet är en jättelik halmgubbe, visst finns det några som ”vill ha det lika för alla” men det är knappast vad Parisavtalet innebär.

LA tycks vidare mena att Parisavtal och liknande målstyrning är att likna vid planekonomi och kränker den personliga friheten och principen om äganderätten. Argument som använts av Timbroanknutna personer i urminnes tider. Redan 1997 fick vi reda på att vi behöver äga de vilda djuren lite mer så ordnar det sig med utrotningar och sånt: Stefan Kraft rasar mot mot Göran Perssons miljöpolitik (tagen från denna tweet, samma sak upprepas i Krafts text Rörelsens gröna ansikte):

Anledningen till att vi har fått en bättre miljö är för att samhället har agerat trots högljutt motstånd från konservativa krafter med exakt samma argument och alarmism varenda gång. Det gäller i allt från utsläpp av SO2, freoner, PCB, bly från bensin och så vidare. Utfasningen av dessa problem skedde inte av sig självt på grund av en ekonomisk innovationslusta, åtgärder motarbetades i det längsta. Att marknadskrafterna är en enorm drivkraft när det väl sätter igång är en helt annan sak.

Visst innebär reglering av dessa utsläpp inskränkningar i företagsägarnas frihet att göra som de vill, men tänk om LA kunde reflektera över övriga medborgares frihet att behöva utsättas för dessa utsläpp. I alla nämnda fall är vetenskapen så klar den kan bli och i alla dessa fall har lobbyorganisationer hävdat motsatsen. Och gör så fortfarande.

Vems frihet är viktigast?

I inget av ovanstående fall har det krävts kommunism för att rätta till problemen. I inget av dessa fall har det inneburit samhällskollaps. Det är dock vad som påståtts varenda gång av kränkta libertarianska lobbyorganisationer och tankesmedjor.

Är frihet endast kännetecknat av att få driva företag som man vill? Hur påverkar det MIN frihet att exempelvis Hökmark driver en tankesmedja ihop med känd vetenskapsförnekande lobbyist utan att uppge finansiering SAMTIDIGT som han var välbetald EU-parlamentariker (med förmåner vanligt folk bara kan drömma om)?

Vill vi ha demokrati eller gå tillbaka till småfurstedömen där företagsledare bestämmer vad som är frihet?

Idag publicerar Timbro/Smedjan inlägg om att vi ska avhjälpa vattenbrist genom att höja priset när det behövs istället för att reglera användandet på annat sätt. Vilket i praktiken innebär att de som har råd kan fortsätta precis som de vill medan andra får stå för anpassningen till verkligheten. Är det frihet? För vem?

LA: ”Om dessutom växthusgaserna görs om till ett slags gift blir det visserligen absurt men åtgärderna står åtminstone inte i strid med de självägandets principer som många i smyg håller högt fast de har orsakat vår stundande ruin. Då kan utsläppen formuleras som en fråga om övergrepp – på människor, natur och framtid. Det är också vad som tankemässigt har skett. Koldioxiden är hin håle själv och måste förgöras.”

Eftersom LA argumenterar mot verkligheten krävs det förstås att hon tillverkar halmgubbar att ironisera emot. Hon argumenterar som ett tjurigt litet barn som inte får det lördagsgodis hon vill. Och jag gissar att hon får ganska bra betalt för det.

Att kämpa emot vetenskapen tycks vara något SvD:s ledarsida har som grej: 

”Det är värt att påpeka att människans inverkan på jordens temperatur troligtvis överdrivs kraftigt i samhällsdebatten. Forskningen pekar allt mer på att vi upplever en naturlig variation i planetens medeltemperatur.” Nima Sanandaji/vd Captus

Och by the way, Greta Thunbergs protester ÄR en del av marknadsekonomin, bara det att LA och kompani inte gillar när efterfrågan som lyfts rör saker som påverkar deras personliga åsikter.

Om SD:s klimatpopulism

Det är banne mig inte lätt att hålla koll på den flod av ny klimatvetenskap som publiceras och det är fan omöjligt att hålla koll på olika åtgärdsscenarier, vad diverse intressenter och politiska partier vill och inte vill göra. Och den här floden av information gör det också möjligt att påstå nästan vad som helst och slänga ur sig lite siffror på en höft som bevis. I sann populistisk anda. Och dagens läge med höga drivmedels- och energipriser gör väl att många som verkligen drabbas av detta blir ännu mer mottagliga för den typen av argument. Det gäller säkert alla partier men Sverigedemokraterna tycks vara särskilt skickliga på att anse en sak men sen ändå inte när det kommer till kritan.

Idag släpptes till exempel en rapport som undersökt hur de olika partierna förhåller sig till Sveriges klimatmål. Bakom rapporten står: Klimatkollen, forskarnätverket Researchers’ Desk, WWF, Våra barns klimat och ClimateView, i samarbete med PwC och Naturskyddsföreningen. Alla partier utom Moderaterna svarade.

I enkätundersökningen har SD tydligen sagt att de står bakom Sveriges utsläppsmål att vara klimatneutrala år 2045. Men i en intervju i DN 23/6 säger SD:s klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen att de är de enda parti som inte står bakom detta mål:

”Sverige ska inte anstränga sig för att nå klimatneutralitet till 2045, menar Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen i DN:s intervjuserie Klimatledarna. Fokus ska i stället vara att få ned utsläppen i andra länder, framför allt i Kina.”

Vad gäller månntro?

I samma intervju säger Kinnunen att SD står bakom Parisavtalet. I alla fall som princip. Men hela avtalet bygger på att enskilda länder ska uppfylla sina åtaganden. Och faktum är att Sveriges nuvarande klimatmål är långt ifrån att uppfylla dessa. SD vill alltså inte ens kämpa för dem.

I praktiken innebär det i mina ögon att de faktiskt inte står bakom Parisavtalet, mer än som en floskel de kan slänga fram i debatter.


Men visst har SD rätt i att Sverige släpper ut relativt lite CO2 globalt sett, och det är ett måste att få ner Kinas utsläpp om det ska vara någon mening (Kina släpper ut mer än vad USA och EU gör tillsammans). Detta är förstås ett argument man som populist måste älska, i grunden är det förstås sant och man behöver sällan komma med några konkreta förslag för att få poäng. Men i praktiken leder det lätt till stillestånd och ingen agerar! Någon-annan-får-fixa-syndromet.

Men hur får man Kina att agera? Fråga snällt? Hota med krig? Det enda vi kan råda över är att agera själva. Kinnunen menar dock att det inte går att ”gå före” med åtgärder och på så sätt dra övriga världen med sig, vi kommer bara tappa i konkurrenskraft. SD-topparna Elsa Widding och Jessica Stegrud menade i samtal att Parisavtalet är meningslöst och kommer skicka vår välfärd tillbaka till 1800-talet.

Här spelar det förstås in att stora delar av SD:s toppskikt faktiskt inte accepterar IPCC:s slutsatser, nej inte ens de mest säkerställda, läs mitt inlägg Accepterar SD IPCC:s slutsatser? Naturligtvis är det inget som (de flesta) säger officiellt (ja det är min spekulation…), men man behöver inte titta på många program och inlägg av t ex Elsa Widding för att konstatera att hennes uppfattning är långt ifrån IPCC:s även om hon envist hävdar motsatsen – officiellt. Vet inte hur många gånger hon har dragit fram närmast desperata argument för att IPCC:s Sammanfattning för beslutsfattare är en politisk komplott, t ex här.

Men på tal om att ”gå före”. Det lät precis likadant inför införandet av EU:s kemikalielag REACH, där alla olyckskorpar visade sig ha fel och Kina följde i EU:s fotspår. USA som menade att REACH skulle få EU:s kemiindustri att kollapsa har klarat sig sämre än EU efter lagen infördes.

Men vi kör väl på det . Någon annan får fixa. Själv är jag övertygad om att tåget går nu, näringslivet vill ta chansen. Nu. Att sitta o titta på när Kina kör sitt race i den här utvecklingen och gnälla att det inte kommer bli så farligt med uppvärmningen är inget framgångstips i mina ögon. På något sätt.


I en debattartikel i Aftonbladet skriver SD att utsläppsminskningar i Sverige inte är kostnadseffektiva, istället vill de att ”minst 10 procent av det bilaterala biståndet används inom området miljö, klimat och energi. På så sätt gör vi reell skillnad.” Och de länkar dessutom till en rapport från Konjunkturrådet 2020 (KR) som säger att det är sant.

Det låter förstås bra, bara det att redan idag används 14 procent av bistånden inom dessa områden. SD vill alltså se en neddragning? Kinnunen kunde inte svara på det när DN ställde honom mot väggen.

Likaså, om man följer deras länk till sammanfattningen av KR-rapporten så ser man att SD utelämnat den sista meningen i just den punkt som handlar om klimatbistånd, den lyder: ”Men eftersom även Sverige måste bli klimatneutralt bör ett ökat klimatbistånd inte minska de svenska klimatambitionerna.

Men det gäller väl att plocka ut de godisbitar man tycker är goda antar jag…


Och på tal om Parisavtalet. När Elsa Widding och Jessica Stegrud pratade klimatpolitik hävdade de att åtgärderna i avtalet var meningslösa, de kommer bara göra en skillnad på några tusendelars grad i uppvärmning till år 2100!

Uppgifterna kommer från Bjørn Lomborg, en dansk opinionsbildare som bland annat driver tankesmedjan Copenhagen Climate Consensus, och en av hans ”peer reviewade” artiklar från slutet av 2015. En av slutsatserna:

(INDC = Intended Nationally Determined Contributions, dvs länders utlovade åtgärder)

Bara det att han redovisar temperaturen i tusendelar borde få vem som helst att undra om han funderat över resultaten eller bara utan eftertanke langat fram de siffror som trillade ur hans modell. Ingen kan förstås säga något om temperaturen i framtiden med den noggrannheten. I artikeln ges heller inga osäkerhetsspann.

Men Widding verkar inte bekymra sig över detta. Är det inte märkligt att det ständigt ylas om hur kassa de fysikaliska klimatmodellerna är men samtidigt köper samma personer Lomborgs ekonomiska spådomar rakt av – helt utan antydan till skepticism!

Nåväl, uppgifterna är inte oemotsagda, en kommentar finns exempelvis publicerad i anslutning till Lomborgs artikel (alltså inte kommentar av social medier-karaktär). Men det finns fler, här exempel på Climate Action Tracker.

Länders officiellt utlovade åtaganden (INDC) fanns då för fram till år 2025/2030. Lomborg tog dessa siffror och räknade sen med att världen skulle strunta i saken och börja öka utsläppen efter år 2030. Så till den grad att de snabbt skulle stiga till nivåer som översteg de innan 2030, och helt raderar ut effekten av de minskningar som gjorts.

”The results cited by Lomborg are almost entirely due to the assumptions he makes about the post-2030 annual emissions from the US, EU and China. In each of these cases, annual emissions are assumed not to reduce any further, and in most of his ‘scenarios’, to rise. In most of his ‘scenarios’, emissions are assumed to rise by the end of the century to levels that reverse completely the effects of emissions reductions by 2030, and in some cases they also reverse the effects of emissions reductions that have occurred in the period up to 2015.”

Läs gärna kommentarerna, det är rätt bisarrt att Lomborg lyfts fram som något geni av många. Men visst är han bra på att snacka och mala ut sitt budskap. SD och SvD:s ledarsida tycks köpa det han säger med hull och hår.


SD:s strategi tycks vara att tona ner vikten av att något behöver göras, det kommer ändå inte bli så farligt. Men argumentationen går inte ihop. Widding uttalar sig som jag skrivit om tidigare i Riks (SD:s mediekanal) om att även IPCC anser att vi nästan kommer klara två-gradersmålet till år 2100:

Då hamnar vi runt 2,2 grader och det är nästan det här Parismålet, so what is the big problem? Coola ned.

Jo, men för att uppnå det krävs att åtgärder vidtas. Och dessa åtgärder verkar SD mest ägna sig åt att förlöjliga. Och nyss skulle ju åtgärderna inte alls ge någon effekt! Det känns som det bara matas ut talepunkter utan sammanhang. Flood the zone with shit, som Bannon uttryckte det.

Kinnunen säger i intervju med Tidningen Syre:

De mest realistiska scenarierna från IPCC talar väl nu om att vi är på väg mot 2,5 grader och det är inget som tyder på att världen kommer att gå under för det.”

Nej, världen kommer inte gå under. Kommer det bli katastrof? Ja, det är ju ingen vetenskaplig term men för vissa kommer det med stor sannolikhet upplevas som en katastrof, men kanske inte för oss här uppe i Sverige. Men vi kommer definitivt inte gå obemärkta ur ett sådant scenario.

Vi är på väg in i förhållanden som ingen mänsklig varelse har upplevt. Självklart vet vi inte allt om vad som väntar runt hörnet, men hur kan SD vara så säkra på att det inte är så farligt? Ta nuvarande torka i Italien, Medelhavsområdet är ett av de områden som spås få ökade problem med just torka.

I år såg Stora Barriärrevet ännu en massblekning av koraller, fjärde gången sen 2016, och trots att det råder La Niña-förhållanden som normalt gör det kallare i vattnen däromkring.

Och varför väljer Kinnunen 2,5 °C? Det är knappast så att vi kan sikta in oss på en önskvärd temperatur på en tiondel när, alla scenarier kommer med osäkerhetsspann (inte minst med tanke på hur utsläppen kommer bli, det är ingen vetenskap utan politik).

Och vad är det som gäller här egentligen? Vad säger IPCC om framtiden?

I IPCC:s senaste rapport (WG3) anges att om vi fortsätter släppa ut som vi gör nu kommer vi hamna på runt 3 °C år 2100, men det finns stor osäkerhet runt detta och de anger ett spann om 2,2-3,5 °C. De refererar dock till studier som kommer fram till något lägre än så med ett medianvärde på strax under 3°C. Vad jag förstår är 2,7°C vanligt förekommande och ”allmänt accepterat”.

Climate Action Tracker anges nedanstående bild. Som synes väljer Kinnunen att välja det lägsta värdet i intervallet för framtida utsikter. Men sannolikhetsspannet går upp till 2,9°C, om man hänvisar till detta scenario kan man faktiskt inte välja lägsta värdet.

Lägg därtill att i dessa modeller finns inte osäkerheter i framtida utveckling av kolcykeln medtagen, dvs hur mycket av den koldioxid som vi släpper ut som kommer tas upp av hav och land. Det är förväntat att upptaget kommer minska i en varmare värld. Och med alla dessa osäkerheter går det inte fullt ut att räkna bort temperaturer på över 4°C även om det inte är det mest sannolika.


Widding menar att det inte har hänt ett skit trots att vi haft en grads uppvärmning lite drygt och någon grad till kommer inte spela någon roll:

”Man håller på och skriker om en och halv grad. Men vi är snart där och det kommer inte att hända ett skit. Det är inte värre än att man backar på ett träd med bilen.

Det är ju kul att säga, och ger säkert poäng i sociala medier. Men har det inte hänt något?

IPCC anser det helt säkert att både frekvens och intensitet i värmeböljor har ökat globalt sedan 1950. Det är också mycket sannolikt att ökningen i framtiden inte kommer vara linjär. Intensiteten i värmeböljorna förväntas åtminstone fördubblas vid 2°C, och fyrdubblas vid 3°C, jämfört med vid 1,5°C.

Frekvens och intensitet i skyfallen har sannolikt ökat globalt. Även här gäller att ökningen förväntas accelerera i takt med en ökad uppvärmning (för varje grads ökning kan atmosfären hålla cirka 7% mer fukt). IPCC anger en förväntad ökning i nederbörd med 4-8 % per grads uppvärmning, men det finns här stora regionala variationer där det kan, och har observerats, bli värre alternativt bli mindre våldsamt än så.

Och så vidare. Hur kan SD vara så säkra att det inte kommer innebära några prooblem när en överväldigande del av forskarvärlden är oroliga? Varför nämner SD-politikerna bara nedre gränser i de förväntade temperaturintervallen? Har de aldrig gjort en riskutvärdering tidigare? Varför hänvisar de till framtida temperaturer som kräver åtgärder som de tycks vara emot vidtas för att nås?

Kanske för att de helt enkelt inte accepterar IPCC och forskarvärldens slutsatser?

Jag håller med om att det ibland blir lite väl mycket undergångsretorik och jag tänker inte skämmas för att jag i sommar måste flyga inrikes en gång (ja, jag har t ex tagit tåget till Berlin när mina kompisar flög och jag försöker göra vad jag kan och tycker definitivt man ska låta bli att flyga så mycket man kan, men ibland funkar det inte. Men det är inte de som flyger en gång vart fjärde år som utgör problemet…).

Med det sagt, vi får ingen andra chans här.

Men det är heller inte gonatt för att vi fasar ut fossilt. Näringslivet har väl aldrig haft så stora affärsmöjligheter som nu? Och de flesta verkar vara med på tåget, Hagainitiativet är ju bara ett exempel. Men samhället tycks ändå fortsätta välja att subventionera fossilindustrin, världens mest lönsamma bransch som täljer guld i dessa dagar. Och idag röstade EU-parlamentet för att fossilgas ska anses vara ”hållbart” och kommer väl vad jag förstår gynnas av investerare även framöver.

Men whatever, ville bara skriva av mig lite…

Att trolla bort en tydligt nedåtgående trend

Fick återigen en artikel från Nya Tider skickad till mig, se mitt förra inlägg här. Artikeln är skriven av samma författare (Christer Ericsson) och går i samma anda av körsbärsplockande. Bland annat tar han upp hur Texas drabbades av en energi-blackout efter ett en ovanligt kall vinter 2021 och självklart får förnybara energikällor skulden. Men det är långt ifrån sanningen, till exempel frös gasledningar eftersom de inte var vädersäkrade (se artikel i t ex AP här), och det var inte heller oförutsägbart:

”Ed Hirs, an energy fellow at the University of Houston, rejected ERCOT’s claim that this week’s freeze was unforeseeable. “That’s nonsense,” he said. “Every eight to 10 years we have really bad winters. This is not a surprise.”

Sen får vi en avklippt temperaturgraf över de senaste sju-åtta åren som ska visa att uppvärmningen avstannat (istället ska världen vara på väg in i nedkylningsperiod (igen)).

Men det är ganska förväntat att det inte syns en temperaturökning från 2016, som var ett rekordår pga El Niño (googla ENSO-väderfenomen eller se mitt förra inlägg länkat till ovan). Det har nämligen rått La Niña-förhållanden under de senaste två åren som tillfälligt sänker den globala medeltemperaturen och det kan vara så att vi får La Niña för tredje året på raken, vilket inte hänt sedan 50-talet eller nåt sånt.

Jaja, tänkte främst bara kommentera en annan sak, han hävdar nämligen att Grönlands istäcke växer:

Det kan ju tyckas vara lite konstigt när Polar Portal redovisar denna bild:

Bild från Polar Portal

Och på Nasas sida finns denna (avbrottet i kurvorna beror på en försenad uppskjutning av en ersättningssatellit):

Men NT visar naturligtvis inte dessa utan nedanstående bilder och surar för att mainstream media mörkar och vägrar ”berätta som det är”:

För det första visar den nedersta grafen Surface Mass Balance (SMB), det vill säga hur mycket is som smälter/tillkommer på glaciärernas yta enkelt uttryckt. Det representerar med andra ord inte förändringen av Grönlands totala istäcke. Kalvning och avrinning från botten, som står för ungefär hälften av det som försvinner, finns inte med. Att kurvan för 2021-22 följer medelvärdet för 1981-2010 säger egentligen inte så mycket, självklart varierar det år från år.

Men det kanske intressantaste vad det gäller att trolla med statistik ges i den översta grafen. Det står att grafen är tagen från Polar Portal men där finns den inte vad jag kunde se. Det beror säkerligen på att den inte är tagen därifrån (även om siffrorna säkert stämmer) utan från bekanta bloggar som NoTricksZone eller WUWT, som i sin tur tagit den från Die kalte Sonne:

Som synes visar den heller inte SMB som NT påstår utan den totala massbalansen. Men här ser det inte alls ut som i Nasas och Polar portals bilder ovan!

Det beror på att den inte visar den kumulativa utvecklingen av Grönlandsisens massa utan hastigheten i hur den ändras. Alltså hur många ton is som försvinner (=under nollan i diagrammet) eller tillkommer (=över nollan) per år. Det ger ett visuellt intryck av att avsmältningen slutat trots att så inte är fallet även om ökningstakten tycks ha planat ut. Det är definitivt inte så att isen växt sedan 2016 som NT påstår bortsett från ett par år där det med nöd och näppe orkade sig över gränsen.

Koonin, en uppmärksammad fysiker, blev anklagad för att köra med samma taktik för lite sen. Han använde data från en studie vars författare Mankoff kommenterade Koonins utspel för att vara körsbärsplockning:

A more correct interpretation of this plot is that the last decade has the highest average mass loss of the previous 120 years. This gives ample cause for concern. We also note that from 1840 through 1900 (not shown by Mr. Koonin), the ice sheet was in approximate balance—not losing mass—making the current trends even more concerning.

There are several factors that explain a downward trend in the past decade, including atmospheric changes and associated effects influencing the regional climate, which on short timescales does not always reflect the increase in global average air temperature. What matters is the cumulative effect of Greenland Ice Sheet mass loss.

(Här några ytterligare kommentarer.)

Ja, så här har debatten alltid låtit och kommer förmodligen fortsätta i all evighet. Ni får göra vad ni vill med informationen.

Antalet tropiska stormar minskar

Extrema väderhändelser är ett populärt ämne att tvista om. Blir de fler och värre? Ja, det beror på vilka händelser man pratar om … men de har ofta det gemensamt att det är svårt att bestämma helt säkra trender då det saknas långa tillförlitliga mätserier. Att de är just extrema innebär ju per definition också att de inträffar relativt sällan vilket inte gör saken lättare, enstaka händelser kan påverka resultatet oproportionerligt mycket. Så är fallet för tropiska stormar (benämns tropical cyclones (TC) i IPCC:s rapporter).

I en studie, nyligen publicerad i Nature Climate Change, har forskare använt sig av en så kallad re-analysis där de utnyttjat observationer i kombination med datamodeller för att bedöma utvecklingen från 1850 till 2012 (det är först på 1970-talet tropiska stormar började mätas via satelliter).

De fann att globalt sett har antalet tropiska stormar minskat med 13 procent sedan 1900-talets början. Bild från Carbon Brief (antal stormar globalt, södra halvklotet respektive norra halvklotet och längst ner till höger tropiska vattentemperaturutvecklingen)

Annual tropical cyclone frequency over 1850-2012, for the globe (top left), the southern hemisphere (top right) and the northern hemisphere (bottom left). Tropical sea surface temperature rise anomaly, compared to a pre-industrial baseline, is shown in the bottom right. Source: Chand et al (2022).

De hade undersökt sju olika områden, i Nordatlanten såg man en ökning men i övriga syntes en minskning.

Några blir kanske överraskade av resultatet? Andra fäller standardkommentaren ”Jaha, vad var det vi sa, alarmistiska forskare har alltid haft fel!”

Men faktum är att detta är i linje med vad forskare länge har sagt, även om bristen på långa mätserier gjort modellerna osäkra. Forskarna bakom studien anför förklaringshypotesen att uppvärmningen påverkar framförallt två kraftiga globala luftströmmar i atmosfären: den kallade Hadley-cirkulationen som för luft från ekvatorn ut mot polerna och tillbaka (bild härifrån):

och Walker-cirkulationen som för luft i öst-västlig riktning (starkt kopplad till ENSO):

Uppvärmningen gör att dessa strömmar avtar i styrka. En konsekvens blir att luftmassor från olika höjd blandas i allt mindre grad vilket skapar förhållanden som är mindre gynnsamt för bildandet av tropiska stormar.

Som sagt, nedan följer några klipp från de tre senaste IPCC-rapporterna om vad som förväntas hända med antalet tropiska stormar med en fortsatt uppvärmning:

IPCC AR4 (2007):

IPCC AR5 (2013):

IPCC AR6 (2021)

Ett minskat antal stormar är förstås bra, men tyvärr finns det också en baksida som inte har inkluderats i studien, nämligen stormars intensitet och hur mycket skada de orsakar och liknande.

Tropiska stormar hämtar energi från haven (det krävs att havet har en temperatur på minst 26,5 °C ner till cirka 60 meters djup för att bilda och ”driva” en tropisk storm) och varmare hav gör alltså mer energi tillgänglig, därför anser man det troligt att intensiteten i stormar kan öka med en ökad temperatur. Och det verkar också stämma med observationer, det vill säga att andelen kraftiga stormar (kategori 3-5) har ökat även om det totala antalet minskar.

En ökad temperatur i atmosfären gör också att den kan innehålla mer vattenånga (ca 7 procent mer per ökad grad). Det leder i sin tur till att man kan förvänta sig kraftigare skyfall, särskilt i samband med tropiska stormar. Också detta har observerats.

Läs mer om studien på Carbon Brief (varifrån jag hämtat informationen)

Studien är ett steg på vägen till kunskap, mycket återstår att reda ut för det är som vanligt komplexa system. (Och du, det här är ett blogginlägg, inte en full genomgång av all befintlig forskning…)

Nya Tider skriver om köldrekord och solen (Grand Solar Minimum / Maunder minimum)

För lite sen publicerade NOAA de globala temperaturobservationerna för maj månad och konstaterade att det var den nionde varmaste majmånaden av de 143 år som mätserien omfattar. Även om det varierar lokalt, som alltid.

Jag fick dock en artikel med en helt annan analys från Nya Tider skickad till mig från en person som önskade en kommentar om innehållet.

(Wikipedia: ”Nya Tider är en svensk nyhetstidning som beskrivits som högerextrem och konspirationistisk, och själv beskriver sig bland annat som ”en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige och världen med unik information och från folkets perspektiv”).

Att de skulle representera ”folket” är ju fantasier, i realiteten är det ju en liten klick de företräder och detsamma gäller väl även för de som anser att IPCC:s slutsatser är en konspiration. Men eftersom jag inte har ett liv kommenterar jag några saker ändå 😉

Nya Tiders analys av maj månad skiljer sig som sagt från NOAA:s slutsatser. NT pekar istället på att det slagits köldrekord på flera håll och att Arktis istäcke varit rekordstort:

De skriver vidare att ”systemmedia” inte ”rapporterar om denna typ av rekord som motsäger det globalistiska narrativet”. Det är för övrigt samma resonemang som Sverigedemokraternas Elsa Widding framfört vid flera olika tillfällen.

Här kan man ju välja att tro på Nya Tiders gräv eller titta efter vad som faktiskt har rapporterats från de som sammanställer data. Europeiska Copernicus säger inget om ett rekordstort istäcke i Arktis:

Arctic sea ice extent was very close to its 1991-2020 average, with generally above-average concentrations in the Atlantic sector and below-average concentrations in the Pacific sector and along the northern coast of Siberia.

Amerikanska National Snow and Ice Data Center visar inte heller på något rekord, om än en liten uppgång:

”Sea ice extent near both poles was again below average, but higher than in recent years for most of the month. […]  The relatively extensive ice cover for this time of year was largely the result of lower than average temperatures in Baffin Bay. Winds from the north also slowed the retreat of ice in the Bering and Barents Seas”.

Nya Tider skriver att ”alltmer tyder på att vi går mot ett kallare klimat”, men då får man betrakta världen med rejäla skygglappar på. Det går självklart att hitta platser och dagar där det är kallt och till och med rekordkallt – trots den pågående uppvärmningen. Nya Tider väljer att plocka ut några av dessa punkter, bland annat från nordöstra Kanada – den mörkblå punkten i NOAA:s karta ovan.

Men tittar man på en global nivå och medelvärden över månaden är bilden ganska tydlig. Grafen nedan visar hur stor del av jordytan som haft rekordtemperaturer under maj månad, den röda linjen för värmerekord och den blå köldrekord.

Med denna upplösning:

Det är med andra ord en körsbärsplockning av data Nya Tider gör. De skriver även att bönder i Nordamerika haft det svårt med vårsådden på grund av kyla och kraftig nederbörd. Här bör man veta att jorden befinner sig i La Niña, den kalla fasen av det så kallade ENSO-väderfenomenet, som beror på ändrade havsströmmar i tropikerna. ENSO är en av de främsta orsakerna bakom de variationer vi ser från år till år i den globala medeltemperaturen. Det blå partiet utanför Sydamerikas västkust i kartan ovan är signifikant för just La Niña.

ENSO är så kraftfullt att vädermönster påverkas på många platser i stora delar världen. Effekterna av La Niña i Nordamerika brukar se ut ungefär så här:

Mer information finns här.

Så det kanske inte är så märkligt att det varit knepigt med vårsådden för bönderna på sina håll? Nya Tider nämner dock inte med ett ord de problem med torka och värme som många andra drabbas av.


De skriver vidare att det är förändringar i solens cykler som skapat klimatförändringarna (hört det förut..?). Och att vi nu närmar oss ett exceptionellt läge kallat Grand Solar Minimum (eller Maunder minimum) som rådde under lilla istiden. De påstår också att massvält och elände alltid följer i spåren av detta. Enligt NT proklamerade exempelvis Nasa detta tillstånd 2019, men mainstream media tystade ner saken och istället flyttades uppmärksamheten till ett ”påstått dödligt virus” i Kina.

Jo, eller hur?

Nedan finns en video som beskriver hur den här myten fick liv och spreds över världen. Den är dock ganska lång så jag tar upp ett par sammanfattande punkter.

År 2015 ordnade Royal Astronomical Society en konferens där matematikprofessorn Valentina Zharkova presenterade resultatet från en av sina studier. Deras nya teoretiska modell av solen visade att vi var på väg mot en nytt Grand Solar Minimum (eller Maunder minimum). Ett pressmeddelande gick ut och en tidning misstolkade slutsatserna och skrev att forskarna nu varnade för en ny istid! Sen sprang all världens media på den bollen utan att kolla källan (inte journalistikens bästa ögonblick). Jag skrev en artikel om saken på Natursidan när det begav sig.

Men pressmeddelandet innehöll ingen varning om en ny istid, det var bara denna mening som hade misstolkats:

Predictions from the model suggest that solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the ‘mini ice age’ that began in 1645.”

Notera att det är solens aktivitet som spåddes minska, men det är INTE samma sak som att solens strålning skulle minska med 60 procent. Nedgången berör en elvaårig solcykel (där bl a solens magnetiska poler skiftar plats) som visserligen påverkar strålningen en aning men det handlar bara om någon tiondels procent. Flera studier har visat att Maunder minimum har en begränsad effekt på jordens klimat, det handlar om en sänkning på någon eller några tiondels grader.

Nasa: ”The warming caused by the greenhouse gas emissions from the human burning of fossil fuels is six times greater than the possible decades-long cooling from a prolonged Grand Solar Minimum.”

Minimum i det här fallet handlar om solens aktivitet, inte om en låg temperatur på jorden. En trolig orsak till det osedvanligt kalla vädret under lilla istiden i Europa tros vara kraftiga vulkanutbrott som skapade stoft i atmosfären som tillfälligt kylde av, men det finns även andra faktorer som spelar in.

Så här ser förresten solens utstrålning ut jämfört med jordens medeltemperatur:

Zharkova sa själv i intervjuer efteråt att hon och hennes kollegor inte räknat på hur jordens temperatur skulle påverkas, det var inte deras expertisområde.

USA Today: “In the press release, we didn’t say anything about climate change,” she told USA TODAY. “My guess is when they heard about Maunder minimum, they used Wikipedia or something to find out more about it.”

Men Zharkova är öppet skeptisk till att mänskligheten skulle ha så stor effekt på klimatet och hon börjar senare ändå påstå att det framtida Maunder minimum kommer orsaka en nedkylning.

När den tidigare vetenskapsjournalisten Peter Hadfield frågade (se video nedan) vad hon baserade detta på fick han en rad länkar, men inte till någon vetenskaplig studie utan till diverse nyhetsartiklar och typ blogginlägg. En Lee Wheelbarger gjorde felaktiga beräkningar och dessa siffror fick sen vingar och ett evigt liv – precis som vanligt.

Nu är Lee Wheelbarger ingen forskare utan presenterar sig som uppfinnare och hans beräkningar är inte presenterade i någon vetenskaplig publikation. Han driver även flera Yotubekanaler som KLW World News som rapporterar om exempelvis USA:s påstådda valfusk. Enligt hans Facebooksida har han även startat Youtubekanalen Inside the Deep State och han pratar om kryptovaluta, covid-19 cover-ups och annat…

Och några av de länkar Hadfield fått av Zharkova ledde i sin tur tillbaka till de felaktiga uppgifter media spridit tidigare, baserat på felaktig tolkning av pressmeddelande om Zharkovas studie och cirkelresonemanget är ett faktum… (se filmen nedan för detaljer).

Det blev dessutom ganska mycket vetenskaplig debatt om Zharkovas teoretiska modell. 2019 publicerade de ytterligare resultat baserat på samma modell och även nu brusade debatten upp. Kritiken och de påvisade felaktigheterna ledde till att artikeln avpublicerades. Vilket förstås hamnade i hinken för nedtystning av obekväma åsikter… Som sagt, se filmen nedan.

Ett inlägg i debatten på Real Climate av Nasaforskaren Gavin Schmidt: Why are so many solar-climate papers flawed?

Nya Tider skrev att Nasa 2019 hade konstaterat att vi nu var på väg in i ett Grand Solar Minimum. Jag vet inte, men förmodar han här syftar på en annan felaktighet som valsats runt på bloggarna ett tag. För jo, Nasa konstaterade att den låga solaktiviten skapade en nedkylning av atmosfären. Men de syftade på termosfären, långt ovanför vår atmosfär och det påverkar inte vädret: Yes, the Sun Is Less Active. No, You’re Not Likely to Notice

Eller kanske den här artikeln på konspirationssajten Natural News, som delades en halv miljon gånger på Facebook.

Eller… ja, det slutar aldrig.

Jag undrar om det finns något enklare sätt att tjäna pengar idag än att kasta skit på ett vagt definierat ”etablissemang” och sprida lögner om klimatvetenskapen? Hånfulla kommentarer om Greta Thunberg, lite skit på Public Service och mainstream media, lite hö-höande om MP och obekräftade uppgifter om att klimatrörelsen är köpt av Kreml och man är hemma verkar det som. Högerextrema Exakt24 driver en kampanj där de hänger ut klimataktivister på nazzesajter. Exakt24 och Nya Tider ska tydligen ha startats av samma ägare.

En genomgång visade att 10 källor stod för spridandet av närmare 70 procent av alla klimatlögner som sprids på sociala medier, och de tjänar grova pengar på det, enbart räknat på annonsintäkter:

(Nej, jag har inga illusioner om att jag skulle lyckas ”omvända” någon som faktiskt hellre tror på vad Nya Tider skriver om klimatet än vad IPCC gör. För den som vill är möjligheterna snudd på oändliga att hitta detaljer att reta upp sig på, ta dem sedan ur sitt sammanhang och råka glöm allt som pekar emot och du har en fin grund att bygga en konspirationsteori på).